"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 31. prosince 2012

Nechceme sociální dávky, chceme práci a slušnou odměnu.


Chceme stát, který vytváří  podmínky pro to, aby lidé mohli maximálně realizovat své schopnosti. To znamená snížit nezaměstnanost na minimum. Každý, kdo je zdravý, by měl mít možnost pracovat. (Klub mladých ochránců venkova)

Česká republika není USA nebo Anglie. Mělo by bráno být v úvahu její historické osídlení. Prakticky celé území země bylo zemědělsky a lesnicky obděláváno,  čemuž bylo přizpůsobeno osídlení.  Lidé pracovali hlavně v zemědělství. Vesnice byly hustě rozmístěny po celé zemi. Pouze města se zabývala obchodem a řemesly, ale i ta byla malá a hustě rozmístěná. Teprve od 18. století rozvoj hornictví a průmyslu způsobil přibývání lidí v některých oblastech.

Jedním z prospěšných činů komunistického režimu byla výstavba průmyslových objektů v chudých zemědělských oblastech. Zabil tím dvě mouchy jednou ránou. Dal lidem zaměstnání, o které zásluhou mechanizace zemědělství přišli, a zachoval základní osídlení vesnic. Navíc se pokoušel o takovou industrializaci zemědělství, aby v něm pro vesnické obyvatelstvo bylo dost pracovních míst. S tím souvisela i hustá veřejná doprava a zásobování vesnic. Výstavba zemědělství a venkova však probíhala zásluhou přerozdělení peněz, které například chyběly v obchodě, v údržbě a modernizaci silnic, budov atd. Rovněž kontrolou bank a mezd vedoucích pracovníků, právníků, umělců, vědců, úředníků i politiků byly získávány velké prostředky pro venkov.

Po roce 1989 se z venkova stal obětní beránek privatizace. Zůstala ze strany státu jen jakási uměle udržovaná veřejná doprava a sociální dávky. Byly zlikvidovány malé průmyslové podniky, ty staré i ty postavené za vlády komunistů. Klasické středoevropské soukromé zemědělství obnoveno nebylo. Centra postsocialistických zemědělských podniků se přemístila do měst, zanikla přidružená výroba. 

Nikdy není pozdě, místo sociálních dávek znovu stavět na venkově fabriky. Nechceme vyplácení finančních prostředků tam, kde se lidé můžou živit prací. Chceme takový stát, který uznává důstojnost člověka a vytváří podmínky pro jeho svobodný a samostatný život.


Všichni víme, co zítra řekne Klaus.

Z úst prezidenta Klause se patrně dozvíme, jak přes všechny neduhy, za něž mohou Evropská unie, socialisté a podvratné živly, které věří v něco tak katastrofálně falešného jako je občanská společnost, žijeme v nejlepším možném světě a v nejlepší možné době. Vládu zkritizuje především za neschopnost komunikace a špatná personální rozhodnutí, možná si neodpustí nějaký ten rýpanec do Karoliny Peake, zároveň ale vyzdvihne, že díky krokům české vlády prý na tom nejsme jako v Řecku. Při této příležitosti jistě polituje, že máme nezodpovědné odbory a různá nebezpečná hnutí.pátek 28. prosince 2012

Co s mlékem v EU, až nebudou kvóty?


Evropská komise má před sebou mlhu v podobě otázek  co  s mlékem, až v roce 2015 skončí mléčné kvóty? Návrh francouzského poslance Michela Dantina dorovnávat cenu mléka výrobcům, když  klesne pod 24 centů, byl smeten ze stolu.

Komise uvažuje o určitém dorovnávání nákladů na mléko, podle jejich výše. Další návrh je vyplácet premie těm výrobcům, kteří během třech měsíců sníží výrobu mléka a trestat ty, kteří ji zvýší.

Koncem ledna 2013 by měl návrhy mít zemědělský výbor EP. Pokud by souhlasil, projednávala by ho tripartita (EP, EK a ministerská rada).

čtvrtek 27. prosince 2012

Černá zvěř nesmí mít klid!


Již několik let je všem, kteří se problematikou zvyšování stavů černé zvěře zabývají, jasné, že řešení problému je v lesních honitbách. Výše lovu černé zvěře v lesních honitbách je naprosto nedostačující.

Hlavní příčiny jsou:
1. Lov selat v období před naháňkami je v lesních honitbách minimální a naprosto nedostačující. Zvěř je tam zašetřována.
2. Lovu se nevěnuje náležitá pozornost, lov není dostatečně razantní, zvěř má v lesních honitbách absolutní klid.
3. Některé lesní honitby jsou tak málo lovecky obhospodařovány, až se z nich staly klidové zóny pro černou zvěř.
4. Lov černé zvěře v polích je díky neustále narůstajícímu podílu kukuřic, řepky a ostatních technických plodin velice obtížný.

