"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

sobota 30. července 2011

Počasí se zemědělcům nechce přizpůsobit.

Co zemědělci na Třeboňsku závidí zemědělcům z ostatních českých oblastí, je sucho. "Vody máme pořád plné boty," kdysi vYjeveným pražským novinářům říkával ředitel třeboňského státního statku, když centrální orgány řešily problémy sucha. Pokud je deštivé léto v jiných oblastech, na Třeboňsku prší nejméně dvojnásobně (častěji). Dalším problémem je nepropustná půda, která několik dní po dešti jednak nedovoluje vjezd zemědělské techniky, jednak odpařování vody prodlužuje dobu vyschnutí zrna.

Svatá Markéta už srp zahodila do žita před dvěma týdny dny, ale většina zemědělců na Třeboňsku má pod střechou jen zlomek úrody. Někdo ještě s kombajnem nevyjel ze dvora. Důvod je jednoduchý – pořád prší. Jiná struktura zemědělství, pěstování nových plodin a zmechanizovaná práce se podmínkám oblasti musejí přizpůsobovat obtížněji než v suchých oblastech. Klima se přizpůsobit nehodlá. V dobách, kdy se ještě nepoužívaly kombajny, začínaly zde žně po 25. červenci. Z historického hlediska žně tedy zpožděny příliš nejsou. Avšak pěstování řepky a ječmenů, plodin dozrávajících na počátku července, býval tehdy téměř neznámý pojem. Hlavními plodinami byly žito a oves, pšenice kvůli nejisté sklizni se pěstovala jen v malém množství.

„Ještě jsme nesklidili nic a ani nikdo kolem. Je moc velké vlhko a každým dnem se horší kvalita zrna. Bohužel, ani na tento týden nejsou předpovědi počasí nijak příznivé,“ uvedl podnikatel Karel Zbudil z Třeboňska, který hospodaří na statcích v Branné a Lomnici nad Lužnicí. Dodává, že kvalita potravinářského obilí se den za dnem snižuje, hodně porostů je poválených, začínají prorůstat, zrna klíčí. A jakmile na řepku vysvitne slunko, tak se šešule otevřou a semena se vysypou, což sníží výnosy. (JIndřichohradecký deník)

Mezi kapkami zřejmě řepku sklízejí v sousedním podniku, patřícímu k Agrofertu. Jinak to není možné, když několikrát denně prší. Faktem je, že řepka z tamních polí zmizela. To si každý nemůže dovolit. Poroučet větru dešti mohou jen u Babiše. (fn, 30.7.2011)

pátek 29. července 2011

Šedá ekonomika ročně zhltne 565 miliard korun.

Šedá ekonomika se na celém hospodářství podílí sedmnácti procenty. Vyjádřeno v penězích to znamená, že mimo dohled státu se v příjmech ročně protočí 565 miliard korun. Vyplývá to ze studie The Shadow Economy in Europe 2010, kterou zpracovala karetní asociace Visa Europe spolu s poradenskou firmou A. T. Kearney a jejíž výsledky má deník E15 k dispozici.

Šedá ekonomika se dělí do dvou pásem. Širší, které je rozsahem na problému zhruba dvoutřetinové, je nepřiznaná práce. Tam se počítají například melouchy typu hlídání dětí za úplatu, úklid, opravy v domácnostech či doučování. Co se týče sektorů ekonomiky, nejčastěji spadá do oblastí stavebnictví, zemědělství a služeb v domácnosti. I ve velmi vyspělých státech, jako je Německo, si podobnou nedeklarovanou činností přivydělává až třetina lidí.Druhou částí šedé ekonomiky jsou úniky v malém byznysu, kde se pracuje s hotovostí a na transakce se nevydávají účtenky. To je rozšířené například v pohostinství, malých obchodech či v dopravě.

Za hloupost se platí.

Evropská komise včera oznámila, že částku na odškodnění evropských pěstitelů zeleniny zvýšila z 210 na 277 milionů eur. Důvodem je snížení odbytu produkce kvůli panice způsobené objevením bakterie EHEC.

Kde jsou zákony trhu? Kde je podnikatelské riziko? Kdo spravedlivě zjistí poškozené zelináře? Zase uspějí ti, co v tom umí chodit, co dovedou nejvíc křičet. Nejúspěšnější samozřejmě budou velké podniky a zájmová sdružení (na západ od Šumavy), které mohou zaplatit nenasytné agentury poradců, právníků a ekonomů. Co zbyde na osamělého zahradníka, lze si domyslet.

Z cizího krev neteče, říkají ti, co nastavují obě dlaně směrem k Bruselu. Kdo si chce přiznat, že tyto peníze nejdou z kapes královsky placených bruselských úředníků, ale z kapes všech občanů EU? Peníze pro zemědělce jsou sice smysluplněji využity než miliony utopené v v předražených dálnicích a plavebních kanálech a cyklostezkách pro zhýralé dovolenkáře, ale i tyto peníze pro tzv. zemědělce, kdyby například byly použity pro podporu zaměstnanosti ve venkovských regionech (průmysl, zemědělství, doprava), pomohly by k zlepšení ekonomicé situace, občanů, obcí, regionů i státu (daň z příjmu).

Ono to je vlastně logické. Když už úředník na deset kilometrů vzdáleném pověřeném městském úřadě nemá tušení, co se děje v v obcíc a osadách, co může o problémech obyvatelstva vědět politik a úředník na kraji či ministerstvu. Kde potom žije bruselský úředník?

Podle historických zkušeností je známo, čím blíže je úředník k občanovi, tím je jeho rozhodování přesnější a spravedlivější (tragikomické je, že tato situace na venkově byla za protektorátu i za vlády komunistů v 50. letech). V současnosti byla menším obcím odebrána státní správa a všechna rozhodovací práva. S obcí se staly kříženci stavebních firem, technických služeb a výběrčích poplatků. To jsou nejlepší podmínky ke korupci a množení podvodníků všeho druhu, na které z kraje či Prahy vidět není, a k sociální nerovnosti, protože jiní lidé mají morální zábrany brát to, co jim nepatří.(fn)

středa 27. července 2011

KDU-ČSL je proti rozkrádání státu.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil k vládním reformám. Ty ostře zkritizoval. Penzijní reformu považuje za loupež století a zvažuje podání ústavní stížnosti na reformu zdravotní. Chce především podporovat rodiny a omezit státní byrokracii a rozkrádání při státních zakázkách.

