"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 27. února 2013

Nemocnice v Gmündu přijala první české pacienty.


Při dnech otevřených dveří 23. února v Zemské klinice v Gm¨ndu byla veřejnost seznámena s realizací mezinárodního projektu „Healthacross in Practice“. Od 27. února můžou v v dolnorakouské klinice být ambulantně ošetřováni čeští pacienti z Českých Velenic a Suchdolska.

Ordinační den pro české pacienty je středa, nutné ošetření je možné kdykoli. Čeští pacienti při návštěvě gmündské nemocnice dostávají dotazníky, které budou vždy po čtyřech týdnech vyhodnoceny tak, aby mohla být zdravotní péče optimalizována.

Rakušané o přijímání pecientů z Českých Velenic usilují už dlouhou dobu, neboť se ucházejí o zařazení do mezinárodní sítě evropských nemocnic.

Státy budou vracet zemědělské dotace EU.

 Jednotlivé členské státy jsou zodpovědné za správné vyplácení a kontrolu výdajů EU. Neoprávněně vyplacené prostředky do zemědělství tedy musí být vráceny do bruselské kasy. Jedná se o tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko , Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Kolik má vrátit Česká republika oznámeno nebylo, byly uvedeny jen nejvyšší částky, které členské státy musejí vracet:

111,7 mil eur (2,9 miliardy Kč) má kvůli nedostatkům v identifikaci zemědělských pozemků a špatným křížovým kontrolám vrátit Spojené království.
48,3 mil eur (1,25 miliard Kč) má kvůli nedostečné kontrole vrátit Itálie.
40,6 mil eur (1,1 miliardy Kč) má kvůli nedostatečným kontrolám ve skladování hovězího masa a cukru vrátit Španělsko.
34,4 mil eur (898 mil. Kč) má kvůli chybám ve výpočtech předčasného důchodu vrátit Polsko

úterý 19. února 2013

Čuba je Zemanův poradce. Podpora kolchozů jistá.


Tvůrce pověstného slušovického družstva František Čuba (SPOZ) bude blízkým spolupracovníkem prezidenta Miloše Zemana pro zemědělství a hospodářství. Zeman Čubu přijal v restauraci, nad kterou má v patře svou pražskou kancelář.

Čuba je členem Strany práv občanů – zemanovců a byl loni na podzim zvolen do zlínského krajského zastupitelstva. Agrokombinát Slušovice, který Čuba řídil od roku 1963, byl označováno za „socialistický zázrak" nejrychleji se ekonomicky rozvíjející podnik tehdejšího Československa.

Čuba je mimo jiné zastáncem vybudování průplavu, který by spojoval Labe, Dunaj a Odru. Vidí v něm šanci pro rozvoj českého průmyslu. Zeman o projektu hovořil před volbami, prý by ho z Hradu podpořil. Znamenalo by to vytvoření 60 tisíc pracovních míst a zvýšení protipovodňové ochrany Moravy. Větší část by mohla financovat Evropská unie.

Domácí alkohol může být až po výpisu z listu vlastnictví.


Provozovatelé zhruba šesti stovek pěstitelských pálenic v ČR si musí důkladně ověřovat, zda lidé, kteří si u nich pálí domácí alkohol, jsou skutečně vlastníky zahrad nebo mají vlastní ovoce. Pokud si to neprověří, nemohou počítat s levnějším alkoholem - tedy se zvýhodněnou spotřební daní v poloviční sazbě.

Vyplývá to z precedenčního verdiktu Nejvyššího správního soudu. Celní správa uspěla ve sporu o daně, které chtěla doplatit po Palírně Pod lipou v Janově na Bruntálsku. Palírna měla doplatit desítky tisíc korun na daních za tři roky. U některých lidí, kteří si tam nechali vypálit levnější domácí alkohol, totiž celníci nenašli doklady o vlastnictví k pozemkům nebo potvrzení, že dostali ovoce na vypálení třeba od zaměstnavatele.

Na alkohol vypálený v pěstitelské pálenici je oproti ostatním druhům alkoholu uvalena pouze poloviční spotřební daň. Podmínkou je právě to, že si alkohol mohou nechat vypálit pouze vlastníci či nájemci pozemku (zahrady) nebo ti, kteří získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (to je nutno doložit). Množství pálenky, které si může pěstitel nechat vypálit v pěstitelské palírně, je navíc ročně omezeno na 60 litrů padesátiprocentní pálenky na domácnost.


