"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 30. ledna 2013

Volby prohrála především slušná občanská společnost..

Volby prezidenta České republiky skončily katastrofou.
 Nikoli kvůli vítězství Miloše Zemana, ale kvůli iracionální zlobě, která vyšlehla uvnitř společnosti v předvolební kampani. Svátek demokracie zaplevelila morální bída.

Klauszemanovská angažovanost médií.
Stoupenci Miloše Zemana pragmaticky nezabrnkali, ale prudce uhodili do nejhnusnějších strun v lidské duši – začali kádrovat rodinu protikandidáta. Tak jako do dělaly totalitní režimy. Děti zase  mají trpět za rodiče. Zvláště Klausova rodina se předvedla v celé své špíně.

Zeman svým způsobem komunikace nepřesvědčil, ale trefil do černého. V jeho táboře se kromě části levicových voličů, kteří logicky nepodpořili Schwarzenberga, protože jednoduše nemohli podporovat místopředsedu pravicové vlády, objevila směs vyznavačů násilí.

Praha versus Česká republika
Zeman ve druhém kole získal téměř o 450 tisíc nových voličů víc než Schwarzenberg – i díky uvedené nízkosti. Kdyby se počítaly výsledky jen z nově získaných voličů (z přírůstku) a voliči obou kandidátů z prvního kola by se nechali stranou, Zeman by nevyhrál v poměru 54,8 ku 45,2, ale 58,7 ku 41,3 procenta. Na svou stranu totiž získal i další české kraje. Zatímco první kolo šlo hodnotit jako Zemanovo většinové vítězství na Moravě a Schwarzenbergův úspěch v Praze, druhé kolo se proměnilo v nerovný souboj prosperujících velkých měst (Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice) s marxistickým zbytkem České republiky.

Prohra občanské společnosti.
Zemanova kampaň oproti té Schwarzenbergově gradovala, ať si o ní myslíme, co chceme. Zatímco před první kolem Zeman působil jako přívětivý otevřený kandidát, jak jsem napsal, pak mezi oběma koly se předvedl žlučovitý podrazák, čímž oslovil další voličské skupiny. Šlo o předem promyšlený plán rozčeřit nacionální vlny, na které bude reagovat většina trvale do ruda zabarvených českých mozků. S nimi Zeman vystoupil hned v první televizní debatě u Václava Moravce minulý čtvrtek. I kdyby Schwarzenberg nechyboval, na Zemanově vítězství by se nic nezměnilo.

Zeman vyhrál díky zmíněné nízkosti. Obraz naší společnosti je opravdu tak katastrofální. Kampaň obou týmů mluví za vše, byť z hledika první signální soustavy byla bezpochyby podlejší ta Zemanova.

Zemanovo vítězství vypovídá především o stavu naší společnosti, jejímž je Zeman umným pozorovatelem (ozvučnicí). Její nálady dokázal dobře odhadnout. Občanská společnost se svým voláním po změně prohrála.

Německo je traktorovou velmocí.


V uplynulém roce bylo na území Německa registrováno 1,274.762 traktorů. Tyto traktory jsou určeny pro práci či dopravu v zemědělství, lesnictví, zahradnictví, lesnictví, vinařství a v dalších zemědělských odvětvích.
Nejvíc traktorů bylo registrováno v Bavorsku, kde je 391.305 traktorů, následuje Bádensko Würtenbersko s 205.156 traktory a Dolní Sasko se 157.620 traktory.

V roce 2011 němečtí producenti exportovali traktory v hodnotě 2,8 miliard euro. Přibližně tři čtvrtiny traktorů od německých výrobců směřují do zemí Evropské unie. 

Německý zemědělský průmysl má světové prvenství v inovacích. Stroje řízené prostřednictvím satelitů jsou precizními výrobky, které dokážou zpracovávat půdu a perfektně provádět setí, hnojení a chemickou ochranu. Precizní zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí, je samozřejmým záměrem německého zemědělského průmyslu.

úterý 29. ledna 2013

Hlášení domácí porážky skoro jako za protektorátu.


Hned druhý právní předpis, který byl v tomto roce publikován ve sbírce zákonů (nese tedy číslo 2/2013), je vyhláška, která zase o něco zkomlikuje život drobným zemědělcům. Jedná se o vyhlášku Ministerstva zemědělství, která závazně stanovuje, co musí žadatel o domácí porážku skotu oznámit Krajské veterinární správě. Domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, ale i jelenovitých z farmových chovů, je v ČR povoleno provádět od ledna loňského roku.

Administrativní podmínky jsou pouze dvě: Chovatel musí požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky výše vyjmenovaných zvířat, které mu je uděleno na dobu 3 let, a pak musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Nová vyhláška pak stanovuje, jaké přesně údaje musí být krajské veterinární správě v obou případech sděleny. Kromě identifikace chovatele, který chce domácí porážku provádět a krajské veterinární správy, která je o povolení žádána, je třeba do žádosti uvést telefonní nebo e-mailové spojení na chovatele, adresu hospodářství, popřípadě jiné určení místa, kde se nachází hospodářství, pokud adresu nelze uvést, a registrační číslo hospodářství. 

V oznámení domácí porážky je třeba krajské veterinární správě sdělit zejména datum a čas domácí porážky, počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete a v případě skotu také datum narození. Je-li porážen skot, tak i způsob neškodného odstranění (likvidace) specifikovaného rizikového materiálu, tedy zejména střev, lebky a páteře. 

Pro usnadnění orientace v těchto požadavcích vytvořila Státní veterinární správa pro zemědělce formuláře žádosti i oznámení, které splňují všechny požadavky nové vyhlášky. Lze je stáhnout z internetových stránek Státní veterinární správy www.svscr.cz v sekci formuláře ke stažení. Formuláře je možné vyplnit a podepsané zaslat běžnou poštou anebo je odeslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mail příslušné krajské veterinární správy. K žádosti o povolení domácí porážky je nutné uhradit správní poplatek ve výši 200,- Kč, například formou kolku.