Výkony ministra financí Miroslava Kalouska nehodnotí příliš příznivě. „Je potřeba se podívat na data. Přes velké škrty se žádný úspěch nedostavil. Tak je třeba se zamyslet, kde se stala chyba. Nesouhlasím s plošnými škrty. Ty by měly být selektivní. Současné situace by se mělo využít k velké restrukturalizaci státní správy, která je přebujelá. Náš byznys živí obrovské množství lidí, jejichž výkon neodpovídá tomu, co vykonávají," řekl ParlamentímListům.cz Bělobrádek. Celý text

Rusko má o jednoho mužíka víc.

PPF Group nejbohatšího Čecha Petra Kellnera oznámila, že vstupuje do zemědělského podnikání v Rusku. Je to vůbec poprvé, co se některá ze skupin kontrolovaných Kellnerem pouští do tohoto oboru podnikání.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti Bavella B.V. koupil Kellner 100 procent akcií ruského zemědělského holdingu RAV AgroPro ve Voroněži. Na transakci se jako spoluinvestor účastní mezinárodní investiční fond RP Capital, který má pětinový podíl.

Cena ani další detaily transakce nebyly zveřejněny.

Agrární komora zásadně nesouhlasí s rozhodnutím ministra Fuksy.

AK ČR zásadně nesouhlasí s uvažovaným zastavením administrace již přijatých žádostí o dotaci na výstavbu BPS v rámci 13. červnového kola 2011 Programu rozvoje venkova, které MZe oznámilo tiskovou zprávou dne 22.7., z těchto důvodů:
Přínos bioplynových stanic pro státní rozpočet


ČR se zavázala EU, že bude mít v roce 2020 minimálně 13,1 % veškeré energie z obnovitelných zdrojů. Je to jeden z nejnižších závazků v rámci EU, kde je průměr 20 %. Bioplynové stanice pomohou naplnit dosáhnout tento cíl nižšími náklady. Na rozdíl od slunečních, větrných a vodních elektráren nevyrábějí pouze elektrickou energii, která je dotovaná spotřebiteli energie zeleným bonusem, ale i teplo, které je také započítáno do plnění závazku a to již dotované není. Například při průměrném využití tepla na úrovni 40 % je náklad na 1kWh z OZE u bioplynových stanic 5,5 x levnější než je podpora u slunečních elektráren spuštěných do roku 2010. Celý text APIC-AK

úterý 26. července 2011

Klaus: "Stát je špatný hospodář."

Když komunistický režim skončil, byla země bez dluhů a disponovala majetkem kolem 15 bilionů korun v dnešních cenách, neboli kolem 1 milionu korun na každého občana. Z jeho výnosů mu hradila školy, zdravotní péči i důchod.


"Stát je nejhorší hospodář," vyhlásil Klaus

. "Ať žije privatizace," skandoval dav.

"Není špinavých peněz", vyhlásil Klaus.

"Sem s nimi," skandoval dav.

" Bohatství zlodějů bude prokapávat ke každému," pokračoval Klaus.

" Ať žije Kožený," skandoval dav.

"Vytvoříme kapitálově silnou vrstvu obyvatel," vyhlásil Klaus.

Dav se začal řadit do front na kupónové knížky.


"Už nic nezbylo, jsme v dluzích, potřebujem další," vyhlásil po dvaceti letech Kalousek a rozeslal občanům složenky.

"Ať žije rozpočtová zodpovědnost," skandovali svazáci a šli ho zvolit.


A stát škrtá výdaje, a přitom zvyšuje státní dluh. (Světový unikát). (Jiří Krž, 26.7.2011)


pondělí 25. července 2011

Nová kritéria EK pro podpory v méně úrodných oblastech.

Evropská komise hodlá i po roce 2013 podporovat zemědělce v méně příznivých oblastech. Podle nových kritérií by o podporu mohli více žádat zemědělci i mimo horské a podhorské oblasti.

Nárok na podporu by neměla být paušální, jen aby se jim zvýšily příjmy, ale adresné. Kriteria by měla splňovat alespoň dvě třetiny obhospodařované půdy. (Paušální platby by se měly vztahovat jen na Švédsko a Finsko, kde jsou pozemky nad 62 stupněm severní šířky.) Podmínkami pro podporu na ostatních územích EU by například měla být vegetační doba kratší než 180 dní, zamokřené pozemky bez meliorací, suché pozemky a menší hloubka půdy než 30 cm, jíž prniknou kořeny. Další podmínkou by měl být sklon větší než 15 procent. Zařazeny by měly být další nevýhody jako půdy silně písčité, skalnaté, jílovité, zamokřené, příliš kyselé nebo zasolené.

Výše vyrovnávajícího příspěvku by se měla pohybovat v rozmezí 20 - 250 eur. Pro velké zemědělské závody by mělo platit stejné omezení jako u přímých plateb. Navrh hovoří o tom, že výměry, od kterých by podpory byly omezeny, by si měly jednotlivé státy vypracovat samy.

Další klíčová změna v návrzích EK by se měla týkat druhého pilíře SZP, je krytí podnikatelských rizik. Vzorem jsou kritéria v USA. Uvažuje se o financování až 65 procent pojištění úrody a stabilizace příjmů.

Fuxovy škrty rozzuřily Agrární komoru.

Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova


Oznámení žadatelům, kteří předložili ve 13. kole příjmu žádostí projekt v rámci záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).

