"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 31. října 2011

Poslanci EP Ciolose nepřemluvili ke změně návrhu SZP.

Komisař pro zemědělství EU Dacian Ciolos minulý týden ve Strasburgu informoval poslance EP o návrhu reforem, které přednesl 13 října.

Poslanci měli řadu nesouhlasných připomínek, především poukazovali na to, že plány EK budou mít za následek snížení konkurenceschopnosti evropských zemědělců a bujení administrativy. Velmi pobouřeni jsou "odborníci" z něktrých zemí, kteří nejvíc kritizují povinnost zatravnit 7 procent půdy a na orné půdě střídání nejměně tří rostlin. Doporučovali, aby tato opatření nebyla jednotná pro všechny země, aby byl sestaven katalog, podle úrodnosti půdy by povinnost zatravnění měla být rozdílná.

Ciolos odpovídal, že zatravnění 7 procent půdy je ve středně- a dlouhodobém zájmu Evropské unie. Uvedl, že tento požadavek už nyní polovina zemědělských závodů má splněn. Rozdíly mezi jednotlivými státy a oblastmi nelze akceptovat, protože by byly příčinou nekonečných sporů.

Jírovský dnes končí v čele Zemědělského svazu.

Jedna z největších nevládních agrárních organizací, Zemědělský svaz ČR, si dnes na další tři roky volí nové vedení. V čele svazu je již dvanáct let Miroslav Jirovský, který dokončuje čtvrté funkční období. Již dříve oznámil, že na předsedu znovu kandidovat nebude.

Zemědělský svaz je sdružení zemědělských společností, zemědělských a odbytových družstev, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je zaměřeno na zemědělství. Má 970 členů. Hospodaří na 1,2 milionu hektarů zemědělské půdy, tedy na 34 procentech výměry v České republice.

Delegáti celostátní konference, která se dnes uskuteční v domě kultury ve Žďáru nad Sázavou, budou také schvalovat program pro příští volební období. Představenstvo svazu podpořilo v kandidatuře na předsedu dosavadního tajemníka svazu a předsedu svazového Sdružení mladých manažerů Martina Pýchu.

pátek 28. října 2011

Agrobanka se zřejmě dočká řádného pohřbu.


Společnost GE Money Czech Holding Company ze skupiny General Electric navýšila kapitál padlé Agrobanky o 30,5 miliardy korun. Místo peněz ale použila na navýšení kapitálu pohledávky vůči Agrobance.

Agrobanka údajně byla v rámci tohoto narovnání oddlužena. Pro Agrobanku budou mít tyto účetní operace ještě jeden dopad: Umožní dokončit likvidaci Agrobanky, a to nekonkurzní cestou.


Dohodu o narovnání uzavřeli 1. července GE Money Bank, GE Money International Holding Company, GEMCHC, bývalý likvidátor Agrobanky Jindřich Hrabal, Sdružení menšinových akcionářů Agrobanky Praha, vybraní akcionáři AGB a Value Added. V rámci smíru s akcionáři Agrobanky jim GE Money Bank vyplatí celkem 800 milionů korun.


Agrobanka zkrachovala v roce 1996, když ji ovládala skupina Motoinvest v čele s neblaze proslulým finančníkem Pavlem Tykačem. GE Money Bank vznikla ze zdravé části Agrobanky, kterou prodal nucený správce Jiří Klumpar v roce 1998 právě skupině General Electric.

Vývoz skotu převažuje nad dovozem.Díky úrovni našeho veterinárního dozoru a velmi dobré nákazové situaci je v zemích EU zájem o naše chovná i jatečná zvířata. Svědčí o tom například údaje ze systému TRACES, kde se objevují zajímavá čísla.

Například pokud jde o skot, převažuje export nad importem. Od počátku roku putovalo například do Německa 3 841 kusů skotu a dovezeno bylo 1 645, do Nizozemska 3 019 a importováno bylo 2 054 kusů. Do Belgie bylo exportováno 2 545 a nedovezeno odsud nebylo nic, do Slovinska směřovalo 2 411 kusů, a dovezeno bylo 24 kusů.


Nejvíce prasat bylo exportováno do Maďarska, celkem 9 987, a dovezeno nebylo nic. Do Německa směřovalo 3 196, ale dovezeno bylo 143 794, zde je situace opačná. Podobné to je i s živou drůbeží, kdy z ČR bylo do zemí EU exportováno 8 199 698 kusů, a dovezeno bylo 31 526 826 kusů.


Intrakomunitární trh má svá specifika a záleží na schopnosti uplatnit se na tomto náročném trhu. Nicméně lze potvrdit, že Státní veterinární správa ČR pomáhá vytvářet pro naše chovatele dobré podmínky, na jejichž základě mohou svou produkcí, pokud jde o zdravotní stav chovaných zvířat, směle konkurovat vyspělým zemím.


A jak probíhá obchodování, export? Všechny zásilky musí odbavovat úřední veterinární lékař, který zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, musí zkontrolovat také veterinární certifikáty a zároveň posoudit dopravní prostředek z hlediska vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie zvířat a dále dokumenty vztahující se k přepravci. A je to náročné, neboť mnoho zásilek je z pochopitelných důvodů, především kvůli pohodě zvířat, odbavováno v ranních a večerních hodinách a ve dnech volna. Obdobným způsobem je kontrolován i import.
(Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR)

čtvrtek 27. října 2011

Za mlčení o revoluci na Islandu media mají daňové úlevy.

Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem, jak se v ČR zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro stávající politickou a ekonomickou elitu. Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici.

V nové islandské ústavě je zakotveno, že přímo občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik. Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti svévůli bankovní mafie, která dovedla jejich zem ale i celý svět ke krizi. Nový Islandský model jasně ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou neustále jednat v jejich prospěch. Ne ale strach o život, ale o především o svoji kariéru a o majetek!

Umlčená fakta o Islandu: V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala. Rok 2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutili k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok. Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5.5 % úrokem. Rok 2010. Lidé znovu jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident sice odmítne ratifikovat, a oznámí, že ho bude konzultovat s EU. Lidé tedy znovu vyšli do ulic. V březnu se navzdory prezidentovi konalo referendum, jehož výsledek byl, že 93 % lidí odmítlo zaplatit uměle vytvořený a nafouknutý dluh vůči Británii a Holandsku. Vláda byla velmi důrazně donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které mělo jasně pojmenovat právní odpovědnost předešlých i dosavadních státních představitelů za krizi.

Výsledek byl takřka okamžitý. Došlo k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů státních institucí jmenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz a všichni v podvodech účastnění bankéři a manažeři najednou urychleně utíkali z Islandu. Lidé Islandu si potom dali dohromady sami svou zcela novou ústavu, která vůbec není kopií staré a zkostnatělé Islandské ústavy, především chránící původní prohnilý politický systém jako tomu bylo ostatně vždy doposud. Nové ústavodárné shromáždění složené přímo z lidí volených přímo lidmi, a ne stranami, zahájilo svoji činnost již v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě všeobecného občanského konsensu a doporučení. Musí být ještě schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách

Stručná historie islandské revoluce: Vynucené odstoupení celé vlády, vynucené znárodnění bank, obecné referendum na všechno, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany a ne zkorumpovanými poslanci zaběhlých stran. To co se stalo na Islandu, bylo proto velmi nelibě pozorováno mnoha EU politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zcela zkorumpovaný politickomocenský systém.

Bojkot informací o skutečné podstatě děni na Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli značné daňové úlevy výměnou za mlčení. Ale přesto všechno se islandská revoluce dále šíří po Evropě. Postavila se totiž velmi rázně dosavadnímu zcela zkorumpovanému a dál neudržitelnému systému voleb do „zaběhnutých“ politických stran a dává celé Evropě i světu lekci z opravdu lidové demokracie.

Věřme, že bude časem všeobecné známa a dříve nebo později zcela právem řadovými občany oceněna navzdory vládě lží a permanentního podvodu od dosavadních politických a ekonomicko-bankovních elit hnaných především bezmeznou chamtivostí, které v podstatě zapříčinily tuto zcela zbytečnou celosvětovou krizi. Touha po svobodě, rovnosti, všeobecné prosperitě a spravedlnosti bez nadřazeného elitářství totiž nezná hranic !!!!!! (Rudolf Král, 27.10.2011)

Zemědělci nemají nástupce.

Struktuální změny současného zemědělství také vyvolávají mnoho nepříjemných otázek. Problémem se stává nezájem mladých lidí o zemědělskou práci. Mimo ekonomické nejistoty je společensky zemědělství stále považováno ze netraktaktivní až podřadný obor.

Statistika uvádí úbytek mladých zemědělců hlavně ve středoevropském prostoru. V Dolním Sasku jsou dvě třetiny zemědělských závodů vlastněny majiteli ve stáří nad 45 let. Ze 16.000 zemědělských závodů, které jsou pro majitele hlavním zaměstnáním, má jen 6.000 zajištěné nástupce. U těch, kteří zemědělství provozují jako vedlejší zaměstnání, je situace ještě horší; z 10.000 závodů jsou zajištěni nástupci jen u 2.000 závodů.

Lepší situace je u zemědělských závodů nad 50 ha, u nichž je jistota, že dokážou uživit alespoň dvě rodiny. Tyto závody mají nástupce zajištěné ve 47 procentech. Závody pod 50 ha jen ve 23 procentech.Lepší údajně je situace v zemědělských závodech s živočišnou výrobou, kde každý druhý majitel má zajištěného nástupce. V rostlinné výrobě, zahradnictví a krmivářství má nástupce každý třetí sedlák.

Za nástupce současných majitelů podniků jsou téměř stoprocentně určeni muži ve věku 15 až 35, kteří mají zemědělské vzdělání a pracují ve dvoře, který mají převzít.

středa 26. října 2011

Klaus jel do Lince pomalu jako před 20 lety.

Prezident Klaus včera navštívil hlavní město Horních Rakous Linec. Jako první ho přivítala demonstrace odpůrců jaderné elektrárny Temelín.

Odkaz

Při setkání s hornorakouským hejtmanem Pühringerem (ÖVP) také musel vyslechnout odlišný názor rakouských politiků na provoz Jaderné elektrárny Temelín. Shoda nepanovala ani v diskusi o Benešových dekretech.

Naopak prezident Klaus se s Pühringerem shodl na potřebě dostavby dálnice D3 z Prahy do Lince. "Cesta z Prahy do Lince trvá stejně dlouho jako před dvaceti lety," řekl Klaus, "s tím musíme rychle něco udělat."

Hlavním důvodem Klausovy cesty do Lince byla jeho přednáška na Keplerově univerzitě, kde hovořil o krizi evropské integrace a vyzval k návratu do demokratické Evropy.

Ministyně Aignerová ve mlýnici.

