"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 30. dubna 2012

Svátek práce oslaví komunisté, ČSSD, ODS, anarchisté i fašisté.

Na klidný průběh oslav Svátku práce bude v Praze dohlížet několik stovek policistů. Zapojit by se měla říční policie, psovodi nebo policisté na koních. Celý den bude ve vzduchu i vrtulník. K řešení případných konfliktů budou připraveni příslušníci speciální pořádkové jednotky.
Na Střeleckém ostrově, kde se oslavy konaly poprvé v roce 1890, si svátek práce připomenou anarchisté. Kromě samotného ostrova si rezervovali také nábřeží a ulice v jeho okolí.

Průměrná cena prasat v EU začíná růst.

Podle prognózy EK cena prasat v letošním roce bude nejvyšší za posledních 10 let. Shodli se na tom experti na otázky trhu ze všech zemí Evropské unie.

V roce 2012 by cena praSAT MĚLA DOSÁHNOUT 161,42 EUR (4.035,50 Kč) ZA 100 KG jateční váhy. To je proti loňskému roku zvýšení o 8,23 eur (206 Kč), v procentech o 5,3%. Nejvíce výrobci prasat v EU dostávali v roce 2001 (tehdy ještě bez 12 států východní Evropy), a sice 166,50 eur (4.161 Kč) za 100 kg. Tehdy to bylo způsobeno vyšší poptávkou po vepřovém, neboť se začaly projevovat následky BSE a slintavky v chovech přežvýkavců.

V prvním čtvrtletí byla v EU průměrná cena prasat 157 eur/100 kg, což je o 14 eur (10 procent) vyšší než v roce 2011. Ve druhém čtvrtletí by se podle prognózy mělo 100 kg prasat vykupovat za 160,4 eur, ve třetím čtvrtletí za 167,7 eur (4.192 Kč), ve čtvrtém by měla klesnout na 160,6 eur.

Jedná se ovšem o průměrné ceny za celou Evropskou unii. Nejvyšší růst ceny prasat je očekáván v Irsku a Portugalsku (10 procent) a především v Německu o víc než 12 procent, což by odpovídalo ceně 174 eur(4.350 Kč)/100 kg, naopak v zemích, jejichž vlády se potýkají s velkými ekonomickými problémy, se očekává zvýšení výkupních cen prasat maximálně o 3 procenta.

Padl nový světový rekord v setí kukuřice.

Nový světový rekord v setí kukuřice padl 25. dubna 2012. Během 24 hodin bylo zaseto 448,29 hektarů kukuřice. Rekor vytvořily firmy Claas a Horchs na ruském poli (u Chapligina) s černozemí.

Souprava továrních týmů Xerion 500 a Maestro sela průměrně 18,6 hektarů za hodinu při průměrné rychlosti 14,7 km za hodinu. Spotřeba nafty byla 3,17 litru nafty na hektar. KOntrolována byla i kvalita setí, odchylka od požadovaných 88.000 zrn na hektar nebyla nikde vyšší než povolených 6 procent.

neděle 29. dubna 2012

Když euroskeptici ovládají media, množí se lži jako myši.

Kauza údajné kadeřnické směrnice EU v ČR padla na skutečně úrodnou půdu euroskepticismu. Palcové titulky vyděsily české kadeřnice novou absurditou, kterou spáchali bruselští úředníci, a pomohly do sedla Klausovým komunistům. Hned prohradní novináři vyhrožovali, že EU zakáže nosit snubní prstýnky a hodinky.


Europoslanec Pavel Poc vysvětlil, proč vlastně Evropská komise kadeřnickou směrnici vymyslela: „Nejedná se o směrnici Evropské komise nebo Rady, ani o aktivitu Evropského parlamentu. Jde o dohodu zaměstnavatelského sdružení EU Coiffure a zaměstnanecké organizace UNI Europa Hair and Beauty, tedy kadeřnických odborů. Tato dohoda se jmenuje "Evropská dohoda o ochraně zdraví a bezpečnosti v kadeřnickém oboru" a zástupci zaměstnavatelů ji hodlají se zástupci zaměstnanců podepsat příští týden v Bruselu.“


Zneužití této situace ze strany médií, řízených Hradem, k rozšiřování euroskepticismu je sice nepochopitelné, ale na české mediální scéně zcela běžné.

Nastupuje generace hovniválů.


Tolik sobectví, individualismu, cynizmu a nezájmu o dění ve společnosti, jako je v dnešní době vidět u mladé generace, v české historii snad nikdy v minulosti nebylo. V minulosti lidé vždy žili v nějaké komunitě, ať to bylo bydliště, pracoviště nebo zájmové organizace.  Lidé se vždy snažili přizpůsobovat jeden druhému, v případě nouze si pomáhat.


Lidé dříve věřili v slibovaný lepší svět, svět, který chtěli pro své potomky. Příznivější a důstojný život za rovných podmínek, bez pánů a poddaných. Lidé vždy chtěli život bez propastných rozdílů a vlády peněz a majetku jako nejvyššího měřítka hodnoty člověka ve společnosti. Nebylo to tak úplně, jak si představovali, ale vždy země udělala krok dopředu.


