"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 31. května 2011

Ministr Fuksa přibil na dveře kodex.

Kodex farmářských trhů včera zveřejnil ministr zemědělství Ivan Fuksa přibitím na bránu tržnice. Na formulaci Kodexu, který Ministerstvo zemědělství iniciovalo, se podíleli například zástupci Asociace krajů, Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv, ale především významní organizátoři trhů.

Záměrem je, aby kodex vycházel a z dosavadních konkrétních zkušeností, aby co nejlépe odpovídal místním podmínkám a nestal se další nepotřebným a prázdným byrokratickým spiskem. Zveřejnění kodexu farmářských trhů je dalším koncepčním krokem ministerstva v dlouhodobém tažení za podporu kvalitních domácích potravin a jejich co nejkratší a nejpřímější cesty od výrobce k zákazníkovi.

Ministr Fuksa tedy napodobil Martina Luthera, který údajně na dveře wittenberského kostela přibil 95 tezí znamenajících vznik protestantského tábora. Kdyby Fuksa svým činem v ČR vytvořil poctivé prostředí, zasloužil by zapsat do historie jako Luther či Hus. Bohužel v zemích českých už dlouho platí, že poctivost se nevyplácí. Změnit chování podnikatelů? Snad až se narodí a vyrostou další generace. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Varování před snižováním výroby potravin.

Britská charitativní organizace OXFAM vyzvala vlády celého světa k přepracování celosvětového systému zásobování. Při zachování současného stavu by v následujích dvaceti letech mohlo dojít k velkým problémům se sháněním potravin.

Ve zprávě charita uvádí, že ceny základních zemědělských plodin se zvýší na 120 až 180 procent. Hlavním důvodem obav z nedostatku potravin je prudký růst lidské populace, změna stravovacích způsobů, úbytek zemědělské půdy a vody a využívání zemědělské produkce pro výrobu energií.

Podle prognóz OXFAM se do roku 2050 zvýší spotřeba potravin o 70 procent. Přesto, že tato skutečnost je známá, plánuje se v říštím desetiletí snižovat ročně zemědělskou produkci o 1 procento. Už nyní se na světě jeden člověk ze sedmi nemůže najíst. 865.000 lidí trpí hladem.

Produkce potravin by se měla zvyšovat, potraviny by měly být skladovány do zásoby, aby byly eliminoványvýpadky, které přicházejí zásluhou změn klimatu. Je třeba zabránit opakování letošního roku, kdy je cena potravin o 36 procent vyšší než před rokem. Na to doplácejí především lidé v Asii a Africe, kde jsou nízké příjmy. Průměrný Ind ze svého příjmu vydá za 1 litr mléka takovou poměrnou částku, jako kdyby dal Angličan za 1 litr mléka 10 liber (280 Kč).

Španělé bojují i za lidi v ČR.

V souvislosti s nepokoji ve Španělsku některá západoevropská média už spekulují o „evropském létě“. V této chvíli už se začínají obávat etablovaní politici jinde v Evropě: vzhledem k tíživé hospodářské situaci v „periferních“ státech eurozóny by mohl španělský příklad zapůsobit „inspirativně“ i v mnoha dalších zemích.

V ČR se vláda nemusí obávat, není předpoklad, že mimo hrstky extrémistů by se majoritní část veřejnosti ozvala i na ulici. Česká šedá masa vždy se připojí na stranu vítězů (1945, 1948, 1968, 1989). Protesty a stávky železničářů a kovoodborářů jsou naplánovány na dobu, až už budou protilidové reformy schváleny a nic nebude možné změnit. Tak "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". (J.Krž, 31.5.2011)

pondělí 30. května 2011

Ministr Fuksa chce chránit ornou půdu.

Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy, proto se ministr zemědělství Ivan Fuksa zasadil o přísnější pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC na erozně ohrožených půdách, která začnou platit od 1. 7. 2011. Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. V boji proti erozi jsou nejúčinnějšími nástroji kromě správného hospodaření také obnova krajiny s návratem mezí, remízků či mokřadů a zrychlení pozemkových úprav."V socialistických dobách došlo k masivnímu odstraňování historických krajinných prvků, ruku v ruce se scelovaly velké lány, po kterých voda teče o poznání rychleji, začaly se pěstovat pro určité lokality nevhodné plodiny, které riziko eroze zvyšují, a na mnoha místech se prosadil také nevhodný způsob obdělávání," řekl Fuksa. Nejvíce je podle něj vodní i větrnou erozí ohrožena jižní Morava.

Cestu k nápravě současné situaci MZe vidí v dobrém hospodaření a návratu krajiny do jejího dřívějšího stavu. Pravidla pro šetrnější hospodaření (známá pod zkratkou GAEC) mají být od 1. července rozšířena zhruba na 15 procent orné půdy v ČR ze současného přibližně jednoho procenta. Celý článek MZe


Komunisté nejsou u moci už 21 let, takže svádět na ně všechny současné problémy zemědělství je dost hloupé. 21 let bylo možné hospodaření s půdou napravovat. Není třeba zmenšovat velikost zemědělských závodů, ale velikost obhospodařovaných lánů. Všichni velkovýrobci by například povinně se měli podívat do Anglie a Irska, aby viděli, jak lze hospodařit na honech 5-15 ha, ohraničených mezemi, alejemi a remízky. Tak to v českých poměrech dělaly už v 18. a 19. století šlechtické velkostatky. Jiným problémem je vlastní agrotechnika. Osevní postupy, hnojení statkovými hnojivy, orba, a vláčení se vykládají jako přežitky malovýroby, místo toho nastoupilo diskování, umělá hnojiva, chemické hubení plevelů.

Ministři zemí EU chtějí zabránit úpadku živočišné výroby.

Dneska a zítra v maďarském Debrecíně proběhne jednání ministrů zemědělství zemí EU. Budou jednat o budoucnosti evropské živočišné výroby. Součástí setkání je také výlet do maďarské pusty.

Maďaři, kteří právě předsedají Radě EU, se rozhodli upozornit na tragický úbytek skotu a prasat, který nastal v posledních 10 letech. Rovněž se bude diskutovat o dalším postupu ve výrobě mléka poté, co skončí systém kvót.

Za nepříjemnou příčinu příčinu úbytku hospodářských zvířat v EU jsou považovány přísné požadavky na hygienu chovů a ochranu životního prostředí. Tím se země EU dostávají do nevýhody proti ostatním výrobcům živočišných produktů. Dalším bodem je řešení otázky vysoké ceny obilí a krmiv, což je další příčina úbytku zvířat.

neděle 29. května 2011

Může se tomu říkat ještě zemědělství?