Ve čtvrtek a v pátek jednali v Suhlu ministři zemědělství z jednotlivých německých zemí. Návrh reforem EU považují za mimořádně důležitý, neboť v případě Německa se jedná o veliké peníze, který by měly přijít z Bruselu.

Setkání řídil durynský ministr Jürgen Reinholz, který uvedl, že výsledkem měla být dohoda o tom s jakými požadavky spolková ministryně Aignerová má jít do Bruselu. Proti důrazu na ochranu životního prostředí nejsou velké námitky, ministři nesouhlasí však se zavedením dotačního stropu pro velké podniky.

Mimo zastropování plateb na 300.000 eur, což je problém východoněmeckých zemí, vadí německým ministrům požadavek na zmenšení výměry orné půdy o 7 procent, nebo snížení plateb o třetinu. To je podle nich neakceptovatelné.

Mimo kolegů z německých zemí trápí Aignerovou také různí němečtí aktivisté, kteří stále intenzivněji protestují proti industrializaci zemědělství. Požadují tradiční selskou malovýrobu, přičemž Aignerovou obviňují z toho, že záměrně blokuje ekologické zemědělství. Jinou demonstraci v Suhlu uspořádali ochránci zvířat, kteří požadují zákaz kastrace selat a uřezávání ocasů bez umrtvení. Rovněž požadují zákaz ustájení prasnic a slepic v v těsných klecích.

Rakušan strávil noc v rašeliništi.

Dvaasedmdesátiletý Rakušan se vydal na sběr brusinek do lesa u obce Liebenau v okrese Freistadt. Během sběru spadl do močálu. Než se mu podařilo dostat ven byla tma, takže se rozhodl nebloudit lesem, ale zůstat na místě do rána.


Protože nepřišel domů, byla o pomoc požádána policie. Ta u lesa našla pouze auto. 24 mužů prohledalo všechny přístupné cesty. Do lesa si netroufli. Ve 2 hodiny v noci pátrání ukončili. Ráno na 10. hodinu policie organizovala hledací akci za pomoci vrtulníku, záchranářských psů a dobrovolných hasičů.


Když se ráno rozbřesklo, vydal se muž na cestu ven z rašeliniště. Ve čtvrt na deset kontaktoval policii. Uvedl, že v noci slyšel záchranku a odpovídal. Bohužel ho nikdo neslyšel.


Přestože dvaasedmdesátiletý muž měl promočené kalhoty a boty a v noci byla teplota jen 3 stupně nad nulou, lékařskou pomoc odmítl s poznámkou, že v životě doktora nepotřeboval.

úterý 25. října 2011

Projde zlevnění nafty o 2,50 Kč?

Poslanci z hospodářského výboru podpořili novelu zákona o jednotném inkasním místě, která je součástí daňové reformy. Odsouhlasili dva pozměňovací návrhy: snížení spotřební daně na motorovou naftu a snížení sazby na dovoz tabáku.

Spotřební daň z nafty by tak mohla propadnout až na 8,4 koruny na litr. Poslanci doufají, že snížením ceny se zvýší odběr a zároveň výběr daní, protože kvůli vysoké ceně nafty v současnosti mnoho dopravců tankuje v zahraničí.

Další novela přináší zřízení jednoho inkasního místa, které má podle vlády umožnit platby daní, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění v jedné instituci. Norma mimo jiných změn například ruší některé daňové výjimky.


Jednou z nich jsou stravenky, a dá se očekávat, že zejména o nich se povede debata na jednání rozpočtového výboru. Proti rušení stravenek je nejen opozice, tímto bodem se chtějí opět zabývat i vládní Věci veřejné. Debatu lze očekávat i nad zdaněním hazardu.


Daňová reforma také ruší 15procentní danění takzvané superhrubé mzdy, která zahrnuje kromě platu i pojistné odvody. Zaměstnanci by se místo toho měli vrátit k placení daně z hrubého příjmu, tedy systému platnému do roku 2008. Sazba daně z příjmu má být 19 procent.


Poslanci nehlasovali o jiných pozměňovacích návrzích, než které dodali poslanci hospodářského výboru.

pondělí 24. října 2011

Venkované píšou premiérovi.

BUDE VÁLKA.

V roce 2016 bude podle Mezinárodního měnového fondu Čína silnější než Spojené státy. Bude největším vlastníkem devizových rezerv a USA budou největším dlužníkem. Rusko by mělo být nastartované na pátý nejmocnější stát v Evropě. Už dnes má ale Rusko třetí největší devizové rezervy ve světě. V letech 2020 - 30 by mělo být Rusko ekonomicky nejsilnější zemí Evropy.

První zákon mezinárodní politiky říká, že střídání hegemona je nejrizikovějším obdobím mezinárodní politiky. Tehdy válka hrozí nejvíc.

Důležitým faktorem je, přestože Západ ekonomicky ztrácí své postavení, zůstává vojensky nejsilnější. Zbrojení v těch liberálně-demokratických zemích je pořád intenzivní. Ve Spojených státech je dnes zbrojení větší, než bylo v dobách korejské války, nebo i vietnamské. Americký vojenský průmyslový komplex zaměstnává 2 miliony lidí, jejichž propuštění by znamenalo větší finanční problémy než příprava na válku.