Dnešní mládež má možnost pokračovat, rozhodovat o dění ve společnosti.  Má možnost zajistit potomkům spokojený život v bezpečném prostředí. Ale nedělá to. Nemá zájem. Je jí to jedno. Snaží se ukrýt do maloměstského světa, ukulit jako hovniválové co největší kuličku. Přitom nechává, mlčky podporuje, nepravosti, hrátky stran, „divadla“ pro veřejnost. Nevadí jí prohlubující se propast mezi lidmi příliš majetnými, s majetkem nabytým jinak než poctivě, a beznadějí lidí slušných. Tak také vypadá podpis ateistické výchovy, která  morálku zesměšňuje. (pozn.AV: "Máme morálky až příliš," V. Klaus v televizní besedě s kardinálem Vlkem.) 


Mladí se nezajímají o životní podmínky ostatních generací, přesto jdou k volbám, protože jim v televizi a na videu mladý a známý umělec pohrozil, že by o svou kouličku mohli přijít. Volí tedy toho, koho jim ti bezpáteřní umělci poradili. Mladým lidem je srdečně jedno, koho zvolili, a jako ovce věří, že jen vlastní ostré lokty je dovedou v blahobytu. Chtějí urvat teď, a hned, co nejvíc pro sebe. Co na tom, že všude kolem nich je špína.


Zatím se této špíně stačí vyhýbat, takže nepotřebují stavět hráz. Klidně ji nechávají růst a bobtnat. Ti kteří mládež varují před záhubou, jsou pro ni směšní. Doba však kvapí a přichází čas, že smrduté politické bahno zažene do kouta i mladou generaci, tak jako už se to stalo těm starším. Jak se potom vypořádají se svou zažitou chamtivostí, leností, vychytralostí, až zjistí, že se i oni potápí, protože se vlády ujali lidé s ještě horší morálkou? (Zdroj: Kolář, Dr. 27.4.2012)

Prasnice mohou být pouze v kolektivu.

Podle Evropské komise většina členských států k termínu 1. 01. 2013 nesplní předpis o skupinovém ustájení prasnic. Pouze Velká Británie, Lucembursko a Švédsko mají problém vyřešen.

Je zřejmé, že především malé porodny prasat nedokážou odstranit klece. Jsou také signály, že předpis neberou vážně. Proto Komise hrozí žalobami u Evropského soudního dvora. Následky mohou být stejné jako v případě chovatelů, kteří nesplnili požadavky na umístění slepic v ekologických klecích. Mohou mít zakázaný odbyt selat.

pátek 27. dubna 2012

Hvězdicová jízda do Kostnice, demonstrace na podporu sedláků.

Hvězdicová jízda německých sedláků včera končila před kostnickým hotelem, v němž se konala konference o udržitelné zemědělské politice. Na 400 malých producentů mléka přišlo s kravskými zvonci před hotel, přičem 170 traktory zablokovali hlavní ulici, aby demonstrovali proti zemědělské politice německé vlády.

  "Požadujeme agrární politiku, která zajistí i pro malovýrobu spravedlivé ceny, nikoli jen pro průmyslové zemědělství," řekla pro Südkurier Anneliese Schmeh z Hospodářského družstva. "Pouhý růst průmyslové výroby je zastaralý princip." Německý mlékařský svaz zopakoval svoji výzvu, aby došlo ke zvýšení výkupní ceny mléka na 40 centů. Jinak výrobci mléka nejsou schopni pokrýt výrobní náklady. V současnosti se cena mléka pohybuje kolem 33 centů a je nebezpečí, že klesne na 27 centů (6,75 Kč) Předseda svazu Romuald Schaber vyzval vládu, aby podporovala sedláky, nikoli zemědělský průmysl. Potom zástupci producentů mléka předali ministrům manifest s návrhy na řešení situace. "Nejedná se o přehnané požadavky, může je splnit ministryně zemědělství," dodal Schaber.

 Při protestní akci plul po řece do přístavu vor, na němž byla plastová kráva Faironika a plakát se švábským nápisem „M'r lond id luck“, nedáme pokoj, dokud neuspějeme.

čtvrtek 26. dubna 2012

Rybí maso je zdravé.


Kulatý stůl ministra zemědělství na téma Kvalita rybího masa bude jednou z akcí, která se uskuteční v rámci mezinárodní konference AQUA 2012. Od 1. do 5. září se uskuteční v Praze a jejím partnerem za Českou republiku bude Ministerstvo zemědělství a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konferenci spoluorganizuje každých šest let Evropská akvakulturní společnost (EAS) a Světová akvakulturní společnost (WAS).


„Vzhledem k tomu, že jde o jedinečnou mezinárodní událost v akvakultuře a já dlouhodobě usiluji o posílení role hlavně sladkovodní akvakultury na poli Evropské unie, převzal jsem nad celou akcí záštitu. Je to ojedinělá akce, které se tradičně účastní více než dvě tisícovky lidí z celého světa. Pro nás je poctou ji hostit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Účastníky kulatého stolu budou zástupci Ministerstva zemědělství, profesních sdružení a významní odborníci z řad výzkumných pracovišť a univerzit z celého světa. Budou hovořit například o kvalitě rybího masa a jeho prospěšnosti pro lidské zdraví, hygienické kvalitě masa sladkovodních ryb a o tom, jakými způsoby lze zkvalitnit rybí maso pro konzumenty.
Rybí maso obsahuje řadu látek, které jsou pro člověka nezbytné, ale lidský organismus si je sám vytvořit nedokáže. Jsou v něm biologicky vysoce hodnotné bílkoviny a tuky. Kvalita tuku v potravinách živočišného původu je jedním z důležitých faktorů, který má vliv na rozvoj civilizačních chorob, jde především o kardiovaskulární onemocnění, obezitu a diabetes. Vyvážená dieta se zastoupením ryb přispívá k prevenci onemocnění srdce a cév, u dětí podporuje zdravý růst a vývoj tělesných tkání.
Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

středa 25. dubna 2012

Nebude ministr Kuba následovat Kocourka?