Ministr zemědělství Ivan Fuksa s ohledem na situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie dal pokyn k zastavení administrace žádostí na výstavbu bioplynových stanic. Hlavním důvodem tohoto kroku je reflektování dalšího vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci Evropské unie a zároveň s tím souvisejících kontextů na poli agro – potravinářské produkce. Ukazuje se také, že hrozí riziko neúměrného nárůstu výkupu dotované energie. Dalším důvodem je úspora finančních prostředků. Bioplynové stanice se budou moci dál stavět, ovšem bez dotací. Využití cíleně pěstované biomasy nadále bude představovat nezastupitelnou roli v energetické koncepci. Nicméně Ministerstvo zemědělství společně s dalšími partnery bude hledat nejefektivnější způsob podpory obnovitelných zdrojů energie reflektující současnou situaci.


sobota 23. července 2011

Jezevci šíří tuberkulózu.

Zemědělci na britských ostrovech marně bojují s tuberkulozou skotu. Zjistilo se, že hlavními přenašeči nemoci jsou jezevci, kteří jsou však chráněným druhem.

Nepomáhá očkování skotů, ani návnady pro jezevce. Jako nejúčinnější ochranu vidí zahraniční odborníci ve snížení stavů těchto zvířat. Jejich lovem. Buď střelbou nebo chytáním do pastí. V roce 2010 muselo být poraženo 25.000 nemocných kusů dobytka, což znamenalo ztrátu 102 milionu eur.

čtvrtek 21. července 2011

Babiš loni měl zisk jen 2,58 miliardy.

Akciové společnosti Agrofert Holding podnikající v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu loni klesl čistý zisk více než o polovinu na 2,58 miliardy korun. Tržby však o třetinu vzrostly na 13,76 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.


Vedení Agrofert Holdingu loňské zvýšení tržeb a zisku přičetlo růstu poptávky v chemickém sektoru a vyšší výkonnosti potravinářské části holdingu, zejména v oblasti zpracování masa a výroby masných výrobků. K lepším výsledkům skupiny přispěly loňské akvizice firem Kmotr-Masna Kroměříž a Krahulík-Masozávod Krahulčí.


Agrofert Holding je v čele tuzemského zemědělsko-potravinářského sektoru. Má přední pozici v chemickém průmyslu, neboť je druhou největší tuzemskou chemickou skupinou a druhým největším producentem dusíkatých hnojiv v Evropě. Letos Agrofert Holding vstoupil do oblasti lesnictví, těžby a zpracování dřeva.

Zatím zbytečná radost zemědělců, domácí porážky skotu nebudou.

Senát vrátil sněmovně novelu veterinárního zákona, která měla chovatelům doma porážet porážet skot mladší dvou let a také jelenovitou zvěř z faremního chovu. O konečné podobě vládní předlohy rozhodnou poslanci. Senátoři tvrdí, že při domácích porážkách není zajištěna ochrana spotřebitelů.

"Nemůžeme připustit, aby zde byly dva druhy podnikatelů," řekl senátor Jan Hajda, který poukázal na to, že potravinářské podniky musely investovat miliony, aby splnily hygienické podmínky, kdežto zemědělci nic.Předlohu obhajoval ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Maso skotu podle něho nepředstavuje žádné riziko, v ČR nejsou nemoci přenosné ze skotu na člověka. Ke Kocourkovi se připojil Vítězslav Jonáš, podle kterého je nyní možná domácí porážka prasat, ovcí a koz a novela by pomohla chovatelům skotu. Většinu Senátu ale oba politici nepřesvědčili.

Rozšíření okruhu domácích porážek se nelíbí ani potravinářské komoře a zpracovatelům masa. Zpracovatelé se obávají, že maso z těchto porážek posílí již existující nelegální obchod.Chovatelé naproti tomu označují tvrzení zpracovatelů jako lobbistickou propagandou velkých zpracovatelských podniků poškozující zájmy farmářů.

Novela také slučuje pracoviště Státní veterinární správy, na což upozornil Jaroslav Palas. Povede to podle něho k tomu, že myslivci budou ulovenou zvěř zatajovat, aby ji nemuseli dávat na vyšetření, což prý ohrozí zdraví lidí.

středa 20. července 2011

V Austrálii bude rekordní úroda řepky.

Letošní příznivé počasí ve státech Západní Austrálie a a Viktorie je předpokladem k rekordní sklizni řepky. Podle odhadů by proti loňskému roku měla sklizeň být o 6 procent vyšší. Mělo by být sklizeno 2,59 milionu tun řepky. Důvodem vysoké sklizně, mimo příznivého počasí, je také rozšíření řepkových ploch o 1,83 mil. hektarů (o 15 procent).

Radost s velké sklizně kazí fakt, že v australských skladech je doposud 50.000 tun geneticky modifikované řepky ze sklizně 2010-2011, o kterou není zájem. Geneticky modifikovaná řepka údajně nesnáší výkyvy počasí, což se projevuje nízkým obsahem oleje.

Vláda chce český venkov zbavit internetu.

Dostupnost Internetu v domácnostech se v ČR pohybuje pouze kolem 60 %, což je pod průměrem EU. Nejnovější evropská strategie (dokument Evropa 2020) má jednu z priorit – boj proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel. Zvlášť je zdůrazňován boj proti „digital divide“ (digitální propast). Přístup k internetu je pro většinu evropských vlád základní podmínka k rozvoji venkova.


Zcela opačně se k venkovu chová současná česká vláda, která zrušením PIK jde právě proti cílům dokumentu EU a dokazuje, že vláda by se nejraději českých vesnic, které nemají podmínky pro velkoměstský prospěchářský způsob života, zbavila. Buď je srovnala se zemí jako nacisti Lidice nebo z nich udělala víkendové osady pro městské zhýralce.


V rámci takzvaných plnění úsporných opatření se ministerstvo vnitra rozhodlo, že od 31. 7. 2011 přestane platit za připojení českých knihoven k Internetu. Tímto opatření bude od internetu odpojena větší část z 3.441 knihoven v menších obcích a městech. V mnoha případech dojde i ke zrušení knihoven samotných. Ministerstvo údajně tím ušetří 100 mil. Kč, což například je proti miliardovým částkám, které vláda zaplatila za nové zbytečné autolékárničky do služebních vozidel bezvýznamná částka.


.