Dnes je finanční krize, což ze sociologického hlediska jednoznačně je krize způsobu života středních vrstev. Ty střední vrstvy na Západě žijí dlouhodobě na dluh. To bylo nastartováno už před dlouhou dobou, V době, kdy se omezily daně a zároveň se zvýšily vojenské rozpočty, se uměle udržovala, ba dokonce zvyšovala životní úroveň. A to zvyšování životní úrovně bylo možné pouze za cenu zadlužování. Takže ve Spojených státech jsou dnes zadlužené domácnosti střední vrstvy. Přitom zahraniční dluh USA je nesmírný. Jinými slovy, nemůže se dále udržet životní úroveň.

Politický systém liberálně demokratický uzavírá smlouvu s politikem na příliš krátkou dobu, než aby mu umožnil rozvinout strategii. Politik nyní potřebuje mít za tři roky výsledky, protože za čtyři roky jsou volby. To je hranice, kam politik dokáže myslet. Stranické zápasy se změnily na marketingové či agenturní souboje a politici už nepotřebují programy. Strategické myšlení a dlouhodobé programy zmizely v takzvaném „pragmatismu", ve skutečnosti v peněženkách nejrůznějších majitelů reklamních agentur. (prof Krejčí, Válka)

sobota 22. října 2011

Rakouští lidovci usilují o zavedení školného.

Zavedení školného na vysokých školách a o 4 roky vyšší věk na odchod do důchodu chtějí rakouští lidovci (ÖVP). Oznámil to Michalel Spindelegger, předseda strany, ministr zahraničních věcí a vicekancléř.

Školné by lidovci chtěli zavést nejdříve zkušebně na jedné univerzitě. Spindelegger uvedl, že absolventi vysokých škol jsou automaticky platově zvýhodněni, přičemž zdarma studují za peníze všech, tedy i těch, kteří tuto výhodu nemají. Se školným nesouhlasí socialisté, což by mohlo také vést k rozpadu koalice.

Podobné rozpory v koalici jsou kolem zvýšení věku pro ochod do důchodu. Spindelegger řekl, že Rakušané v současnosti odcházejí do důchodu ve věku 58,2 roků, přičemž podle rakouské ústavy by bylo možné tento věk zvýšit na 65 let pro muže a 60 let pro ženy. Lidovci navrhují zvýšit věk pro důchod o 4 roky, na 62,2 roků pro muže.

Výzva k zmrazení výstavby bioplynových stanic.


Sdružení občanských organizací pro ochranu životního prostředí (BBU) vyzvalo k okamžitému zastavení výstavby dalších zařízení na výrobu bioplynu v Německu.

Spolkové ministerstvo životního prostředí v současné době pracuje na zákonu, který se zabývá další výstavbou agro-plynových elektráren. "Dokud nebude přijato jasné rozhodnutí o dalším postupu při výstavbě, požadujeme moratorium na další výstavbu bioplynových stanic," řekl bývalý člen parlamentu za SZ, Dr. Juergen Rochlitz, nyní prezident BBU.

Podle jeho názoru živelná výstavba bioplynových stanic vede k přírodním katastrofám.Pěstování kukuřice bez organických hnojiv silně poškozuje strukturu zemědělské půdy. Výstavba agroplynových elektráren by měla být podmíněna střídáním plodin a zaoráváním hnoje a rostlinných zbytků.

Omezováním pěstování ostatních plodin dochází k nežádoucímu zdražování potravin, hlavně výrobků z obilí, stoupá cena půdy a pachtů z orné půdy a přibývají travní porosty. Intenzivní pěstování monokultur a používání umělých hnojiv a herbicidů vede k snížení úrodnosti půdy. Tento způsob hospodaření je určen pro zemědělskou velkovýrobu a likviduje drobné zemědělce. To má vliv na vzhled krajiny a nepříznivé sociálně-ekonomické dopady na obyvatelstvo venkova.

Nezanedbatelné jsou nepříznivé důsledky dopravy biohmoty na velké vzdálenosti, kdy emise a hluk ohrožují obyvatelstvo.

čtvrtek 20. října 2011

Pozor! Sílí teroristické akce proti zemědělcům.

V severním a východním Německu přibývají případy útoků proti zemědělským závodům. Jedná se o akce aktivistů bojujících za práva zvířat.

Tyto malé skupiny páchají velmi závažné trestné činy, když ničí majetek zemědělských podniků, které chovají zvířata v klecích. Aktivisté založili několik požárů, poškodili majetek zemědělských závodů a ohrozili životy lidí i zvířat.

Německá ministryně zemědělství Aignerová požádala policii i Europol o důkladné vyšetření těchto požárů. Jsou domněnky, že se jedná o mezinárodní organizace, takže hrozí podobné žhářské akce v kterékoli jiné zemi EU.

středa 19. října 2011

Dětské balónky, aneb jak čeští euroskeptici štvou proti EU.

„Ohrazuji se vůči tvrzení britských médií, které převzala i některá česká média, že EU zakazuje dětem, aby samy nafukovaly balónky či foukaly do frkaček. Takto formulovaná zpráva je jednou z dalších dezinformací, kterými euroskeptici v Británii i u nás zásobují rádi veřejnost. Není to poprvé, kdy známý euroskeptický novinář B. W. vypustil svůj další nevoňavý balónek na adresu EU,“ říká Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu.