Podle zprávy Českého rozhlasu vyšetřuje Finanční úřad občanku Hluboké nad Vltavou Janu D., na jejíž účet v minulých letech přišlo nejméně 45 milionů korun.


 Příjemkyně peněz je údajně ženou v domácnosti, i když její jméno se objevovalo na kamionech jedné dopravní firmy. Odesilatelem peněz je firma Rybářství Třeboň, v jejímž představenstvu je manžel Jany D., který mimo dalších podnikatelských aktivit a předsedování v OAK má pověst kmotra jihočeské ODS, napojeného na ministra průmyslu M.Kubu.


 Do jaké míry je podezření z převodu peněz oprávněné, to by se mělo ukázat v budoucnosti. Pravděpodobně se jedná o úhradu přepravy ryb, kterou uvedená dopravní firma provádí po celé Evropě. Rybářství Třeboň je jedním z největších příjemců evropských a národních dotací v Jihočeském kraji. Je zcela možné, že podnět k vyšetřování pochází od politických protivníků.

úterý 24. dubna 2012

Copa-Cogeca podporuje regionální prodej zemědělské produkce.

Nedávno komisař pro zemědělství EU navrhl, aby v rámci Společné zemědělské politiky byl podporován prodej zemědělské produkce v místech, kde je vyráběna. Jednak by mohli prodávat za vyšší ceny, jednak by se tím podpořila zaměstnanost v odlehlých regionech.


"Sedláci nyní dostávají za své výrobky jen zlomek z ceny, za kterou jsou prodávány v obchodních řetězcích," řekl Peter Vrisk, viceprezident organizce Cogeta. "Podpora místního trhu (v rámci 2. pilíře - Rozvoj venkovských oblastí) určitě producentům potravin pomůže."


Organizace Copa-Cogeta se snaží o to, aby zemědělci své výrobky mohli prodat co nejlépe. Nejvýhodnější pro zemědělce by měl být buď zprostředkovaný prodej prostřednictvím lokálních nebo regionálních obchodů, nebo přímý prodej ze dvora. "Naším cílem je napomoci zemědělcům, aby prodávali co nejlépe. Není důležité jestli budou prodávat za slušné ceny do lokálních, regionálních, národních čí mezinárodních potravinářských řetězců," dodal Pekka Pesonen, generální sekretář Copa-Cogeta.

Podmínky podání žádosti o dotace.

Podmínky podání žádosti o jednotlivé typy plateb

SAPS

O Jednotnou platbu na plochu (SAPS) zemědělsky obhospodařované půdy může požádat fyzická i právnická osoba. Pozemky musí být evidovány na žadatele v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) minimálně od podání žádosti do 31. srpna současného roku.

LFA

Méně příznivé oblasti (LFA) podporuje dotacemi Program rozvoje venkova. Peníze jsou určené na pozemky s travním porostem, které leží v LFA. Pozemky musí být evidovány na žadatele v LPIS minimálně od podání žádosti do 30. září daného roku.

NATURA 2000 na zemědělské půdě

Příspěvek je určený pro pozemky s travním porostem v oblastech, kde žije ptactvo, ve významných přírodních lokalitách a zároveň na územích 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí. Pozemky musí být evidovány v LPIS minimálně od podání žádosti do 30. září.

Oddělená platba za cukr (SSP)

Platba se vyplácí na tuny cukrovky podle smluv z hospodářského roku 2005/2006. Žadatel nemusí řepu cukrovku pěstovat v současné době, protože jde o platbu historickou. Podmínkou pro úspěšného žadatele je přiznání platby SAPS v daném roce.

Oddělená platba za rajčata (STP)

Platba se vyplácí na tuny rajčat podle smluv 2006/2007. Žadatel nemusí rajčata pěstovat v současnosti. Podmínkou je přiznání SAPS v současném roce.

AEO

Podmínkou platby na agroenvironmentální opatření je, aby byl žadatel zapojený do pětiletých závazků do titulů Ekologické zemědělství, Integrovaná produkce, Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Pěstování meziplodin a Biopásy. Většina těchto opatření dobíhá, letos je možné vstoupit jen do opatření Zatravňování orné půdy.

Zvláštní podpora na citlivé sektory:

 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka se poskytuje chovatelům zvířat, která jsou na hospodářství evidovaná k 31. březnu daného roku.
 • Nově může získat žadatel zvláštní podporu na telata masného typu, pokud na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vykáže narození telete od 1. dubna loňského roku do letošního 31. března.
 • Letos poprvé se vyplácí zvláštní podpora na bahnice, nebo kozy pasené na travních porostech evidovaných v LPIS nejméně od 15. května do 11. září příslušného roku a na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.
 • podporu se může nově ucházet i žadatel, který pěstuje brambory pro výrobu škrobu. Pozemek musí být v evidenci LPIS minimálně od podání žádosti do 31. října daného roku.
 • Nově bude poskytována platba na pozemky s kulturou chmelnice, na nichž je pěstována aromatická odrůda chmele. Tyto pozemky musí být evidovány na žadatele v LPIS minimálně od data podání žádosti do 31. prosince daného roku.