Neviditelná ruka trhu nutí kupovat nekvalitní potraviny.


Za vyšší ceny potravin v Česku mohou vyšší daně (DPH i spotřební  daň) a hlavně vysoké marže obchodních řetězců.

Nejnižší marže (do 50 %) jsou u  komoditních výrobků, jako je pečivo nebo mléko. Naopak u výrobků s vyšší  přidanou hodnotou jsou marže velmi vysoké a běžně přesahují i sto procent.  Tyto marže tak značně omezují pro spotřebitele možnosti výběru, protože kvalitní či specializované výrobky jsou díky této obchodní politice řetězců pro zákazníky  značně cenově nevýhodné.

Zákon sice reguluje potravinářský trh a dodavatelům pomáhá zlepšit  jejich vyjednávací pozici vůči řetězcům, platí však pro všechny stejně a  stanovuje například to, že řetězce musí dodavatelům platit za zboží nejdéle do  30 dnů, nesmí prodávat zboží pod nákupní cenou či nesmí dodavatelům účtovat  speciální poplatky třeba jen za to, že jim mohou dodávat zboží. Samotné stanovování cen výrobků však zákon neřeší.

neděle 17. února 2013

Politici obhajují nepoctivý obchod.

„Původ a pohyb potravin a alkoholu není v ČR dohledatelný. Zdejší legislativa totiž nenařizuje povinně evidovat tržby, a nepoctiví obchodníci tak mohou prodávat nelegální výrobky." Tvrdí to Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR), který proto podal Evropské unii podnět k posouzení situace.

Nepoctivým podnikatelům současná situace samozřejmě vyhovuje a vyhovovala by, i kdyby příště na metanol měly umřít desetitisíce lidí a i kdyby měly být rozkradeny další statisíce miliard státních peněz. Nejde přece o nic jiného než o zisk na prvním místě, jak říká a koná hlavní tvůrce tohoto systému tatíček-privatizátor Václav Klaus.

Jaká by asi přišla komedie, kdyby akciové společnosti, dosud kryté anonymními akciemi, měly ukázat své karty a kdyby – jako v normálních západních zemích – mělo být dohledatelné, kdo jejich anonymní akcie ve skutečnosti vlastní. Ono by třeba vyšlo na světlo, že ty firmy, které žijí z daňových úniků a trestné činnosti, vlastní naši politikové, kteří tak šikovně „hospodaří“ s veřejnými penězi. Proč jinak by ODS a ČSSD bránily nekontrovatelný systém obchodu? V ČR plných 53% všech akciových společností je spojeno s anonymními akcionáři. (J.Krž, 17.2.2013)

pátek 15. února 2013

Kdo asi vlastní fotovoltaické elektrárny?


U pěti z 20 nejvýkonnějších solárních elektráren není možné dohledat majitele, stojí za nimi totiž firmy s akciemi na majitele. Vyplývá to z údajů Energetického regulačního úřadu a z obchodního rejstříku.

Neznámí majitelé jsou například u druhé největší fotovoltaické instalace v zemi, elektrárny Nová Ves-Vepřek na Mělnicku, která má instalovaný výkon 35,1 megawattu. Tu provozuje firma Fve Czech Novum, jejímž většinovým vlastníkem je společnost Decci a.s. s akciemi na majitele.

Nejasní jsou vlastníci také u deváté největší fotovoltaické elektrárny u Uherského Brodu. Zařízení patří společnosti Divalia, která je podle obchodního rejstříku vlastněná firmou Milplace s akciemi na majitele. Podobná situace je u desátého největšího solárního parku, komplexu dvou elektráren v Chrudichromech na Blanensku. Komplex společně provozují firmy Photon Park a Photon Forest, za kterými stojí společnosti Porubovka a.s. a Depohyl a.s. Obě akciové společnosti mají akcie na majitele.

Skrytou vlastnickou strukturu má i společnost Spl a.s., která provozuje desetimegawattovou solární elektrárnu u obce Letkov na Plzeňsku. Stejně je na tom společnost EnergoHelis a.s., která vlastní solární park u Oslavan na Brněnsku o instalovaném výkonu osm megawattů.