Jako řešení se proto nabízí:
1. Od ledna do června důsledně vnadit černou zvěř v lese, na vnadištích intenzivně lovit a lovcům vyplácet prémii za každé prokazatelně ulovené sele.
2. Zásadně nekrmit ani nevnadit černou na hranic pole – les.
3. Nevytvářet žádné klidové zóny pro černou zvěř!
4. Neprovádět tak zvaný intervalový lov – lovit neustále!
5. Škody způsobené černou zvěří rozdělit na všechny honitby v oblasti.
6. Lze jen doporučit dobře organizované naháňky se slíděním prováděné na velké ploše, a to i při zapojení více menších honiteb.
7. Na společných lovech nepovolovat lov vedoucích a starých bachyní. Staré bachyně lovit pouze při individuálním lovu.

Podle DJZ 11/2012 (Dietrich Krill) přeložil a upravil: Petr ZIEGROSSER (arev@arev.cz)

pondělí 24. prosince 2012

Rekordně teplý Štědrý den.


V České republice 24. prosince 2012 padlo 33 teplotních rekordů. Nejvyšší teploty byly naměřené ve středních Čechách, kde teploty dosahovaly 13,5°C. V Příbrami byl překonán rekord z roku 1915. V ostatních krajích se teploty pohybovaly do 12°C.

Teplotní rekordy padaly i v sousedních zemích. Teplota 17,4°C, která byla naměřená ve Vorarlbersku, je nejteplejším rakouským Štědrým dnem.

Rekordní teplota 20,7°C byla naměřená v bavorské metropoli Mnichově. Ve Freiburgu bylo naměřeno 17,8°C.


neděle 23. prosince 2012

Jsme supermarketová velmoc.

Ke konci roku je v České republice v provozu 320 nákupních center, retail parků a hypermarketů s přidruženým obchody. Jejich celková kapacita je přibližně 3,5 milionu metrů čtverečních pronajímatelných ploch.


V rámci zemí střední a východní Evropy představuje Česko zemi s nejvyšším relativním rozsahem pronajímatelných ploch v rámci nákupních center. Je to více než 0,33 metru čtverečního na obyvatele. Dvě česká nákupní centra (OC Letňany v Praze a Olympia Brno) s více než 100 tisící metry čtverečními lze zařadit z hlediska rozsahu mezi padesátku největších nákupních center.

Nejčastější zastoupení mají v rámci nákupních center prodejny módy, oděvů, textilu a módních doplňků. Na konci roku 2011 představoval jejich podíl téměř třetiny z celkového počtu obchodů. Móda je vůbec hlavním hnacím motorem expanze, o čemž svědčí druhé místo obuvi a koženého zboží. Na třetím místě jsou klenoty a dárky.

Expanze nákupních center v Česku vyvrcholila v roce 2008, kdy se otevřelo osm velkých a desítka menších center a retail parků. Další rozvoj ovlivnilafinanční krize. Česká nákupní centra jsou zastoupena v celosvětové organizaci Council of Shopping Centres (ICSC). První výsledky návštěvnosti se zveřejnily na jaře 2012.

sobota 22. prosince 2012

Státní pozemkový úřad je skutečností.


 Prezident Václav Klaus dnes svým podpisem potvrdil vznik Státního pozemkového úřadu od ledna příštího roku. Na webových stránkách Hradu o tom informoval prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Státní pozemkový úřad nahradí pozemkový fond a síť pozemkových úřadů. Kabinet si od změny slibuje úspory administrativních nákladů a agend.
Státní pozemkový úřad bude spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což nyní dělá Pozemkový fond, a vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí. To nyní zajišťuje soustava pozemkových úřadů. Nový úřad také bude moci finančně podporovat zemědělce, jak to dnes činí Pozemkový fond. Za dobu jeho existence čerpalo české zemědělství a venkov z fondu zhruba 12 miliard korun.
Přijetí zákona by mělo vést k úbytku úředníků z 1695 zhruba o 350, a tím i ke snížení mzdových nákladů o 150 milionů korun. Na investicích by se příští rok ušetřilo 9,7 milionu korun, na provozu zhruba 69 milionů korun.

pátek 21. prosince 2012

Pomohla Peake Klausovi k doživotnímu vládnutí?


Karolína Peake členkou vlády zůstává, je stále vicepremiérkou. Neznamená to nic jiného, než že ji ministerský předseda odvolal pouze kvůli jejím diletantským zásahům na ministerstvu obrany, ale jinak je se spoluprací smířen.
Proto se jako pravděpodobná jeví varianta, že koalice v lednu 2013 neskončí. Hlavním argumentem pro toto tvrzení zůstává, že v zájmu existence své vlády nemůže o drzou místopředsedkyni v žádném případě přijít. Nečas a Peake jsou totiž siamská dvojčata, spojuje je jediný cíl: Vydržet až do května 2014. Rozhodnout o všem může opět Klaus.
Proč Klaus tak ochotně Peake odvolal? Klaus se snaží zůstat u moci jakýmkoli způsobem. Především tím, že jako svého nástupce na Hradě prosazuje Miloše Zemana. Proč?  Kvůli pokračování opoziční smlouvy. V případě pádu Nečasovy vlády by mohla vládnout vláda úřednická, do jejíhož čela by Zeman jistě jmenoval Václava Klause. Zároveň by se Klaus vrátil do ODS a po volbách by v čele vlády pokračoval.

středa 19. prosince 2012

Nezkrotitelný rebel Roman Smetana píše ze samovazby.