TOP-UP

Národní doplňkové platby (TOP-UP) letos nejsou součástí Jednotné žádosti. Pokud se do konce roku podaří získat na ně prostředky, uskuteční se samostatné kolo podávání žádostí.

Lhůta pro podání žádostí o dotace skončí 15. května.

Lhůta pro podání jednotných žádostí skončí 15. května. Předpokládaný objem finančních prostředků vyplacených na opatření v rámci Jednotné žádosti v roce 2012 je 29,5 mld Kč.

Ministr zemědělství Petr Bendl na dnešní tiskové konferenci uvedl, že je elektronická komunikace ze strany farmářů stále žádanější a resort se snaží na tuto poptávku reagovat.„V rámci snižování administrativní zátěže, na kterém Ministerstvo dlouhodobě spolupracuje i s Antibyrokratickou komisí, se snažíme v maximální míře redukovat složitost a rozsah povinností, které zemědělcům ukládáme. Bez žádostí to nepůjde nikdy, ale kdo má dobrý vztah k počítačům, ten elektronickou komunikaci bezpochyby ocení. Internetoví žadatelé budou mít třeba příležitost kdykoli sledovat aktuální stav vyřizování žádostí, které podali. Samozřejmě i nadále můžou lidé žádosti osobně donést, nebo poslat poštou na příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov,“ řekl ministr.

Dotace dostanou farmáři v rámci těchto opatření:

 • Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS)
 • Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory)
 • Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
 • Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě
 • Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO)
 • Oddělená platba za cukr
 • Oddělená platba za rajčata

Zmíněná zvláštní podpora na citlivé sektory se v letošním roce podstatně rozšiřuje. „V letech 2010 a 2011 mohli tyto dotace získat pouze zemědělci, kteří chovají krávy na mléko. Od letoška o ně mohou požádat i ti, kteří pěstují chmel a brambory na výrobu škrobu, ale také chovatelé telat masného typu a ovcí nebo koz pasoucích se na travních porostech. Celková výše této podpory může letos dosáhnout až 800 milionů korun,“ uvedl ministr Petr Bendl.

Počet žádostí podaných zemědělci se v uplynulých letech zvyšuje. V roce 2008 jich bylo podáno 23 500, rok poté necelých 25 000, v roce 2010 přes 26 000 a loni necelých 27 000.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe


pondělí 23. dubna 2012

Korupce při volbě prezidenta. V Nově zasáhla cenzura.

"Volali mi známí, že mně dosud kvůli té prezidentské volbě nevěřili výši nabízeného úplatku. Nyní se mi omlouvali a dali mi za pravdu. Tvrzení o dvou milionech pro některé senátory a poslance za hlas pro Klause totiž slyšeli ve zprávách TV Nova," uvedl tehdejší senátor Novotný.


Senátor během prezidentské volby oznámil, že se jej pokusil uplatit jiný člen ODS, aby svůj hlas odevzdal Václavu Klausovi. Poslance pak měl podle kuloárních informací uplácet lobbista který v té době nebyl politicky činný.


Identitu obou mužů Novotný nikdy nezveřejnil kvůli obavám z nesnadného prokazování takového tvrzení. Po 23. březnu, kdy se na TV Nova objevil jistý rozhovor, je ale vše jinak. Přestože zasáhla cenzura, a reportáž se ztratila, podezření je znovu na světě.


Peníze měli zákonodárci od obou mužů dostávat hotově přímo na Pražském hradě. "Nás, senátory, měl ve věci přesvědčování ´na starost´ kolega z ODS…" Údajně se to předávalo v prostorách, kde měla původně probíhat tajná volba. "Nebylo tam moc světla a hlavně tam nebyly kamery. Peníze samozřejmě cash, dva miliony v pětitisícovkách nejsou moc velký balík. Ten člověk, co to měl na starost, už v Senátu není," řekl poslanec. (Zdroj: Parlamentní listy)

neděle 22. dubna 2012

Divoký řidič pěstí přizabil autobusáka, ale soud váhá s rozsudkem.

Řidič osobního auta, který zmlátil na domažlickém autobusovém nádraží šoféra ČSAD, se před okresním soudem měl zpovídat ze svého činu. Šestatřicetiletý René Chalupník byl obviněn z ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Jednání soudu však vyvolává dojem, že viníkem je zraněný řidič autobusu.


K napadení došlo ze strany Reného Chalupníka 6. září kolem 14. hodiny na domažlickém autobusovém nádraží, v okamžiku, kdy šofér autobusu vyšel ven. Útočník Chalupník využil skrytého prostoru mezi autobusem a zdí, kde řidiče surově zbil. Autobus mu údajně předtím překážel v předjetí. Autobusák pak týdny bojoval o život v plzeňské nemocnici a posléze ještě skončil v domažlické. Dlouho nemohl být kvůli zdravotnímu stavu vyslechnut policií.