Pro úplnost dodáváme, že pro domácí porážky jiných zvířat než je skot a jelenovití z farmových chovů se nic nemění a lze je provádět stejným způsobem jako doposud. Tudíž i nadále je možné porážet pro spotřebu v domácnosti chovatele prasata a samozřejmě i drůbež, králíky, ale i ovce a kozy, bez oznámení místně příslušné krajské veterinární správě. Jen je třeba dodat, že produkty, maso, z domácí porážky lze použít pouze v domácnosti chovatele, tedy je není možné uvádět do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Evropští družstevníci píší Nečasovi.


Vážený pane premiére,
Jednání premiérů vlád, které je plánováno na 7.2. 2013, které se bude zabývat rozpočtem EU na období let 2014-2020 bude mít zásadní dopad na celou EU a její schopnost zajistit dostatek potravin, stabilitu a další trvale udržitelný rozvoj. Z těchto důvodů doufáme, že vezmete při nadcházejících jednáních v úvahu také naše obavy.
Jsme toho názoru, že jen díky společné zemědělské politice (SZP), v době současných ekonomických těžkostí, zde působí zemědělství jako významný stabilizační faktor a síla, která zabezpečuje stabilní dodávky potravin za rozumné spotřebitelské ceny v době rostoucí tržní nerovnováhy a kolísání. Navíc, od roku 2009 se EU změnila zásadním způsobem, kdy se stala z čistého dovozce potravin jejich výhradním vývozcem a současně tak i pátým největším vývozním odvětvím.
Zůstává faktem, že evropský sektor zemědělské výroby se stal více konkurenceschopným jenom díky farmářům a jejich družstvům. Pod dobu patnácti let ale stále rostou ceny zemědělských vstupů, které převyšují ceny, které získávají zemědělci prodejem svých produktů na trhu. Výsledkem je poté pokles příjmů zemědělců pod průměr, příjmy dosahují ani ne poloviční výše příjmu v porovnání s jinými sektory ekonomiky. Navíc, zemědělství je a stále zůstává hlavním zdrojem tvorby pracovních míst-zaměstnanosti; podle údajů Eurostatu, asi 26 mil. obyvatel EU pracuje v zemědělské výrobě. Je zcela jasné, že bez podpor v rámci společné zemědělské politiky, by došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a také ve zpracovatelském průmyslu.
Veškeré tyto výhody (plynoucí z SZP) jsou dosahovány pouze jen s velmi malými náklady v oblasti investic-výdaje na SZP činí méně, než 1% všech veřejných evropských vládních výdajů.
Vzhledem k novým výzvám, kterým musí farmáři a zemědělská družstva čelit v budoucnu, potřebujeme SZP nyní více, než kdy jindy. Klimatické změny se projevují stále výrazněji a v extrémních projevech a kolísání cen a cenové výkyvy jsou stále na vzestupu.
(Z uvedených důvodů), Vás naléhavě žádáme, abyste podpořil zachování rozpočtu na společnou zemědělskou politiku v rámci jednání o víceleté finanční perspektivě.
Silná SZP podpořená silným rozpočtem EU zajistí nejenom pokračovaní potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti. Spolu se správnými reformami povede (reformovaná SZP) k posílení ekonomického postavení zemědělců a zemědělských družstev a umožní také zpracovatelskému a potravinářskému průmyslu udržet si trvalý růst.

S pozdravem,
Gerd Somnnnleitner
Prezident COPA
Christian Pées
Prezident COGECA

Brusel 29.1.2013

Zdroj:
http://www.zscr.cz/download/2486125_2_CC610E_Necas.pdf
http://www.zscr.cz/

pondělí 28. ledna 2013

Český volič je formát.


ČR si prý zvolila nového nejlepšího prezidenta historie a současně si definovala základní kameny své národní identity. Češi, hrdí na nejvyšší spotřebu alkoholu na světě, se ani v obvyklé kocovině nespletli a poslali na Hrad svého oblíbeného alkoholika, který jim rozhodně nebude připomínat, že pít a kouřit se nemá. Při cestě z gauče do volební místnosti a zpátky se jim navíc povedlo definovat i klíčové hodnoty naší unikátní identity.
Dlouholetá práce Václava Klause v oblasti nacionálního šovinismu přinesla své plody, a klíčovým tématem voleb se tak stala otázka, kdo je a kdo není Čech. Otázka, zda tahle země patří na Východ nebo na Západ, je definitivně vyřešena a v dalších letech můžeme směle pokračovat v hledání našich společných nepřátel.
 Pro voliče budoucího prezidenta Zemana Karel Schwarzenberg nepřijatelný z několika zcela zásadních důvodů: není mu rozumět, není Čech, je starý, neumí česky, nežil v Česku a zpochybňuje Benešovy dekrety. Nejde o to, že nebyl zvolen Schwarzenberg, ale především o témata, která byla pro české voliče nepřijatelná. Samozřejmě nežijeme v Zemanem tolik obdivovaném Švédsku, kde by jakékoli z těchto témat působilo naprosto absurdně. Stejně absurdně by působil i volební tým, složený z bývalých agentů StB. Naštěstí žijeme v České republice, kde je všechno a všem úplně jedno.

Levicový puč přijde do dvou let?

Letošní volba prezidenta ukázala, že kořistnická povaha českého  obyvatelstva se po staletí nemění, mění se jen vůdcové, kteří manipulují davem.  Národ svou podstatou však tíhne k materializmu a nacionalizmu. Průměrného obyvatele České republiky je možné charakterizovat jako polovzdělaného marxistu nenávidějícího jakoukoli odlišnost a toužícího po moci a majetku.