Složitější je vlastnická struktura solárního komplexu Brno - Tuřany, který spojuje celkem tři elektrárny o souhrnném instalovaném výkonu 21,2 megawattu. Vlastníkem komplexu je společnost Brno Solar Park a.s., ve které drží 40 procent Letiště Brno. Poloviční podíl ve společnosti ale dohromady drží firmy SE - Solar II a.s. a Proxy - Finance a.s., které obě mají akcie na majitele.

Za třemi z 20 největších fotovoltaických parků v ČR stojí zahraniční vlastníci. Solární elektrárnu u Stříbra na Tachovsku provozuje firma Solar Stříbro s.r.o. s německými majiteli. Elektrárnu u obce Líně na Plzeňsku provozuje firma Signo Solar PP01 s.r.o., za kterou stojí společnosti z Norska a Německa. Komplex u Tuchlovic na Kladensku patří společnosti Fve Tuchlovice s.r.o. Za ní stojí firma Škoda Investment a.s., kterou vlastní nizozemská společnost Appian Machinery (Netherlands) B.V.

Elektřinu ze solárních elektráren musejí distribuční společnosti vykupovat výrazně dráže, než za kolik ji poté prodají. Rozdíl cen se projevuje v konečných cenách spotřebitelům. V letošním roce platí odběratelé v ceně každé megawatthodiny elektřiny 583 korun na podporu obnovitelných zdrojů, loni to bylo 419 korun.

Kdo konečně dobude Pražský hrad a zjistí autory amnestie?

Advokátka Hana Marvanová podala dnes, ve středu 13. února, k Městskému soudu v Praze žalobu na prezidenta republiky Václava Klause. „Nebyly poskytnuty informace týkající se přípravy amnestie, což je v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod, dle kterého jsou státní orgány a orgány území samosprávy povinny poskytovat informace o své činnosti,“ sdělila Marvanová.

Které všechny osoby a orgány se podílely na přípravě textu rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013? Jedná se jak o osoby, které se podílely na určení rozsahu amnestie v jednotlivých článcích, tak o osoby, které tento pokyn provedly a text rozhodnutí sepsaly.
Které všechny osoby a orgány měly přístup k textu amnestie nebo k informaci o rozsahu amnestie před tím, než byla zaslána předsedovi vlády ke kontrasignaci, a to postupně podle času?   

Hrad žádné informace neposkytl a neuvedl žádný právní důvod, proč by neměly být poskytnuty, ani že by takové informace neexistovaly, ani že by byl dán zákonný důvod pro jejich odepření. Marvanová je přesvědčena, že následkem tohoto, dle ní nezákonného rozhodnutí, byl žalobce neoprávněně zkrácen na svém ústavně zaručeném právu na informace.

Kancelář prezidenta republiky uvádí, že jediným autorem amnestie je Václav Klaus. „Tvrzení, že autorem rozhodnutí o amnestii je pouze prezident, je zjevně nepravdivé, neboť z formy dokumentu vyplývá, že jde o dokument psaný právníkem. Žadatel se tudíž s touto nepravdivou odpovědí nemůže spokojit,“ míní advokátka Marvanová. A dodává, že v uplynulých týdnech i spolupracovníci prezidenta v médiích připustili, že se na amnestii podílelo více osob.

středa 13. února 2013

Plzeňáci rozzuřili Duhu aj. tzv. ochránce Šumavy.


Poslanecká sněmovna v úterý večer propustila do dalšího projednávání návrh zákona o NP Šumava předložený Plzeňským krajem. Podle plzeňského návrhu má veškeré zakázky na těžbu a prodej dřeva v národním parku dostávat nová společnost řízená regionálními politiky.

Plzeňští radní navrhují, aby se takzvané třetí (a nově vytvořené čtvrté) zóny, kde se může stavět a jež nyní tvoří asi 5 % národního parku, rozšířily na téměř 70 % jeho území. Radikální změna by většinu parku otevřela další zástavbě hotely či rekreačními středisky včetně developerských projektů nových sjezdovek, lanovek či golfových hřišť.