„Myslel jsem si, že tomu člověku maximálně poškodím část obličeje a nos. V amerických filmech bývají takové osoby v pořádku,“ přiznal Chalupník. Znalec profesor Pavel Těšínský pak zrekapituloval zranění řidiče autobusu: „Tržná rána pod levým okem, podle rentgenu hlavy v obličeji víceúlomková zlomenina, krev v nosní dutině, hematom, vzduch v podkoží. Nebyly fixované oční vazy, což se projevuje dvojitým viděním – diplopií. Posuny v očnici byly zapříčiněné zlomeninami. Tím je jeho další život ovlivněn.“ Následky zranění potvrdil i další znalec, dr. Mandys, který posuzoval úder, který je způsobil:„Pokud se jedná o úder do obličeje, zranění mohla vzniknout jediným zásahem. Musíme ale uvažovat o úderu značném, na horní hranici fyzické kapacity, již je člověk schopen vyvinout.“


Senát zamítl pro nadbytečnost žádost obhajoby na revizní posudek zdravotního stavu napadeného, protistraně pak výslech manželky řidiče autobusu, neboť jeho zdravotní potíže po útoku jsou objasněny. Soudce líčení odročil na 14. června kvůli doplnění dokazování. Podle názoru některých lidí, budou následovat různá nekonečná odvolání, takže případ pravděpodobně skončí nějakým šalamounským rozhodnutím nebo ve ztracenu.


Rozhodne-li soudní senát, že je Chalupník vinen, musí uhradit VZP za léčení zbitého řidiče 84 000 korun a ČSAD vyplacenou náhradu mzdy řidiče ve výši 6 179 Kč. Zbitý řidič si nárokuje 8 829 korun za zničený telefon plus regulační poplatky zaplacené během hospitalizace. K tomu navrhl právní zástupce poškozeného výplatu nemajetkové újmy ve výši 500 000 korun. Obžalovaný u soudu prohlásil: „Nároky jsem slyšel, neuznávám je!“ (Zdroj: Domažlický deník)

Úspěšná demonstrace odborů, ale vítězem zase strach z Řecka?

Šéf Svazu odborářů služeb a dopravy Jaromír Dušek hodnotí sobotní demonstraci na Václavském náměstí jako úspěšnou. Obává se ale, že dříve, než vládní činitelé sbalí kufry a skončí na Pankráci, stane se ČR druhým Islandem.
Dušek se zřejmě hodně mýlí. Vládu názory veřejnosti zajímají ze všeho nejméně, důležitější jsou vnitřní žabomyší spory o koryta a kořist. O nic lepší nejsou "neúplatná" pražská media, která na inzerci "kmotrů ODS" staví svoji existenci.


Podle starých Arabů nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Současná česká vláda se toto snaží všemi způsoby vyvrátit. Když zaklínadlo "Řecko" vyneslo jednou volební vítězství ODS, a jejím satelitům, proč by strach z Řecka nepomohl podruhé, potřetí, na věčné časy… Téměř každý študovaný zloděj, nazývaný "ekonom", pomůže. Kdo jiný vybraným "odborníkům", zataženým do kmotrovských mafií, umožní krást ve velkém než vláda ODS?


"Počet účastníků. Byl jsem na Václaváku i v listopadu 1989 a nejsem si jistý, zda tam tehdy bylo více lidí než dnes," konstatuje Dušek. Pan Dušek zapomíná na váhu hlasů lidí, kteří na Václaváku byli v roce 1989, a kteří tam byli včera. V praxi je hlas "chytrého" Pražana nejméně desetkrát těžší než hlas "hloupého venkovana z Brna nebo Ostravy". Aby se ze včerejších demonstrantů stali "bezcenní" penzisti, kteří se kvůli bužírování klobás a piva zdarma dostali do Prahy, se starají pražští novináři. Podle nich "nejrovnější občan" z nejrovnějších je v hlavním městě jedině Pražan, a ten včera raději opustil Prahu, aby na chatě či chalupě kutálel, oplácával a leštil svoji kuličku, která má původ právě v práci těch demonstrujících "venkovanů".


"Reformy jsou nutné," nechal se po demonstraci slyšet Kalousek, nejnenáviděnější politik v zemi . Pro koho jsou nutné, to ovšem neřekl. Možná jsou dobré pro stát. Pro jaký stát? Snad pro nějaký stát bez lidí. Většina lidí si Kalouskovy a Nečasovy reformy nepřeje. Je zde mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni, že hlavním zdrojem státních financí může být pracující občan, nikoli "Klausův obchodník s větrem." Ještě mnoho lidí pamatuje, že průmysl, zemědělství a zahraniční obchod byly schopny zajistit slušný život všem občanům. (Jiří Krž, 22.4.2012).

sobota 21. dubna 2012

Prezident AK bilancuje, kritizuje a připravuje se na volby do senátu.

Prezident Agrární komory Jan Veleba v rozhovoru pro Parlamentní listy opět uvádí statistické údaje o klesající úrovni českého zemědělství. Připravuje se také na pokračování politické kariéry, hodlá kandidovat na senátora PČR. Co např. říká?


"Dnes už to vidí i laik. Stovky a stovky prázdných stájí po celé republice a zdecimované stavy hospodářských zvířat. Abych byl konkrétní, od doby transformace českého zemědělství v první polovině devadesátých let jsou současné stavy následující: prasat je 33 procent, skotu 53 procent, drůbeže 71 procent. Na polích převažuje obilí a řepka, mizí pícniny, brambory, cukrovka, len už z našich polí zmizel dočista.


Tak třeba z loňské úrody už nenašlo kvůli nízkým stavům hospodářských zvířat svoje užití 3,2 milionu tun obilí a musí se vyvézt. V zahraničí se z něho vyrobí maso a doveze k nám – největší finanční položku vývozu tvoří obilí a dovozu maso. Záporné saldo dovozu potravin dosáhlo už 37 miliard Kč!


Za posledních 10 let se snížil počet pracovních míst o 82 tisíc. A tak bych mohl pokračovat. Česká agrární soustava je havarovaná a trajektorii trvalého poklesu výroby je třeba zastavit. Vidím to tak, že zemědělství už zdaleka není jenom věcí těch, kteří je dělají, ale stalo se v souvislosti s nízkou soběstačností a zvyšujícími se cenami potravin věcí celé společnosti a hlavně politiků.