Na neznalost českého polokomunistického prostředí doplatil Schwarzenberg, protože nepochopil, že v českých zemích mělo, má a dlouho budou agresivita, násilí, chrapounství a kořist mít přednost před slušností, právem a mezinárodními zvyklostmi.

Venkov opět rozhodl o tom, že na Hrad usedne další marxista. Připomíná to rok 1946, kdy venkov rozhodl o vítězství opilce Gottwalda a jeho party řvounů a násilníků.  Gottwaldovi v roce 1946 stačilo darovat luze majetek šlechty a vyhnaného sudetského obyvatelstva, Zemanovi stačilo pohrozit, že při volbě Schwarzenberga luza o tento majetek může přijít.

Po Gottwaldově vítězství v roce 1946 byly ostatní strany (povolené) postaveny do role pozorovatelů. Parlament byl zablokován. Co nechtěli komunisti, to nikdo neprosadil. Takže únor 1948 byl přirozeným vyvrcholením tužeb většiny obyvatelstva.

Ani v současnosti podle veřejného mínění možnost levicového puče není vyloučena. Do ulic samozřejmě nevyrazí ozbrojení dělníci, stačí ovšem, když v příštích volbách marxisti dostanou nadpoloviční většinu. Potom nemusí trvat dlouho, aby pro práci v úřadě byla základní podmínkou legitimace příslušné strany a bezvýhradná loajalita. K dosažení volebního vítězství je mít v rukávu trumfy jako imperialistické nebezpečí, sudetští revanšisti, obnovení církevní moci, snaha šlechty obnovit robotu atd. Primitiv, který se chytí i na mnohem menší lež, samozřejmě uvěří. Může pomoci i Zemanův zákon: Kdo nebude volit marxisty, zaplatí pokutu. (Jiří Krž, 28.1.2013)

pondělí 21. ledna 2013

Nová strategie zemědělství, nové komplikace pro skutečné zemědělce.


  Hlavním strategickým cílem dalšího rozvoje českého zemědělství je podílet se na dlouhodobém a trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni. Přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci stanoveného energetického mixu, a to při podstatném zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělství. Zkvalitnit vztah zemědělství k využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, k rozvoji venkova, včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen venkova, ale i české krajiny.

  Hlavním strategickým cílem rozvoje českého potravinářského průmyslu pak je výrazný růst jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu, vytvářející předpoklady nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin spotřebitelům v ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství. To vše za současného zlepšování vztahů k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti potravinářské produkce, včetně podpory lokální výroby, zpracování a prodeje zemědělských produktů přímo spotřebiteli.

  V závěru dokumentu je navržena sada opatření, kterými lze v nejbližším období začít naplňovat jednotlivé cíle Strategie. Nejdůležitější z nich – principy nastavení a distribuce přímých plateb a opatření v rámci PRV – jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.


  PRINCIPY NASTAVENÍ A DISTRIBUCE PŘÍMÝCH PLATEB A OPATŘENÍ V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PODMÍNKÁCH ČR NA OBDOBÍ 2014-2020
  I. PILÍŘ SZP – PŘÍMÉ PLATBY A CROSS-COMPLIANCE   
 1. Přechod na systém jednotné platby (ČR = jeden region) od počátku nového programovacího období.
   
 2. Maximální omezení podpor na pěstování polních plodin bez vazby na odpovídající rozměr ŽV či zaměstnanost.
   
 3. Omezení podpor vyplácených na historické bázi zemědělským podnikům, které již danou činnost nevykonávají (zejména cukerní platba, platba VDJ apod.).
   
 4. Odlišení výše plateb v rámci platebního nároku – zejm. zavedení dočasné degresívní možností financování specifických sektorů prostřednictvím navýšení hodnoty platebních nároků u vybraných komodit (např. cukrovky, eventuelně rajčat).
   
 5. Maximální využití (minimálně 10%) nepovinné vázané podpory (tj. především couplovaná platba na VDJ a platba na chmel) ve prospěch tzv. citlivých sektorů doposud podporovaných v systému přímých plateb na základě zvláštní podpory podle čl. 68 NR (ES) čl. 73/2009 či národních doplňkových plateb (krávy chované v systému s tržní produkce mléka, KBTPM, ovce a kozy, škrob, chmel).
   
 6. Využití možnosti převodu části národního stropu I. pilíře (minimálně 5-10% z přímých plateb) výhradně pro účely programů podpor živočišné výroby a podpor sektoru ovoce a zeleniny v rámci PRV a tyto prostředky alokovat prostřednictvím sektorových obálek na investice.
   
 7. V rámci naplňování cílů „ozelenění“ zavést:
 8. povinnost vhodného střídání plodin na orné půdě (např. víceleté pícniny);
 9. vazbu na podporu pěstování ovoce a zeleniny na OP.
 10. Využití zvýhodněné sazby podpory mladým začínajícím zemědělcům vyčleněním alokace maximálně 1% z obálky přímých plateb za současného zásadního zpřísnění stávajících podmínek podpory ve II. pilíři (vazba na bod 20).
   
