"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

čtvrtek 28. dubna 2011

Petice proti experimentům ekologů a ničení šumavských lesů. .

Zástupci Svazu obcí NP Šumava přišli ve středu za předsedy parlamentních komor Miroslavou Němcovou (ODS) a Milanem Štěchem (ČSSD) s peticí Na záchranu Šumavy, kterou už podepsalo téměř 14 tisíc lidí. Sněmovna i Senát se zapojí do diskuse o způsobu zásahu proti kůrovci.

Tamní obce nechtějí nechat Šumavu napospas kůrovcové kalamitě a »snahám úzké skupiny vědců a nevládních sdružení udělat ze šumavských lesů místo pro své pokusy,« uvádí se v petici. Řešení vidí v kácení. To odmítá řada ekologů a přírodovědců, prý to nevratně poškodí šumavskou přírodu. »Výsledkem jsou stále se rozšiřující tisíce hektarů suchých lesů včetně zbytků původních pralesů, likvidace genofondu původního šumavského smrku a následně zbytečně vznikající stovky hektarů holin,« píše se v petici.

»Představa ponechání Šumavy kůrovci a nezodpovědný přístup k dědictví předků je pro řadu lidí nepřijatelný. Stále častěji se setkáváme s tím, že turisté kritizují, jak to na Šumavě vypadá, a rozhodně se neztotožnili s tím, že zásah proti kůrovci je proti zájmům přírody,« tvrdí předseda svazku šumavských obcí Jiří Hůlka.

Vysoká spotřební daň z nafty nepříznivě ovlivňuje hospodářskou soutěž.

Vzhledem k rozdílné ceně nafty v jednotlivých zemích EU se zemědělci některých zemí dostávají do situace, kdy se neúměrně zvyšují náklady na výrobu. Rozdíly v ceně nafty mezi některými zeměmi jsou až 0,25 eura (6 korun)/ litr.

Zatímco rolníci ve Francii a Španělsku platí spotřební daň 0,066 eura (1,6 Kč) za litr, v jiných státech je daň 0,25 eura (6 Kč). V šesti zemích EU zemědělci spotřební daň z nafty vůbec neplatí. Do Bruselu nyní přicházejí návrhy na sjednocení daně z nafty, aby prostřednictvím daní z nafty, které mají význam jen pro vlády jednotlivých zemí, nedocházelo postihování zemědělců některých zemí.

středa 27. dubna 2011

Německo chce výrobu bio-elekřiny zdvojnásobit.

Německá ministryně zemědělství Aigner oznámila, že Němocko plánuje doslova drastické zvýšení produkce bioelektřiny.

Ministryně řekla pro Passauern Neu Presse , že v Německu do roku 2020 by se plochy oseté plodinami pro výrobu elekrické energie měly zvýšit ze současných 1,8 milionů hektarů na 3 miliony hektarů. To odpovídá výrobě 45 terawatthodin, což je výkon 17 jaderných elektráren. "Budoucnost německého produkčního zemědělství je ve výrobě potravin, krmiv a elektrické energie."

Německo v současnosti pro výrobu energie využívá 15 procen zemědělské půdy. Celkem je v Německu 12 milionů hektarů půdy. 65 procent energie z obnovitelných zdrojů už se vyrábí z biomasy, zbytek z větru, vody a slunce. ODKAZ

úterý 26. dubna 2011

A národ jen zírá, a platí.

Mnozí si lámou hlavu nad tím, proč se za sektu Věcí veřejné postavil prezident a odmítl dodržet ústavu. Nereagoval na Bártovu demisi, neodvolal Johna s Dobešem.


Odůvodnění je ale velmi jednoduché. Prezident potřeboval zakrýt špínu, jíž je krádež oficiálního pera v Chile. Přitom lhal jako cikánský harant, že šlo o obyčejnou propisku. Odmítnutí ústavní povinnosti ho zbavilo ponižujícího odpovídání na dotazy, jak se kradou psací potřeby. Všichni se místo toho museli ptát, kdy odvolá Johna. Nikdo ho ve vypjaté situaci nevyzval ani k demisi (jednou z výjimek je komentátor Jakub Patočka), což by se mu v Německu nebo Rakousku za tu šílenou ostudu určitě stalo.


Časování výskytu negativních zpráv zděsilo mnohé nové kariéristy . Chyběl věcný spor, fakt, že jde o reformy. Nakonec spiknutí pohřbila Kristýna Koči. Nahraný rozhovor, který následně označila za vědomou mystifikaci, zlomil vaz celému záměru. Ta husa téměř rozbrečela předsedu vlády, ale také pohřbila svou slibnou politickou kariéru.


A tak se premiér Nečas rychle vrátil do své tradiční polohy. Se schlíplým ocasem nechal ve vládě jak Johna, tak Dobeše. Vlk se nažral, koza zůstala celá. Nového ministra vnitra získal během minuty, na základě telefonické objednávky. Přišli křesťanské velikonoce a ministr zdravotnictví využil možnost připomenout početně bezvýznamný, ale stále mocichtivý národ, který způsobil Kristovu smrt na kříži. Ministr s vrozenou nestydatostí oznámil návrh na zvýšení regulačních poplatků na 200 korun. Komu víc vyhovuje rasová tolerance a neustálé vyvolávání chaosu a revolucí?


Co o tom píšou noviny? Inteligence redaktorů, ovládaných kmotry, vystačí na konstatování, že kdyby tu vládli socani, bylo by to všechno ještě mnohem horší… Kam klesla česká media je už donebevolající Zcela vyvrací citát, že noviny jsou hlídací pes demokracie. V ČR demokracii prakticky likvidují. (Jiří Krž, 26.4.2011)

pondělí 25. dubna 2011

Ekologové by chtěli vyhubit polovinu lidstva.

Takzvané současné ekologicky šetrné zemědělství je jen obchodní trik doby. Jeho význam pro zdraví lidí je ještě menší než několik elektromobilů ve velkoměstech. Pokud by se celosvětově přešlo na tento způsob produkce, polovina současné populace obratem zemře hlady.

Již letos chce Čína skoupit na zahraničních trzích zhruba 1,6 milionu tun kukuřice a do roku 2015 se pohybují odhady dovozů této komodity do Číny až na 15 milionů tun ročně. Je schopen svět vyrobit takové množství? A ekologicky?

Je spočítáno, že současný způsob ekologického zemědělství, na který by se na celém světě přešlo, je schopen uživit maximálně 3 miliardy lidí. Na to, co by v roce 2050 jedlo zbývajících 6 miliard lidí, ekologové odpoví jen zamlženě.