Při oslavě Světového dne mléka ,dne 24. května 2011 na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole nechyběl prezident Agrární komory ČR ing. Jan Veleba, který ve svém projevu připomenul poválečnou historii chovu krav a posteskl si nad morálním úpadkem současného zemědělství, které místo výroby tradičních potravin a surovin se vrhlo na zisk z bioenergií.


Projev Jana Veleby byl bezesporu jeden z nejzajímavějších, který v poslední době bylo v souvislosti se stavem českého zemědělství možné slyšet. Stesky Velebovy i dalších účastníků byly jistě oprávněné, ale to je asi všechno, co v problému je možné udělat. Politická a ekonomická mašinerie se nedá zastavit nostalgickými projevy. Je to stejné jako máváním ruky chtít zastavit auto zdrogovaného šílence řítícího se po mladoboleslavské dálnici v protisměru.


Političtí šílenci prostě rozhodli, že zemědělství nepojede po tradičních křivolakých silničkách, jak se při výrobě potravin a údržbě krajiny sluší, ale bude se bez ohledu na ostatní účastníky provozu, za lesku zrcadel elektrovoltaických elektráren, řítit po dálnici protisměrem, ve žlutém řepkovém pruhu. Bursík s Káčou jsou bůhvíkde, ale paseka, jakou v zemi způsobili, se bude napravovat několik desetiletí. Pokud se někdy začne napravovat. K čemu je zemědělské vzdělání a dlouhá praxe? K pěstování dvou nebo třech plodin a k pastvě dobytka?


Najít pár měsíců po volbách v zemi rozumného politika, už snad není možné. Za několikamilionový bakšiš je snad každý politik schopen nechat "zařvat" všech 10 milionů lidí. Co proti zmůže nářek zemědělců, když arogantní vláda nebere vážně ani mnohem početnější a hlasitější odbory? (fn,29.5.2011)

sobota 28. května 2011

Stop velkochovu králíků.

Farmář - zahradník, který v anglickém Nottinghamshiru chtěl postavit dvě obří výkrmny králíků, oznámil, že na základě tlaku veřejnosti od svého záměru upustil.

Na počátku května 2011 farmářův záměr "odstřelili" především aktivisté za práva zvířat RSPCA, jimž mimo klecového odchovu se nelíbila koncentrace zvířat.

Proti stavbě obřích králíkáren (po 1.000 ks) se postavil i spolek pro etické zacházení se zvířaty, který vyhlásil podpisovou akci proti výstavbě velkovýkrmny. Po zrušení farmářova záměru zástupci spolku neskrývali uspokojení: "Navrhovaná králičí farma nerespektovala základní životní podmínky pro zvířata. Králíci měli být umístěni v malých drátěných klecích ve třech patrech nad sebou. Postrádali by přirozený pohyb, čerstvý vzduch i světlo. Takové prostředí způsobuje zvířatům bolestivé záněty kloubů, neurózy a destruktivní projevy chování."

pátek 27. května 2011

COPA/Cogeca vítá hlasování v EP.

Sdružení evropských zemědělských svazů COPA/Cogeca uvítalo výsledky jednání v Evropském parlamentu.

"Jsem rád, že z Evropského parlamentu přišel důležitý podnět pro další existenci silné a udržitelné Společné zemědělské politriky EU." řekl generální tajemník COPA/Cogeca Pekka Pesonen. "Důležité je, že poslanci EP souhlasili s dvěma pilíři zemědělské politiky jako základu potravinové jistoty. Závažné je zvlášť to, že poslanci vidí Společnou zemědělskou politiku jako důležitý nástroj v boji proti změnám klimatu, ve vytváření zelených pracovních míst a při tvorbě energetických zdrojů."

Pro dosažení těchto cílů zemědělství EU potřebuje především stabilní prostředí. Takové prostředí může být vytvořeno jen dostatečnými finančními podporami (přímé platby) a funkčními trhy. Potom se zemědělské podniky mohou věnovat zelenému růstu, na který se EU chce zaměřit po roce 2020.

Mimo toho Copa/Cogeca je spokojena s tím, že Zemědělský výbor EP zdůraznil potřebu posílit zemědělské podniky jako základní část potravinového řetězce. Tohoto cíle může být dosaženo jen spoluprací zemědělských závodů, ve vytváření družstev, která budou lépe čelit nekalým praktikám odběratelů a obchodu.

Dotace nebudou zvýšeny o inflaci.

Při Evropském parlamentu jednal Zvláštní výbor o výdajích zemědělského rozpočtu. Doporučil, aby do roku 2020 nebylo množství pěněz pro zemědělství měněno a zůstalo na současné úrovni. Návrhy na omezení výdajů pro zemědělství neprošly. Neuspěly však ani návrhy na to, aby zemědělcům byla kompenzována inflace.

Zvláštní výbor doporučil vydávat finance pro zemědělství tak, aby se reforma Společné zemědělské politiky promítla do vyrovnávání rozdílů mezi zemědělci jednotlivých států. Samozřejmostí by mělo být šetrné zacházení s přírodním prostředím.

Mimo zemědělství Zvláštní výbor navrhl zvýšit souhrný rozpočet o 5 procent. Více peněz by měly dostat energetika, infrastruktura a zahraniční politika. Jednat o rozpočtu EU na období 2014-2020 se v plénu EP začne v druhém červnovém týdnu.

čtvrtek 26. května 2011

Za zastropováním plateb je podle saského ministra závist.

Včerejší rozhodnutí zemědělského výboru Evropského parlamentu, o omezení přímých plateb pro velké podniky, vyvolalo bouři nevole mezi východoněmeckými velkými podniky.

"Pokud budou schváleny návrhy zemědělského výboru, bude to znamenat katastrofu pro východoněmecké zemědělské podniky," řekl saský ministr zemědělství Frank Kupfer. "Saské zemědělství by ročně přišlo nejméně o 70 mil eur. Stálo by to spoustu pracovních míst na venkově a oslabení venkovských oblastí. K zastropování plateb nevidím jiný důvod než závist a snahu poškodit velkovýrobu."

Demonstrace musejí vlády bolet!

Ve Španělsku začíná horké jaro, které se může rozšířit i do dalších zemí, kde vládnou bohatí. Ale jak je známo, plody se sklízejí až na podzim, předtím musí být horké léto.


Ve Španělsku přímo na okupovaných náměstích vydiskutovali těchto 16 požadavků, které si hodlají vybojovat:

1. Změna volebního zákona. Celá země bude jeden volební obvod a křesla budou rozdělována proporčně, podle získaných hlasů.