Trest sta dní odnětí svobody má Romanovi Smetanovi skončit v sobotu 22. prosince 2012 před polednem. Následující text je zaslán Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva. Oslovuje jím současně i Výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) Rady Evropy.

Zbytek trestu si odsedím na „samovazbě“, byl mi totiž udělen kázeňský trest. Ve čtvrtek 13. 12. zde probíhala celoústavní technická kontrola cel, měli jsme tedy vyházet všechny své věci na chodbu a podrobit se důkladné osobní prohlídce. Měl jsem toho plný zuby, den předtím jsme stavěli „Potěmkinovu vesnici“, uklízeli vše možné, měla se totiž dostavit jakási inspekce z Prahy, teď jsme zase byli nuceni vše vyházet ven.

Odmítl jsem se podřídit tomuhle nesmyslu, především jsem pak odmítal se svléci a špulit holý zadek s odůvodněním, že mezi půlkami prostě nic nemám. Dlouho, leč marně, jsem byl přesvědčován, abych ustoupil a zadek ukázal.

Pak na mě naběhlo pár ostrejch chlapíků, předvedli cosi jako akci zásahové jednotky, srazili mě na zem, zaklekli na záda, snažili se mi snad vykloubit rameno a řvali u toho jak tlupa paviánů.

Já jsem vydával také všelijaké přidušené zvuky, zásah byl totiž značně bolestivý a vlivem použité síly jsem nemohl v jeho průběhu volně dýchat. Když jsem sípal bolestí, řvali na mě, abych přestal, že mi to rameno ještě pořádně kloubit nezačali.

Poté, co mi bylo rozstříháno tričko a stržen zbytek oblečení, jsem byl spoután za zády, byly mi znovu nasazeny jen trenýrky a pantofle, a byl jsem veden do jiné budovy, na „díru. Spoutané ruce mi přitom byly neustále zvedány nahoru, což bylo opět dosti bolestivé. Navíc se mi pouta zařezávala do rukou, musel jsem tedy jít v předklonu. Dozorci se přitom pochechtávali, asi si hoši trochu zablbli.

Zásah byl pro mne naprostým šokem, zasahující dozorci se chovali jako divá zvěř. Z mé strany nebyl patrný ať už před zásahem či v jeho průběhu ani náznak fyzického či verbálního útoku. Prostě jsem jen stál a nereagoval na příkazy. Použitou sílu proto považuji za zcela neadekvátní a brutální.

S čímkoliv, co jsem v životě zažil, bylo toto zcela nesouměřitelné. To jsem posléze sdělil i veliteli zásahu panu Doleželovi (který vykonává i funkci tiskového mluvčího věznice), podle kterého však zásah brutální nebyl, a pokud si budu stěžovat nebo se soudit, tak si prý vždy užití takovéhoto násilí vždy obhájí.

Tolik snad k popisu stěžejního zážitku minulého týdne, každý si o tom samozřejmě může myslet své. I na základě tohoto zážitku, pokud bych byl znovu odsouzen k odnětí svobody, nejenže nenastoupím v termínu, příště už se policii dobrovolně rozhodně nevydám.

Už mě přestalo bavit tohle zoo, pochybné autority vynucující si poslušnost, podrobování se nesmyslům, které se skutečnou snahou o nápravu nemají nic společného, když navíc tuto nápravu nechci, nepotřebuji a odmítám. A nehodlám už na bachaře špulit zadek. Nikdy.úterý 18. prosince 2012

Proč česká vláda nebyla ve Stockholmu.

Švédský král a vláda odmítli decentně návštěvu české vlády. Švédská vláda nechce připustit, aby slavnost pošpinila Česká vláda, která prosazuje politiku otrokářství a která provozuje lichvářské exekuce proti vlastním obyvatelům - občanům České republiky.

Švédsko je právním demokratickým státem a pohrdá návštěvou Klause, Nečase a Kalouska i Schwarzenberga. Česká republika je v rámci EU jediným státem, kde zločin a korupce proniká od vlády přes policii a soudy až do médií. Švédsko se distancuje od současné české vlády až do její demise a vyšetření zpronevěry 500 miliard, které vláda ODS a TOP09 rozkradla z dotací z EU. Česká reprezentace má zákaz vstoupit na území Švédska!

Prezident EU Barroso řekl při zahájení předávání Nobelových cen v Norském Oslo toto: "Ani tady nebudou představitelé Česka - politici s kriminálním pozadím nesmí sedět v sále s ostatními reprezentanty a královskými rodinami"... 

Ke včerjší a dnešní zprávě na FCB ohledně pozvání do Norska dodatek z dnešního večera, (Na příkaz Václava Klause média nesměla překládat projev švédského krále při udílení ceny míru EU v přímém přenosu na ČT24.)