Budoucnost výroby potravin by zřejmě mohla být jen ve využití každé pídě půdy, zkombinovat nové konvenční a i staré poctivé zemědělství. Střední Evropa, kde v minulosti řádné hospodaření bylo důležitější než zisk, by měla jít příkladem.

Byla to právě středoevropská tradice rodinných usedlostí, která v minulosti kapitalistický systém i diktát trhu brala s nadhledem. Avšak i zde v poslední době byla jistota samozásobení potravinami vyměněna za maloměstský způsob života. Zemědělství přestalo být způsobem života, ale zdrojem zisku.To je podstata konfliktu mezi dostatkem potravin a mezi ekologicky nezávadnými potravinami.

Na peníze a pohodlí si člověk zvykne rychle - do určité míry si zvykla už i většina vesnického obyvatelstva - ke skromnému životu naplněnému dřinou se dobrovolně nikdo nevrátí. Není tedy možné ve velkém očekávat obnovu malovýrobního zemědělství. A současná zemědělská velkovýroba, která má téměř astronomické náklady na výrobu? Ta není schopna výrobu ekologických potravin zvládnou ekonomicky. Ani při vysokých subvencích a vysokých cenách potravin. Snížit výnosy polních plodin na třetinu, vyřadit krmné směsi a siláže, prodloužit dobu výkrmu o polovinu, to si málokdo umí představit. (fn)

neděle 24. dubna 2011

Pesticidy ohrožují děti.

Chemické přípravky na ochranu rostlin tzv. pesticidy mají škodlivý vliv na duševní vývoj dětí. Podle tří amerických studií mají negativní vliv na vývoj nervové soustavy a snižují inteligenci. Na tyto informace reaguje i Ministerstvo zemědělství ČR. Ministerstvo připravuje nová pravidla užívání pesticidů, kde by zákazy používání mohly objevit.


Téměř 20 let se tři americké univerzity zabývaly tím, jaký vliv má používání pesticidů na zdraví dětí. Od 90. let minulého století zkoumaly stovky kalifornských dětí, které přicházely od útlého dětství s chemikáliemi do styku. Studie přinášejí informace, že některé pesticidy mohou negativně ovlivňovat vývoj mozku dětí už během jejich nitroděložního vývoje, což může vést ke snížení inteligence a dalších mentálních schopností dětí.


Podle české občanské společnosti Centrum pro životní prostředí a zdraví by k americkému výzkumu mělo přihlédnout i české ministerstvo zemědělství, které v současné době tvoří nová pravidla k užívání pesticidů. Podle tohoto plánu by se pesticidy nesměly vyskytnout ve veřejných parcích, zahradách, sportovištích, rekreačních areálech či na pozemcích škol a nemocnic.

čtvrtek 21. dubna 2011

Falešní kontroloři kontrolovali zemědělce.

V hornorakouské obci Bad Zell (okres Freistadt), nedaleko českých hranic, v pondělí ráno kontrolovali zemědělce dva muži. Tvrdili, že zvířata chovají v nevyhovujících podmínkách a vše fotografovali.

Jednalo se podvodníky, kteří s kamerou vzbuzovali důvěryhodnost. Tvrdili, že po předání fotografií zemedělci přijdou o dotace. Za 500 euro byli ochotni fotografie vymazat. Jeden nešťastný sedlák byl ochoten zaplatit. Zatímco se s jedním podvodníkem domlouval, druhý mu vzal ze zásuvky 3000 eur (73.500 Kč). Když na to sedlák přišel, byli oba zloději už pryč. Policie po nich marně pátrá. (ÖRF)

Přímé platby mají být jen pro aktivní zemědělce.

Říkávalo se za socializmu, že podle ústavy jsou si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější (členové KSČ). Po změně politického systému jsou rovnější zase ti, co si rovnost můžou zaplatit. S rovností a nerovností zemědělců přichází nyní Evropská unie, agrokomisař Ciolos tomu říká "aktivní a neaktivní zemědělci."Přímé platby EU by měli brát pouze aktivní zemědělci. Co to je aktivní zemědělec, ještě nikdo srozumitelně nevysvětlil. Padly sice návrhy, že za aktivního zemědělce bude brán ten, kdo zemědělství má jako jediné zaměstnání. Tyto návrhy vyvolaly v mnoha zemích protesty. Například v Bavorsku by pří uplatnění takovýchto pravidel přišlo o přímé platby 54 procent sedláků.

Podle zástupců Bavorského rolnického svazu není možné s takovým rozlišením souhlasit. Jako by sedlák, který si při hospodaření zřídil elektrárničku, hospodu či penzion, obdělával pozemky hůře než ten, který se mimozemědělskou činností nezabývá.

Právě pro sedláky, kteří provozují vedlejší nezemědělskou činnost, mají přímé platby velký význam a tvoří u nich 80 procent příjmů ze zemědělství. Právě tito sedláci, kteří nejsou zcela závislí na zemědělské produkci, nejlépe přispívají k zdravému životnímu prostředí a k atraktivní, kulturní a přitažlivé krajině.

Jak Hegerovi zabránit v privatizaci Ústavy ČR.

Je nutné zastavit útoky na veřejnoprávnost všeho, co ještě není ve zdravotnictví zprivatizováno a místo řečí o reformě je třeba se zaměřit na odstranění chyb a dodržování Ústavy a zákonů.

Z právních norem by ministr zdravotnictví měl především ctít Ústavu ČR včetně Listiny základních lidských práv a svobod a její kontext s Úmluvou o lidských právech a biomedicině a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Z těchto závazných dokumentů vyplývá, že každý občan má právo na patřičnou, tj. úplnou a kvalitní zdravotní péči, která se poskytuje bez požadavku přímého zaplacení, protože Ústava ČR předpokládá její uhrazení z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Stát není oprávněn omezovat úplnost patřičné péče a je povinen stanovit pojistné veřejného zdravotního pojištění zákonem tak, aby patřičná zdravotní péče o všechny občany mohla být poskytována, ovšem hospodárně a pod dohledem zákona a celá solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Tak to vyplývá z právních norem a výroků Ústavního soudu, který se jejich výkladem v minulosti zabýval. Ministr zdravotnictví Heger by měl při plnění svého úkolu přijmout tento právní stav za východisko, důsledně na něm trvat a neuchylovat se k výmluvám, že Ústavu je zvykem porušovat.

Jde o to uznat, že poskytovat se musí úplná a kvalitní zdravotní péče všem. Standard musí zaručovat úplnost a kvalitu a ne ji omezovat. Z hrazení může být vyloučeno jen to, co není léčení ani prevence a dá se to na seznam, aby bylo ověřitelné, že to není léčení.