 11. Zpřísnění pravidel Cross-compliance/GAEC ve vazbě na využívání zemědělské půdy – zejména:
 12. promítnutí reálné míry erozního ohrožení do příslušné vrstvy LPIS a propojení s předepsaným způsobem užívání;
 13. zásadní posílení standardů GAEC ke zlepšování kvality půdy a vody – zejména v rámci GAEC-2 (zvýšit účinnost opatření a případně rozšířit nastavení MEO ploch) a GAEC-3 (posílení vyššího podílu zapravování organické hmoty na úkor zeleného hnojení) - s vazbou na opatření II. pilíře pro zpracování a využívání odpadové biomasy – kompostu apod.;
 14. povinné využívání certifikovaného osiva v oblastech specificky postižených dopady klimatické změny (regiony s projevy sucha apod.).   
 15. II. PILÍŘ SZP – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA   
 16. Cílení investičních opatření v zemědělství na reálnou strukturální změnu sektoru a posílení produktivity zemědělských podniků (modernizace zemědělských podniků) se stanovením max. horního stropu opatření (40 mil. Kč):
 17. Neimplementovat opatření podpory investic na nákup strojů pro rostlinnou výrobu na orné půdě. V případě investic na nákup strojů podpora pouze specifických strojů např. pro pěstování ovoce a zeleniny (se závazkem udržitelnosti produkce), prokazatelným příspěvkem k šetrnému zacházení se zdroji v životním prostředí, apod.;
 18. Vytvoření samostatných sektorových obálek (alokací) pro investiční opatření v živočišné výrobě následovně (seřazeno dle priority):
 19. Výrazné zvýhodnění projektů zahrnujících více článků vertikály (šlechtění, plemenitba, zemědělská produkce, prvotní zpracování, zpracování);
 20. Výrazné zvýhodnění projektů vytvářejících reálná a udržitelná pracovní místa (nikoliv „přelévání pracovníků“);
 21. Podpora technologií na precizní zemědělství;
 22.    Vyšší podpora rozvoje trvalých kultur s výjimkou vinic;
 23. Zvýhodnění projektů zemědělských podniků s vyšší intenzitou ŽV při zohlednění příspěvku k zaměstnanosti;
 24. Zvýhodnění projektů zaměřených na welfare zvířat;
 25.   Zvýhodnění projektů zemědělských podniků, které přijmou specifické závazky AEO podporující strukturální změny českého zemědělství (vazba na bod 13);
 26.   Zvýhodnění projektů zemědělských podniků s vazbou na ochranu vodních zdrojů.
 27. Cílení investičních opatření v potravinářství k posílení reálné produktivity potravinářských podniků (přidávání hodnoty potravinářským výrobkům):
 28. Vytvoření specifické obálky pro investice do prvotního zpracování zemědělských produktů v živočišné výrobě;
 29. Vytvoření specifické obálky na podporu projektů propagace lokálních/regionálních potravinářských produktů;
 30. Zvýhodnění projektů přednostně orientovaných na uvádění technologických a výrobkových inovací do praxe; zejména projektů s vazbou na výstupy České technologické platformy;
 31. Zvýhodnění projektů zohledňujících partnerství se zemědělskou prvovýrobou a využití vysokého podílu lokální/regionální suroviny;
 32. Výrazné zvýhodnění projektů vytvářejících udržitelná pracovní místa;
 33.    Zvýhodnění projektů majících za cíl snižování energetické náročnosti a šetrné využívání zdrojů;
 34. Zvýhodnění projektů na zpracování lokální/regionální bio-produkce.
 35. Zachování odpovídajícího poměru plateb na LFA v kontextu podpory ŽV s cílenou ekonomickou provázaností a podmíněností na ŽV. Cílem je zásadně omezit zvýhodnění rentability u podniků bez ŽV oproti podnikům s odpovídajícím rozměrem ŽV, zejména:
 36. Zavedením degresivity, v souladu s legislativou EU, zohlednit specifickou velikostní strukturu zemědělských podniků a úroveň plateb v ČR založenou na verifikovaném reprezentativním vzorku FADN;
 37. Využitím "ušetřených prostředků“ ve prospěch investičních opatření v živočišné výrobě (i podpora dojného skotu v LFA);
 38. Cílením LFA platby na podporu ŽV (včetně stabilizace mléčného skotu) prostřednictvím vhodného nastavení kritérií způsobilosti;
 39. Postupné navýšením intenzity hospodářských zvířat pro platbu LFA na průměrnou úroveň 0,4 VDJ od roku 2016, se zohledněním EZ a možností flexibility zajištění krmivové základny některých skupin zemědělských podniků ve vazbě na obhospodařovaný poměr TTP a OP.
 40. Cílení plateb AEO k zajištění podpory a příspěvku AEO opatření ke strukturální změně českého zemědělství (prostřednictvím vhodného nastavení kritérií způsobilosti, zejména správným cílením environmentálních opatření na ZP a PUPFL (ošetřování travních porostů, vhodné osevní postupy – víceleté pícniny).
   
 41. Zásadní zvýhodnění projektů širšího partnerství (zemědělec, zpracovatel, municipalita) – např. komplexní řešení zpracování biologicky rozložitelných odpadů municipalit a potravinářského průmyslu a jejích využití ke při zapravování organické složky do půdy v rámci GAEC;
   
 42. Zásadní zvýhodnění realizace projektů s plněním daňové povinnosti a tvorbou pracovních příležitostí v místě podnikání;
   
 43. Zásadní změna systému podpory poradenství od podpory „podnikání v poradenství“ směrem k podpoře „poradenství k podnikání“;
   
 44. Efektivní cílení podpor na ekologické zemědělství a integrovanou produkci s cílem dosažení přiměřené míry tvorby produkce:
 45. Zavedením striktních pravidel způsobilosti směrem k reálné produkci a/nebo reálnému poskytování veřejných statků;
 46. V rámci investičních opatření vytvořením specifické obálky na podporu rozvoje projektů malých zpracovatelských a odbytových kapacit na farmě s projekty do 1 mil. Kč se zaměřením na produkty s největším potenciálem poptávky (mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina, pečivo, maso, nápoje);
 47. Zvýhodnění projektů na zpracování lokální/regionální bio-produkce.
 48. Cílení podpor PRV směrem k inovacím, k zavádění moderních technologií, zavádění nových výrobků, s cílem zvýšení produktivity, zlepšení jejich postavení na trhu apod. Nepodporovat jednoduché a úzce zaměřené projekty bez reálného dlouhodobého přínosu.
   