Většina lesů v národním parku by se podle návrhu zákona měla napříště řídit pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. Nyní všechny lesy v národním parku – bez ohledu na to, zda jsou ponechány divoké přírodě, nebo se v nich kácí – podléhají zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Podle plzeňského návrhu by národní park měl přestat vypisovat výběrová řízení na lesní práce podle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré zakázky – včetně prodeje dřeva – by měla napříště dostávat nově zřízená obecně prospěšná společnost, kterou by kontrolovali regionální politici. Národní park a ministerstvo životního prostředí by v ní měly mít pouze dvě ze šesti míst ve správní radě. Přitom nikde v návrhu není řečeno, co by se mělo dít se ziskem z prodeje dřeva.

úterý 12. února 2013

Pane s. Zemane, pozor! Téměř absolutní zákaz kouření!


Ruská duma schválila zákon zcela zakazující kouření:
V kavárnách, barech, restauracích a ostatních místech, kde se lidé stravují.
Na pracovištích.
Na plážích
V dálkových vlacích, letadlech, lodích dálkové plavby.
Na letištích, autobusových nádražích, v přístavních čekárnách a na vzdálenost 15 m od nich.
Ve veřejné dopravě městské, příměstské a železniční.
V hostincích
Na trzích
Ve školách
Ve nemocnicích a lázních
Na chodbách a společných prostorách bytových dom ů.
Na sportovištích.

pondělí 11. února 2013

Papež Benedikt XVI. odstupuje 28. února.

Hlava katolické církve papež Benedikt XVI. dnes oznámil, že ze zdravotních důvodů 28. února odstupuje z papežského stolce. Pětaosmdesátiletý papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, uvedl, že kvůli stáří a zdravotním problémům není schopen dále službu vykonávat.

V Radiu Vatikán řekl: "V důsledku vysokého věku moje síly nestačí k vykonávání službu. Nástupcem svatého Petra jsem se z vůle kardinálů stal 19. dubna 2005, úřad odevzdám 28. února o 20. hodině. Od té doby bude křeslo svatého Petra volné."

Benedikr XVI., který je 265 papežem v pořadí, je prvním papežem v historii, který dobrovolně odstoupil. Okamžitě se vyrojily spekulace o tom, kdo by mohl být novým papežem. Podle informací z církevních kruhů je velkým favoritem ghanský biskup Peter Turkson.

Potravinové zázraky by měly zmizet.


Rada EU již v minulosti přijala nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. V nařízení stojí, že v současné době existuje velké množství zdravotních tvrzení, která se používají při označování potravin a v reklamě, a přitom se vztahují k látkám, jejichž příznivý vliv nebyl prokázán nebo o něm v současnosti nepanuje dostatečná vědecká shoda. Dle Rady EU je tedy nezbytně nutné zajistit, aby u látek, které jsou předmětem podobných „tvrzení“, bylo prokázáno, že příznivý výživový nebo fyziologický účinek skutečně mají.

„Proto je třeba stanovit obecné zásady pro všechna zdravotní tvrzení uváděná na potravinách s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, poskytnout spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a vytvořit tak i rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu,“ dočteme se v euronařízení.

Roztřídit, které sliby se zakládají na pravdě a které jsou pouhým výmyslem marketérů, má na starosti Evropský úřad pro bezpečnost potravin – rámci Evropské unie zodpovídá za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potraviny a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. Úřad přezkoumal více než čtyřicet tisíc „claimů“ potravinářských společností, z nichž „vypreparoval“ 4,5 tisíce reprezentativních zdravotních tvrzení (typu „vitamin B12 přispívá k normálnímu fungování nervové soustavy“), která postupně ověřuje. Letos EFSA vydala seznam 222 schválených tvrzení, která byla posouzena jako pravdivá.

Mnohem zajímavější je však počet „claimů“, jež v nemilosrdné hře na pravdu neobstály: 1600. Jejich používání  na výrobcích je od pátku 14. prosince v EU zakázáno. Seznam lží, již dříve schválený Evropským parlamentem, totiž definitivně posvětila i Evropská komise.

„Rozhodnutí považuji za vyvrcholení mnoholeté práce a důležitou etapu v cestě za korektním označováním potravin. Seznam, jenž platí pro celou Evropskou unii, zveřejníme na internetu. Spotřebitelé tak budou mít možnost nakupovat mnohem fundovaněji. Vědecky nepodložené údaje musejí být nyní staženy z trhu,“ řekl John Dalli, jenž v Evropské komisi donedávna zastával funkci komisaře pro zdravotnictví a politiku spotřebitele.