2. Dodržování základních práv zakotvených v ústavě, zejména:

- Právo na přiměřené bydlení

- Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma), svobodnou a univerzální.

- Právo na volný pohyb osob a posílení veřejného a sekulárního vzdělávání.

3. Zrušení zákonů a opatření, které jsou diskriminační a nespravedlivé, jako tzv. „Boloňský proces“ zabývající se vysokoškolským vzděláváním, zrušení tzv. zákona Sinde.

4. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní z nemovitostí. Zavedení „Tobinovy daně“, která zdaňuje mezinárodní finanční převody a odstranění daňových rájů.

5. Reforma pracovních podmínek politiků, která zruší jejich jistotu celoživotních příjmů. Závazné plnění volebních slibů.

6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelým nebo usvědčeným z korupce

7. Dodržování článku 128 Ústavy, který říká, že „všechno bohatství této země v jejích různých formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno obecnému zájmu.“ Snížení zásahu MMF a ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí a operací, aby se zabránilo případnému zneužití v jakékoliv formě.

8. Skutečnou odluku církve od státu podle čl. 16 Ústavy.

9. Participativní a přímá demokracie, na níž se občané budou aktivně podílet. Přístup veřejnosti do médií, aby tato informovala eticky a pravdivě.

10. Úprava zákoníku práce a kontrolování jeho dodržování

11. Uzavření všech jaderných elektráren a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

12. Navrácení privatizovaných veřejných podniků veřejnosti.

13. Účinnější oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

14. Snížení vojenských výdajů, okamžité uzavření továren vyrábějících zbraně a větší kontrolu nad bezpečnostními silami státu. Jako mírové hnutí věříme ve svět bez válek.

15. Obnovu historické paměti a základních principů boje za demokracii v našem státě.

16. Celkovou transparentnost účtů a financování politických stran za účelem snížení míry politické korupce.“Jak je patrné, Španělé již nechtějí, aby někdo jiný rozhodoval o nich, ale chtějí přesunout podstatnou část moci do svých vlastních rukou. Proto volají po přímé demokracii. Od této podstatné změny politického systému očekávají i prosazení společných zájmů, zájmu veřejnosti, proti zájmům dosavadních mocenských elit. My společně, je motem celého výše uvedeného programu.U nás je zatím nejspíše tak předjaří. Pouze odbory se pokusily připravit půdu na jarní setbu. Je dobré vědět, že jsme součástí mnohem širšího proudu změn, který se začíná odehrávat všude ve světě kolem nás. Nezaspí lidé v ČR toto horké léto jako v roce 1989, kdy změny v podstatě dělal bývalý režim a lidé se přidali až na poslední chvíli? Nebudou se v létě válet u moře, zatímco ostatní státy vymění noty. Komunistický režim tehdy vyškolil na západě ekonomy, kteří po listopadu 1989 ekonomické reformy, připravené pro komunisty, komunistům prostě ukradli a zmocnili se vlády. (Jiří Krž, 26.5.2011)

Další krok k zastropování plateb učiněn.

Ve středu 25. května se ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) hlasovalo o východiscích pro návrh zemědělské politiky po roce 2013.

Výbor AGRI odhlasoval obecný návrh na zastropování dotací. V praxi to znamená, že se stanoví limit na celkový objem přijatých přímých plateb v závislosti na velikosti zemědělského podniku.

Česká republika má největší podniky, které tak přijdou o 6 - 12 miliard korun ročně. Výše financování SZP přitom zůstane neměnná, a bude tak stále největší položkou rozpočtu EU (cca 40 %, zhruba 55 miliard euro). O zastropování přímých plateb se definitivně rozhodne při hlasování na plénu Evropského parlamentu.

EK bude muset připravit legislativní návrh tak, aby byla zřejmá velikost zemědělských podniků, který budou platby na hektar vyplaceny jen do určitého množství hektarů. Česká delegace má možnost proti tomuto rozhodnutí protestovat, ale šance přinutit většinu změnit rozhodnutí je minimální.

středa 25. května 2011

Švýcarsko se vzdává jaderné energie.

Po Německu se provoz jaderných elektráren rozhodlo uzavřít také Švýcarsko. Švýcarská vláda rozhodla, že postupně vyřadí z provozu všech pět jaderných elektráren v zemi. Poslední reaktor by tak měl do sítě přestat dodávat elektřinu v roce 2034.


"Stávající reaktory poběží, dokud budou bezpečné,“ řekl ministryně energetiky Doris Leuthardová. Rok 2034 tedy platí pouze při předpokládané padesátileté životnosti nejnovější jaderné elektrárny Leibstadt. Ta by ale podle Leuthardové mohla vydržet až o 10 let déle.


V březnu švýcarská vláda pozastavila schvalovací proces pro tři nové jaderné elektrárny. O víkendu protestovalo proti jaderné energetice ve Švýcarsku zhruba 20 tisíc lidí. Byla to největší taková demonstrace od 80. let minulého století.


Nové reaktory se už ve Švýcarsku po ukončená provozu těch starých nebudou stavět. Nejstarší reaktory by měly být po 50 letech provozu odstaveny v roce 2019.


Rozpačitě rozhodnutí švýcarské vlády přijali ekologové, kteří chtěli jadernou energii zrušit okamžitě. Švýcarská energetika, s mnoha vodními elektrárnami, zásobuje elektřinou i sousední státy. V suchých obdobích ale musí energii dovážet.


Důvěra švýcarské veřejnosti v jadernou energetiku utrpěla po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě. Jaderné elektrárny přitom vyrábějí 40 procent elektřiny ve švýcarské síti.

Nikoli Kocourkov, ale Poslanecká sněmovna!

„Můj čistý příjem klesl z 96 na 78 tisíc korun.“ Zákonodárce Věcí veřejných Petr Skokan: „Někteří kolegové říkají, že nemají ani na to, aby dojížděli do Prahy.“ Zákonodárci asi připravují národ na to, že brzy uspořádají hromadné pohřbívání parlamentu.


Samozřejmost, s níž poslanci oznamují plán na zvýšení svých platů, je svým způsobem veselá. Nevadí jim vůbec reakce veřejnosti. Jenom politik-blázen může dávat najevo svou nespokojenost s osmdesátitisícovým platem v čase, kdy vláda schvaluje zvýšení daně z přidané hodnoty a další nepopulární normy.


Teprve nyní si poslanci uvědomili, že Kalouskovi schválili návrh zákona, podle něhož budou muset také platit zdravotní a sociální pojištění. A spílají Kalouskovi, že je na to neupozornil. Není to paradox? Mimo poslanců v této zemi vědí všichni, že ze mzdy se odvádí daň.