 49. Podpora projektů vedoucích k seskupování prvovýrobců, spolupráci mezi aktéry vertikály, zejména v potravinovém řetězci, přenosu znalostí, sdílení postupů a technologií, využívání biomasy, apod.
   
 50. S cílem podpořit generační obměnu:
 51. pokračovat za zásadně zpřísněných podmínek v podpoře zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců s důrazem na životaschopnost podniku a udržitelnost zemědělského hospodaření;
 52. zásadní zvýhodnění projektů vedoucích ke zlepšování věkové strukturu zaměstnanců v zemědělských podnicích.
 53. Vytvoření dobrovolného opatření na řízení rizik a krizí pro vybraná odvětví s cílem zaměřit podpory na preventivní opatření a podporu diverzifikace příjmů.
   
 54. Zajištění kontinuity podpory pozemkových úprav za podmínky efektivního vynakládání prostředků PRV (realizace většího množství menších projektů, přísné nákladové stropy).


Demonstrace proti industrializaci zemědělství.


Tak jako každým rokem i letošní zahájení veletrhu Grüne Woche je doprovázeno demonstrací ekologických aktivistů. Letos vyšli do berlínských ulic s mottem: "Už toho máme dost."
Policie údaj o počtu nemonstrantů neuvedla, ale novináři odhadují 25.000. Protesty jsou zaměřeny hlavně na velkochovy zvířat, používání pesticidů a proti likvidačním ekonomickým tlakům na drobné zemědělce.


Spolková ministryně zemědělství Aignerová s kritikou ze strany demonstrantů nesouhlasí. Říká, že Německo je v ekologii nejdál ze všech evropských zemí. Předseda Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody Hubert Weigner pronesl před úřadem kancléřství kritický projev o zemědělské politice. Zemědělci a církevní spolky kritizují liberalizaci agrárního trhu, kkterá ohrožuje zemědělské usedlosti a existenci rolnických rodin v chudých zemích.

neděle 20. ledna 2013

Zeman a Klaus, muži Jurije Andropova.


V těchto dnech se projevil velký podvod na českých voličích. Dlouhá léta nám Václav Klaus a Miloš Zeman tvrdili, jak spolu svádí nepřekonatelný boj pravice s levicí. Teď se jasně projevuje, že o to vůbec nejde. Neboť Václav Klaus a Miloš Zeman tvoří jednu mocenskou skupinu, která spolu drží léta pohromadě.
Zeman a Klaus převzali po Valtru Komárkovi šéfování české prognostiky, zřízené na počátku 80. let šéfem sovětské tajné policie KGB Jurijem Andropovem.
Při současné volbě prezidenta České republiky půjde o to, jestli nám tento svazek bude nadále vládnout, nebo jestli se podaří nastavit novou dobu v české politice.
Jasně se nyní ukazuje, že Václav Klaus a Miloš Zeman mají společný zájem, který je spojuje v okamžiku nouze. Stejně jako je spojoval v dobách opoziční smlouvy. Součástí tohoto paktu je i nedávná masívní amnestie.
Slova, která jsme slyšeli za poslední týden z úst Miloše Zemana, Václava Klause a jeho rodiny, jsou toho nejlepším důkazem. Posledních sto let nám přitom prokázalo, jak apel na nejnižší instinkty má tragické následky.


Výbuch bomby a smrt Rakušana v Č. Velenicích.

V sobotu okolo 9 hodiny dopolední došlo k výbuchu bomby před nádražím v Českých Velenicích. Mezi panelovými domy, kde došlo k explozi, zůstal na místě ležet těžce zraněný muž. Na místě zasahovali kromě policie také hasiči a záchranka. Muže se nepodařilo zachránit.
Č. Velenice - před nádražím.
Kriminalisté zjistili, že se jednalo o dvaačtyřicetiletého Rakušana. Bombu měl připoutanou na těle. Technici policie nyní zjištují příčiny výbuchu, co konkrétně k němu vedlo, o jakou se jednalo látku.

pátek 18. ledna 2013

Církevní restituce: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.


Náhrada majetku, které má stát vyplácet církvím od letošního roku po následujících třicet let, by mohla dostat zcela jinou podobu, než je balík peněz každoročně převáděný na účet jednotlivých církví. Ministerstvo financí chystá pro církve nabídku, aby odškodnění přijaly v podobě státních dluhopisů.

Tvrdí, že taková transakce bude výhodná pro obě strany. Církve ale tato možnost v úterý zaskočila, neboť o tom, že něco takového má být v návrhu smlouvy, kterou nyní ministerstvo kultury připravuje pro jednání vlády, neměly ani tušení. Návrh smlouvy mají církve obdržet během února a mají ji uzavřít s vládou, za kterou připojí pod smlouvu podpis premiér, do konce září letošního roku.

Obdobnou formu nabídlo ministerstvo Lesům ČR, aby nemusely ukládat své peníze u bank. Ačkoli o nabídce lesům mluvil ­ministr již v listopadu, jednání ­po­dle ministerstva financí dosud probíhají a žádné podrobnosti nelze zveřejnit. Stejně tak není jasné, jak budou případné dluhopisy pro církve úročeny či za jak dlouho budou splatné.

Pokud by místo peněz církve dostaly státní dluhopisy, bylo by jejich vyplácení hodně nejisté, zvláště tehdy dostala by se k moci socialistická nebo socialisticko-komunistická vláda. ČSSD se způsobem  a výší kompenzace nesouhlasila, KSČM nesouhlasí s jakýmikoli náhradami pro církve. 

čtvrtek 17. ledna 2013

Zeman, další komunistický prezident.