„Směrnice o bezpečnosti hraček dětem ani rodičům nic nezakazuje. Evropští výrobci i dovozci zboží ze zemí mimo Unii musejí na hračkách či obalech uvádět informace o možných rizicích. Taková varování jsou určena především pro rodiče, kteří se pak sami rozhodnou, zda své děti nechají bez dozoru, či ne. Také věková hranice pro obě hračky 8 let (nikoli čtrnáct, jak uvádějí média) se opírá o analýzu úrazů dětí a doporučení odborníků. To, že nafukovaný balónek může vážně poranit oči, je také v doporučeních, která při přípravě Směrnice předložila Asociace výrobců hraček,“ dodává členka Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a podotýká, že stejně odpovědně ke směrnici přistupovala i britská a česká vláda, které ji tehdy spolu s ostatními členskými zeměmi schválily.

Směrnice o hračkách z roku 2009 nahradila 20 let starý text, protože bylo potřeba reagovat na změny na evropském trhu, kdy je k nám dováženo 95 % hraček z Číny bez ohledu na kvalitu a často vážná zdravotní rizika. Proto tato směrnice rozšířila odpovědnost za kvalitu i na dovozce. Aktualizován byl seznam zakázaných látek (kancerogenních, mutagenních a alergizujících) v hračkách. Všechny hračky také musí nést varování před případnými riziky, což je důležitá informace pro rodiče, aby tato rizika vzali do úvahy při nákupu hraček i s ohledem na věk a povahu svého dítěte. „Na druhou stranu tato varování chrání výrobce a dovozce před žalobami ze strany rodičů či úrazových pojišťoven v případech, kdy se dítě přeci jen zraní,“ podotýká europoslankyně.

Roithová také připomíná, že od května 2009 platí povinnost umisťovat na plyšová zvířátka obsahující drobné magnety upozornění, že nejde o hračku a že spolknutí drobných magnetů může způsobit vážné zranění. „Impulsem pro toto rozhodnutí Evropské komise byl přibývající počet malých dětí, které musely být operovány kvůli poranění vnitřních orgánů spolknutými magnety a dokonce úmrtí jednoho z nich. Jakkoli může někomu povinné označování hraček textem s riziky připadat jako byrokracie (jinak běžná u většiny dalších výrobků), je odůvodnitelné, jde-li o snížení úrazovosti dětí,“ uzavírá Zuzana Roithová.

pondělí 17. října 2011

Podle EU chudoba, podle Kalouska prasata v žitě.

Evropská unie pravděpodobně bude muset o tři čtvrtiny snížit prostředky vynakládané na program zajištění dostupnosti potravin (MDP) pro zhruba 18 milionů nejchudších občanů sedmadvacítky.


"Nemáme společné vysvětlení toho, co skutečně je 'chudá osoba' nebo co to znamená. Všechny národní projekty se od sebe trochu liší," řekla MVDr. Milena Vicenová, česká velvyslankyně u EU.


Česká republika počítá v příštím roce s náklady na uskutečňování této pomoci ve výši 122.600 eur. Z intervenčních zásob EU může dostat 450.000 tun obilovin.


Škrty, které zřejmě začnou platit po Novém roce 2012, přicházejí v době rostoucí nezaměstnanosti i rostoucích cen potravin v mnoha částech Evropy.

sobota 15. října 2011

Nejbohatší ruský komunista je kolchozník a vlastní Škoda Superb.

Александр Криворотов, пятый номер по Ростовской области, заместитель председателя колхоза «Родина», заработал за год 910 млн 99 тысяч рублей, он владеет в Ростовской области земельным участком площадью 24 сотки и квартирой в 124 кв. м, ездит колхозник на Skoda Superb.
На втором месте в списке состоятельных коммунистов — № 2 нижегородской части списка Александр Куликов, директор ООО «Промышленно-финансовая компания «Система». Он отчитался о доходах в 334 млн 371 тысячу рублей. Он владеет семью участками в Нижегородской области площадью от одной до 52 соток, шестью нежилыми помещениями площадью от 1660 кв. м до 13 428 кв. м, автомобилем Audi Q7 и мотовездеходом.

Еще один небедный кандидат, бизнесмен и депутат верховного совета Хакасии Игорь Чунчель занимает в списке КПРФ «непроходное» четвертое место по своему региону. Он заработал в 2010 году 88 млн 115 тысяч рублей, ему принадлежат два участка в Хакасии площадью 10 и 42 сотки и две небольшие квартиры, часть здания (2144 кв. м) и камнеобрабатывающий цех в Краснодарском крае. У него небанальный автопарк: санитарный автомобиль, грузовой «КамАЗ», кран, автоприцеп и две Toyota Land Cruiser.

11-й номер списка по Краснодарскому краю бизнесмен Владимир Горбунов за год заработал 20 млн 678 тысяч рублей, ему принадлежат в Краснодарском крае три земельных участка площадью 5, 8 и 40 соток, еще два — в Саратовской области по 7 и 8 соток, квартира в Краснодарском крае (94,9 кв. м), котельная и шесть других нежилых помещений, здание конторы с гаражом и торгово-офисное здание. Горбунов предпочитает большие машины — Porsche Cayenne, Lexus LS600H и Lexus LX.

Михаил Берулава, возглавляющий список партии в Красноярском крае, отчитался о доходе в размере 16 млн 44 тысячи рублей, источником которых указаны различные академии и университеты. У него в собственности четыре земельных участка в Красноярском крае (3, 4, 4 и 7 соток) и квартира, несколько банковских вкладов и долей в некоммерческих образовательных фондах.

Список коммунистов, зарабатывающих больше миллиона рублей в месяц, замыкает гендиректор инвестиционно-строительной компании «Березовец» Дмитрий Кононенко, идущий по списку КПРФ в Московской области под непроходным № 25. В прошлом году он заработал 14 млн 30 тысяч рублей. Он владеет двумя квартирами в Москве, ездит на Volvo S80 и Nissan Almera Classic.