úterý 24. května 2011

Jižní Čechy versus pražští vědci.

Spor o nové rozdělení jednotlivých zón v v Národním parku Šumava zcela zablokoval jednání expertů a politiků o novém zákonu o šumavském národním parku. 

Zástupci Jihočeského kraje vystoupili s požadavkem, aby se více než polovina území parku zařadila do třetí zóny. Náměstek ministra ŽP Tesař tvrdí, že požadavek Jihočechů je těžko přijatelný. Míní, že v České republice je spousta jiných míst, kde je možné hospodařit a podnikat v turistice. Jihočeši opustili jednání, stěhovat se do jiných míst nehodlají.

„Ano, chceme 50 procent pro třetí zóny. I v ní však každou stavbu musí schválit správa parku. Takže ta blokace je dostatečná. Chceme jen to, aby obce neměly pouze omezení, ale také užitek," uvedl pak radní jihočeského kraje Karel Vlasák.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce, aby se jednání o novém zákonu obnovila. Zákon podle něj jasně určí, jak v kterých místech hospodařit s lesy, kde a jak se bude moci zasahovat proti kůrovci.

Američané v ruském zemědělství.

Americký výrobce traktorů Deere&Co obdrží úvěr od OECD ve výši 168 milionů dolarů na zřízení leasingové společnosti v Rusku. Američané chtějí během pěti let zmodernizovat ruskou zemědělskou, lesnickou a stavební mechanizaci.

První část projektu by měla zajistit pokračování zvyšování odběru traktorů a sklizňových strojů, které se poprvé od roku 1991 zastavilo.

Společnost chce oslovit střední podniky, které jsou ziskové, ale mají zastaralou mechanizaci. V posledních letech Deere v Rusku investoval 500 mil. dolarů do výrobních závodů a prodejen náhradních dílů.

Co očekávat, když úřad bojuje proti sobě?

Transformací svých úřadů chce Ministerstvo zemědělství zefektivnit fungování resortu, snížit byrokracii a zjednodušit život zemědělcům, potravinářům i spotřebitelům

24.5.2011

Ministerstvo zemědělství chystá komplexní změny systému svých institucí a úřadů. Měly by přinést úsporu ve výdajích za provoz i mzdy a také snížit náklady zemědělcům. Ale především je cílem transformace pružnější fungování celého resortu, snížení byrokracie a zjednodušení života pro zemědělce, potravináře i spotřebitele.

Celý text MZe

pondělí 23. května 2011

Sarkozy nedovolí krácení zemědělských dotací.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy důrazně prohlásil, že nedopustí, aby francouzským zemědělcům po roce 2013 byly kráceny dotace. Reagovat na oznámení komisaře pro rozpočet Janusze Lewandovskeho, že zemědělský rozpočet EU bude snížen.

Sarkozy řekl jasně, že ve Francii krácení zemědělských dotací nepřipadá v úvahu. Pokud budou takové náznaky, Francie zablokuje jednání. Je však ochotna jednat o jiných přesunech peněz. Nikdo se prý nemůže domnívat, že Francie nechá zničit Společnou zemědělskou politiku, kterou budovala.

"Moje ochota, můj kompromis, za červenou čárou je nula plus nula," prohlásil Sarkozy. Společná zemědělská politika tedy může hodně zkomplikovat dění v EU.

Čěští zemědělci nechrání půdu, budou vracet dotace EU.

České republice se podařilo odvrátit hrozbu miliardových sankcí za nedostatky v dodržování tzv. standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).Pokuta ve výši 180 milionů korun, kterou Česku navrhuje Evropská komise, je díky intenzivní práci a diplomatickým vyjednáváním na spodní hranici možného rozpětí. Zároveň to Česko může brát jako závazek v následujících obdobích nastavit podmínky a bdít nad jejich dodržováním tak, aby lépe odpovídaly nárokům EU a hlavně skutečně efektivně chránily zemědělskou půdu.

Lepší ochranu půdy ostatně ministr Ivan Fuksa prosazuje už od svého jmenování. Korekci udělila Komise za období let 2006 až 2008. V tomto období bylo na dotacích vyplaceno více než 29 miliard korun. Celý text MZe

neděle 22. května 2011

Demonstrace budou jen pracovní dny.

Včerejší demonstrace byla poslední, která se konala v sobotu. Další protesty proběhnou ve všední den tak, aby o nich zblízka věděla vláda a poslanci.

„Máme jednoznačně připravené blokády,“ řekl předseda ASO Bohumír Dufek. Po blokádách jsou ještě možnosti stávek. Kdy je spustí, je podle něj otázkou dalších jednání s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS).

Odbory v Dopravním podniku hlavního města Prahy, které jsou jednou ze základních organizací Odborového sdružení dopravy, dnes v dopise vyzvaly k zahájení série stávek. Ty by mohly skončit časově neomezenou stávkou v dopravě na území celé České republiky. Protesty mají vést k zastavení reforem.

Již v pondělí přitom může vyhlásit stávku Odborové sdružení železničářů (OSŽ). Sjezd OSŽ totiž zmocnil jeho vedení ke stanovení data stávky. Páteční jednání tripartity, kde ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) učinil ústupky v dotacích regionální železniční dopravy, je však částečně uspokojilo.

Prohlášení účastníků sobotní demonstrace.

Prohlášení účastníků demonstrace „Proti zákeřným reformám“ dne 21. 5. 2011

Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát shromáždil v kritických chvílích české historie.

Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morální důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České republiky.
Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožovat základy právního státu a demokracie.
Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných rozpočtů.
Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené, bez jakýchkoli analýz dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení zdravotnictví, penzí a sociální péče do služeb zisku.
Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že vláda před tím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu prostřednictvím hazardního snižování daní.

A proto:
 1. Odmítáme vaši důchodovou loupež - reformu, prospěšnou jen pro soukromé penzijní fondy.
 2. Odmítáme, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina občanů bude odkázána na chudinskou zdravotní péči.
 3. Odmítáme pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialogem.
 4. Odmítáme, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země a ze zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní břemeno zvýšení daní.
 5. Odmítáme neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce.
 6. Odmítáme, aby zaměstnancům byly likvidovány benefity a politici si nadužívali služebních výhod za naše daně.
Odmítáme tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti. Nechceme být občany třetí kategorie ani doma ani v Evropě a svá práva jsme odhodláni důsledně bránit.

sobota 21. května 2011

Plzeň dnes prožívá fotbalové šílenství.