 Původní zpráva FCB dnes : Hana Jakobová Swedenpondělí 17. prosince 2012

Podivné miliony poletují okolo nové ministryně obrany.


Vilu v Troji, kterou Karolína Peake se svým manželem v roce 2009 prodala, doprovázejí značné finanční nejasnosti. Vilu koupili a po šesti letech prodali za 57 milionů. Někde „hapruje“ minimálně sedm milionů korun.

Manželé Peakovi prodali vilu s pozemky společnosti Nice View s akciemi na majitele. Společnost vznikla vznikla v den, kdy byla uzavřena rezervační smlouva na vilu v Troji. Celková kupní cena byla stanovena na 57 milionů korun. Nebyla splacena najednou, ale ve splátkách. Tu poslední dostali Peakovi na účet, jak vyplývá z kupních smluv, v polovině prosince 2010. V té době Karolína Peake již byla v Poslanecké sněmovně, avšak ve svém přiznání neuvedla příjem 18 milionů.

Při prodeji vily se objevuje jméno jakéhosi Luboše Říhy. Luboš Říha udajně podepsal kupní smlouvu za společnost Nice View, i když nikdy nebyl v představenstvu firmy. Kupní smlouvy podepsal s Peakovými na základě plné moci od představenstva. V zástavní smlouvě vystupuje jako akcionář firmy Nice View. Nikde ale není uvedeno, že je jediným akcionářem této společnosti s anonymními akciemi.Polsko požaduje stejné přímé platby na plochu.


Polský náměstek ministra zemědělství Kazimierz Plocke informoval o jednání polské vlády o přímých platbách pro zemědělce. Polsko navrhuje jednotné platby ve výši 265 eur (6.493 Kč) na hektar.

Dříve ministr zemědělství Stanislaw Kalemba navrhoval 250 eur (6.125 Kč) na ha. V současnosti polští zemědělci berou přímé platby 190 eur (4.655 Kč) /ha. Plocke předložil nový návrh kvůli tomu, aby polští sedláci byli konkurenceschopní.

Dalším požadavkem Plockeho je, aby ve druhém pilíři  SZP Polsko obdrželo stejné množství jako doposud, tj. 13,5 miliardy euro (330 miliard korun). Poukázal na Francii, která chce penězi z druhého pilíře řešit nezaměstnanost ve venkovských oblastech a konkurenceschopnost zemědělců.

Plocke navrhuje ponechání národních plateb jako doposud. Měly by být použity na zelenou naftu, pojištění sklizně a zvířat a na rostlinnou a živočišnou výrobu. Eventuelní další podpory by měly být získány úsporami v administrativě.

Polská vláda je trvale kritikem rozdílů v poskytování peněz zemědělcům. Uvádí, že následkem špatné politiky EU klesají příjmy polských zemědělců. Zatímco reálný příjem na jednu polskou pracovní sílu poklesl o 0,3 procenta, v Německu se zvýšil o 12 procent.

Komunisté se nemění.

Komunisti zase vyhrabali Josefa Goebbelse.

"Stokrát opakovaná lež se stane pravdou, " říkával ministr propagandy Třetí říše Dr. Josef Goebbels.  Jeho poučkou se nyní řídí komunisté. Staří, mladí, ti kovaní více i ti kovaní méně. Ti oficiální z KSČM i ti neoficiální z ostatních stran ( nejvíc takových je v ČSSD).

Současné dění připomíná vyprávění pamětníků o komunistech za první republiky i po 2. světové válce. Komunisti rozhádali lidi na každé schůzi, na každé veřejné slavnosti. Řvali a uráželi všechno, co nepocházelo z Kremlu a z Gottwaldovy dílny. Lidé méně inteligentní, méně vzdělaní a lidé postižení různými sociálními problémy  nakonec uvěřili. Když se k tomu přidala glorifikace Stalina jako vítěze války, dostavila se komunistická totalita. Lidé omámení lží  volili komunisty, znárodňování, kolektivizaci, vedoucí úlohu strany, milicionáře, pracovní tábory, kádrováky, politruky atd.

Co dělají komunisti nyní, když nerozhodní voliči si nepřáli jejich návrat, ale chtěli při krajských volbách vystrašit vládu, pohrozit jí za antisociální politiku? To samé, co za první republiky.  Navíc komunisti objevili internet, kde můžou své mocenské choutky beztrestně hlásat. Soustavným opakováním lží se komunistům i nyní daří přesvědčovat pořád víc lidí. Ti, kteří nesouhlasí, se začínají bát. Tak jako se báli v roce 1946. Jiní, a těch je většina, jsou lhostejní, hlavně, že si můžou tlačit svojí kuličku. Stejně byla většina lhostejná v roce 1948, když pochodovali ulicemi ozbrojení milicionáři. Potom i ti hovniválové přišli i o to, co si tak opatrně kutáleli.