Musíme zamezit tomu, aby se místo odstraňování chyb v organizaci zdravotní péče a v úhradovém systému stále více usilovalo o zvyšování přímých plateb a poplatků placených nemocnými mimo solidaritu a proto v rozporu s Ústavou. Ze stejného důvodu musíme také odmítnout zavádění komerčního připojištění. To všechno by navíc vedlo ke zvýšení nákladů na zdravotní péči vlivem méně hospodárného individuálního obstarávání péče a kvůli placení zisku u všeho, co je řešeno komerčně.

středa 20. dubna 2011

Ekologičtí zemědělci si můžou vybrat kontrolory.

Novela zákona o ekologickém zemědělství sníží administrativní zátěž zemědělců

Tisková zpráva – Konkrétní pravidla ekologického hospodaření se výrazně nemění, hlavní změny jsou administrativní a mají přispět k lepšímu fungování celého systému ekologického zemědělství. Zjednoduší se například národní legislativa, zkvalitní kontrolní systém a upraví vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství. Novela zákona o ekologickém zemědělství reaguje na změny v evropské legislativě, které nastaly od roku 2009.

„Hlavním cílem novely zákona je zjednodušit národní legislativu ekologického zemědělství a vypustit ta ustanovení, která už upravuje evropská legislativa. Je to náš další krok ke snížení byrokracie. Zjednoduší se také registrace nových ekologických zemědělců a zruší se správní poplatek tisíc korun za podání žádosti o registraci,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

Ekologičtí zemědělci se musí podřídit speciálním kontrolám. Mohou si však vybrat podle svého uvážení jednu ze tří ministerstvem pověřených kontrolních organizací. S ní uzavírají smlouvu, kterou mohou později vypovědět a přejít k jiné kontrolní organizaci. Zákon nově stanovuje ekologickým zemědělcům lhůtu 30 dnů od vypovězení smlouvy s původní kontrolní organizací do uzavření smlouvy s novou kontrolní organizací. V případě nedodržení této lhůty hrozí, že o registraci ekologického zemědělce přijdou.

V rámci zkvalitnění dozoru nad činností kontrol může nově Ministerstvo zemědělství kontrolním organizacím v případě zjištěného pochybení uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. Podle nové evropské legislativy již nesmí kontrolní organizace vydávat výjimky z pravidel ekologického zemědělství, proto je nově bude vydávat Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jedná se například o výjimky na použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství, nebo na nákup zvířat pocházejících z konvenčních farem pro doplnění ekologického stáda.

Jsem přesvědčen, že tento novelizovaný zákon pomůže splnit hlavní cíl nového Akčního plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015. Tím je dosáhnout podílu patnácti procent ekologického zemědělství do roku 2015 a šedesátiprocentního podílu českých biopotravin na trhu s biopotravinami,“ dodal ministr Fuksa. Zdroj: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

V příštím roce se přímé platby nesníží.

Janusz Lewandowski, komusař pro rozpočet EU, dnes představil návrh rozpočto na rok 2012. Pro přímé platby, a související výdaje, je určeno o 44,18 miliard eur víc. Je to proti letošnímu roku nárůst o 3 procenta.

Dotace na podporu trhu se mírně sníží. Důvodem je vysoká cena zemědělských produktů, která kompezuje intervenční opatření.

Dochází k určitému převodu peněz mezi oběma pilíři. K úspornému mechanizmu, kdy se přímé platby budou automaticky krátit, v příštím roce ještě nedojde. Ve druhém pilíři dochází ke zvýšení o 1,3 procenta.

úterý 19. dubna 2011

Příjemci zemědělských plateb budou na internetu.

Podle dočasného rozhodnutí Evropské unie budou od 28. dubna 2011 na internetu zveřejňováni někteří příjemci přímých plateb. Mimo Francie, Velké Británie, Rakouska a Maďarska minulý týden všechny ostatní země s tím souhlasili.

Zveřejňování příjemců zemědělských dotací bylo už dříve Evropským soudním dvorem zastaveno s odůvodněním, že není možné zveřejňovat osobní data, což je nepřípustné zasahování do soukromého života občanů Evropské unie.

Rozhodnutí zveřejňovat příjemce dotací by se mělo týkat jen právnických osob za uplynulý rok. Očekávají se proto protesty některých zemí, především z nových členských států, kde převažuje hospodaření právnických osob. Výhrady má i Velká Británie, kde prý není možné osobní data oddělit od právnických osob.

pondělí 18. dubna 2011

Dioxin nesnížil vývoz německého vepřového, ale naopak.

Zdá se to neuvěřitelné, když statistika Evropské unie uvádí, že dioxinová aféra neovlivnila negativně vývoz německého vepřového masa, ale zvýšila. V lednu 2011 bylo vyvezeno o 31 procent vepřového masa víc než v lednu 2010. Němci prostě umí obchodovat.

Největším dovozcem německého masa je Rusko, kam bylo dovezeno 53.000 tun vepřového masa, což je o 38 procent víc než v roce 2010. Do Hongkongu bylo dovezeno 32.600 tun vepřového (o 32 % více) do číny 19.800 tun (o 39 % více), do Jižní Koreje bylo dovezeno 11.900 tun (o 58 % víc).

Ještě více vzrostl než export německého vepřového masa vzrostl vývoz německého hovězího masa do třetích zemí. V lednu bylo vyvezeno 51.000 tun hovězího, což je třikrát více než v roce 2010. Na první místo v dovozu německého hovězího se dostalo Turecko, kam bylo dovezeno 18.800 tun, do Ruska bylo dovezeno 9.400 tun.

Celkově vývoz hovězího masa z EU klesl v lednu 2011 o 30 procent. V loňském roce ovšem byl z EU vyvezeno rekordní množství masa: bylo byvezeno 2,6 mil. tun vepřvého a 458 tisíc tun hovězího.

neděle 17. dubna 2011

Klaus s lopatou slaví vítězství nepřátel.

Včera se v Mladé Boleslavi konala další část oslav 20. výročí příslušnosti mladoboleslavské automobilky ke koncernu Volkswagen-Seat, který je trvale nejúspěšnějším českým podnikem, trvalým tahounem české ekonomiky.