Každý nechť posoudí sám, o co se naši politici starají a čím žijí. Našimi starostmi určitě ne. Dám nedávný příklad. 31. března byl v Brně zahájen veletrh Techagro a s ním další tři doprovodné veletrhy. Zúčastnili se ho vystavovatelé ze šestnácti zemí, navštívilo ho 120 tisíc návštěvníků ze čtyřiceti zemí a na jeho zahájení nebyl jediný zástupce současné vládní koalice. Měřeno očima veletrhů západní i východní Evropy – absurdní ..


Ano, budu kandidovat v podzimních senátních volbách jako bezpartijní a zcela nezávislý kandidát. Tento krok chápu jako závěr své kariéry. Jsem v čele Agrární komory už sedm let, jsem v třetím a posledním tříletém funkčním období a tento pokus bude moje politická tečka. Mne politika zajímala vždy a mohu to snadno doložit." (Celý článek)

čtvrtek 19. dubna 2012

Žeňme politiky a bankéře k náhradě škod. Jako na Islandu.

Česká politická scéna, díky vládním stranám, se změnila v bahno!

Začaly vznikat desítky občanských iniciativ, Do vlády a parlamentu vstoupili naivní idealisté, kteří si mysleli, že se korupci dá zabránit a likvidovat uvnitř prohnilého politického systému. Kola stranické disciplíny je začaly v tom prohnilém systému mlít. Začaly vznikat odposlechy a čas od času se provalily kauzy ProMoPro, pak pražského magistrátu.


Grémia vládnoucích stran zdiskreditovala ty naivky a rozložila je. Mezitím zadlužení země se zdvojnásobilo. Kmotři, exekutoři a jiní zlatokopové se činí, aby z ubývajícího koláče urvaly na poslední chvíli co největší sousto. Prezident, vláda, soudy, státní zastupitelstva a dalšíorgány, které by měly dohlížet na zákonnost a zahajovat s podvodníky a megazloději trestná řízení, jsou nečinné až paralyzované! "Jak je to možné?" tážou se občané na přibývajících demonstracích.


Víme jak na to!

Abychom pochopili možnost nápravy, musíme si uvědomit základní věc, a to, že zevnitř ani zespoda nelze tento politický systém - marasmus reformovat.


Ti, kdož rozhodují, jsou zabetonovaní na svých vysokých postech a dobrovolně je neopustí! O tom se přesvědčili někteří i ze strany Věcí veřejných a občané na ulicích. Když to nejde zevnitř ani zdola reformovat, tak pak je nutná revoluční změna! A ta spočívá v tom, že tak jako na Islandu půjdeme všichni čestní a morálně čistí občané do ulic a na Václavské náměstí v Praze a celé ČR demonstrovat s kastroly a příbory.


Půjdeme před parlament jako v Reykjavíku a budeme tam tak dlouho třískat s nádobím, že ti hluší poslanci buď se vzpamatují, nebo dostanou strach z rozzlobených občanů a přijmou potřebné legislativní změny, obsahující principy přímé demokracie tak, jako je tomu ve Švýcarsku a tak jak to naše Občanská iniciativa Čas na změny navrhuje a lidé požadují.

Více zde: Čas na změny

Stát je pro politiky, nikoli pro občany?

Premiér Nečas sice navrhuje nové volby. Je to však jen jeden z projevů jeho pokrytectví, protože ve skutečnosti udělá vše, aby nové volby nebyly. Dnem, kdy Sněmovna třípětinovou většinou odhlasuje nové volby, teoreticky končí její funkční období, takže končí i platy, užívání poslaneckých bytů, asistenti, auta, počítače, telefony, zahraniční cesty a vše, co zákon přidává k funkci poslance. Představa, že se český politik dobrovolně vzdá několika milionů, které mu ještě dva roky poslaneckého mandátu vynesou, je z Říše pohádek.


Nečas nejasné harakiri vládní koalice ohlašuje zřejmě na základě Klausova vyhrožování, že úřednickou vládu sestavovat nebude, a na základě tlaků opozice, odborů, občanských iniciativ a velké části veřejnosti. Klaus jako hlavní tvůrce korupčního prostředí, které přinesla privatizace státního majetku, zřejmě stojí i za současnými politickými roztržkami, hlavně ve Věcech veřejných. Kontakty s Vítem Bártou jaksi nevyšly, překazila je Kočí. Takže si Klaus jako mistr destrukce (rozbití státu, Občanského fóra atd.) si na kobereček předvolal Karolinu Peake a poradil jí, aby Johnovu a Bártovu firmu, i se všemi dluhy, opustila a jednoduše založila firmu novou.


Věci veřejné nepodniknou žádný krok, který by vedl k předčasným volbám, řekl předseda Věcí veřejných Radek John, podle kterého je potřeba zabránit vítězství a vládě ČSSD a komunistů. Zodpovědnost je omílané klišé politiků, kteří jsou u moci. Ve skutečnosti jde jen o prospěch, hlavně o peníze, nikoli o chod státu a jeho pomoc občanům země. Zoufalství lidí, kteří se zásluhou politiků dostali do stresu, přibývá.