Pražskou politickou reprezentaci při žabomyším boji o vládní koryta a nezasloužené příjmy absolutně nezajímá dění v krajích a růst komunistů. Navíc hradní euroskeptici Klaus a Hájek (zřejmě tajní přisluhovači některé nedemokratické strany) využívají každé příležitosti k rozdělení obyvatelstva. I to se daří.

Vypadá to, jako by všichni, kteří v minulosti přišly do kontaktu s metodami komunistů, vymřeli, jako by si nikdo nepamatoval na kádrové posudky a na to, že prvním předpokladem k uplatnění  - kdekoli - byla komunistická legitimace a souhlas s politikou ÚV KSČ. Vzpamatují se možná, až media a internet budou znárodněny, omezeny státní hranicí a důkladně cenzurovány. (Jiří Krž, 17.12.2012)


neděle 16. prosince 2012

Žebrácké mzdy jsou příčinou zaostalosti České republiky.

I přes nízké příjmy Jihočeši nakupují v Rakousku.
Zní to v současnosti neuvěřitelně, konstatuje NÖN, že bylo období, kdy rakouské benzinové pumpy prosily rakouské řidiče, aby nejezdili tankovat do jižních Čech levný benzin. Dneska většina Rakušanů tankuje doma, dokonce 7 procent zákazníků u rakouských pump je z České republiky. Rakouský benzin je totiž o něco levnější. 

Obyvatelům dolnorakouského Gmündu naopak se v České republice vyplatí nakupovat stavební materiál, paliva, alkohol a cigarety. Postupně se však Česká republika stává nejdražší zemí střední Evropy, takže české obyvatelstvo z příhraničí jezdí nakupvat jídlo, oblečení, boty do Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Obyvatelé příhraničních Českých Velenic a okolí nakupují v v rakouském Gmündu ze tří důvodů. Do nejbližších supermarketů v Třeboni to mají daleko (38 km), některé potraviny jsou v Gmündu přibližně stejně drahé nebo levnější než v malých českovelenických supermarketech, za třetí: kvalita rakouských potravin je na vyšší úrovni.

Kurt Jindra, vedoucí gm¨ndského supermarketu Hofer říká, že českých zákazníků plynule přibývá. Walter Müllauer s řetězce Vögele odhaduje počet českých zákazníků na 15 procent. Přibývá i českých hostů v gmündských restauracích a hotelech, ale až na výjimky jedná se o zákazníky z Prahy.

Dolnorakouský deník NÖN závěrem konstatuje, že pro Jihočechy největší překážkou pro překročení státní hranice jsou velmi nízké příjmy. Zatímco průměrná mzda obyvatele  Gmündu je  1.907 eur (46.722Kč), průměrná mzda v Jihočeském kraji je 680 eur (20.580 Kč). Uvádí příklad českovelenické rodiny Zemánků (muž dělník, žena učitelka). Rodina má celkový měsíční příjem 1.300 eur (31.850 Kč). Z toho musí platit byt, auto, stravu a studium dvěma synům. 

Když politruk je radním.

Karlovarský politruk Sloup je prostě politruk. Patří k tomu druhu lidí zvláštního ražení, kteří se nic nenaučili a nic nezapomněli. Bez rozpaků v rozhlase prohlásí, že si Němci přejí zadrátovat české hranice, a že uzavření hranic za minulého režimu, včetně střelby na "narušitele", bylo úplně v pořádku. 

Jaké má asi tento člověk, profesionálně schopný vykonávat tak maximálně pověstné PŠM, předpoklady řídit školství? Podle mě nulové. Tvrzení, že na postu radního pro školství nemá taková persona co dělat, do značné míry chápu. To ovšem neznamená, že volám po jeho defenestraci. Jednoduše vyjadřuji názor, že tento typ lidí do veřejných funkcí nepatří, a že kdybych se vedle obhájce kráglování "narušitelů" Sloupa náhodou ocitl v restauraci, musel bych si odsednout, abych se opět blíže neseznámil se svou snídaní.

 Zakazovat ho nechci a předpotopní partaj, která takové ideologické fosílie zaslepeně staví na piedestal veřejných funkcí, také ne. Bylo přece opakovaně zjištěno, že k zákazu KSČM neexistuje žádný právní důvod. Důchodce typu Sloupa či nahnědlé mládežníky nostalgicky tesknící po paktu Molotov-Ribbentrop, které tato organizace ve svých řadách tolerovala, budu tedy muset vydržet. Nikdo na světě mě ovšem nepřinutí, abych je proto považoval za něco normálního. Mezi obhájci Pinocheta a lidmi jako Sloup lze skutečně nalézt pouze mikroskopické rozdíly.(www.blisty.cz)

sobota 15. prosince 2012

Táborští brání Střelnici vlastními těly.