Kompletní seznam povolených i zakázaných „claimů“ je na stránkách Evropské komise.

sobota 9. února 2013

Když Grebeníček dělá z Palacha komunistu.

Jak plynou roky, dá se o Pražském jaru a Palachově smrti psát víc a víc polopravd a lží. Je možné operovat dobovými dokumenty, které byly poplatné tehdejším ideologickým zájmům. V letech 1968 - 1969 šlo o boj uvnitř KSČ, jinak bez přestání fungovaly všechny nástroje totalitního režimu, včetně státní bezpečnosti a cenzury (media byla pořád pod kontrolou).
Grebeníček v projevu nejprve připustil, že "je rozumné oběť Jana Palacha připomínat". Předkladatele novely ale vzápětí obvinil ze svérázného výkladu historických událostí a účelové úpravy minulosti. "Tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící," prohlásil Grebeníček. , který je označován za představitele stalinistického křídla v KSČM.
Palachův dopis z 16.1.1969:
Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem.
Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.
Naše požadavky jsou:
Okamžité zrušení cenzury
Zákaz rozšiřování "Zpráv"
Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.
Pochodeň č. 1
PS. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.

Představitel stalinistického křídla v KSČM Grebeníček se ve Sněmovně snažil Palachovu oběť vysvětlit jako čin, který nebyl namířen proti komunistické vládě a komunistům vůbec. Poslanci vládní koalice na protest opustili jednací sál dolní komory.
Sociální demokraté na svých místech zůstali a vystupovali velmi smířlivě. Palach se podle Stanislava Křečka (ČSSD) upálil "na protest proti naší zbabělosti, na to, jak se rychle zapomínalo na ideály".  

Grebeníčkův projev šokoval hodně lidí. Nikoho zřejmě ještě napadlo Grebeníčka přinutit k odpovědi na otázku: „Jak dlouho by komunisti dokázali vládnout bez cenzury a bez Sovětského svazu, hlavních nástrojů komunistické totality, proti kterým byl určen Palachův protest?“ (Jiří Krž, 9.2.2013)

pátek 8. února 2013

Vlády nepřály zemědělcům, daly jim o 39 procent méně.


Rozpočet Eu na roky 2014 - 2020 šéfové členských států EU schválili. Celkový objem by měl být 960 miliard eur, když původní návrk EK byl 1.033 miliard eur. Zemědělství dostane o 13 miliard méně, v procentech o 39 procent.

V prvním pilíři zemědělství dostane 278 eur, tedy o více než 5 miliard méně, ve druhém pilíři  dostane 85 miliard eur, tedy o 7 miliard eur méně. Členské státy se mohou od přidělených  částek uchýlit o 15 peocent.

Bylo rozhodnuto, že omezení přímých plateb pro velké podniky nebude povinné, bude zřejmě záležet na blahovolnosti jednotivých vlád. Také ozelenění má být volnější. V budoucnosti se očekává, že každý zemědělský podnik bude odvádět ekologickou daň. 

Zda bude rozpočet platný, rozhodne ještě Evropský parlament.   

Rozpočet EU zatím schválen nebyl.


Sedmiletý rozpočet Evropské unie nebyl zatím schválen. Pokud ke schválení nedojde, bude se rozpočet schvalovat vždy na jeden rok, což bude pro většinu zemí nevýhodné. Schválit rozpočet lze pouze jednohlasně, kterákoli země může rozpočet vetovat. Je pochopitelné, že největší plátci (Německo, Spojené království) do pokladny EU chtějí odvádět méně, východoevropské země chtějí čerpat více.

Německá kancléřka Merkelová, stejně jako francouzský prezident Hollande, je zřejně smířena s tím, že budou muset ustoupit z požadavků. Tahanice o peníze nejsou ničim novým, říká rakouský kancléř Faymann, to bylo v EU odjakživa.

středa 6. února 2013

Zemědělství má přijít o 30 procent dotací.

Diese Woche verhandeln die EU-Mitgliedsstaaten über den EU-Finanzrahmen der nächsten sieben Jahre. Der zweiten Säule drohen massive Einschnitte. Die Agrarbranche meldet sich zu Wort.