Z celkového počtu 3 441 je 483 knihoven připojeno pomocí satelitu, protože jiná možnost není. Nejvíce by měl být postižen řídce obydlený Jihočeský kraj, kde je příjem internetu nejkomplikovanější a nejdražší a pro velké množství domácností nedostupný.


Počty knihoven, které mají být odpojeny v jednotlivých krajích:

Jihomoravský 398

Jihočeský 466

Pardubický 180

Královéhradecký 206

Vysočina 298

Karlovarský 103

Liberecký 180

Olomoucký 296

Plzeňský 303

Středočeský 268

Moravskoslezský 274

Ústecký 191

Zlínský 200

Sedlák naletěl podvodníkovi.

V rukou kriminalistů skončil 38letý muž z Krumlovska. Na konci roku 2009 se v krajském městě sešel s 36letým mužem z Budějovicka a domlouvali si spolu nákup zemědělského stroje.

„Obviněný slíbil poškozenému obstarání obracecího stroje na seno. Převzal od něj zálohu ve výši třicet tisíc korun s tím, že dodá stroj nejpozději do února. Neučinil tak, namísto toho si peníze ponechal a použil je pro svou potřebu,“ popsala budějovická policejní mluvčí Regina Tupá.

Tímto jednáním se dotyčný dopustil zpronevěry a v případě uznání viny a odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení. (pol)

úterý 19. července 2011

Rakušané koupili méně traktorů, ale jsou patrioti.

Celkem 3.571 traktorů koupili rakouští zemědělci v první polovině roku 2011. Je to o 255 traktorů (6,7 procenta) méně než za stejné období předcházejícího roku.

Na poklesu nákupů traktorů se podílela řada okolností, hlavně obavy z budoucnosti, ze snížení cen masa a mléka. Největší propad je ve vinařství, vinaři koupili jen 126 traktorů, coý je o 30 procent méně než vloni. Naopak vzrostly nákupy traktorů pro města a obce o 20 procent.

Ze značek nejvíc Rakušané kupují traktory od domácích výrobců. Značku Steyr koupilo 565 Rakušanů, což je o 41 strojů méně než loni. Traktorů tyrolského výrobce Lindner bylo prodáno 520 kusů. Na třetím místě je John Deere s 489 traktory (proti loňsku méně o 144 kusů).

Na dalších místech jsou New Holland (465 traktorů) Fendt (398 traktorů), Deutz-Fahr (258 traktorů), Maseey-Ferguson (242 traktorů)¨, Same (144 traktorů) a Valtra (125 traktorů).

neděle 17. července 2011

Fuksa, ministr za všechny prachy.

Ministr zemědělství Fuksa oznámil svůj úmysl hlasovat pro zvýšení DPH na jednotných 19 procent a pro snížení sociálních dávek. Většina ekonomů však soudí, že zvyšování DPH je cestou do pekel, ke stagnaci ekonomiky státu. Na zvýšení DPH by doplatili všichni, včetně zemědělců-příslušníků rezortu, který Fuksa řídí.

Ministr Fuksa svým prohlášením dal jasně najevo, že buď problémům svého rezortu vůbec nerozumí, nebo mu nevadí další úpadek českého zemědělství, že přednější pro něho jsou stranické zájmy.
Prezident AK Veleba předpovídá, že mimo zvýšení cen potravin vyšší DPH přinese úpadek zemědělských závodů. Zvýší se cena potravin, spotřebitel začne ještě víc šetřit na jídle, zpracovatelé budou potřebovat méně surovin.

Zemědělcům, kteří od počátku zavedení DPH svou produkci prodávali za nižší sazbu, jednotná daň způsobí komplikace. Především plátcům DPH. Ani drobní zemědělci-neplátci DPH nevyjdou bez ztráty kytičky, i když zásluhou nižší ceny mohou mít lepší odbyt, ale vyšším výdajům se nevyhnou. Těm se nevyhne nikdo, protože se zvýší obecní poplatky, nájmy, odpady, voda atd.

Prezident Potravinářské komory Toman, se navíc obává, že lidé z příhraničních oblastí budou nakupovat v zahraničí. Zvýšené DPH bude nadále ničit české chovy prasat a kuřat. Proti zvýšení DPH bude hlasovat ČSSD, KDU-ČSL a pravděpodobně komunisté. Chytrou horákyni opět hrají Věci veřejné.

pátek 15. července 2011

Pozor na internetové veterinární lékárny.

Minulý týden bylo v Anglii odsouzeno třináct lidí, kteří prostřednictvím internetu prodávali padělané léky. Mezi zákazníky byla spousta zemědělců a veterinárních lékařů.

Skupinu podvodníků vedli manželé Ronald Meddes (73) a Regine Lansley (62). Odhaduje se, že byly podvedeny asi 4.000 lidí, kteří za nesprávné léky zaplatili na 6 milionů liber. Léky banda vyráběla a skladovala ve Francii a Belgii. Pro veterinární léky měli založenou firmu Eurovet.

"Tato kausa je lekcí pro lékaře, veterináře i zemědělce. Zjišťuje se, kolik lidí a zvířat nelegálním dovozem padělaných léků bylo poškozeno," řekl prezident britské veterinární asociace Harvey Locke. "Používání léků neznámého původu se nepříznivě nemusí projevit hned po použití. Může se projevit i po delší době. Tyto veterinární léky jsou nebezpečná i pro lidi, protože se jejich rezidua dostanou do potravinového řetězce." Vyzval veterinární lékaře a zemědělce, aby kupovali léky jen od důvěryhodných prodejců, kteří jsou uvedeni na webových stránkách Britské veterinární asociace.

KDU-ČSL nesouhlasí s vládními reformami.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka české zdravotnictví reformu sice potřebuje, nicméně reforma zdravotnictví koaliční vlády Petra Nečase situaci naopak zhorší.


„Zarážející je už způsob projednávání novely. Podstatná část takto závažných zákonů je měněna těsně před jednáním parlamentních výborů, navíc bez předložení hodnocení dopadů. O kvalitě reformy svědčí i to, že legislativní proces zákona ještě není u konce a poslanci již tento týden projednávají jeho další novelu,“ upozorňuje Bělobrádek.