Živým řetězem dnes lidé objali táborský Kulturní dům Střelnice. Tímto gestem vyjádřili protest proti plánovanému prodeji historického objektu, který zatím patří městu. Zastupitelé však schválili prodej kulturního domu podnikateli Karlu Dvořákovi za pět milionů korun. Na happeningu za záchranu Střelnice se sešlo přes 100 lidí, 

Kulturní dům v blízkosti Žižkova náměstí budí ve městě emoce už několik let. Podnikatel Karel Dvořák v minulosti objekt zrekonstruoval. Uvádí, že náklady na opravu činily 90 milionů korun. Podle původní dohody mu město mělo po letech dům odprodat. Starosta Jiří Fišer (Tábor 2020) v minulosti uvedl, že jen plní závazky předchozích vedení radnice. Řada obyvatel Tábora se ale domnívá, že by Střelnice měla zůstat majetkem města.Kastrace selat starým způsobem i v Německu povolena do roku 2018..


Spolkový sněm velice rozlobil bojovníky za práva zvířat, když hlasy křesťanských demokratů a svobodných zamítl návrhy na bezbolestnou kastraci selat a označování koní.


Spolkový zákon o používání anestetik vstoupí v platnost až v roce 2019, ale některé spolkové země jej zřejmě zavedou dříve, například Dolní Sasko ohlásilo konec roku 2015. Doporučila to komora veterinárních lékařů. V Německu se ročně kastruje asi 20 milionů selat.


Německý zákon, který musí potvrdit ještě senát, tak je v souladu s přeedpisy EU, podle kterých v roce 2018 skončí tradiční kastrování selat bez umrtvení. Štípání  slepičích zobáků je povoleno do roku 2016, štípání krůtích zobáků do roku 2018.
Masakr v americké škole.


Na základní škole v Newtownu v americkém státě Connecticut bylo v pátek ráno místního času zastřeleno 26 lidí, z toho 20 dětí. Počty obětí, které se průběžně měnily, upřesnila na tiskové konferenci policie.  Jako střelec byl původně uveden čtyřiadvacetiletý Ryan Lanza, jehož matka na škole učila. Žena je mezi oběťmi. Policie ale odmítá jeho totožnost potvrdit, objevily se informace, že střelcem je ve skutečnosti jeho mladší bratr Adam.  Ten podle úřadů ve škole zemřel. Jde o jeden z nejhorších školních masakrů v dějinách USA.

Některá média ale později uvedla, že žena byla zabita v domě v Newtonu, kde se synem bydlela. BBC a New York Times uvedly, že střelcem byl Adam Lanza, dvacetiletý Ryanův bratr a právě Ryana vyslýchá policie. Při střelbě byl Adam celý v černém a měl u sebe dvě zbraně a na sobě neprůstřelnou vestu. Byly nalezeny tři zbraně. Podle policie měl být mrtvý i jeden z útočníkových bratrů. Ani to se ale nepotvrdilo. Policie však zasahuje v domě v Hobokenu ve státě New Jersey. Zavřela okolí domu a dva lidi vyslýchá.čtvrtek 13. prosince 2012

Sociální demokraté padají do náručí komunistů.


Soukromý zemědělec Marian Jurečka,1.místopředseda KDU-ČSL, se včera pozastavil nad návrhy ČSSD na zrušení daní z poslaneckých náhrad. "Nestačí jim nadprůměrné prebendy, potřebují i výjimku z daní, to je nejen nevkusné, ale také asociální."

Není to jen chamtivost poslanců ČSSD, ale o pokrytectví celé současné ČSSD. Oficiálně se sice distancuje od komunistů a podporuje soukromé vlastnictví, ale ve skutečnosti vytahuje komunisty z děr, ve kterých byli 23 let zalezlí. Lži o české historii sociální demokraty spojily s komunisty. I v sociální demokracii čas od času vítězí marxistické proudy.

ČSSD už dávno opustila ideje Jiřího Horáka, svého polistopadového obnovitele. Horáka odstranil křupan a bývalý komunista Zeman, který v honbě za volebním vítězstvím nadřadil vlastní sobectví nad zájmy strany a přitáhl do sociální demokracie všechny komunistické zkrachovance. Snad jen Vladimír Špidla měl snahu dělat politiku nejen pro sociálně demokratickou elitu, ale pro všechny občany. Proto byl brzy uklizen do Bruselu. Ostatním vůdcům ČSSD se jednalo a jedná jen a jen o moc a majetek (např. Gross). K tomu potřebují voličské hlasy, případně koaliční partnery. A ty hledají v komunistických řadách.

Jenomže komunisti po úspěchu v krajích o žádné paběrkování nebudou stát. S jídlem roste chuť. Chtějí do čela vlády. Sociální demokraté letos přitáhli komunisty do krajských zastupitelstev a na prvním místě jsou tedy odpovědni za nedemokratický vývoj země, k němuž pravděpodobně začne docházet. Po úspěchu komunistů, v příštím období, to budou sociální demokraté, kdo bude první obětí další totality. J.V. Stalin vyhlásil sociální demokracii boj na život a na smrt. Platilo to za Gottwalda i za Husáka. A doposud platí. Komunisté na levici nesnesou konkurenci.

Nové roboty v zemědělství


Ani zemědělství se v budoucnu neobejde bez informační techniky, automatizace a robotizace. Po létech určité stagnace se daří vývoj.