Больше всего земли в собственности у Галины Тирон, № 3 списка КПРФ по Ленинградской области: ей принадлежат 59 участков в Ленобласти площадью от 3 до 24 га и небольшая квартира. Как гендиректор ОАО «Волошево» (занимается выращиванием сельхозпродукции) она заработала в 2010 году всего 464 тысячи рублей.

Рядовые представители списка КПРФ, в том числе на проходных местах, как правило, живут на пенсию или доходы от научной деятельности и ездят на отечественных автомобилях.
Например, Иван Казанков, № 1 партийного списка по Республике Марий-Эл, живет на пенсию, получая 327 тысяч рублей в год, ездит на тридцать первой «Волге». Он владелец 1% акций Звениговского мясокомбината.

Всего у коммунистов из партсписка 88 «Жигулей», 42 «Волги», 23 уазика, 9 «Лад», 4 «Ижа» и 3 «Запорожца». Самый новый, ZAZ Chance 2009 года выпуска, принадлежит № 18 московского списка Юрию Новикову, сотруднику летного спецотряда «Россия».
Внушительными автопарками из иномарок могут похвастаться немногие. Экс-сотрудник компании ЮКОС, № 1 списка КПРф по Белгородской области Сергей Муравленко (о его доходах «Газета.Ru» сообщала ранее) ездит на Maybah 2003 года выпуска, также ему принадлежит Porsche Cayenne. Роман Фукс, № 6 по Омской области, владеет Bentley Arnage R, Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes Benz SL 55 AMG и Mercedes-Benz S500 4Matic.

Jsou exoti polští, nebo čeští zemědělci.


Zástupci Agrární kory ČR si v rámci jedníní zemědělských komor Visegrádské čtyřky vyjeli na polské dožínky. O akci se zmínil Jinřich Šnejdrla

APIC-AK

Jeho článek jasně vyzněl jako kritika, až zesměšňování, polského zemědělství. Co jiného však od zástupce postkomunistické velkovýroby čekat než nadutost.

Šnejdrla píše: "...osmdesát procent polských farem má velikost do deseti hektarů. Na těchto malých hospodářstvích pracují vesměs rodinní příslušníci majitele. Potřeba technologických inovací je vzhledem k velikosti hospodářství velmi malá. Proto ten důraz na 1. pilíř systému dotací. I tak je důchodová situace malých hospodářství velmi svízelná a výnosy ze zemědělské činnosti většinou nestačí pokrývat ekonomickou potřebu rodiny hospodáře.

Neutěšený stav významné části polského zemědělství je vidět při jízdě polskou krajinou. Traktory nižších výkonových řad, nevýkonné závěsné nářadí, výrazná potřeba ruční práce. Na parcelách, které byly vidět kolem silnice, si lze jen těžko představit výkonnou mechanizaci, která se běžně vyskytuje na českých polích…Je zcela běžnou záležitostí, že stát platí za občany pracující v zemědělství zákonné odvody na sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

Pan Šnejdrla píše, jako by tradiční evropská zemědělská malovýroba byla nějakým novým extrémem, nad nímž je třeba kroutit hlavou. Pozastavuje se nad malými pozemky, drobnou mechanizací a spoustou ruční práce. Výsledný efekt, uplatnění zemědělské produkce na trhu, však nerespektuje nahoru vztyčené české agrárních nosy, ale vyznívá ve prospěch polské malovýroby.

I v rámci evropského zemědělství je poctivá a levná polská malovýroba považována za přednost, což jí také vynáší zaslouženou podporu ze strany evropských orgánů. Mimo plnění ekologických požadavků polské zemědělství vytváří na polském venkově pracovní příležitosti, čím řeší spoustu sociálních problémů.

Nápad odebrat malovýrobě dotace a z ekonomicky a společensky dobře fungujícího venkova vyhnat miliony lidí, se může zrodit jedině v hlavě českého bolševika.

Bohužel právě v českém venkově se mu to povedlo, v padesátých letech politicky, v devadesátých letech ekonomicky.

pátek 14. října 2011

Euro-Rettungsschirm: Spätes Ja der Slowakei.

Als letzter der 17 Euro-Staaten hat gestern auch die Slowakei für eine Erweiterung des Rettungsschirms EFSF gestimmt.

Nachdem die Regierung in einem ersten Wahlgang keine Mehrheit für die Reform bekommen hatte und darüber zerbrochen war, votierte die Mehrheit des Parlaments am Donnerstag für die Erweiterung. Neben Abgeordneten aus dem Regierungslager stimmten auch Vertreter der Opposition dafür. Zuvor hatte sich das Parlament auf vorgezogene Neuwahlen im kommenden März verständigt. Ursprünglich waren Parlamentswahlen erst 2014 geplant. Premierministerin Iveta Radicova hatte das erste Votum am Dienstag mit der Vertrauensfrage verbunden. Der neoliberale Koalitionspartner SaS hatte ihr die Gefolgschaft verweigert.

Anschließend verständigten sich Opposition und Vertreter des Regierungslagers auf Neuwahlen. Die sozialdemokratische Opposition von Ex-Premier Robert Fico hatte ihre Zustimmung zum Rettungsschirm immer mit einem Rücktritt der Regierung verknüpft. Radicova will Staatspräsident Ivan Gasparovic am Freitag treffen, um ihren Rücktritt einzureichen.

Bendl zahájil čistky na ministerstvu.