Chcete si domů odnést kus trávníku, po kterém běhají nejlepší čeští fotbalisté? Není to problém! Stačí dnes zamířit do Plzně, do Štruncových sadů. Fotbalisté Viktorie Plzeň mohou dnes udělat ze západočeské metropole město, v němž bude možné oslavovat mistrovský fotbalový titul a kam budou přijíždět mistři dalších evropských zemí, včetně těch nejslavnějších.


Právě účast v evropských fotbalových soutěžích je příčinou výše uvedené nabídky. Plzeňský stadion neodpovídá požadavků UEFA, a tak hned po skončení utkání bude zahájena jeho rekonstrukce, při které bude současný trávník odstraněn a nahrazen novým zeleným kobercem, který po likvidaci lehkoatletické dráhy bude dosahovat k hlavní tribuně. Proto pořadatelé povolili divákům na památku historického úspěchu plzeňského fotbalu vzít si kus fotbalového trávníku.


Každý by chtěl být u toho, když Plzeň vybojuje titul. Utkání s Ostravou je ale už od pondělka beznadějně vyprodáno. Stovky lidí tak budou fandit i před velkoplošnou obrazovkou na náměstí Republiky. Ostatně i tam by mohli přijít fotbalisté Viktorie slavit.


Zápas může být hodně vypjatý, což bude zátěž i pro zdraví fanoušků. Pro tento případ budou přímo na stadionu sestřičky z Plzeňské polikliniky měřit vybraným divákům krevní tlak. Údaje o jeho výkyvech budou průběžně zaznamenávány a hodnoty se během zápasu zobrazí na světelné tabuli na stadionu. Na dnešní podvečer se připravuje i policie, utkání považuje za rizikové. Do Plzně totiž dorazí až šest stovek příznivců z Ostravy.

EP: Obdělávat půdu nebo zatravnit?

V následujícím týdnu bude zemědělský výbor Evropského parlamentu opět jednat o Společné zemědělské politice EU. Dohoda je zatím v nedohlednu. Zatím bylo předloženo 1.247 námitek.

Tvrdým oříškem bude jednání o ozelenění Evropy (Cross Compliance). Zastánci zachování produkčního zemědělství požadují omezení dotací na travní porosty a podporu střídání plodin.

Poslanci za sociální demokracii, liberálové a zelení by chtěli co nejvíce prostředků ponechat v prvním pilíři. Jednotný názor nemají ani lidovci. Protože nejsou podklady pro hlasování dostatečně připraveny, objevily se návrhy nehlasovat podle plánu ve středu, ale až o dva týdny později. Je možné, že EK místo v červenci bude o SZP jednat až v říjnu.

Škůdci venkova, kteří se hlásí mezi zemědělce.

Kvalitní orná půda, kterou stovky let v potu tváře vytvářely generace rolníků, zaplavila Úlice na Plzeňku. Tuny bahna ucpaly kanalizaci, zničily studny a zakryly dvory, zahrada a park. Škoda těžko vyčíslitelná.


Obec bude uplatňovat škodu na uživateli zemědělských pozemků, z nichž se zemina dostala do vesnice, kde zaplavila pět domů. Bahno s vodou steklo ze svahů na dvou stranách, kde jsou rychle rostoucí topoly a čínský rákos. Právě tyto nové plodiny, které zasázeli nájemci na pozemcích státního Pozemkového fondu a soukromé Plešnické agrární společnosti, způsobily největší škody.


Podobná škoda zde byla před 40ti lety, kdy na uvedených pozemcích JZD zaselo ve velkém kukuřici. Od té doby nesměly zde širokořádkové plodiny být pěstovány. V současnosti jsou obyvatelé i obce proti novodobým chamtivým podnikavcům ohrožujícím jejich majetek a životy, říkajícím si zemědělci, bezmocné.


Čínský rákos ničí české pole, která by měla vyrábět potraviny, likviduje krajinu a způsobuje škody obyvatelstvu. Tak hluboko současné české zemědělství kleslo. Neminuly se dotace účinkem? (fn, 21.5.2011)

čtvrtek 19. května 2011

V otázce Schengenu nejsou Rakušané jednotni.

Zatímco na východě a jihu Rakouska, kam směřuje nejvíc přistěhovalců, volají někteří lidé po obnovení hraničních kontrol, případně zavedení celních prohlídek, v oblastech sousedících s Jihočeským krajem nejsou tyto snahy vítány a jsou brány s obavami.


Po otevření hranic a přijetí České republiky do schengenského prostoru lidé v severních rakouských okresech poznali, že uzavření hranice s Československem v roce 1948 a železná opona z nich udělala "konec světa", kde lišky dávaly dobrou noc. S odstupem doby dokonce z českého pohledu vzniká dojem, že v minulosti Rakušané dopláceli na neprostupnou hranici víc než Češi - hospodářské a kulturní rozdíly mezi pohraničím a vnitrozemím zde zřejmě byly větší než v Čechách a na Moravě, kde byly příjmy obyvatelstva a jeho bydlení silně podporované.


Odpor proti přistěhovalcům není na místě. Zkušenosti ukazují, že právě přistěhovalci, včetně uprchlíků z bývalého Československa, se velkou mírou zasloužili o to, že Rakousko v současnosti patří k nejbohatším zemím světa.

středa 18. května 2011

Agrokomisař EU dr. Dacian Cioloş chce chránit producenty vepřového masa.

Evropská komise chce zavést systém včasného varování, aby se neustále neopakovaly krize ve výrobě masa. Dacian Cioloş v úterý o tom informoval ministry zemědělství členských států EU. Týkalo by se to nejdříve vepřového masa.

Komise už v únoru vyzvala gremium členských států, aby hledalo řešení ke stabilizaci trhu. Cioloş chce porovnávat výrobní náklady s cenami masa na trhu. Detaily zatím neuvedl, přednese je při předložení celého reformního balíčku v říjnu.

"Na zachování rentability a stability výroby vepřového neexistuje žádné ideální řešení," řekl rumunský komisař novinářům. Uvedl, že při vysokých nákladech a nízkých cenách není možné zajistit chovy. Komise chce stejně jako v chovu prasat zavést stabilizační opatření i v jiných zemědělských sektorech. Uvažuje se o vytvoření fondu.

Komisař vyzval členské státy k modernizaci chovů prasat, neboť mají význam pro rozvoj venkovských oblastí. Mimo Zelené knihy, která by měla být předložena v červenci, uvedl, že by měly zasáhnou příslušné orgány, aby na úkor chovatelů nedocházelo k porušování hospodářské soutěže.

S komisařem některé státy nesouhlasí, namítají, že regulací trhu dojde k omezení konkurenceschopnosti.

Profesoři určí, co je standardní péče, takže platit asi budou všichni.

  Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vymyslel péči standardní a nadstandardní , za kterou by si už pacienti měli připlácet. Standard by měli určit odborníci z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


  "Standardy a nadstandardy určí lékařská společnost, její názory pak budou připomínkovat zdravotní pojišťovny, stavovské komory a pacientské organizace. Česká lékařská komora, jak požadovaly Věci veřejné, zůstane v grémiích poskytovatelů péče a mluvit do standardů bude," uvedl ministr Heger .


  Dnešní systém, kdy nadstandardní péče existuje, ale není uzákoněna, nahrává podle ministra korupci a šedé ekonomice. Nárok pacienta na standard a legální připlácení na ekonomicky náročnější péči podle něj systém zprůhlední.


  Nárok pacienta chce ministerstvo postavit na třech pilířích:

 1. Na místní dostupnosti péče.
 2. Na časové dostupnosti
 3. Na seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

 4. Časová dostupnost péče by měla omezit délku čekání na jednotlivé výkony. Každý pacient si tak může ověřit časovou dostupnost zákroku a v případě nesrovnalostí si může stěžovat. Geografická dostupnost péče má zajistit základní péči v každém okrese a specializovanou v každém kraji.


  "Na všechny se musí spravedlivě dostat. K péči musí mít stejný přístup i lidé z periferií, a to i k té špičkové," doplnil ministr. Dále uvedl, že pacienti si nyní za lepší zdravotní pomůcky či lepší materiál připlácejí nelegálně, hradí navíc plnou cenu, nikoliv jen rozdíl mezi tím, co hradí pojišťovna a kolik stojí lepší materiál. "To, co připravujeme, je pouze upřesnění a zprůhlednění systému. Prosazujeme, aby některé věci, které si dnes platí lidé pokoutně, byly placeny otevřeným způsobem." Pacienti si podle něj mají doplatit pouze rozdíl mezi oběma variantami.

Mistrovství světa v orbě.

Christian Lanz ze Štýrska se vyhrál mistrovství světa 2011 v orbě s klasickým dvojradličným pluhem. Mistrovství se konalo ve švédském Lindenvadu. Rakušan Lanz porazil 26 soupeřů. Na druhém místě skončil Švéd Bengt Anderson, třetí byl Andrew Mitchel ze Skotska.

V kategorii otočných pluhů zvítězil Andrew Mitchel ze Skotska před Davidem Wrightem ze Severního Irska. Třetí byl Dolnorakušan Dietmar Haas. V této kategorii závodilo 29 oráčů.

Reformy jsou důležitější než změny vlády.

Přestože na ministra zemědělství Ivana Fuksu útočily VV už delší dobu, měl dříve v ODS poměrně silnou pozici. To bylo. V budoucnosti je možné, že se ho premiér Nečas zbaví. Po změně ve vedení poslaneckého klubu ODS se pod Fuksou rozhoupala židle. Zatím však se může vyhřívat na Těšnově, protože prezident Klaus si nepřeje jakékoli změny ve vládě. Premiér srazil paty.

Důvodů, proč by Fuksa mohl z Těšnova odejít je více. Není to jen jeho shoda s Kalouskovými návrhy (např. národní platby zemědělcům, církevní restituce v podobě lesní půdy, hospodaření v lesích ČR), s nimiž má ODS stejné problémy jako KSČM, ale především Fuksova středočeská spolupráce s bývalým šéfem poslaneckého klubu ODS. Tluchoř měl svůj názor, proto nevyhovoval Nečasovi a musel odejít. Očekává se, že Nečasova čistka v ODS postihne v první řadě Ivana Fuksu.

úterý 17. května 2011

Národní platby Top-Up zamíří hlavně ke kravám.

Ministr zemědělství chce rozdělit peníze sektorům, které to nejvíc potřebují

Ministerstvo zemědělství chce i po ukončení podpory z národních doplňkových plateb (Top-Up), subvencovat tzv. citlivé sektory, tedy dojný a masný skot, ovce, kozy, chmel a brambory na výrobu škrobu. Proto ministr Ivan Fuksa rozhodl, že peníze Evropské unie poskytované podle článku 68 půjdou právě na tato odvětví. Po předchozím projednání do 1. srpna oznámí svůj záměr Evropské komisi, aby mohla Česká republika od roku 2012 finanční prostředky začít využívat.

„Dosud používaná podpora Top-Up se bude postupně pro všechny sektory snižovat. V roce 2013 již nebude možné poskytovat platby Top-Up vůbec. Proto, a také s ohledem na současnou napjatou situaci ve státním rozpočtu, hodláme řešit dotování citlivých sektorů počínaje rokem 2012 využitím článku 68,“uvedl ministr Fuksa. Shodli se na tom při jednání na Ministerstvu zemědělství představitelé nevládních organizací i svazů chovatelů.

„Na základě článku 68 můžeme využít zhruba 800 milionů korun,“ upřesnil ministr Fuksa. Na dojné krávy půjde z této částky 59,33 procenta, na masné krávy 27,83 procenta, na ovce a kozy 4,5 procenta, na chmel 2,65 procenta a na bramborový škrob 5,69 procenta.

Tyto sektory EU dlouhodobě podporuje přímými platbami, proto je u nich dotace prostřednictvím článku 68 jako součásti přímých plateb možná. Pro podporu jiných sektorů, například prasat, je nutné hledat jiné vhodnější cesty. Situace vyžaduje rychlejší řešení, které použití článku 68 neumožňuje. Tato podpora by totiž byla dostupná až na konci roku 2012 a možná až na počátku roku 2013.

Na základě prověrky Společné zemědělské politiky dostaly i členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004, možnost poskytovat určitou část z celkové sumy svých přímých plateb plynoucích ze společných fondů Unie, na adresnou podporu jednotlivých odvětví podle předem dohodnutých podmínek. Vzhledem ke kritické situaci v chovu dojného skotu bylo již dříve rozhodnuto, že bude celá tato část obálky plateb SAPS (jednotná platba na plochu) využita pro dojný skot. Její dosavadní využití lze změnit právě až od roku 2012. (
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe)

AK chce využít slabou českou vládu.

Zemědělci (AK) a potravináři (PK) na setkání v Olomouci 16.5.2011 schválili výzvu Vládě ČR a politikům všech politických stran v ČR:

„Blíží se rozhodné období pro vyjednávání reformy SZP EU po roce 2013. Po zkušenostech z minulých období, kdy bylo vyjednáno „maximum možného“, obracíme se na současnou Vládu ČR s následujícími požadavky: ODKAZ

Výzva vypadá zajímavě, ale vzhledem k domácí pozici vlády, na hraně mezi bytím a nebytím, a vzhledem k neslavné pověsti ČR v Bruselu, by se dalo zemědělským termínem říci, že jde o mlácení prázdné slámy. Před AK nepadne na záda ani česká vláda ani EK.