V Mladé Boleslavi nechyběl ani prezident Klaus, který s vynuceným proletářským úsměvem se nechal zvěčnit, jak s lopatou v ruce zahajuje stavbu nové mladoboleslavské montážní haly. Běžná záležitost, že papaláši si nenechají ujít takovou možnost předvést se veřejnosti. Existují však pamětníci, kteří vědí, že Škoda pod Volkswagenem je nechtěné Klausovo dítě, že v roce 1991 byl zásadně, ale zásadně proti zahraničnímu kupci, že vyžadoval výhradně českou cestu privatizace. Tehdy byl přehlasován, což bylo štěstí pro Českou republiku, jinak by mladoboleslavská Škoda zřejmě dopadla stejně jako Tatra, Poldi a další tehdy prosperující podniky.

Dneska se Klaus tváří, jako by to bylo obráceně, že on to byl, kdo jediný zajistil prosperitu českého automobilového průmyslu. Tehdy ovšem byl zarputile proti privatizaci Škodovky do rukou Volkswagenu. Klausovo "Nevyprodáme zemi cizincům"! byla přece slova vlastence.

Populární "česká cesta", tedy privatizace bez kapitálu, a tedy nevyhnutelně "bankovní socialismus", se konala v Klausově režii. Hrdinové doby Vladimír Stehlík, Lubomír Soudek, Jiří Maroušek, Zdeněk Pánek, Václav Junek a další se si vyhřívali na výsluní médií, největší prospěch však.měli jiní.

Byli další zájemci o koupení českých podniků. Mercedes chtěl vstoupit do výroby nákladních aut, tedy do Tatry Kopřivnice, Siemens měl zájem o nejadernou část Škody Plzeň, Framatom o část jadernou, Renault chtěl do jabloneckého LIAZu, atd. Zahraniční partneři však prozíravě chtěli podniky poctivě koupit, nikoli se o ně dělit s pochybnými fondy, které vlastnily akcie z kuponové privatizace. ODS včele s Klausem vyhrála volby a privatizovalo se českou cestou, takže zůstal pláč a skřípění zubů majitelů kuponových knížek (ovšem s podpisy Klause a Kočárníka), rozkradené podniky a banky. "Více takových Kožených," přál si Václav Klaus, který dnes se k největším českým podvodům historie nehlásí. Ani se nestydí pózovat u lopaty, jako to dělávali komunističtí pohlaváři. (J.Krž, 17.4.2011)

sobota 16. dubna 2011

Zázračné "papírové" krávy v Itálii.

Bruselské kontrolorské mlýny melou pomalu, ale jistě. O tom ostatně se už nějaký čas mohou přesvědčovat i české úřady, ve kterých se až moc podezřele ztrácejí peníze z EU. Problémem je v tom, že následuje zastavení plateb a sankce, které musí platit vláda, ve skutečnosti občané země.

V západní Evropě byli vždy proslulí italští kapsáři, zloději, podvodníci, mafiáni a jiní zločinci. Po rozšíření Evropské unie vznikl dojem, že Itálie přijde o prvenství v kriminalitě. Avšak ani polští pašeráci, rumunští kapsáři a čeští mafiánští pragmatici italské kolegy nezastínili. Nyní byl v Itálii objeven mléčný podvod v čerpání dotací z EU.

Bruselští kontroloři zjistili, že Itálie brala platby na 300.000 neexistujících krav. Úředně ovšem tyto krávy existovaly. Některé přesahovaly průměrný věk člověka a dojily jako mladice. Otázkou je, odkud se vzalo mléko, když dojnice neexistovaly?

Začalo vyšetřování, ale karabiníci nemohou podvodu přijít na kloub. Dalo by se říct, že to vypadá na zázrak. Jsou domněnky, že mléko do Itálie bylo dováženo z Asie nebo východní Evropy. Jak to ale bylo, zatím se neví. Nejvíc zděšeni jsou skuteční zemědělci, kteří se dozvídají, že úředně stále dojí krávy, které jsou několik desítek let po smrti.

pátek 15. dubna 2011

V Rakousku končí po 20 letech farmářské trhy.

Po 20 letech skončily pravidelné selské (farmářské) trhy v městě Litschau u českých hranic (u Chlumu u Třeboně). Spolek zemědělců z města a okolí se na schůzi 9. února 2011 rozhodl provozování trhů ukončit. Důvodem jsou nové a nové předpisy předpisy a přísnější kontroly úřadů.

Krátce po tomto rozhodnutí dva zemědělci oznámili, že trhy uspořádají sami. První se měly konat 16. a 23. dubna. Nyní však oznámili, že trhy se neuskuteční. Zákazníci, kteří se těšili na své oblíbené potraviny, si je mohou koupit přímo ve dvorech zemědělců.

Italové chtějí znát původ potravin.

"Italové mají právo vědět, kdo potraviny vyprodukoval a kdo je balil. Všichni výrobci musí nyní uvést informace o potravinách," řekl italský ministr zemědělství Giancarlo Galan.

Itálie jako první země chce prolomit neochotu EU, prodávat potraviny se zárukou. Se schválením zákona o uvádění původu potravin předběžně souhlasí italská vláda i opozice.

Doposud v Itálii byla povinnost, schválená EK, uvádět výrobce masa, drůbeže, mléka a olivového oleje. Nyní by měli výrobci surovin být uvedeni i na těstovinách, uzeninách, džusech, kečupech, sýrech a mnoha dalších potravinách. Neuvedení, kdo potravinu vyrobil, zpracoval a balil a podrobného obsahu, včetně přísad, bude trestáno jako porušení obchodních pravidel.

Italská iniciativa má podporu v Itálii i v zahraničí. Otázkou je, jak se k uvádění informací na rošířeném sortimentu potravi postaví Evropská komise. Italové se nechali slyšet, že budou bojovat.

Korupce a neschopní ministři připravují ČR o stovky miliard.

V současné době bylo kvůli podezření z korupce již zastaveno čerpání z pěti fondů Evropské unie. Týká se to Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Operačního programu Podnikání a inovace, ROPu Jihozápad a ROPu Severozápad. Stát tak má přijít až o stovky miliard korun.

Namísto řešení těchto problémů se vládní strany zmítají ve vzájemných sporech.
Vláda škrtá dávky po stovkách a úředníky propouští po desítkách - aby údajně ušetřila. Škrtají se sto- a tisícikorunové položky postiženým, rodinám s dětmi či sociálně nejslabším, aby tím
za cenu uvržení desítek tisíc lidí do těžké chudoby vláda získala přibližně pět set milionů do rozpočtu. Na druhé straně vláda v podstatě odmítá 330 miliard, které má možnost čerpat z fondů Evropské unie.