KDU-ČSL podpořila i stanovisko Národní rady osob ze zdravotním postižením, kteří požadují, aby platba regulačního poplatku 100 Kč za den pobytu v nemocnici byla limitována maximálním počtem dnů. „V Německu mají tento limit 28 dnů. Bez takového omezení se dlouhodobě nemocní mohou snadno dostat do vážných obtíží, jak zaplatit třeba nájemné,“ uvádí předseda KDU-ČSL.


Vládní novela pak podle lidovců navíc ze zákona o resortních oborových a zaměstnaneckých pojišťovnách vypouští tzv. Hovorkův paragraf, který znemožňoval slučování zdravotních pojišťoven bez vážných důvodů. KDU-ČSL je parlamentní stranou, neboť má své zástupce v senátu.

EU musí dotovat vývoz zemědělské produkce.

V roce 2010 dala EU 47,4 milionu eur na podporu vývozu zemědělské produkce. Za tyto peníze byla placena reklama, která vysvětluje přednosti evropské produkce.

Hlavní důvod, proč EU musí vynakládat obrovské částky na reklamu své zemědělské produkce, je fakt, že předpisy EU na výrobu zdravých potravin, ochranu životního prostředí a ochranu zvířat jsou tak přísné, že cenou není možné konkurovat producentům v okolním světě.

EU komisař Dacian Cioloş včera vyzval k veřejné konzultaci o přidané hodnotě evropských potravin. Názory by měly být zveřejněny v "Zelené knize", kterou EK vydává.

čtvrtek 14. července 2011

Zemědělská půda ubývá a ztrácí cenu.

Podle informací Výzkumného ústavu meliorací a průzkumu půd ubývá zemědělské půdy a klesá její cena. Důvodem poklesu hodnoty půdy je vodní a větrná eroze. Mezi roky 2010 až 2012 ceny meziročně poklesly o 126 milionů korun. Ohrožená je zejména jižní Morava, která se na propadu podílí bezmála 70 miliony korun.


Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Jižní Morava se na propadu cen zemědělské půdy podílí více než 55 procenty.


Klesá také cena půdy zjištěná při aktualizaci bonitace. Celková výměra zemědělské půdy v České republice je 4,2 milionů hektarů. Další úbytek zemědělské způsobuje zábor pro průmysl, dopravu a obchod. I v tomto jsou nejvíce postiženy úrodné půdy. Naopak kvůli řádění ochranářských organizací v méně úrodných oblastech je téměř nemožné změnit zemědělskou půdu na stavební a ostatní plochy.

Za spěch vlády budou platit všichni.

Koalice rychle nyní rychle přijímá protilidové zákony. Jejich dopady a nesmyslnost vyjdou najevo až se zpožděním a ještě později se zjistí jaké obrovské náklady na ně bude třeba vynaložit. To znamená, že rozhořčení občanů bude kulminovat, když už bude pozdě. Taktika, proti které jsou bezmocni odboráři, opozice i 80 procent občanů..

Rok 1968 se obvykle vykládá jako akce KSČ, ale v pohybu byl především národ nestranický. Vítězové vydali Poučení z krizového vývoje, což byl návod, jak si udržet teplá vedoucí místa na všech úrovních. Zapomněli však na to, že poučení vlastně nemělo význam pro řadové komunisty, ale bylo nejcennější pro lidi, pro které jsou moc a majetek důležitější než ideologie. Ti velmi poctivě sloužili komunistickému režimu, který jejich loajalitu odměnil důvěrou a umožněním studia v prestižních západních institucích. Studovali a trpělivě čekali na svou příležitost, až se po normalizátorech uvolní místa. Ta přišla v roce 1989. Ambicím těchto univerzálních prospěchářů vůbec nevadilo, že komunisté museli odejít od vesla. Když by tehdy komunisté nepadli, pravděpodobně by dnes Klaus, Nečas, Kalousek aj. připravovali i komunistické protilidivé reformy, zasedali ve vládě, hlasovali ve Federálním shromáždění a řečnili při prvomájových manifestacích.

A rok 1989 dal skutečnou možnost, aby se politika začala dělat lépe. Občanské fórum fungovalo. Václav Klaus však dokázal zařídit své zvolení předsedou OF za pomocí takových delegátů, kteří k tomu neměli potřebný mandát. Potom s přispěním Pavla Rychetského Občanské fórum zlikvidoval. Následky tohoto činu pro národ právě vrcholí.

Nářky, že se nedá nic dělat, nejsou na místě. Dost se toho podařilo ve Skandinavii a také některé události ve světě, například v Argentině, v Egyptě a ve Španělsku ukazují odklon od tradičních násilných akcí a ideologické politiky směrem k participativní demokracii a kulturnímu jednání. Ukazuje se, že české defenestrace a francouzské zapalování aut nemusí být jedinou formou protestu, a možná je dnes lepší pevné rozhořčení. Kultivace formy protestů dává větší naději na trvalý výsledek. On ten Ghándí nebyl až tak velký podivín, ale nesmíme se dát znovu oklamat, jako v devadesátém roce. (Jiří Krž, 14.7.2011)

středa 13. července 2011

Průměrná cena zemědělské půdy 406.957 Kč/ha.

Ve Velké Británii stoupá poptávka po zemědělské půdě. její cena se opět zvýšila. Během 2. čtvrtletí 2011 se průměrná cena zvýšila o 3 procenta. Proti stejnému období loňského roku je o 7 procent vyšší.

Poprvé cena britské zemědělské půdy překročila 6.000 liber za akr (14.820 liber za hektar). To odpovídá částce 406.957 korun za hektar. Průměrně se ve Velké Británii prodává zemědělská půda za 6.156 liber za akr. Jsou však velké rozdíly mezi regiony. O malé plochy téměř není zájem. Vzhledem k zájmu investorů a zemědělců, očekává se, že by cena brzy mohla překročit 9.000 liber za akr.

Budeme spalovat zaživa vdovy?