O vyrovnání plateb na ha by v Bruselu měli uvažovat až tehdy, kdy v ČR budou vyrovnané nájmy z půdy, které v mnoha zemích přesahují 500 euro, kdežto české podniky platí nájmy v 40 euro a méně.

neděle 15. května 2011

Mečiar se představuje jako největší Slovák tisíciletí.

"Dokázal niekto viac?" ptal se Vladimír Mečiar na setkání členů neparlamentní Ĺudovej strany-Hnutia za demokratické Slovensko (ĹS-HZDS), které při oslavě 20. výročí vzniku HZDS se včera konalo v Banské Bystrici a jehož se zúčastnilo asi 3.000 členů.


Mečiar ve svém projevu předvedl, že se od roku 1991, kdy HZDS založil, vůbec nezměnil. Prohlásil, že HZDS uskutečnilo největší změny v tisícileté historii Slovenska. Na námitky novinářů, že strana nemá důvod k oslavě, protože nemá podporu občanů, řekl Mečiar: "Je ktorákoľvek spoločenská skupina, strana alebo hnutie, ktoré dokázalo viac? Spochybňovanie je zbytočné. Malí musia tak robiť, aby si ich všimli, my to nepotrebujeme, za nás hovoria skutky a zostanú skutky."


"Vznik Slovenska byl omyl," reagovala na Mečiarovo vychloubání řada slovenských pilitologů. "Většina Slováků si rozdělení Československa nepřála. HZDS se svým autoritářským způsobem jednání způsobila mezinárodní izolaci Slovenska. HZDS na Slovensku zavádělo divoký západ."Dva z názorů obyčejných slovenských občanů na Mečiara:

"Tento hajzel, ziaden dialog s ludmi nikdy neviedol. Vzdy rozhodoval o vsetkom sam. V roku 1992 Slovensko naletelo tomuto grazlovi a to bahno v ktorom sme namoceni az po krk, zamiesil on. Tieto skutky, ktore vraj za neho hovoria, budu raz pouzite ako svedectvo, pri jeho poprave."

"...niekto viac ludí zbedačiť , okradnút a zabiť, ako banda MEČ-SLOP-LUP? Nie!!! Zaslúžia si trest - popravu obesením a nie len oni, ale aj ich deti, vnuci, bratia a sestry a ich deti a vnuci, proste všetci , čo majú niečo spoločné s touto zločineckou organizáciou !!!"

sobota 14. května 2011

EU zavádí cla na čínské výrobky.

Evropská komise v sobotu uvalila vyrovnávací cla na dovoz křídového papíru z Číny a podnikla tím svůj první krok proti čínským státním subvencím průmyslovým výrobcům. Zřejmě jde o předzvěst dalších podobných opatření. Komise už dříve slíbila, že půjde po čínské státní pomoci, která dává čínským producentům nekalou výhodu nad evropskými firmami.

Cla mají platit pět let a budou mít dvě složky. Až 12 procent hodnoty dovozu bude komise vyměřovat za nelegální státní podporu a dalšími až 35,1 procenta bude vyrovnávat dumpingové ceny samotných čínských vývozců. EU v roce 2009 dovezla z Číny křídový papír za 130 milionů eur (3,2 miliardy Kč).

Čína si může stěžovat u Světové obchodní organizace (WTO). V březnu Peking vyhrál spor se Spojenými státy. Indonéská papírenská skupina APP, která vyváží papír do EU přes Čínu, oznámila, že bude uvažovat o protestu. Protekcionistické opatření zřejmě poškodí evropské tiskaře a vydavatele, na úkor tiskařů v Africe a a Asii.

Šumavský les má naději v boji proti experimentům biologů.

Rada NP Šumava vyjádřila na včerejším jednání podporu řediteli Stráskému v boji proti kůrovci. Zároveň kritizovala procedurální prodlužování ze strany orgánů ochrany přírody při schvalování obranných opatření při ochraně lesa.Šumava

Hlavním bodem jednání rady, která zasedala poprvé v novém složení, bylo představení plánu opatření proti kůrovci přímo členy autorské pracovní skupiny. Po odborné i věcné diskusi k plánu obranných opatření k utlumení kůrovcové kalamity se Rada usnesla, že vyjadřuje plnou podporu řediteli správy NP Šumava k jeho realizaci.


"Rada odsuzuje procedurální prodlužování ze strany orgánů ochrany přírody při schvalování obranných opatření při ochraně lesa NP Šumava, doporučuje řediteli Správy NP Šumava maximalizovat činnost Správy NP Šumava při ochraně lesa proti podkornímu hmyzu. Zároveň ukládá řediteli Správy NP Šumava učinit maximální opatření proti poškozování lesů cizích vlastníků v národním parku i mimo park kůrovcovou kalamitou," řekla mluvčí NP Jana Zwettlerová.


Rada parku vyjádřila svůj údiv nad tím, že na jejím zasedání chyběli zástupci ministerstva životního prostředí. "Rada doporučuje řediteli pravidelně zveřejňovat závěry vyšetřování České inspekce životního prostředí v Národním parku Šumava," dodala Zwettlerová.

pátek 13. května 2011

Fonterra dobývá Brazílii.

Novozélandská mlékárenská společnost Fonterra chce v Brazilii postavit vzorovou farmu na výrobu mléka. Pokud se farma osvědčí, následovaly by další mlékárenské farmy v Asii a Jižní Americe. Jedna je rozpracovaná v Číně, jedna v Indii.

Fonterra koupila v Brazilii 850 hektarů půdy, na které má být postavena farma pro 3.300 dojnic. Společnost očekává, že v Brazilii, která už má 200 milionů obyvatel, vzroste poptávka po mléčných výrobcích.

V ČR letos opět poklesla výroba masa.

Podle zprávy Českého statistického úřadu stavy většiny hlavních druhů hospodářských zvířat se letos v České republice snížily. Nejvíce počty drůbeže, které poklesly o 14,4 procenta a stejně jako u skotu a prasat se propadly na dlouholeté minimum. Prasat se nyní na území Čech a Moravy chová nejméně od konce druhé světové války. Počty ovcí, koz a koní naopak v uplynulém období mírně vzrostly.


Za klesajícími stavy drůbeže jsou především rostoucí dovozy z Polska a Brazílie. V pozadí nižších výrobních nákladů v uvedených zemích je údajně způsob chlazení vodou, který je podstatně levnější než chlazení vzduchem povolené v ČR.