Vážení přátelé,
naši zákonodárci nás dostali do špatné situace. Máme jako Američani z voliti prezidenta.  Může v této malé zemi, kde 2 miliony lidí bylo v komunistické straně, být něco hloupějšího? Komunistická strana přece zavinila naši zaostalost a regeneraci mozků.
My a naši spoluobčani dali nejvíc hlasů Zemanovi. A kdo je Zeman,připomenu. Podle mě je to porád komunista a prospěchář. Určitě ho nevyločili kvůli vlastním názorům,co nikdy neměl. Byl pro ně nebezpečný povídavostí.Pro mě je to komunista jako řemen.
Že Zeman nemá vlastní názor, dokázal přestupováním ze strany do strany do strany. Když ho nezvolili předsedou, přešel do jiné. Nezvolili ho pro komunistické názory. Vsadil bych se, kdyby Zemana nedrželi nad vodou komunisti jako Šlouf nebo Čuba,byl by dávno v ODS nebo TOP 09. Vždycky mu šlo o koryto, které mu naplní někdo jiný. A tedď  jeho kamarádi napadlo, že ten Zeman dlouho se na Vysočině jen chlastal becherovku, takže by se mohl pořádně nažrat na úkor všech občanů. Stejný názor má i Klaus, který v Zemanovi vidí mouřenína, a jeho prostřednictvím by nadále vládnul.
Můj názor ,kdo volí Zemana,ten volí komunisty a Klause se všemi tuneláři a zloději. Kdo jiný financuje Zemanovu volební kampaň,když to nikdo neví? (Volič nevolič)

úterý 15. ledna 2013

Je nutné provésti OBNOVU DEMOKRACIE A PŘEJÍTI NA OBČANSKOU SPOLEČNOSTVážení občané

          Česká republika se na přelomu roku 2012 a 2013 zmítá v hluboké morální a ekonomické krizi. Tato krize je způsobena hluboce prorostlým a léta trvajícím organizovaným zločinem do všech životně důležitých orgánů státu.Tato krize se nejvíc dotýká nejpočetnějších ale také nejvíce závislých občanů na státu, a to rodin s dětmi, důchodců ale především mládeže, která po ukončení jakéhokoliv vzdělání marně shání zaměstnání, dokonce jakoukoliv práci, kterou by si mohli zabezpečit důstojný život.Ve stejné situaci jsou mladé rodiny s dětmi, populace rapidně klesá, nevyplácí se uzavírat manželské svazky.

         Dnešní generace důchodců, která svoji podstatnou část života prožila těžkou prací v dobách normalizace země po vojenské intervenci roku 1968,  a jiných útrap komunismu, dnes nemá zajištěno spokojené stáří. Mnohdy jsou nuceni živořit pod hranicí chudoby, protože jejich neodpovídající důchody sotva pokryjí náklady na zdravotnictví a léky, které byli zavedeny nově zločineckou správou země a jsou soustavně zvyšovány, stejně jako náklady na živobytí, bydlení a energie.

          Do této zlé doby, kdy je naprostá většina našich spoluobčanů, donucena žít pod hranicí chudoby, kdy my občané jsme byly okradeny mafiánskými spolky typu H systém Harvardské fondy  a další spoustou jiných, které neumíme ani pojmenovat, protože sídla jejich firem byla přestěhována do takových koutů světa,daňových rájů, které ani neznáme.Nelze ani vynechat exekuce a exekutorské zákony. Do této doby, nám pan prezident Klaus vyhlásí velkorysou amnestii, kterou osvobodí a zbaví odpovědnosti všechny pachatele těchto  podvodů, kteří okradli nejenom stát, ale i nás občany  o miliardové částky.Ten stejný pan prezident, který nás jako významný ekonom, ministr financí, předseda parlamentu, předseda vlády  a bůh ví jakých ještě funkcí, ve kterých se nám po roce 1989 ukázal, Tehdy pravil, utáhneme si opasky a do dvou let si je budeme pozvolna uvolňovat.Opak se stal pravdou, dnes jsme všichni v situaci, že na další utažení opasků už nemáme dírky a co bude dál,
za rok, za dva budeme muset rýt nosem v zemi?

          Vážení spoluobčané tato situace je dál neudržitelná, současný ministr vnitra Kubice, který před několika lety již se svým kolektivem odhalil fakta, že organizovaný zločin prorostl velmi hluboko do státního aparátu, zarytě mlčí a odvolává policisty, kteří se pokusili cokoli v tomto odhalit. Minulí rok se nesl ve znamení vzniku odporu proti těmto skutečnostem, které vyvrcholili velkou demonstrací v dubnu 2012 na Václavské náměstí v Praze za demisi vlády a prezidenta, pod vedením odborů, kde předseda Zavadil již demisi vlády přijal, ale z demonstrace přímo odešel s ministrem Kalouskem na pivo, aby ho ujistil, že to nemyslel vážně.V novoročním projevu se pan prezident věnoval občanským iniciativám a jejich činnost v roce 2012 zhodnotil správně. Hned na počátku roku 2012 se Holešovské výzvy, kterou prezident nejmenoval, chopili radikálové neschopní spolupráce na základě racionálního programu a jasného cíle.  

     Není proto divu, že pan prezident se nám všem zúčastněným  občanům v novoročním projevu vysmál, aby v vzápětí omilostnil všechny ty, kteří nás okradli. V současné době oni organizátoři protestů se pokouší vyjednávat s poslancem Vítem Bártou o odvolání vlády a nastolení přímé demokracie.Ano s oním Vítem Bártou, hlavou VV, které se nám pokusili nalhat jak zatočí s korupcí, ano s oním Vítem Bártou, který musel své kolegy v parlamentu podpořit finančními částkami v obálkách, ale ničeho zlého se však nedopustil.Je tedy zřejmé, že tudy cesta nevede.