V současné době se v české politice "vyznamenávají" Věci veřejné. Veřejnost s téměř němým úžasem sleduje, kolik prospěchářů a lhářů tuto stranu reprezentuje. Na veřejnost pronikly informace o tom, že budou zrušeny vdovské a sirotčí důchody, které oficiálně byly zavedeny na konci 19. století. Neoficiálně na šlechtických velkostatcích byly na základě pojištění vypláceny sirotčí důchody už ve středověku. Věci veřejné na to reagovaly svým charakteristickým způsobem.

Předseda VV Radek John uvedl „V rámci rozpočtu jsme na zmírnění dopadů zdravotní a důchodové reformy vybojovali 38 miliard," a dodal, že se budou snažit ještě nějaké peníze pro dopady získat. „V případě, že se najdou ještě další stovky milionů, podpoříme další věci, ale v tuto chvíli jsem přesvědčen, že 38 miliard je pro nás opravdu vyjednávací úspěch," konstatoval John, který mimo populistických blábolů, dělá vše pro to, aby se tato partička křivých charakterů udržela u koryta co nejdéle.

„Neustále vyjednáváme pojistku pro lidi, kteří jsou v těžší situaci. Je to 38 miliard úlev, které zůstanou v kapsách lidí." Pronesl John. Může někdo pronést větší hloupost? Tomu se dá rozumět i tak, že částka je třeba určena pro lidi ze Sazky, kteří jsou v jakési nouzi. Vdovám nezbude, než se nechat spálit s nebožtíky, jak se to dělo kdysi v Indii. (J.Krž, 13.7.2011)

úterý 12. července 2011

Klausova spravedlnost: ODS je nejrovnější mezi rovnými.

„Rozhodnutí Václava Klause udělit milost bývalé stranické kolegyni, která v době jeho šéfování ODS zastupovala tuto stranu v místní samosprávě, považuji za skandální. Prezident by měl své rozhodnutí přehodnotit, neboť podezření, že se nechal ovlivnit stranicko-politickými sympatiemi k odsouzené podvodnici je vážné," vyjádřil se předseda zelených Ondřej Liška.

Podle zelených Klaus zohledňuje sympatie ke svým politickým podporovatelům a vyzývají jej, aby své rozhodnutí vzal zpět.

"Toto rozhodnutí je další ranou zasazenou zbytkům důvěry veřejnosti ve spravedlnost v českém státě. Jak můžeme chtít, aby veřejnost důvěřovala ve spravedlnost, když hlava státu udělí milost podvodnici, která způsobila veřejným rozpočtům škodu přesahující 10 miliónů korun,“ dodal Liška. Zdroj: Novinky

pondělí 11. července 2011

Bartoška kasíruje zisk z MFF, stát platí výdaje.

Ministerstvo kultury dotuje karlovarský MFF 30 miliony korun, Karlovarský kraj třemi a město Karlovy Vary osmi. Zbytek obstarají sponzoři. Ten hlavní, firma ČEZ, je polostátní a ročně poskytuje 22 milionů korun. Na základě čtyřleté smlouvy tak věnuje MFF téměř devadesát milionů korun.K dalším tzv. partnerům patří RWE, Vodafone, UniCredit Bank, ČD Cargo, Eurovia, Budweiser Budvar, KK CG Karla Komárka, Sony a Kapsch. Celkový rozpočet festivalu činí ročně kolem 135 milionů korun.

Historie karlovarského festivalu je dlouhá a zajímavá. V posledních letech je spojována především se jménem prezidenta Jiřího Bartošky, takže jde spíše o festival Bartoškův. Tento vychytralý herec
a manažer si totiž postupně prestižní přehlídku přivlastnil. Je to on, respektive jeho firma Film Servis Festival Karlovy Vary, kdo kasíruje veškeré příjmy z festivalu. A jak už to u nás chodí, obrovské výdaje hradí stát.

Bartoška coby prezident festivalu město pokáral za nedostatek kinosálů a v televizi si stěžoval, že kromě Thermalu musí všechny promítací sály postavit sami.Že se promítá se v rekonstruovaných a celoročně fungujících kinech Čas a Drahomíra a promítací zařízení bylo umístěno v divadle a Lázních III., o tom Bartoška pomlčel. Letos přibylo nové Letní kino s kapacitou tři tisíce míst. Prezidentovo neustálé peskování konšelů se stalo opakovaným folklórem.

Namísto toho, aby si diktovali podmínky Karlovaráci, kteří festival prokazatelně zachránili před jeho zánikem (a ne tedy Bartoška, jak on neustále vyhlašuje), je tomu přesně naopak. A je to dosti zajímavé, že členové nadace Film-Festival Karlovy Vary jsou vyměňování tak jak v Karlových Varech probíhají politické zvraty. Zdroj:http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/202354.aspx

Legendární hokejista Jaroslav Jiřík jako pilot zahynul.

Hokejová legenda a pilot Jiřík zahynul v letadle.

V Brně-Medlánkách se zřítilo malé jednomístné sportovní letadlo. Podle policie na místě zahynul pilot.

Tragédie se stala v Brně po poledni. Pro jedenasedmdesátiletého pilota šlo o první let ve zbrusu novém letadle. Muž si ultralehký sportovní stroj dovezl o víkendu a zřejmě ho chtěl vyzkoušet. Hned po startu na letišti v Brně-Medlánkách se ale dostal do potíží a zřítil se. Neovladatelný stroj dopadl do řepkového pole poblíž letištní dráhy, během chvíle se vzňal a pilot v něm uhořel.

Protože na první pohled nebylo patrné, zda se jedná o jednomístný nebo vícemístný letoun, byl na místo povolán i vrtulník, aby propátral okolí místa dopadu a zjistil, zda se poblíž nenachází ještě další usmrcená nebo zraněná osoba. Vyšetřování příčin nehody může trvat i několik týdnů.

Podle neoficiálních informací byl pilotem jednasedmdesátiletý Jaroslav Jiřík, bývalý hokejový reprezentant Československa a první Čech, který si zahrál v NHL.

Je-li špatná vláda, jaké mohou být její reformy?