Ministerstvo financí naposledy zastavilo ověřování výdajů z Operačního programu Životní prostředí, což znamená, že EU automaticky ukončí proplácení projektů v celkové hodnotě 142 miliard korun. Certifikace výdajů byla zastavena v souvislosti s odvoláním ředitele SFŽP Libora Michálka, který poukázal na korupci v čerpání fondu. Před dvěma týdny Evropská komise zastavila také čerpání peněz z Operačního programu Podnikání pro inovace. Problémy v programu pro výzkum, vývoj a inovace se táhnou již několik let. Pozastaveny byly i regionální programy v Ústí nad Labem, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Evropská komise rovněž váhá se schválením šestnácti tzv. velkých projektů na stavbu silnic, na které Češi žádají pětapadesát miliard.

Současná vláda je ochotna na jedné straně vědomě hazardovat se ztrátou stovek miliard korun, na druhé straně taková politika je zcela v rozporu s elementární společenskou zodpovědností. (J.Krž, 15.4.2011)

čtvrtek 14. dubna 2011

Povolí lidem nervy a vyjdou do ulic?

"Hrozím se toho, až lidé vyjdou do ulic, protože není žádná jiná únosná alternativa toho, co by mělo následovat. Netroufám si odhadnout, co všechno se pak může stát a už teď si jen přeju, aby to, pokud je to vůbec možné, dopadlo dobře," varuje v Parlamentních listech politoložka VŠE Vladimíra Dvořáková a poukazuje kriticky na to, že jde o stav již dlouho neúnosný, který může mít dalekosáhlé důsledky.

Současná situace se již zcela vymkla všemu, co politologie umí vydedukovat, spočítat a odhadnout. Česká politika zřejmě klesla na úroveň studené války zpravodajských služeb. Každý na každého sbírá kompromitující materiály.

Hlavní aktéři jsou svými protivníky určeni k odstřelu, politici se drží vzájemně u krku a vládnou prakticky lidé, jimiž se politici obklopují. Z ministerstev jsou vyhazováni odborníci. Jsou nahrazováni různými podivnými kamarády, kteří okamžitě dostávají milionové odměny. Novináři jsou zavaleni nahrávkami jakýchkoli více- či méně důležitých rozhovorů politiků. Do toho se plete ještě prezident Klaus, který v uchlácholení politických kohoutů vidí příležitost jak si zase vylepšit pochroumanou pověst kleptomana.

Bohužel na jakoukoli krizi nedoplatí ti nahoře, ale ti nejobyčejnější občané. Zákonitě je to odměna za to, jak co občané vhodili do volebních uren. Poslechli falešné hlasy Mádla a Issové a volili nekompromisní reformní politiky. Neuvědomili si, že tím nesli vlastní kůži na trh. (J.Krž, 14.4.2011)

Rakušané proti šikaně řidičů v ČR.

Několik starších rakouských řidičů si stěžovalo na šikanu české policie, která vyžaduje k řidičskému průkazu lékařské potvrzení o zdravotní schopnosti řídit vozidlo. Podle právníků tento požadavek je neoprávněný i u českých řidičů, protože diskriminuje určitou skupinu občanů.

Rakušané se nehodlají podřídit, podle tamních doporučení dopravních orgánů rakouští řidiči, kteří jezdí do České republiky, nemusí absolvovat zdravotní prohlídku. Stačí jim, když budou vozit sebou česky napsaný leták, na němž by si čeští polisté mohli ve svém rodném jazyce přečíst, že jejich požadevek je neoprávněný.

Zelená nafta bude i v budoucnosti levnější.

Evropská komise je posedlá snahou zvýšit daň z nafty. Nízká daň z nafty prý brání rychlému rozšiřování bio-paliv tak, aby mohla konkurovat minerálním palivům. Daň by měla vycházet z energetické hodnoty pohonných hmot. Nafta pro zemědělce by nadále měla být zvýhodněna.

Evropská komise navrhuje, aby daň vycházela ze dvou kriterií.

- z obsahu CO2 v emisích - daň 20 euro (490 Kč) na 1 tunu nafty.

- podle energetické hodnoty - 9,60 euro (235 Kč) za 1 gigajoule pohonné hmoty (jakékoli) a 0,15 euro (3,66 Kč) za 1 gigajoule hořlavé látky.

Aby byly kompenzovány výdaje domácností, měla by být zrušena daň z paliv, které se používají pro vytápění domácností. Změna by neměla nastat okamžitě, ale členské státy by na ní plně měly přejít v roce 2023. Proti těmto změnám vypukla vlna odporu, především v Německu. Minimální daňové sazby mohou být změněny pouze při souhlasů všech členských států EU.

Podle EU-komisaře Algirdase Semety snížení daně z paliv pro domácnost nemusí ve všech zemích nutně vést k zvýšení daně z nafty. K zmíněnému návrhu vede EK situace v automobilovém průmyslu, který místo usilovnějšího vývoje hospodárných ekologických zážehových motorů neustupuje od výroby motorů vznětových.

středa 13. dubna 2011

Demonstrace za zrušení zemědělské velkovýroby.

Od konce května do 9. června se v Německu uskuteční hvězdicová jízda traktorů, jejímž cílem je berlínské kancléřství. Zemědělci z jižního Německa, východního Friska a Hessenska budou tak demonstrovat za poctivé zemědělství provozované na selských usedlostech, šetrné k přírodě a ke zvířatům. Akci v rámci kampaně "Moje zemědělství - moje místo" organizuje oddělení mladých zemědělců ze Společnosti selského způsobu zemědělství (ABL) a Svaz německých producentů mléka z Dolního Saska.

Hvězdicová jízda je zopakováním demonstrace z 22. ledna 2011, která se uskutečnila pod heslem "Máme toho dost!". Cílem demonstrací je přinutit německé politiky k tomu, aby v Bruselu prosazovali jinou zemědělskou politiku, než kterou v poslední době začali prosazovat.

Tiskový mluvčí hvězdicové jízdy Jochen Fritz obvinil spolkovou vládu z toho, že prosazuje hlavně zájmy zemědělské velkovýroby a spekulantů s půdou. Prostřednictvím hvězdicové jízdy sedláci žádají preferenci selských dvorů a uzavření "agrofabrik". O téma "Moje zemědělství" je v regionech značný zájem.

Lea Unterholcer z mládeže ABL vyhlásila, že nastal čas změny zemědělské politiky, místo průmyslového zemědělství musí přijít selské ekologické zemědělství. Šance pro takové zemědělství nastává při změně zemědělské politiky EU. (Zdroj: Topagrar)

úterý 12. dubna 2011

Růst cen v Německu.

Ať si obyvatelé České republiky přejí, či nepřejí, český trh je prakticky součástí trhu německého. Proto vývoj cen na německém se promítá i do českého trhu. A nejen kvůli tomu, že většina obchodů je v rukou německých společností. Za uplynulý měsíc spotřebitelské ceny v Německo stouply o 0,5 procenta.