Polní robot "Boni-Rob" (snímek © FH Osnabrück) rozezná jednotlivé rostliny a dokáže zjistit množství půevelů. Cílem vývoje je, aby robot identifikoval plevele  přímo do počítače. Mělo by to sloužit k výběru pesticidů, jejichž účinek by robot opět vyhodnotil. Další robot by měl automaticky kontrolovat sady a vinice. 

Mezinárodní tým výzkumníků pracuje na projektu "Pigwise", který má kontrolovat chovy prasat. Monitorovací systém doporučí individuální krmení.  Podle chování zvířat by systém měl oznamovat  změny chování prasat a jejich nemoci.   

středa 12. prosince 2012

V Německu nájemné zemědělské půdy překračuje 1.000 eur za 1 ha.

Podle odhadů v roce na konci roku 2012 průměrné nájemné zemědělské půdy bude v Německu více než 400 eur (10.120 Kč) za 1 ha. Je to proti roku 2010 zvýšení o 9 procent, přičemž u orné půdy došlo k zvýšení o 11 procent, u luk o 2 procenta.

Od Nového roku se očekává další razantní zvýšení nájmů. Nájemné má být úplně na jiné úrovni, než bylo doposud. První smlouvy na příští rok, například v Münsteru, byly uzavřeny na více než 1.000 eur (24.300 Kč) nájemného z 1 ha. 

V Německu jsou stále rozdíly mezi starými a novými zeměmi, dokonce se zdá že rozdíly se zvyšují. Je to zřejmě dáno formou hospodaření a informovaností vlastníků půdy. Do roku 2009 průměrný nájem v Německu  byl 255 eur (6.200 Kč), v bývalém Východním Německu 166 eur (4.034 Kč), v bývalém Západním Německu 347 eur (8432 Kč).  

pondělí 10. prosince 2012

Nová pravidla SZP budou možná až v roce 2015.


Nová pravidla Společné zemědělské politiky by měla platit od ledna roku 2014,  ale přibývají komplikace, takže se objevují názory, změna pravidel SZP se během roku 2013 nestihne. Pravděpodobně rok 2014 bude vyhlášen jako rok přechodný, přičemž budou přímé platby podle stárých pravidel.

Gwilym Jones, mluvčí kabinetu komisaře pro zemědělství Ciolose minulý v londýně uvedl, že odklad o 1 rok je téměř hotovou věcí. Zatím však se pracuje na tom, aby znění nových pravidel bylo dokončeno do ledna 2014. V to případě by mohla platit už od února 2014. 

Důvodem zdržení jsou neúspěšná jednání vlád o celkovém rozpočtu EU. Bez přidělených peněz (znalosti jejich množství) není možné novou SZP zavést. 

Odklady nových pravidel pro přímé platby určitě netěší zemědělce v nových členských zemích, kteří měl naději, že rozdíl ve výši plateb mezi starými a novými zeměmi EU se sníží, téměř vyrovná. Naopak na odkladech vydělají zemědělci ve starých zemí, kteří už počítali s nižšími příjmy.  

sobota 8. prosince 2012

Pozor na bývalé komunisty Zemana, Dlouhého a Fischera.


Pro nemalou část české společnosti komunisté zastávají roli bláznů  – většinou ti současní, někdy i ti, kteří mají předlistopadovou komunistickou minulost. Společnost není si úplně jistá, že není taky tak trochu bláznivá ona sama (má přece svou minulost), proto potřebuje potvrzení, že 23 let nespala a na komunisty nezapomněla.

 Ve skutečnosti lidé na komunisty zapomněli. Nevyhnili, jak se krátce po listopadu předpokládalo. Možná že zkazka o přirozeném zániku komunistické strany vyšla právě z řad právě komunistů, aby byli uchráněni před tresty a zákazy. A po 20 letech se komunisté začali osmělovat a pomaloučku polehoučku, nejdříve na venkově, vylézat z děr, až před krajskými volbami byli vidět všude a voliči, zmatení a rozčilení korupčními skandály, dali komunistům své hlasy.

Plakát ukazuje symboly – být komunistou je jako být černochem nebo narodit se jako žid (zůstanete jím až nadosmrti). Všichni komunisté jsou (přednormalizační členství Miloše Zemana se rovná normalizačnímu členství Jana Fischera a Vladimíra Dlouhého), kdo jednou byl v komunistické straně, měl by se vzdát veřejných funkcí. Všichni komunisté mají zakódovanou touhu navrátit se k neomezené moci před rokem 1989, spojit s Ruskem a obdivovat matrjošky. (Jiří Krž, 8.12.2012)Sedláci v Německu hospodařili stejně jako vloni.


Ve středu Německý rolnický svaz (DBV) oznámil výsledky hospodaření německých zemědělců. V průměru jeden zemědělský závod měl příjem 58.150 eur (1,482.825 Kč), což je o 100 eur (2.550 Kč) více než v loňském roce. Obilnáři a výrobci krmiv si málo polepšili, nejhůře na tom byli producenci selat, kteří doplatili na nízké ceny.