Tragická událost se stala ve čtvrtek 19. dubna krátce před 11. hodinou na Lannově třídě v centru Českých Budějovic. Z okna bytu ve třetím patře jednoho domu v dolní části frekventované pěší zóny mezi nádražím a náměstím Přemysla Otakara II. vyskočila šestašedesátiletá žena z Budějovicka. Utrpěla mnohačetná zranění a na místě zemřela.


Výrazně vzrostl počet sebevražedných pokusů na železnici. Loni jich bylo zhruba třikrát více než v roce 2010. V roce 2011 zemřelo na železnici 265 lidí, v prvním čtvrtletí roku 2012 to bylo 48 osob. (Jiří Krž, 19.4.2012)

středa 18. dubna 2012

Zelená nafta? Na obzoru jsou protestní akce zemědělců.

Kulatého stolu k SZP se u ministra zemědělství Bendla zúčastnili:

náměstek ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martin Hlaváček,

náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach,

zástupce Ministerstva životního prostředí,

Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR,

Josef Stehlík, předseda Asociace soukromých zemědělců ČR,

zástupce Zemědělského svazu ČR,

zástupce Potravinářské komory ČR,

zástupce Společnosti mladých agrárníků a další.


Účastníci setkání u ministra souhlasili s Bendlovými protesty proti složité administrativě Společné zemědělské politiky, proti ozelenění zemědělství, proti zastropování plateb a proti definici aktivního zemědělce. Tolik vyplynulo z oficiální tiskové zprávy.


Vzhledem ke složení účastníků slyšení u ministra, kterého se mimo předsedy ASZ Stehlíka, notorického kmotra ministrů ODS, zúčastnili jen zástupci šéfů organizací, se dá usoudit, že se schyluje k roztržce. Hlavním důvodem, mimo zatím tolerovaného tunelářského chování ministra, je spotřební daň z nafty, takzvaná zelená nafta.


Současná vláda navrhla, aby zemědělci platili plnou taxu spotřební daně z pohonných hmot, která je určena na údržbu silnic a dálnic. Tím by se české zemědělství stalo zcela nekonkurenceschopné. Úlevy z ceny nafty mají zemědělci ve většině zemí, neboť po silnicích téměř nejezdí. U některých českých zemědělských závodů se jedná o milionové částky, které by mohly zemědělské podnikání paralyzovat. Na chybějící peníze by doplatila především rostlinná výroba, na kterou se specializují i mnozí soukromí drobní zemědělci. Ani ministrovo podlízavé jednání zřejmě roztržce nezabrání, především Agrární komora na Bendlovy formální protesty proti SZP, neboli "mazání medu kolem huby", nenaletěla. Bendlův hlas v Bruselu má totiž váhu hlasu poslední uklízečky, takže své návrhy k SZP může použít maximálně v české volební kampani.


Dnes by měla jednání zemědělských organizací pokračovat, v případě neústupnosti vlády jsou ochotny zahájit protestní akce, včetně blokády Prahy.

úterý 17. dubna 2012

Stavbu Janouškova ruzyňského "tunelu" překazil Paroubek.

Výpisy z mobilního telefonu Romana Janouška, které odkrývají kontakty na politické a podnikatelské elity z roku 2007, sice neposkytují údaje o obsahu hovorů a SMS zpráv, analýzou tehdy klíčových událostí je ale zřejmé jedno: hrálo se především o miliardy z připravované privatizace letiště na Ruzyni.


Šlo o největší přesun majetku, který vláda Mirka Topolánka chystala, cena státního podniku se odhadovala asi na sto miliard. A právě lobbista Janoušek patřil mezi ty zákulisní hráče, kteří si hodlali z lákavé operace utrhnout nějakou maličkost pro sebe. "Říkal, že na tom chce vydělat deset miliard," citoval deník Insider jednoho z dalších lobbistů, který byl tehdy do příprav privatizace letiště zapojený.


Stavbu Janouškova ruzyňského tunelu nakonec překazil Jiří Paroubek. Dříve než stačila bitva o letiště vygradovat, shodili sociální demokraté Topolánkovu vládu. Ti protlačili ve sněmovně zákon, který prodej strategického podniku zakazuje. Následně sice zákaz prodeje vetoval Klaus, ale na počátku roku 2010 sněmovna přehlasovala i veto prezidenta Václava Klause.( Jiří Krž, 178.4.2012)

(Zdroj: http://aktualne.centrum.cz)

pondělí 16. dubna 2012

Bendl z dozorčí rady Budvaru odvolal Jihočechy, včetně hejtmana Zimoly.

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes rozhodl o snížení počtu členů a změně složení dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Schválil také úpravy v jeho základním dokumentu, kterým je statut podniku. Změny statutu se následně promítnou i do jednacího řádu dozorčí rady a v nejbližší době budou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku.

„Odpolitizování dozorčí rady, posílení ekonomické odbornosti a do budoucna posílení kontrolních kompetencí Ministerstva zemědělství coby zakladatele podniku je smyslem provedených změn. Proto dozorčí radu doplní Ing. Jan Procházka, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády,“komentuje změny ministr Petr Bendl.

Součástí změn je snížení počtu dozorčí rady z 12 na devět. Z toho 6 (dosud 8) členů bude jmenováno Ministerstvem zemědělství a 3 (dosud 4) budou voleni zaměstnanci podniku. Ministr Bendl v této souvislosti vyzve ředitele podniku Jiřího Bočka, aby v souladu s volebním řádem zajistil uvedení počtu členů volených zaměstnanci do souladu s novým zněním statutu.