Zatímco zemědělci usilovně studují návrhy reformy SZP, jejich nový český šéf Petr Bendl vymetá budovu na Těšnově. Textilní inženýr má samozřejmě blíž k vyluxovaným kobercům než k zelenému zemědělství.


Petr Bendl (ODS) odvolal vrchního ředitele správní sekce Jana Šlajse. Nahradil ho Jan Ludvík, který tímto povýšil z funkce ředitele odboru zakladatelské činnosti. Server Euro.cz o této výměně informoval již ve středu. Přinesl také zprávu o odvolání personálního ředitele Miroslava Prokopa a šéfa legislativního odboru Jindřicha Urfuse.


Očekává se, že síla dalších personálních změn bude záviset na výsledcích sobotního sněmu středočeské ODS.

Zemedělská velkovýroba se mění v rozzuřenou saň.

Návrhy Evropské komise na Společnou zemědělskou politiku EU, přednesené ve středu komisařem pro zemědělství Dacianem Ciolosem, jsou ve všech zemích podrobně studovány. Objevují se první reakce, které jsou převážně nesouhlasné.

Silný výpad proti Ciolosovi zazněl z Frankfurter Rundschau. Komentátor Stephen Börnecke přirovnal Ciolose k fotbalovému rozhodčímu, který na zemědělce vytáhl žlutou kartu. Všichni musíte respektovat nová pravidla.

Börnecke tvrdí, že při nasazení povinných enviromentálních požadavků Ciolos zbaběle ustoupil zelené lobby. Naopak chválí bývalou komisařku Mariann Fischer Boel, která evropskému zemědělství dalamultifunkční model.

Pěstitele kukuřice a dalších bioenergetických plodin rozzuřil požadavek na zatravnění 7 procent půdy a povinné pěstování třech plodin.

Za správný krok Börnecke považuje vyjmutí z dotačního systému ty uživatele zemědělské půdy, kteří nemají příjmy ze zemědělské výroby (chovy jezdeckých koní, golfová hřiště a letiště).

Drábkovo konečné řešení otázky důchodců.Poradcem ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se stal tajemník Společnosti přátel žehu Stanislav Motyčka, jenž je také soudním znalcem, se specializací na pohřebnictví. Na ministerstvu byl zařazen do odboru sociální problematika seniorů.

Словакия утвердила аниткризисные меры ЕС

Это последняя из 17 стран еврозоны, ратифицировавшая план

Парламент Словакии ратифицировал расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), которое было согласовано лидерами стран еврозоны в июле текущего года.

Данную информацию передает Reuters.

Напомним, 11 октября словацкие парламентарии заблокировали программу мер Европейского союза.

Словакия стала последней из 17 стран еврозоны, ратифицировавшей новый план. Согласно тексту документа, ЕС предполагает увеличение фонда до €440 млрд, а также расширение его полномочий. Также ЕФФС сможет участвовать в рекапитализации банков и выкупать гособлигации европейских стран наряду с Европейским Центробанком.

Ранее против данных мер выступали словацкие правоцентристы, считавшие Грецию фактическим банкротом.

Slovakia gives green light to enhanced EFSF

As widely expected, Slovakian lawmakers approved the enhancement of the European rescue fund (EFSF) today. Out of 147 lawmakers, 114 voted in favor, 30 against, and three abstained.

The vote came after yesterday's talks between the government and SMER-SD, the largest opposition party in Slovakia. SMER-SD agreed to vote in favor of the plan in exchange for the government, which resigned after the first unsuccessful vote, calling early elections.

The elections will be held in March next year.

Připomínky českých zemědělských organizací, k reformě SPZ.

Agrární komora ČR.

“Zásadně nesouhlasíme s povinností, aby 7 % zemědělské půdy daného podniku muselo být zařazeno mimo produkci. To je zásadně proti současné situaci v EU, kdy se zvyšuje požadavek na zajištění dostatku kvalitních potravin pro obyvatele EU a navíc je závazek dosažení 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, kde hraje produktivní zemědělská půda nezastupitelnou roli,“ řekl víceprezident AK Bohumil Belada.


Svaz vlastníků půdy

Evropská komise tak významně poškodila zájmy vlastníků a omezila trh s půdou.,Je zcela evidentně ztížen vstup nových subjektů do zemědělského podnikání. Všichni, kteří nyní zahájí zemědělské podnikání, nemají nárok na právo na dotace po roce 2014. Paradoxně, mohou žádat o SAPS v roce 2012 a 2013.Komise nebyla schopná vyhodnotit dopady tohoto kroku do podnikání, do ceny půdy a oddělila práva vlastníka od práva na dotace.

Nastane tak obdobná situace, jako v oblasti kvót na mléko, kdy se právo produkovat mléko (mléčná kvóta) prodávala na černém trhu až za 8 Kč/litr. Stejná osud čeká právo na dotace, kdy zemědělec, držitel práva v případě, že ztratí pozemky, zůstane držitelem práva na dotace a bude s nimi na černém trhu práv na dotace obchodovat.