          Vážení spoluobčané, nezbývá  tedy, a proto je nezbytně nutné uhájit si holé životy a živobytí, stejně jako majetek vlastními prostředky a silami, nenechme se dál okrádat, manipulovat a hanobit.Jsme občany České republiky, je to naše země, tady žijeme, pracujeme, vychováváme své děti,
tady chceme důstojně žít a dožít. Musíme se sdružit semknout a odstranit vládu zločinců, zlodějů a gaunerů.Proto je nezbytně nutné odstranit současné zkorumpované a mafiánské vedení země do úplného základu. Jiná reálná možnost neexistuje, jakékoliv dílčí řešení, kterých jsme v poslední době svědky nemají žádnou váhu a smysl.

          Je třeba si ale hlavně uvědomit, že to za nás nikdo neudělá.Je zapotřebí se tohoto úkolu ujmout sami.  Proto vydáváme toto prohlášení k národu, kterým oslovujeme všechny občany této země, pracující, studenty, matky s dětmi, živnostníky, podnikatele, umělce,  důchodce, policisty a vojáky a všechny podstivě a reálně  uvažující obyvatele kterým není lhostejný osud země ani osud  svůj.

          Proto Vás všechny vyzýváme k občanské neposlušnosti k této reprezentaci a vedení státu, zvedněte hlavy po pojďme je odstranit z těchto postů. Zakládejte v místě svých bydlišť obcí a měst občanskou domobranu proti těmto nežádoucím, zlodějským živlům. A pojďme všichni společně při
prvním jejich zasedání vlády a parlamentu, se před těmito institucemi se sejít a společně je odstranit. Společně všichni ignorujme nynější volbu prezidenta, podle jejich pravidel, My si umíme zvolit prezidenta, vládu a parlament  podle vlastních potřeb a vlastního uvážení.

Navrhujeme tento postup:

1/ Zakládejte v místě svých bydlišť, obcí a měst vlastní centra odporu proti
současnému politickému vedení země.
2/ Zvolte si svého středu vlastní, jednání schopné zástupce, kterým důvěřujete, nespoléhejte na žádná občanská sdružení, či iniciativy, které se sice veřejně projevují, ale  ničeho, mimo hádek a vyjednávání s politiky nedocílili.
3/ Určete si místo a čas celonárodního sněmu Vámi založeného hnutí odporu, na kterém se podle Vašich dispozic, Vámi zvolení zástupci, se usnesou na dalším postupu.Místo jednání navrhujeme na veřejném prostranství v hl. městě Praze. Proto se nijak neomezujte počtem svých zástupců, nejlépe přijďte všichni.
4/ Sami v místě svých bydlišť diskutujte a navrhujte další postup jak chcete uspořádat hospodářské a politické uspořádání státu, tak aby již nikdy nemohlo dojít k ekonomické ani politické vládě určitých skupin. Navrhujeme Švýcarský systém poměrného zastoupení všech regionů a obyvatel.
5/Na základě Vašich návrhů založme společné centrum odporu. Navrhujte proto prosím své zástupce, odborně fundované, loajální, akceschopné, z jejich řad na základě Vašich návrhů a odsouhlasení lze jmenovat dočasné zástupce správy země.

          Vážení občané, správa země je naší věcí, je to naše země, je to náš majetek a my s ním budeme hospodařit. K tomu nepotřebujeme současné politiky, ani strany, ani lobisty, ani kmotry, ani jimi navrhované prezidenty.

      Občané za stát, svobodu a mravnost.

za realizační tým:
Karel  Tajjchman
Josef Křepela
Monika Ječná
Vladislava Koťátková
Zdeněk Košťák
Zdenka Ježková
Miroslav Pluhař
Pavel Poslušný   a další.

pondělí 14. ledna 2013

Schwarzenberg, Tschechen nach Europa zurückzukehren.