„Přestože se na Budějovický Budvar nevztahuje řada zákonných opatření, včetně právní úpravy o volbě třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci podniku, ponechal jsem tento princip v novém statutu,“ dodává ministr Petr Bendl.

Současně s rozhodnutím o snížení počtu členů dozorčí rady z 12 na 9 byli ministrem Bendlem z dozorčí rady odvoláni:

· Ing. arch. Robin Schinko (člen dozorčí rady od roku 2007, dosud její předseda)

· Ing. Filip Dvořák (člen dozorčí rady od roku 2007, dosud její místopředseda)

· Mgr. Jiří Zimola (člen dozorčí rady od roku 2009)

Kromě toho na základě dohody s ministrem Bendlem na své členství v dozorčí radě rezignoval JUDr. Tomáš Jindra (člen dozorčí rady od roku 2011).

Členy dozorčí rady, které jmenuje Ministerstvo zemědělství, nadále zůstávají náměstek ministra Roman Boček, Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Ing. Jiří Lexa a Ing. Miroslav Toman, jedno volné místo bude obsazeno dodatečně.

Novému členovi dozorčí rady Ing. Janu Procházkovi je 33 let, je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor Aplikovaná matematika. Své akademické vzdělání ekonomického směru dokončil na Mendelově univerzitě v Brně, a to na Provozně ekonomické fakultě, oboru Finance. Je členem Legislativní rady vlády – Komise RIA (od roku 2011), členem Národní ekonomické rady vlády (NERV, od roku 2010).

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Lobbista Janoušek udržoval kontakty s Hradem.

Deníky Insider a Aktuálně.cz již dříve zveřejnily, že lobbista Roman Janoušek si telefonoval s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem a jeho ministrem dopravy Alešem Řebíčkem. Janouškovy kontakty ovšem sahaly i k současné vládě, k ministrům Bendlovi a Chalupovi. Premiér slíbil, že se obou členů svého kabinetu na vztahy s Janouškem přeptá.

Už vyšlo najevo, že Roman Janoušek byl v pravidelném kontaktu s pražským primátorem Pavlem Bémem. Za toho už se stydí i jeho rodná strana ODS. Nejvýše postavenou osobou v bezpečnostních složkách, s níž se Janoušek stýkal, byl policejní prezident a pozdější náměstek Vladislav Husák. Janouškovy kontakty sahají i do BIS a podle Insideru i do specializovaných útvarů, které řeší kriminalitu spojenou s politikou.

Nejnovější údaje z výpisů z mobilního telefonu Romana Janouška ukazují, že jeho kontakty byly mnohem rozsáhlejší, než se původně jevilo. Deník Insider ve svém pondělním vydání uvádí, že Janoušek byl v telefonickém kontaktu s lidmi z nejbližšího okolí prezidenta Václava Klause. (Jiří Krž, 16.4.2012)

Při honičce s policií spadl Tyrolák s traktorem z mostu.

U obce Söll v tyrolském okrese Kufstein v sobotu ve 2 hodiny ráno s traktorem ujížděl policii 47 letý muž, který nevlastnil řidičský průkaz. Přestože policejní auto dávalo světelné a zvukové znamení, traktor s vlekem nezastavil, naopak zajel do středu vozovky, aby ho nemohlo předjet.

U BBusenkehrspuru se podařilo traktor předjet a na mostě postavit auto přes cestu. Muž za volantem traktoru zřejmě auto spatřil na poslední chvíli, strhl řízení doleva, prorazil zábradlí a traktor i s vlekem spadl do potoka. Při hrůzostrašném pětimetrovém pádu se muži v traktoru, mimo drobných tržných ran a modřin, nic vážnějšího nestalo.

Bendl bude v Bruselu žalovat na Poláky.

K další české ostudě se zřejmě schyluje v Bruselu, kam se podle zpráv Čro dnes vydá ministr zemědělství Bendl, aby tam žádal o zastavení dovozu potravin z Polska. Neboli člen strany, která doma neurvale prosazuje zákony džungle, právo silnějšího, bude žádat o regulaci trhu.


Polsko dráždí politiky ODS už hodně dlouho, neboť se z velké části dokázalo přizpůsobit západoevropským zvyklostem. Tím se stalo, že polský hlas má v EU mnohem větší váhu než hlasy ostatních zemí. Polsko je prakticky jediným východoevropským státem EU, který je v Bruselu brán vážně. To samozřejmě na Pražském hradě zdvihá hladinu adrenalinu.


Jak Bendl v Bruselu uspěje, nelze předpovídat, protože unijní zákony jsou velmi složité. Jako obvykle výsledkem pravděpodobně budou nějaké neurčité diplomatické sliby. Uzavření hranic s Polskem je prakticky nemožné, protože obchod by si jistě poradil tranzitem polského zboží přes jinou zemi. Jediným výsledkem Bendlovy mise by mohlo být zdražení potravin v České republice. Polských potravin je na českém trhu už tolik, že po zastavení dovozu by česká produkce nestačila a došlo by k nedostatku. V případě, že poptávka převyšuje nabídku, dochází k zvyšování cen (nedávno vejce).


Pro českého spotřebitele bude nejlepší, když Bendlův požadavek na uzavření polských hranic bude odložen na "příhodnější dobu". Bendlova cesta do Bruselu může mít maximálně příznivý vliv na získání volebních hlasů nacionalisticky a euroskepticky smýšlejícího českého obyvatelstva. To je zřejmě smysl cesty, nikoli pomoc zemědělcům.