"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 31. prosince 2012

Nechceme sociální dávky, chceme práci a slušnou odměnu.


Chceme stát, který vytváří  podmínky pro to, aby lidé mohli maximálně realizovat své schopnosti. To znamená snížit nezaměstnanost na minimum. Každý, kdo je zdravý, by měl mít možnost pracovat. (Klub mladých ochránců venkova)

Česká republika není USA nebo Anglie. Mělo by bráno být v úvahu její historické osídlení. Prakticky celé území země bylo zemědělsky a lesnicky obděláváno,  čemuž bylo přizpůsobeno osídlení.  Lidé pracovali hlavně v zemědělství. Vesnice byly hustě rozmístěny po celé zemi. Pouze města se zabývala obchodem a řemesly, ale i ta byla malá a hustě rozmístěná. Teprve od 18. století rozvoj hornictví a průmyslu způsobil přibývání lidí v některých oblastech.

Jedním z prospěšných činů komunistického režimu byla výstavba průmyslových objektů v chudých zemědělských oblastech. Zabil tím dvě mouchy jednou ránou. Dal lidem zaměstnání, o které zásluhou mechanizace zemědělství přišli, a zachoval základní osídlení vesnic. Navíc se pokoušel o takovou industrializaci zemědělství, aby v něm pro vesnické obyvatelstvo bylo dost pracovních míst. S tím souvisela i hustá veřejná doprava a zásobování vesnic. Výstavba zemědělství a venkova však probíhala zásluhou přerozdělení peněz, které například chyběly v obchodě, v údržbě a modernizaci silnic, budov atd. Rovněž kontrolou bank a mezd vedoucích pracovníků, právníků, umělců, vědců, úředníků i politiků byly získávány velké prostředky pro venkov.

Po roce 1989 se z venkova stal obětní beránek privatizace. Zůstala ze strany státu jen jakási uměle udržovaná veřejná doprava a sociální dávky. Byly zlikvidovány malé průmyslové podniky, ty staré i ty postavené za vlády komunistů. Klasické středoevropské soukromé zemědělství obnoveno nebylo. Centra postsocialistických zemědělských podniků se přemístila do měst, zanikla přidružená výroba. 

Nikdy není pozdě, místo sociálních dávek znovu stavět na venkově fabriky. Nechceme vyplácení finančních prostředků tam, kde se lidé můžou živit prací. Chceme takový stát, který uznává důstojnost člověka a vytváří podmínky pro jeho svobodný a samostatný život.


Žádné komentáře:

Okomentovat