Tvrdé údery z Bruselu na stranu zemědělců slibuje prezident EU-komise Manuel Barroso, který chce zemědělské dotace snížit o 30 procent. Zemědělci se brání. Německá ministryně zemědělství Aignerová prohlásila, že udělá všechno pro to, aby ke krácení dotací nedošlo. "To by byla pro rodinné farmy katastrofa, ukončily by činnost," řekla deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Zcela nepřijatelný je také návrh Daciana Ciolose zavést strop dotací 300.000 eur pro velké farmy. V Německu by se to týkalo asi 30 podniků, které by reagovaly tím, že by se rozdělily na menší."

Aignerová odmítá i dotace na ozelenění 7 procent orné půdy. Uvádí, že Německo už ozelenění provedlo, takže by ho dotace minuly. Německo dále odmítá liberalizaci trhu cukrem a požaduje prodloužení cukerných kvót do roku 2020. 

Pomsta přichází, sociální demokraté, třeste se!


Bývalí kolegové Miloše Zemana se shodují, že jedním z nejvýraznějších rysů povahy nového prezidenta je pomstychtivost. I v rámci kampaně Miloš Zeman zdůrazňoval roli „zrádců“, kteří mu znemožnili stát se prezidentem už o deset let dřív.

V Zemanově "Životním příběhu" rozeslaném do českých domácností stojí, že v roce 2003 nebyl zvolen prezidentem vzhledem k tomu, že proti němu hlasovalo 27 poslanců ČSSD“. Zeman na staré křivdy nezapomíná a je mu jedno, že realita byla trochu jiná. Na koho padne hněv nové hlavy státu?

Hlavní vrazi takzvané Operace důchodce byli známí bezprostředně po Zemanově fiasku.  Vladimír Špidla, tehdejší předseda sociálních demokratů, Lubomír Zaorálek a  Stanislav Gross. Seznam „zrádců“ si Miloš Zeman na Vysočině celá léta cizeloval a rozhovořil se o něm i ve své zatím poslední knize z loňského podzimu – Zpovědi informovaného optimisty. Protože se v Čechách všechno vykecá, máme dnes seznam kompletní,“ pochlubil se jistému novináři.

Se zrádci se nevyjednává, dokonce bych řekl, že se zrádci se nemluví,“ říká v této knize na dotaz, zda se se Špidlou někdy k okolnostem volby 2003 vrátili. Sám Špidla je dnes mimo vrcholové stranické funkce. Mezi Zemanovými „zrádci“ však figurují i výše postavení sociální demokraté, než je bývalý český eurokomisař. Kromě již zmíněného Zaorálka je to především současný předseda strany Bohuslav Sobotka. Podle zpráv z médií v něm figurují i předseda hospodářského výboru Milan Urban nebo šéf pardubické ČSSD Miroslav Váňa.

Během euforie po zvolení prezidentem 26. ledna měla ve štábu Miloše Zemana zaznít slova, že po porážce konkurence jsou teď na řadě sociální demokraté. A varuje před tím i Zemanův protikandidát, místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier, jenž se vůči expremiérovi v kampani silně vyhraňoval: Snažil se rozbíjet sociální demokracii a v tomto bude pokračovat i nadále.“ řekl mezi oběma koly prezidentské volby. 

Zemědělství ČR 2012: Pokles výroby masa a pokles ceny mléka.

Rok 2012 se vyznačoval poklesem výroby hovězího (−8,9 %) a vepřového masa (−8,8 %), nárůstem výroby drůbežího masa (+2,7 %), vyšším nákupem mléka (+3,4 %) a růstem cen zemědělských výrobců jatečných zvířat – skotu (+10,0 %), prasat (+17,0 %), drůbeže (+4,4 %), na rozdíl od poklesu cen mléka (−5,9 %).

V roce 2012 bylo vyrobeno 458 329 tun masa, tj. o 5,3 % méně než v roce 2011. V celkovém množství bylo zastoupeno 65 244 tun hovězího, 469 tun telecího, 239 753 tun vepřového, 165 tun skopového (z toho 119 jehněčího), 5 tun kozího, 80 tun koňského a 152 613 tun drůbežího masa.