V porovnání s březnem 2010 nejvíce se v Německu zvedly ceny u potravinářských olejů a tuků (průměrně + 13,8 %), z nichž nejvíce u másla (+28,4%). Cena ovoce se zvýšila o +9,8 %, ryb o +4,4 %. Naopak poklesly ceny zeleniny v průměru o -4,6 %.

K velkému zvýšení cen došlo od března 2010 hlavně u energií a ropných produktů (+15 %). Z toho cena topného oleje se zvýšila o +32,8%, paliva o +11,2%). Cela elektřiny se zvýšila o 7,6 %, cena zemního plynu o 3,6 %.

Proti stavu na počátku března 2011 jsou v dubnu spotřebitelské ceny vyšší průměrně o +0,5 %. Hlavně topné oleje o +8,1 %, paliva +5,1 %, a pohonné hmoty +5,1 % ( z toho benzin o +5,2 % a nafta o + 5,0 %). Pokračoval vzestup cen jedlých olejů a tuků (+3,7 %). Nejvíc se během měsíce zvýšila cena másla o +8,9 %. Naopak klesla cena ovoce o -3,3% a zeleniny -2,0 %. Nejvíc poklesla cena hlávkového a ledového salátu (-23,4 %) a okurek (-13,5 %). (Zdroj:dlz)

Dacian Cioloş slibil další a další jednání O SZP.

Eurokomisař Dacian Cioloş při návštěvě Prahy řekl, že opatření, která by měla být součástí navrhované reformy, by neměla být na újmu velkým zemědělským podnikům a neměla by zmenšit finanční příspěvek, který je směřovaný do České republiky.

Při předchozím jednání ho ministr Ivan Fuksa informoval o historickém vývoji zemědělství v ČR a o příčinách, proč je průměrná rozloha českých hospodářství větší než například v zemích západní Evropy. Proti zavedení dotačních stropů vystupují také zástupci nevládních zemědělských organizací, například Agrární komora. Pro nás je prioritou, aby se zastropování plateb nedotklo celkového objemu národní obálky,“ zdůraznil Ivan Fuksa. „Neméně zásadní ale je, aby využití nepodmiňovalo kofinancovani, a tudíž nezatěžovaly národní rozpočty,“ dodal.

Ministru Fuksovi se už koncem února podařilo v Bruselu dojednat takzvanou blokační koalici členských států proti zastropování přímých plateb podle velikosti zemědělských podniků. Na stranu České republiky se přidalo Slovensko, Rumunsko, Německo, Velká Británie a Itálie. „Odmítnutí stropů by českým zemědělcům zachránilo ročně šest až 12 miliard korun. Blokační koalice nám při jednání o společné zemědělské politice pomůže v prosazení našich záměrů a tedy odmítnutí trestání podniků kvůli jejich velikosti,“upřesnil Ivan Fuksa.

Dacian Cioloş uvedl, že Evropská unie je na začátku diskuse o reformách společné zemědělské politiky. Eurokomisař uvedl, že první legislativní návrhy budou teprve v druhé polovině letošního roku a pak začne zhruba roční diskuse nad návrhy reformy. (Zdroj: Mze,12.4.2011)

Farmářské trhy bez farmářů?

Máme informace, že na několika místech v České republice se na farmářských trzích objevují falešní farmáři. Samozřejmě, že to kazí celkovou image trhů, jejichž cílem je nabízet kvalitní a chutné potraviny. To je také důvod, proč sem lidé chodí. Chceme proti falešným farmářům bojovat.“ Společnost mladých agrárníků varuje provozovatele farmářských trhů před falešnými farmáři. Ti své produkty nakupují ve velkoobchodech a pak je vydávají za vlastní produkci. Zároveň radí zákazníkům, aby se farmářů nebáli zeptat, odkud pocházejí jejich potraviny.


Tragédií je, že řád farmářským trhům se snaží dát úředníci. Úředník a politik je omezený, odtržený od běžného života, takže není schopen rozpoznat poctivého občana od nepoctivého. Proto vydává takové předpisy, které obyčejně postihnou ty poctivé občany. Problémy jednotlivých řemesel nejlépe znají ti, co je provozují, nikoli městští úředníci, hygienici, veterináři, policisté atd. K tomu, aby podvedl úředníka i zákazníka nemusí prodejce být mimořádně nadaný. Kolegu od "fochu" však těžko oklame.


Nepoctiví výrobci a prodejci potravin, i dalšího zboží, nejsou výplodem současnosti, ti snad existovali od stvoření světa. Do boje s nepoctivci na trzích se nejdříve pouštěly obce, které vyhlašovaly tržní řády. Přestupky na trzích řešili starostové-rychtáři, z nichž se stávali vlastně soudci. Nepoctivci kazili pověst řemeslům jako celkům, proto poctiví výrobci v jednotlivých městech a městysích zakládali sdružení řemeslníků, zvané cechy.


Smyslem cechu bylo především hájit zájmy svých členů, dohlížet na kvalitu a cenu zboží, ale také například nedovolovat provozovat řemeslo někomu, kdo nebyl členem cechu. Činnost cechu byla podepřena městskými výsadami, takže nečlen cechu prakticky nemohl své řemeslo vykonávat.


Obnovení starých řemeslnických cechů samozřejmě není v České republice možné. Řemeslnické cechy byly odsouzeny už v době rozvoje kapitalizmu, úzkostlivou kontrolou svých členů prý bránily rozvoji průmyslu a podnikání. Proto v praxi není současný poctivý výrobce vzorem podnikatele, daleko většímu obdivu se v podnikatelském prostředí těší ten, kdo dokáže obejít předpisy, podvést zákazníka a hodně vydělat.


Bylo by samozřejmě ideální, kdyby se pořádání farmářských trhů ujaly organizace zemědělců, jako je tomu v zahraničí, kde trhy společně organizují zemědělci jedné obce a okolí. To v ČR není možné - nejsou lidi. Pole působnosti bylo otevřené pro okresní a regionální organizace zemědělců, které například mohly umožnit účast na farmářských trzích jen svým členům. Tím by odradily mnoho podvodníků. To zřejmě je příliš odvážný nápad, protože českým zemědělským organizacím už se dávno nejedná o stavovskou čest českých zemědělců, ale především o zisk, hlavně o platby z Bruselu (v případě AK o zastřešení tunelu Lesy ČR). (F.Novotný, 12.4.2011)

sobota 9. dubna 2011

Zmenší se zemědělský rozpočet EU?