U rodinných závodů byl v hospodářském roce 2011/2012 průměrný příjem 39.700 eur (1,012.350 Kč). Hrubý příjem na jednu pracovní sílu byl 3.300 eur (84.150 Kč) za měsíc. V průměru závod zaplatil na sociálním pojištění 6.900 eur (175.950 Kč).

Skutečný zisk jednoho závodu byl 58.150 eur (1,482.825 Kč), do něhož jsou započítány přímé platby EU (tzv. premie) ve výši 26.300 eur (670.650 Kč). 

pátek 7. prosince 2012

Roman Smetana píše z vězení o svém protestu proti politickému systému.


Po nějakém tom týdnu věznění jsem objevil i jeho „skryté kouzlo“. Vytržen z po léta ustáleného, honbou za kdejakým nesmyslem svázaného života, mám zde možnost odpočinout si, oprostit se, spoustu času a klidu rozjímat, o ledasčem přemýšlet, třeba o našem bytí a smysluplnosti všelijakého lidského pachtění.

Zrovna včera mne jeden spoluvězeň na vycházce zpovídal z motivace mého jednání, mimo jiné se i podivil, proč jsem opustil místo ve světě, kde jsem byl – jeho slovy – „někdo“. K jeho pobavení jsem mu vysvětlil, že jako řidič autobusu MHD jsem vstával do práce na ranní směnu ve 2:30, zatímco v base vstávám v šest, nemám zodpovědnost za autobus a hromadu cestujících a ještě se zde o mně láskyplně postarají. Nejsem už jednou nohou v kriminále jako dřív, teď jsem tu oběma – což se ukázalo být svého druhu pokrokem, svým způsobem jsem si polepšil.

Ale žerty stranou, není mým cílem stát se propagátorem nepřijímání odpovědnosti či nicnedělání. Snad jsem chtěl vyjádřit jen jisté pochybnosti, které pociťuji ohledně smyslu a směřování „svobodného“ světa tam kdesi za plotem.

středa 5. prosince 2012

Angela, nejúspěšnější žena Evropy.


"Bez Merkelové křesťanští demokraté nejsou nic, bez Merkelové je Evropa niemand. Angela I. Regina Germaniae et Europae. Jak je možné, že z východoněmecké laborantky, která vyrostla v komunistické totalitě, se stala tak mocná žena." 

Podobnými komentáři je hodnocen sjezd křesťanských demokratů v Hanoveru. Tisíc párů rukou sedm minut tleskalo usmívající staronové předsedkyni strany. Dostala od přítomných delegátů 98 procent hlasů. Podle průzkumů dvě třetiny Němců jsou s její vládou spokojeny. S tímto kapitálem povede Křesťansko-demokratickou unii do voleb v roce 2013.

Když před třinácti léty převzala vedení CDU málokdo věřil, že vydrží do příštích voleb. Merkelová předvádí, že v politických funkcích není třeba mít vysoké ekonomické vzdělání, které je při rozhodování selským rozumem spíš na obtíž.

Merkelová nedělá velké kroky, nedělá razantní rozhodnutí, ale pomalou mravenčí prací hledá ty nejlepší možnosti pro ekonomický rozvoj země. Německo tak zůstává nejstabilnějším pilířem Evropy, i když se mu krize nevyhýbají. Ekonomické neduhy Merkelová léčí malými dávkami hořkých léků, které lidé snadno polknou. Ne všechno se jí povedlo, přesto její pozice je prakticky neotřesitelná. 

Předseda ZS Martin Pýcha se stal viceprezidentem COGECA.


Na jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev COGECA 29. listopadu 2012 byl předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha zvolen jejím viceprezidentem. Ing. Pýcha se tak stal jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí.

COGECA je evropskými institucemi uznávána jako hlavní zástupce a mluvčí sektoru zemědělských a rybářských družstev. V současné době zastupuje zájmy cca 40 000 zemědělských družstev zaměstnávajících asi 660 000 lidí a disponujících ročním obratem přes 300 miliard eur.

Zvolení českého zástupce do úzkého vedení jedné ze dvou největších evropských zemědělských organizací je o to významnější, že v současnosti vrcholí na evropské úrovni jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU na dalších sedm let. Hlas českých zemědělců, kteří jsou již dnes vnímáni jako jedni z nejaktivnějších z nových zemí EU při jednání o reformě SZP, tak může být ještě posílen.

Ing. Pýcha k tomu řekl: Zemědělský svaz vždy podporoval myšlenku tržně orientovaného zemědělství, které je především producentem kvalitních potravin a tyto myšlenky budu obhajovat i v rámci reformy společné zemědělské politiky. Konkurenceschopnost zemědělců je vzhledem k prohlubující se globalizaci trhu s potravinami a zemědělskými komoditami stále více spojena s dobře fungujícími a konkurenceschopnými družstvy. Individuální zemědělský podnik či individuální farmář, byť třeba velký, se velmi těžko může účinně bránit tlaku v rámci potravinového řetězce, či se prosadit na světovém trhu.“ (Zdroj:www.zscr.cz)