Výroba hovězího masa, včetně telecího, v roce 2012 dosáhla 65 713 tun (−8,9 %). V kategorii býků byl zaznamenán pokles o 14,7 %, u krav o 3,4 %.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2012 vzrostly ve všech kategoriích: u krav (+13,3 %), jalovic (+10,6 %), býků (+8,3 %) a telat (+3,4 %). Zemědělci prodávali jatečné býky nejvyšších tříd jakosti S, E, U za průměrnou cenu 46,42 Kč za kg živé hmotnosti a 84,22 Kč za kg JUT (minimální cena byla 81,35 Kč/kg v lednu, maximální 86,11 Kč/kg v říjnu).

Výroba vepřového masa se v roce 2012 snížila na 239 753 tun (−8,8 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2012 vzrostly o 17,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E, a U za průměrnou cenu 33,26 Kč za kg v živém a 42,78 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 39,83 Kč/kg byla v únoru, maximální 46,40 Kč/kg byla v říjnu).

Nákup mléka v roce 2012 dosáhl objemu 2 381,8 milionů litrů (+3,4 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka klesly o 5,9 %. Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q v roce 2012 byla 7,79 Kč za litr, minima dosáhla v září (7,26 Kč/l), maxima v lednu (8,46 Kč/l).

pondělí 4. února 2013

Český zloděj kradl v Rakousku naftu.


Úředníci policejního inspektorátu z města Weitra (poblíž Nových Hradů) zadrželi v areálu jedné dopravní firmy sedmapadesátiletého českého zloděje, který se pokoušel odčerpáva z nádrží kamionů naftu. 

Zloděj měl připravených 10 prázdných kanistrů. Policisti se domnívali, že se jedná o stejného zloděje, který v předcházejících dvou nocích odcizil 300 litrů nafty, a odvezli ho do věznice  Krems.

Německo bojuje proti dotovanému ozelenění EU.


"Evropská unie chce šetřit také na zemědělcích. Může na zemědělcích šetřit, ale ne na zemědělcích německých," říká německá ministryně zemědělství Ilse Aignerová. Brusel to však vidí jinak. Nyní probíhají horečná jednání jak problém překonat.

Dacian Ciolos, agrokomisař EU, obviňuje Německo, že brání výstavbě udržitelného zemědělství. Německá ministryně zemědělství Aignerová se proto chystá na boj. To co chce EU dotovat, má Německo už dávno bez dotací EU. Kancléřka Merkelová se chystá agrární téma vyložit na stůl při čtvrteční a páteční schůzce EU. Připravuje se totiž rozpočet na roky 2014 - 2020.

Merkelová navrhne zmrazení dotací na ekologické zemědělství, místo 7 procent povinné ekologické 3,5 procenta z celkové plochy orné půdy. "To by znamenalo, že by se v Německu nic nezměnilo," říká Ciolos. Navíc Německo se brání snížení dotací pro velké zemědělské podniky, které hospodaří na orné půdě.  Jako důvod odporu proti návrhům Bruselu Němci uvádějí, že jsou největší plátci do bruselské kasy, že by tedy měli mít možnost ovlivňovat proud peněz vytékající z této pokladny.

pátek 1. února 2013

Tělocvik ve školách každý den? Utopie?

Propagační akci na zavedení každodenního tělocviku ve všech školách zahájila rakouská sportovní organizace BSO (Bundessportorganisation), která už pod svým nápadem shromáždila 140.000 podpisů. Rozpačité jsou názory rodičovských sdružení, která se obracejí na lékařskou komoru, zda je taková zátěž dětí možná.  

Návrhy vycházejí ze zpráv školních lékařů, kteří kritizují to, že děti - od mateřských škol do dospělosti - většinu času ve školních zařízeních prosedí. Sedící školy by se měly změnit na "pohyblivé školy." Kromě málo pohybu ve školách školní lékaři kritizují také stravování dětí a nevhodnou nabídku školních bufetů. Aby si děti samy od sebe kupovaly zdravé potraviny a více cvičily, by se také mělo dosáhnout zavedením povinného předmětu "Zdraví a výživa."

Návrhy na zavedení každodenní gymnastiky na školách znepokojil ekonomy na ministerstvu školství, kteří spočítali, že by je to stálo 200 milionů eur (5 miliard Kč). Organizace BSO však tvrdí, že by se to vyplatilo, neboť roční úspory na zdravotní ošetření by mohly být 600 milionů eur ročně.