Do konce června by se mělo rozhodnout, zda zemědělství EU dostane v letech 2014 - 2020 stejné množství peněz jako doposud, nebo méně. Očekává se však zmenšení zemědělského rozpočtu, nejméně o inflaci. Takový je odhad ekonomických expertů.

Podle plánů chtěla komise pro Evropu dávat více peněz. Proti se postavilo pět států (Německo, Francie, Spojené království, Nizozemsko a Švédsko), které do rizpočtu EU nejvíc přispívají. Tyto státy požadují nechat rozpočet na stávající úrovni.

Podle dohody prezidenta EK Manuela Barrosa s komisařem pro rozpočet Januszem Lewandowským by peníze určené pro zemědělství měly také směřovat do oblasti výzkumu, vzdělávání, energetiky a ochrany klimat. Nejasný je smysl peněz určených pro méně prosperující regiony. Společná zemědělská politika by hlavně měla směřovat k vytváření nových pracovních míst a k ochraně klimatu.

Snížení plateb pro zemědělce nebude zřejmě jednoduché, protože pro škrty je prakticky jen Velká Británie, naopak Nemecko a Francie jako největší příjemci evropských peněz se nemohou rozhodnout, jestli platit méně do bruselské pokladny a brát menší podpory pro zemědělce nebo nechat vše na současném stavu.

pátek 8. dubna 2011

Komisař Ciolos trvá na zastropování dotací pro velké podniky.

"Chápu, že ve východoněmeckém zemědělství je zvláštní situace, která musí být brána v úvahu. Rozlišování nebude nikdy spravedlivé. Je třeba rozlišovat mezi družstvy, která hospodaří stejným způsobem jako rodinné farmy, a kapitálovými společnostmi, které zemědělství dělají jen jako vedlejší činnost. Občané EU těžko budou dávat peníze tomu, kdo je k zemědělské činnosti nepotřebuje," řekl Ciolos ve středu při panelové diskuzi v Rogeezu (kraj Müritz).

Ministr zemědělství Mecklenburska-Předního Pomořanska Till Bachaus řekl, že 50 - 60 procent družstev v zemi zajišťuje chod vesnic. Když nedostanou podpory, zaniknou.

Průměrná velikost podniku v zemi je 250 hektarů. "Každý hektar má pro nás velkou hodnotu," řekl ministr Bachaus a zdůraznil, že zemědělství má pro zemi význam nejen jako producent potravin, ale nezanedbatelný je jeho přínos pro tvorbu životního prostředí. Zemědělství vytváří krajové odlišnosti v horách a bažinách.

Zástupci zemědělců, včele s ministrem, předali Ciolosovi seznam požadavků, v nichž na 1. místě je nesouhlas se zastropováním plateb. Budoucí politika EU by se ve 2. pilíři měla soustředit na koncentraci zemědělství. Ochrana půdy by měla směřovat do oblastí se znevýhodněným hospodařením.

Policie vzkřísila mrtvého muže.

Železničáři na nádraží v Benešově ve středu po půnoci nalezli bezvládné tělo muže. Přivolaný lékař záchranné služby konstatoval smrt a nařídil policii převoz mrtvoly na pitvu.

Když policisté nad mrtvolou dumali, ta náhle policisty šokovala, protože vstala a divila se, kde je. Normálně s policisty hovořila.

Vzkříšený muž vůbec nevěděl, jak se na koleje dostal a co se s ním dělo. Šokovaní policisté provedli u něho testy na alkohol a drogy, ale s negativními výsledky, po něčem takovém ani stopa.

Vedení COPA bez českého zástupce.


Novým prezidentem Svazu zemědělců EU se stal Gerd Sonnleitner. Dvaašedesátiletý prezident Německého svazu zemědělců (DBV), který funkci převezme po Irovi Padrigu Walshe, neměl v tajné volbě protikandidáta a byl zvolen 90 procenty hlasů.


Sonnleitner je od roku 1997 předsedou DBV a v létech 2007 až 2011 byl viceprezidentem COPA. Mimo dalších funkcí Sonnleitner má stohektarové hospodářství.


Víceprezidenzy COPA byli zvoleni:


Xavier Beulin (FNSEA-Francie), hospodaří na smíšeném zemědělském závodu, rostlinná výroba a mléčný skot.

John Bryan (IFA-Irsko) věnuje se intenzivnímu zemědělství, včetně dojného skotu.

Albert Jan Maat (MTK - Hizozemí), bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

Juha Marttila (MTK - Finsko) od roku 2001 má mléčnou farmu

LOrenzo Ramos (UPA - Španělsko) producent ovoce a zeleniny

Victor Szmulewicz (Krir - Polsko) hospodaří na 80 ha mléčné farmě

čtvrtek 7. dubna 2011

Fuksa vytáhl proti překupníkům z farmářských trhů.

Ministerstvo iniciovalo přípravu pravidel pro farmářské trhy

Ministerstvo zemědělství spolu s pořadateli farmářských trhů dojednává pravidla (kodex) pro správné fungování trhů. Cílem kodexu je, aby se zákazníci lépe orientovali a získali jistotu o původu a kvalitě nabízených produktů. Základní zásadou je jednoznačné splnění principu dohledatelnosti, tedy identifikace původu prodávaného zboží a pěstitelů nebo chovatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají. V žádném případě se nejedná o byrokratizaci a omezování iniciativy malovýrobců.Stále oblíbenější farmářské trhy přinášejí užitek kupujícím i prodávajícím. Jako každý pozitivní fenomén s sebou ale také nesou riziko nepoctivých obchodníků, kteří se chtějí na jejich popularitě přiživit. Ministr zemědělství Ivan Fuksa proto inicioval jednání ke vzniku kodexu, kterého se dnes zúčastnili zástupci předních organizátorů trhů, zástupci Asociace krajů ČR, Svazu města a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a Asociace soukromého zemědělství ČR. Všichni se shodli, že vytvoření kodexu je užitečné a nutné; vzniknout by měl nejpozději do konce května. „Hlavním důvodem pro vznik kodexu je, aby zákazník na první pohled věděl, co kupuje. Objevují se kritiky na klamání zákazníků na některých farmářských trzích, proto chceme spotřebitelům dát co největší jistotu o původu a kvalitě zboží. Bylo by škoda, abychom kvůli několika vychytralcům neuchránili pozitivní fenomén trhů a nechali ho zdevalvovat,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

Kodex bude určovat minimální základ pravidel prodeje. Trhy, které se k němu přihlásí a budou ho dodržovat, zákazník na první pohled odliší zřejmě podle zvláštního loga a bude si je moct dohledat a ověřit v databázi. Pořadatelé trhů, kteří se dnes sešli, by se měli do konce května dohodnout, zda vznikne Asociace pořadatelů farmářských trhů. „Asociace by měla hlavně servisní poslání, zprostředkovávala by kontakty a určovala by provozní řád tržiště. Jako zdroj informací by sloužila pro farmáře, organizátory a osvětově by působila na celou veřejnost. Snažíme se zajistit, aby na trhu prodávali skutečně farmáři a drobní výrobci, kteří jinak mají třeba problém prorazit do tržní sítě, a ne překupníci,“ sdělil ministr Fuksa. Asociace by zároveň mohla pomoci pořadatelům kvalitních farmářských trhů s jejich propagací nebo vytvářet tlak na změnu zákonů a předpisů ve prospěch pořádání trhů.