Vznikne další byrokracie. Legální cesta převodu práv bude popsána v legislativním návrhu komise. Tak vznikne pro členský stát povinnost práva na dotace evidovat, vytvářet státní rezervu a znovu je přidělovat. To však nezabrání nelegálnímu obchodu s právy


Zemědělský svaz

Ozelenění neboli tzv. greening jde proti konkurenceschopnosti. Návrh takzvaného ozelenění nejen že zavádí další kontroly a administrativní zátěž pro farmáře, navíc jdou některé parametry proti jiným cílům SZP. Návrat k nastavení tzv. „set aside“, tj. že zemědělec vyčlení z hospodaření 7% obhospodařované výměry, vnímáme jako nelogické v době, kdy svět hovoří o vyšší potřebě potravin a vlády se snaží podporovat vyšší míru využívání obnovitelných zdrojů energie. Navíc jde proti konkurenceschopnosti evropského zemědělství.


Ministerstvo zemědělství ČR

„Nyní nás čeká jeden a půl až dva roky tvrdého vyjednávání mezi jednotlivými státy EU, Radou ministrů, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Je to poprvé, co se Evropský parlament zapojí do rozhodování o reformě SZP, proto očekávám velmi tvrdá jednání. Budeme se na ně intenzivně připravovat ve spolupráci s dalšími resorty v ČR. Povedeme aktivní agrární diplomacii, budeme vytvářet aliance s novými i se starými zeměmi EU. Počítáme s intenzivní spoluprací s poslanci Evropského parlamentu s cílem maximálně prosadit zájmy ČR. Stejně tak nadále počítáme s úzkou spoluprací s nevládními organizacemi a dalšími partnery,“ řekl k nadcházejícím jednáním ministr zemědělství ČR Petr Bendl.

čtvrtek 13. října 2011

Zmizí za 20 let povolání zemědělec?

Dvě třetiny zemědělců v Evropě jsou starší padesáti pěti let. Pouze šest procent je pod třicet pět let. "Současná situace obrácené věkové pyramidy znamená, že za dvacet let nebude nikoho, kdo bude pracovat v zemědělství," řekl Petr Mareš, prezident Společnosti mladých agrárníků.

Podnikání v zemědělství je považované za nevýdělečné. EK tento týden zveřejnila své nové zemědělské priority. Komisař Dacian Cioloş v Bruselu v jejím rámci představil balíček na podporu mladých zemědělců. Změny začnou platit od roku 2014.


Prioritou je důraz na generační obměnu a podporu mladých začínajících farmářů. Ti by měli v prvních pěti letech hospodaření o pětadvacet procent vyšší podpory než starší kolegové a EU by měla podpořit i jejich investice na počátku podnikání.


Evropská rada mladých zemědělců chce proto podle něj prosadit změnu ve financování mladého zemědělství v členských státech EU. V současné době dává 75 procent Brusel a 25 procent národní stát. Mladí zemědělci usilují o upravení poměru tak, aby z Bruselu šlo do podpory začínajících farmářů 80 procent dotací, domovský stát by pak přispíval svým mladým rolníkům pouze dvaceti procenty.


Nejméně v následujících dvou letech český stát podporu začínajících zemědělců bohužel pozastaví. To bude mít negativní dopad na mladé zemědělce i jejich rodiny na venkově. Mnoho z nich nemůže čekat další roky na to, až se nové priority evropské zemědělské politiky projeví v praxi. Přitom jsou volné peníze v rámci Programu rozvoje venkova, které by mohly české úřady do podpory podnikání mladých zemědělců přesunout.

Slovenská taktika se nemění.

Chování slovenských politiků se za 20 let nezměnilo, dovedou pořád dobře vydírat. Jenomže Brusel není Praha a Barroso není Klaus, jemuž vždy šlo o vlastní moc. EU se kvůli Slovensku ani kvůli Řecku nerozpadne. Slovenské obstrukce jen přispějí k tomu, aby EU dále upravovala strategii pro jednání s některými zeměmi tak, aby za své rebelantství zaplatili tam, kde to nečekají a kde je to bude víc bolet.

Reforma SZP předmětem kritiky.

Podle očekávání Německo je v hodnocení Ciolosových návrhů rozdělené na západ a východ. Ve starých německých zemích jsou reformy přijímány s různými drobnými výhradami, ve východních zemích jsou brány jako celkově špatné.

"Návrh reformy, jak ho přednesl komisař Dacian Ciolos je krok správným směrem," říká Kirsten Tackman, expert na záležitosti venkova, "evropská zemědělská politika musí být založena na programu sociálním a environmentálním. V tom je zajištění budoucí politiky EU. Šetrnost k životnímu prostředí a vymezení aktivních zemědělců jsou průkopnické kroky, které ovlivní rozhodování mnoha lidí. Problematické jsou kroky, které mají vést k úplnému vyloučení velkých zemědělských podniků z dotačního systému EU."

Bavorští politici míní, že plány EK jsou dobře myšleny, ale špatně proveditelné. Například vyloučení z dotačního systému uživatelů půdy, kteří na ní provozují jezdectví, golf nebo letecký sport, je krokem do neznáma. Jestli to prospěje krajině, to se teprve ukáže.

Saský ministr zemědělství některé body reformy odmítá, k jiným má výhrady: "Zavedení stropu pro přímé platby je pro nás nepřijatelné. Není žádný důvod k poškozování velkých podniků." Podobně se také vyjádřil k třicetiprocentnímu omezení plateb, které bude následovat při nedodržení podmínek ozelenění a povinnému pěstování více než třech plodin. "Ani tento návrh není pro nás přijatelný."

"Takovéto reformy mohou mít nepředvídatelně katastrofické následky v durynském zemědělství, " řekl durinský ministr zemědělství Jürgen Reinholz. "Takovou zemědělskou politiku zásadně odmítám. Nikdo nesmí být diskriminován kvůli velikosti výrobních prostředků."