Náš stát upadl do špatných rukou – to normálního člověka napadá už od roku 1990, kdy Václav Klaus byl záhadným způsobem zvolen předsedou Občanského fóra, které hned rozbil a ze získaného materiálu sestavil ODS. Začalo tunelování, devastace národního hospodářství, rozkrádání národního majetku, degradace vyspělé průmyslové a kulturní země na kolonii uprostřed Evropy. S odstupem času se člověk nemůže ubránit podezření, že tohle všechno bylo předem připraveno v podzemí Prognostického ústavu.


Nejzávažnější škody nastaly na mravním stavu národa, který předchozí dobu omezení osobních svobod přečkal poměrně dobře. Stačí porovnat stav téže země po roce 1918 a po roce 1989. Za necelých dvacet let Masaryk pozvedl stát mezi nejlepší na světě, za dvacet let klausizmu země soustavbě upadá hospodářsky i mravně. Dvacet jedna let se stále více ukazuje zrada ODS, která slibovala situaci zlepšit. Stal se pravý opak.


Kdysi se věřilo, že na plnění vůle lidu je volený parlament. Ten se za dvacet let stal loutkovým divadlem, přičemž drátky loutek drží pevně bohatí kmotři. Rozhodování parlamentu a vlády ve prospěch vlastnických struktur je již tak silné, že nejsou brány v úvahu ani ústavní zákony, natož vůle lidu.


Informovanost obyvatelstva o hrůzném stavu věcí je zásluhou medií, ovládaných rovněž oligarchy, je zamlžovaná, zabalená do barevné reklamy a bulváru. Nestydaté lhaní koupených politiků je medii vydáváno za většinový názor.


Vláda cyniků valí kupředu změť špatných, nebezpečných, nevratných a přitom neprojednaných opatření tak rychle, že na ně není možné přiměřeně reagovat. Rychlost v přijímání protilidových zákonů je největší trumf každé totality. Není třeba jmenovat Německo po Hitlerově vítězství, stačí připomenout Československo v letech 1848-1949, kdy se národní shromáždění stalo hlasovací mašinou, která prakticky bez projednávání schvalovala všechny komunistické návrhy zákonů. Ani dnes žádné námitky, dokonce ani poukazy na rozpor se zákonem, nejsou akceptovány.


Dopravní stávka? Vláda ale neustoupila od žádné špatnosti. Je generální stávka nadějí na jejich odvrácení? Je zde fakt, že před rozkradením státu jsme byli tak bohatí, že ani po něm ještě mnohým není dost zle, aby museli vyjít do ulic, a přitom o nic nepřišli. Ale pozor, národní majetek je ztracen, a proto je „reforma“ seřízována tak, aby teď kradla přímo v domácnostech a kapsách občanů. Ti kteří si zvykli na vysoké příjmy, zajišťované vládou, a vysokou životní úroveň, se omezovat nedokážou. Vláda už nemá možnost vybírat peníze jinde než u občanů. (Jiří Krž, 11.7.2011)

pátek 8. července 2011

SZP: kriteria pro znevýhodněné oblasti.

V souvislosti s rozpčtem EU a SZP vyplouvá na povrch jedna otázka za druhou. Rozdíly v podmínkách pro zemědělství jsou mezi členskými státy tak velké, že je prakticky nemožné vypracovat taková kriteria, podle kterých by bylo možné vydávat podpory pro zemědělce.

Rozdíly jsou i mezi regiony v jednotlich zemích. Česká republika nepatří k největším státům, přesto se jinak hospodaří v nížinách, jinak v horách, ale ani to není možné brát jako pravidlo. Jsou výše položené oblasti, kde jsou výhodnější půdní a klimatické podmínky než v oblastech s nižší nadmořskou výškou, které třeba trpí suchem, nebo jiné naopak zamokřením.

Určitá kriteria EK navrhla v roce 2009, ale hned se ozval bezpočet námitek. Proto byly všechny státy vyzvány k teoretickému vyzkoušení těchto prvidel. Podle těchto pravidel by byly znevýhodněny například nízko položené písčité přímořské oblasti, s bezvýznamnou nadmořskou výškou. Nejvíce by asi bylo znevýdněno zemědělství v celé východoněmecké zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Nesouhlasné hlasy se ozývají i z Francie, Velké Británie, Polska, Itálie i Rakouska.

Problémem se zabývá i Evropský parlament, který také pravidla EK kritizuje. Ta byla založena na délkách vegetačních období, teplotních stresech, struktůře půdy, hloubce zakořenění, stavu vody v půdě a na svažitosti. Jedno z těchto kriterií by muselo splňovat nejméně 66 procent zemědělské půdy. Evropský parlament navrhl, aby se do uvedených 66 procent sčítala kriteria.

K uvedeným diskuzím o kriteriích znevýhodněných oblasti zatím mlčí komisař Cioloş. Očekává se, že je představí v říjnu, kdy má být zveřejněn celý návrh Společné zemědělské politiky po ro roce 2013.

čtvrtek 7. července 2011

Růst cen potravin.

Růst cen potravin ve Velké Británii výrazně ovlivňuje inflaci. V květnu letošního roku se cena potravin zvýšila o 2,3 procenta, v červnu o 2,9 procenta.

Růst cen potravin podle British Retail Consortium (BRC) je způsobován zvyšovánímt cen komodit. Proti situaci před rokem se ceny kukuřice zvýšily o 78 procent. To mělo vliv na ceny masa, vepřové i hovězí podražilo o 20 procent. Stejně se zvýšila i cena cukru. Hlavní podíl na růstu cen má sucho a nižší úroda v Rusku, Číně, Střední Asii, USA a Kanadě. Rovněž povodně, které zasáhly Austrálii a Jižní Asii vyvolaly tlaky na zvyšování cen zemědělské produkce.

BRC varoval před dalším zvyšování cen potravin, protože to může způsobit politickou nestabilitu. Zákazy vývozu způsobuje paseku na trhu hlavně Rusko.