Primárním kontrolorem a ukazatelem kvality zboží i trhu bude samotný zákazník, který musí dostat co nejvíce informací, aby věděl, jaké standardy má na trzích očekávat a vyžadovat. Role Ministerstva by měla být hlavně koordinační a koncepční, zvláště při vzniku pravidel. Na svých webových stránkách Ministerstvo zveřejní organizátory farmářských trhů, kteří se přihlásí ke kodexu, jehož konkrétní podoba vznikne během dvou měsíců. Ve stejném časovém horizontu vytvoří Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s pořadateli farmářských trhů a se zástupci měst, obcí a krajů vzorová pravidla pro uspořádání trhů. Ta pomohou potenciálním novým pořadatelům.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

středa 6. dubna 2011

Vlastník honitby bez nároku?

Dotace na zlepšování životního prostředí zvěře:

Předmětem příspěvku je:

* založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,

* zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 ks na 1 ha vodní plochy,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Sazba činí na:

* založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř 5000 Kč/ha

* zřizování napajedel pro zvěř 1000 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory 2000 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 1000 Kč/ks

* pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky 500 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká 4000 Kč/ks

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:

* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

* kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

* pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

* minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,

* výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,

* zřizování napajedel pro zvěř je omezeno co do maximálního počtu 1 ks na 100 ha honitby,

* příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2011 předložen podacímu místu.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby. (Více: Myslivost 4/2011)

pondělí 4. dubna 2011

První soukromé vlaky na rakouské Západní dráze.

Během osmi měsíců by konkurencí Rakouských spolkových drah (ÖBB) měly být vlaky společnosti průmyslníka Hans-Petera Haselsteinera (Strabag). První soukromé vlaky by měly jezdit na lukrativní trati Vídeň - Salcburg (312 km).

Společnost, která chce konkurovat ÖBB, vloží do startu 130 milionů eur. Nechala se slyšet, že nehodlá vyvolávat cenovou válku, přesto nabídne určité výhody, například nezpoplatněný prodej jízdenek ve vlaku. Společnost hodlá využívat pracovní dobu zaměstnanců - průvodčí budou vykonávat některé úklidové práce - nebude možné, aby zaměstnanci nečinně posedávali na nádražích.

Rakouští zemědělci se bojí budoucnosti.

Podle posledního průzkumu trhu se 45 procent rakouských zemědělců obává o existenci. Už v letošním roce 50 procent zemědělců nic dobrého neočekává. Jenom 8 procent zemědělců věří ve zlepšení situace v zemědělství.

Přestože rakouští zemědělci mají velkou oporu u domácích spotřebitelů, jichž 93 procent si přeje čerstvé, kvalitní a geneticky nepěstované domácí potraviny, mají zemědělci obavy ze zvýšených nákladů na výrobu, z poklesu cen zemědělské produkce a z dovozu levných zahraničních potravin. Pro 77 procent Rakušanů je důležité, že rakouské zemědělství je konkurenceschopné.

Velké obavy rakouských zemědělců jsou o peníze z Evropské unie. 63 procent se bojí, že dojde ke snížení dotací. Na domácí politické scéně se zemědělci bojí socialistů (SPÖ), kteří trvale kritizují zemědělce, že berou bezpracně peníze.

Spojení severoevropských producentů mléka.

Evropská komise v pátek schválila spojení severoevropských obřích mléčných společností Hansa-Milch a Arla Foods. Je to první spojení velkých společností, které překročilo státní hranice. Tento krok nemá ovlivnit hospodářskou soutěž v Evropě.

Tato nadnárodní společnost bude odebírat mléko od 1.000 německých producentů a od 7.200 producentů z Dánska a Švédska. Severoněmecká společnost Hansa-Milch má 400 zaměstnanců, Arla Foods, sídlící v dánském Viby, má údajně 16.000 zaměstnanců.

Česká vláda a diktatura úplatků.

Kauza ministra Vondry opět veřejnosti ukázala něco ze špíny, v jaké se utápí současná vláda. Že Kalousek přímo žádal odstoupení ministra obrany, bylo hodně neopatrné - mohl to udělat přes prostředníka , ale reakce premiéra Nečase byla jakoby ze starověku. "Kdo proti mně a mé straně pronese křivé slovo, padne!"


Nečasovi zřejmě moc stoupla tak do hlavy, že se chce pasovat do role neomezeného vládce. Vzniká tak dojem, že pod požitkářsky odulou tváří se skrývá nadutost císaře Nera, že přijde doba, kdy premiér bude pohybem palce, dolů a nahoru, určovat koho hodit lvům a koho zachovat.


Zatímco prezident Klaus, otec-budovatel systému "Peníze až na prvním místě," studuje ledovce i díla jihoamerických diktátorů, jeho následníci se všemi silami snaží ututlat jednu korupční aféru za druhou. Pro ODS, která přiznala oficiální vydání víc než půl miliardy za loňskou volební kampaň, Vondrových pár vyhozených milionů vedle Bakalových či Jágrových darů je "prkotinou".


ODS táhne za jeden provaz - alespoň ve vládě - jiné je to u "Véčkařů", kteří si nemohou na stranickou disciplinu zvyknout. Bárta se pochlubil, že vydělal 32 milionů za poslední tři roky, a Škárka prozradil, že za Bártovy peníze musí být poslušný. Není důvod nevěřit, avšak v tomto případě korupce je vnitřní záležitost strany. Je ovšem otázkou, co si o této stále méně důvěryhodné straně myslí voliči.


Není možné nevidět, že přes jednu korupční aféru za druhou mnoha voličům současná vláda vyhovuje a je vzorem. Ryba páchne od hlavy. "Když se uplácí ve vládě, proč by se nemohlo uplácet jinde?" (jk, 4.4.2011)


Odkaz