"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

neděle 4. srpna 2013

Programové prohlášení Rusnokovy vlády/nevlády.

Ve středu  má Zemanův předseda vlády Rusnok přečíst ve sněmovně programové prohlášení.

Jak se vláda připravila na zemědělce:

§ Prioritou vlády bude neprodlené odstraňování povodňových škod na zemědělských objektech, vodních dílech a vodohospodářském majetku s využitím národních a unijních finančních zdrojů.

§ V souladu s reformovanou Společnou zemědělskou politikou bude vláda usilovat o zavedení opatření podporujících zemědělsko-potravinářský komplex zaměřený rovněž na tradiční zemědělskou a potravinářskou produkci. Vláda prosadí efektivní využívání všech dostupných finančních nástrojů a zdrojů ke zvýšení prosperity českého zemědělství s důrazem na rozvoj živočišné výroby. Vyvine maximální úsilí k úspěšnému dočerpání evropských prostředků z finančního období 2007 – 2013 a zajistí finanční nástroje pro budoucí období.

§ Vláda bude podporovat všechny aktivity směřující k zajištění výroby kvalitních potravin a zejména ke zvýšení zastoupení regionálních potravin na trhu, včetně čerstvých potravin s prokazatelným původem.

Za účelem zajištění stabilního podnikatelského prostředí v zemědělském sektoru bude vláda usilovat o eliminaci negativních dopadů klimatických změn, a to pomocí rámcového programu řešení škod v zemědělství a rybářství a založením „Rizikového fondu pro zemědělce“.