Počty prasat poklesly od loňska o 160.000 kusů, tedy 8,4 procenta, na 1,75 milionu. Méně se jich v zemi chovalo naposledy v roce 1945. Snižovaly se hlavně stavy prasnic, jichž je méně o 15,3 procenta. To se samozřejmě projeví v budoucnosti menším odchovem selat a dalším snižování prasat ve výkrmu. Soběstačnost ve výrobě vepřového masa na konci letošního roku bude 50 procent.


Stavy skotu se za rok do počátku letošního dubna snížily o 0,4 procenta na 1,34 milionu. Krav je nyní chováno 551.536 kusů. O šest procent přibylo krav bez tržní produkce mléka, jejichž počet stoupl na 178.000.

Ovcí se na začátku dubna chovalo 209.000, zatímco před rokem to bylo přibližně 197.000. Počet v Česku chovaných koní meziročně vzrostl o čtyři procenta na 31.000, o sedm procent se na více než 23.000 zvýšilo množství chovaných koz a kozlů.


Výroba masa v Česku se v letošním prvním čtvrtletí snížila o 6,3 procenta na 122.660 tun. Projevil se v tom hlavně pokles výroby vepřového a drůbežího masa. Výkup mléka se od ledna do konce března naopak zvýšil o 0,4 procenta na 554,6 milionu litrů.

čtvrtek 12. května 2011

Velké bioplynové stanice jsou zdrojem problémů.

Bioplynové stanice v Německu způsobily změnu zemědělské výroby, především pěstování energetické kukuřice nabralo nečekaný směr. Je to takový Job, že nejen mizí střídání plodin, ale především se zvedly nájmy zemědělské půdy. To likviduje zemědělce, kteří se zabývají výrobou potravin.

Německé ministerstvo zemědělství uvažuje o zavedení kvót na pěstování kukuřice. Ministerstvo životního prostředí plánuje pro výrobu bioenergie snížit podporu o 10 až 15 procent. Ministryně Aigner uvažuje i o decentralizaci výroby bioplynu. Dálková doprava biohmoty, a odpadu z bioplynových stanic, značně zamořuje životní prostředí.

Prostředky na podporu bioenergie by se pravděpodobně odebrat velkým bioelektrárnám (nad 5 MW) a dát malým elektrárnám (do 75 kW). Zvýhodněny by měly být elektrárny, kde bude kombinované vytápění bioplynem a zemním plynem

středa 11. května 2011

Varování zemědělcům, trh je nevyzpytatelný.

V loňském roce byl v Německu zaznamenán růst zemědělských produktů až o 20 procent. Zemědělci z toho příliš netěží, protože se jim pouze vyrovnaly ztráty z předešlých letech.

Německá ministryně Aigner varuje zemědělce před přehnaným očekáváním v letošním roce. Vyšší ceny produkce jsou doprovázeny vysokými náklady na výrobu. Zvýšení cen nafty, hnojiv, krmiv atd. je vyšší než zvýšení ceny produkce.

Podle statistiky v roce 2010 bylo v německém zemědělství 300.700 zemědělských podniků, v nichž pracovalo 1,1 milionu lidí. V jednom podniku tedy průměrně pracuje 3,7 lidí. Od roku 2007 se počet zemědělských podniků snížil o 20.900 podniků, což je 2,2 procent.

Řekové nechtějí platit dluhy bank a podnikatelů.

V Řecku ve středu proběhne 24hodinová generální stávka, kterou vyhlásilo několik odborových centrál na protest proti úsporným opatřením a privatizačním plánům vlády, jež se ocitla na pokraji státního bankrotu.

Ve městech se zastaví autobusová a trolejbusová doprava, v Aténách nepojede ani metro. Ustane také meziměstská doprava - kromě autobusové a vlakové ani nevyplují lodě na moře. Nepoletí ani letadla dopravců Olympic a Aegean na vnitřních a mezinárodních linkách. Letecký provoz zahraničních společností naruší odpolední stávka dispečerů. České aerolinie ruší dva páry letů mezi Prahou a Aténami. K protivládní protestní akci se opět připojí i novináři.

Vláda nicméně využila mezinárodního tlaku a v posledních měsících schválila mnoho nových úsporných opatření. Fakticky snižuje mzdy a důchody a zvyšuje některé daně. Odbory se tomu brání s tím, že za krizi nejsou odpovědni zaměstnanci, ale banky a neplatiči daní z řad podnikatelů.

Klaus nekrade, je to starý poctivec.


Několik set nových per, tužek a propisek zaslali podle neoficiálních informací z různých zdrojů příznivci recesistické akce vyhlášené na sociální síti Facebook do prezidentské kanceláře Václava Klause.

K výzvě se na Facebooku přihlásilo 13,5 tisíce lidí. Posílat psací potřeby na Pražský hrad je přiměla populární nahrávka, na níž si nejvyšší představitel ČR při nedávné návštěvě Chile bere protokolární pero.

Video z návštěvy prezidenta Klause v Chile se stalo jednou ze senzací na serveru YouTube, kde ho zhlédly miliony lidí. Na záběrech je vidět český prezident vedle svého chilského protějšku Sebastiána Piňery. Zatímco Piňera mluví k novinářům, Klaus si se zájmem prohlíží protokolární pero. Poté ho pod stolem zastrčí do kapsy a zaklapne krabičku, z níž psací nástroj vyndal.

Hrad oficiálně mlčí, tu a tam vypustí nějaký novinář blábol o tom, že péra si politici běžně berou na památku nebo (poslední verze) Klaus se chtěl pobavit a krádež péra naznačil pro kameramana, ve skutečnosti nic nevzal.

úterý 10. května 2011

Žlutá země.

Když se dříve mluvilo o Žluté zemi, byla tím myšlena Čína. Neříkalo se to jen kvůli tomu, že Čínani mají trochu nažloutlou kůži, ale hlavně kvůli žluté zemědělské půdě a žluté vodě v některých řekách.


Za to, co je dnes vidět v České republice, by se Číňani stydět nemuseli. Země česká a Markrabství moravské zežloutly. Tedy zežloutla krajina, konkrétně velká část polí. Řepkové květy vtrhly plnou silou na české lány.


Pravděpodobně statistika, v které oblasti se pěstuje nejvíc řepky, není. Kdyby statistika existovala, určitě by na nejvyšší příčky patřil okres Tábor. Řepce olejce se zde, na rozhraní Blat a Vysočiny, dařilo vždy, ale v plánovaném zemědělství bylo nutno pěstovat i jiné plodiny (potraviny), a tak se krajina žloutla přiměřeně. Nyní se zemědělská velkovýroba jako by utrhla ze řetězu.