BRC upozorňuje na to, že ve Velké Británii (z českého pohledu mají Britové mnohem větší příjmy než obyvatelé ČR) jsou rozpočty domácností na hraně, roste zadlužování. Působí zde vlivy nejen vysokých cen komodit, zvyšující ceny dopravy a cla, ale také klesající hodnota libry a vysoká DPH.

středa 6. července 2011

Kanada také žloutne.

Pěstování řepky se šíří po celém světě jako AIDS. Podle kanadského statistického úřadu dojde v letošním roce k výraznému rozšíření ploch osetých řepkou.

Očekává se, že v průměru se plochy řepky olejky zvýší o 17.7 procenta, což je o 3 miliony akrů. Celková plocha řepky ba tedy měla být 16,6 milionu akrů (1 akr= 2,5 ha).

K největšímu zvětšení řepkových polí dojde v prériích provincie Saskatchewan, kde se plochy řepky zvýší o 30,8 procent. V provincii Alberta se zvýší plochy řepky o 12,6 procenta, naopak v provincii Manitoba se očekává pokles ploch o 4,2 procenta. Důvodem je nevhodné klima pro pěstování řepky.

úterý 5. července 2011

Řidičák bude možně získat jen ve velkých městech.

Další krok na zhoršení života ve venkovských oblastech chystá ministerstvo dopravy. Důležité úřady mají být přemístěny do velkých, krajských, měst. Do krajských měst by se měli přesunout zkušební komisaři autoškol.

Ministerstvo dopravy plánuje změny v rámci českého "autoškolství". Provozování autoškol už by podle návrhu nově nespadalo pod obce ale pod kraje.Tak prý se nemůže stát, že by žák, který nedělal zkušební jízdy ve velkoměstském provozu, dostal řidičský průkaz. Doposud udělali zkoušky i ti, kteří v autoškole neprojeli světelnou křižovatku, kruhový objezd nebo tramvajové koleje.

K tomuto opatření ministerstvo vede údajné podplácení zkušebních komisařů na venkově. Připravuje se zřejmě vyřazení zkušebních komisařů z malých obcí. Zkoušky by se konaly jen velkých městech. Aby práci městští komisaři zvládli, budou muset zkoušet v nočních hodinách a o víkendech.

Je to úplně jiná tendence než byla ražena po roce 1945, kdy se autoškoly a zkušební komisaři stěhovali i do nejmenších vesnic, kde lidé řidičské průkazy nechtěli a vymlouvali se na vzdálenost do autoškoly. Republika však chtěla především na venkově dostatek řidičů. Byli lidé, kteří dostali řidičský průkaz, aniž absolvovali autoškolu i zkoušky, přesto se potom třeba 50 let živili jako řidiči z povolání. A jezdili bez nehod po celé republice.

sobota 2. července 2011

Evropská unie je to nejlepší, v čem můžeme žít.

Při přebírání předsednictví V EU řekl polský premiér Donald Tusk, že Polsko udělá všechno pro to, aby se Evropské unii vrátila nejslavnější strategie a sebevědomí. Řekl, že EU je nejlepší místo na světě, kde se člověk může narodit a žít.

Evropská unie je v Polsku nesmírně populární, podporuje ji téměř všechno polské obyvatelstvo. Polsko se zásluhou členství v EU stalo jedinou evropskou zemí, která i v době krize byla v recesi. Polská ekonomika se stala nejrychleji rostoucí ekonomikou EU.

Tusk ostře odsoudil pokrytecké chování Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. To, co tyto země vyvolaly kolem řeckých financí a rozpočtu EU a jak vyvolávají strach z přistěhovalectví, je podle Tuska neslučitelné se zásadami, na nichž EU byla vytvořena. "Způsoby, jakým je dáván prostor euroskeptikům, je jen výrazem zbabělosti, která nás může dovést k další evropské krizi. Řeči o omezování suverenity, jsou pro nás, kteří jsme poznali podřízenost Sovětskému svazu, k smíchu. Integrace v EU neohrožuje suverenitu žádného členského státu," řekl Tusk.

pátek 1. července 2011

Dnes se Polsko ujímá předsednictví EU.

Dnes odpoledne odletí maďarský premiér Viktor Orbán do Varšavy, aby štafetu "předsednictví" Evropské unie předal polskému premiérovi Donaldu Tuskovi.

Donald Tusk, který za krátkou dobu získal respekt doma i v zahraničí, přejímá evropské kormidlo ve chvíli, kdy mnozí lámou ruce nad osudem Řecka. "Musíme Papandreovi pomoci," řekl Tusk. Polsko se za krátkou dobu stalo jednou z vůdčích sil EU, proto se očekává, že přispěje k vyřešení řady celoevropských otázek. "Proiritou polského předsednictví je solidarita." dodal Tusk.

Jedním z polských cílů je přiblížení východní Evropy k EU. Ukrajina, Bělorusko a Gruzie mají předpoklady stát se dalšími členy EU. Ani proti přijetí Turecka Polsko nemá vážnější námitky.

Předání předsednictví EU ve Varšavě budou přítomni prezident Evropské komise Jose Manuel Barroso a předseda Rady Evropy Herman Van Rompuy.

Definice aktivní zemědělec je nezbytná.

Evropský účetní dvůr (ECA) doporučil, aby zemědělské subvence byly spravedlivě určeny jen skutečným zemědělcům. Pojem "zemědělec" je brán příliš široce, skryjí se v něm lidé. kteří se skutečným zemědělstvím nemají nic společného.

Objevují se názory, že za aktivního zemědělce by měl být označován jen ten, kdo se zabývá obděláváním zemědělské půdy a přitom zemědělskou produkcí. Pouze tito tito zemědělci by měli být příjemci subvencí EU, které by však neměly sloužit k zvyšování produkce.

Bohužel objevuje se bezpočet náminek, že může dojít k nespravedlivému vyřazení některých farem. Účinnou zbraní odpůrců (velkovýkrmen apod. bez zemědělské půdy) je pojem "konkurenceschopnost evropského zemědělství".

S definicí pojmu "aktivní zemědělec" většina politiků souhlasí, konkrétní pravidla je však velmi těžké vypracovat. V každém případě by byla posílena pozice byrokracie a platebních agentur.