Johann Adolf I. zu Schwarzenberg (* 1615; † 1683), 1670 Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Gräfin Maria Justina von Starhemberg, Tochter von Ludwig
Ferdinand Wilhelm Eusebius (* 1652; † 1703), dessen Sohn, 2. Fürst zu Schwarzenberg, 1688 Graf und 1698 gefürsteter Graf von Sulz; ∞ Gräfin Maria Anna von Sulz – seine Schwester beerbt ihren Gemahl Fürst Johann Christian von Eggenberg zu Krumau; damit fällt Krumau mit ihrem Tod 1719 an Schwarzenberg
Adam Franz Karl Eusebius (* 1680; † 1732), dessen Sohn, 3. Fürst zu Schwarzenberg, österreichischer Obersthofmarschall; ∞ Prinzessin Eleonora von Lobkowitz, Tochter von Ferdinand August, drittem Fürst von Lobkowitz
Joseph I. (* 1722; † 1782), dessen Sohn, 4. Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Prinzessin Maria Theresia von und zu Liechtenstein, Tochter von Fürst Joseph I. – erhält das Fürstendiplom dahingehend erweitert, dass alle ehelichen männlichen wie weiblichen Nachkommen den Titel „Fürst“ bzw. „Fürstin“ führen dürfen und wird damit in den Reichsfürstenstand und den Stand eines böhmischen Fürsten erhoben
Johann I. Nepomuk (* 1742; † 1789), dessen Sohn, 5. Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Gräfin Marie Eleonore zu Oettingen-Wallerstein, Tochter von Philipp Karl, Graf von Oettingen-Wallerstein
1. Majorat [Bearbeiten]
Joseph II. (* 1769; † 1833), Sohn von Johann I., 6. Fürst zu Schwarzenberg, Herzog zu Krumau, Großgrundbesitzer; ∞ Prinzessin Pauline Caroline d'Arenberg, Tochter von Ludwig Engelbert, Duc d'Arenberg, Duc d'Aerschot
Johann Adolf II. (* 1799; † 1888), dessen Sohn, 7. Fürst zu Schwarzenberg, Herzog von Krumau, Großgrundbesitzer (Bruder des österreichischen Ministerpräsidenten Felix zu Schwarzenberg und des Prager Erzbischofes Friedrich zu Schwarzenberg); ∞ Prinzessin Eleonore von und zu Liechtenstein, Tochter von Moritz Joseph Johann Baptist
Adolf Joseph (* 1832; † 1914), dessen Sohn, 8. Fürst zu Schwarzenberg, Herzog von Krumau, Major, Großgrundbesitzer und Politiker; ∞ Prinzessin Ida von und zu Liechtenstein, Tochter von Fürst Alois II.
Johann II. (* 1860; † 1938), dessen Sohn, 9. Fürst zu Schwarzenberg, Herzog von Krumau, Großgrundbesitzer, Abgeordneter und Major; ∞ Gräfin Therese von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg, Tochter von Fürst Karl Johann Nepomuk Ferdinand
Adolf (* 1890; † 1950), dessen Sohn, 10. Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Prinzessin Hilda von Luxemburg und Nassau, Tochter von Großherzog Wilhelm; da die Ehe kinderlos blieb, adoptierte er 1940 den jüngeren Bruder seines Cousins Joseph III. (11. Fürst zu Schwarzenberg), Heinrich Herzog von Krumau
Joseph III. (* 1900; † 1979), Neffe von Johann II., 11. Fürst zu Schwarzenberg; letzter Spross aus dem 1. Majorat
2. Majorat
Karl I. Philipp zu Schwarzenberg (* 1771; † 1820), Sohn von Fürst Johann I., 1804 Fürst zu Schwarzenberg, Landgraf von Sulz und Klettgau, Feldmarschall und Diplomat; ∞ Gräfin Maria Anna von Hohenfeld
Karl II. (* 1802; † 1858), dessen Sohn, Fürst zu Schwarzenberg, Feldzeugmeister und Verwaltungsbeamter; ∞ Gräfin Josefina Marie Wratislavova z Mitrowicz
Karl III. (* 1824; † 1904), dessen Sohn, Fürst zu Schwarzenberg, Gutsbesitzer und Abgeordneter; ∞ Prinzessin Wilhelmine Marie zu Oettingen-Oettingen, Tochter von Friedrich Kraft, Fürst zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Wallerstein
Karl IV. (* 1859; † 1913), dessen Sohn, Fürst zu Schwarzenberg, Großgrundbesitzer und Politiker; ∞ I Gräfin Marie Terezie Kinsky von Wchinitz und Tettau; ∞ II Gräfin Ida Hoyos, Freiin von Sprinzenstein
Karl V. (* 1886; † 1914), dessen Sohn, Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Gräfin Eleonore von Clam und Gallas
Karl VI. (* 1911; † 1986), dessen Sohn, Fürst zu Schwarzenberg; ∞ Antonie Leontine Prinzessin zu Fürstenberg, Tochter von Karl Emil
Karl VII. zu Schwarzenberg (* 1937), Sohn Karls VI., 1960 von Heinrich Herzog von Krumau (dem Adoptivsohn Fürst Adolfs) adoptiert, 12. Fürst zu Schwarzenberg, Herzog von Krumau, Außenminister Tschechiens; ∞ Terezia zu Hardegg auf Glatz und im Machlande
Weitere Persönlichkeiten [Bearbeiten]

Ernst Fürst zu Schwarzenberg (1. Majorat) (* 1773; † 1821), Bischof und Komponist
Friedrich Karl Fürst zu Schwarzenberg (2. Majorat) (* 1800; † 1870), Sohn von Karl I., Generalmajor und Kriegsschriftsteller[6]
Felix Fürst zu Schwarzenberg (1. Majorat) (* 1800; † 1852), Cousin Friedrichs, Feldmarschalleutnant, Diplomat und Ministerpräsident
Edmund Fürst zu Schwarzenberg (* 1803; † 1873), letzter im 19. Jahrhundert ernannter österreichischer Feldmarschall
Friedrich Fürst zu Schwarzenberg (1.Majorat) (* 1809; † 1885), Bruder Felix', Kardinal und Erzbischof von Salzburg und Prag

sobota 12. ledna 2013

Když občan zdegeneruje, tak volí


Miloš Zeman se už nyní cítí takřka zvoleným a nejsmutnějším faktem zůstává,že ho na Hrad chce dotlačit nejen KSČM, ale mnoho pravicových sympatizantů a členů ODS. Je až směšné, mnoho kovaných modrokabátníků, kteří v dobách slavného Zemáku nemohli přijít Zemanovi na jméno a dnes ho chtějí volit. I pro dost levicových příznivců je Zeman stále jakýmsi guru. Byl vůbec někdy Zeman levicový? Možná krátce po roce 1996,sepsáním oposmlouvy a tolerančního patentu se začíná měnit až nakonec praštil zlostně v ČSSD dveřmi. Nikdo ho nevyhodil.Odešel sám.

středa 9. ledna 2013

Eurozóna má stabilní inflaci.


Míra inflace v eurozóně zůstala i v prosinci 2,2 procenta. Vyplývá to ze zprávy statistického úřadu Evropské unie. Nejvíc se zvýšily ceny energií z 5,2 procent na 5,7 procent. Prosincové zvýšení cen bylo největším měsíčním zvýšení cen roku 2012 také u potravin, alkoholu a tabáku.

Přesná čísla budou známa až 16. ledna. Eurozónu tvoří tyto státy: Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko.

pondělí 7. ledna 2013

Filmový herec Depardiue nechce socialistům platit daně

Pokud má daň z cigaret odradit lidi od kouření,

daň z alkoholu odradit lidi od pití,

tak daň ze mzdy plně pochopili snad jen cikáni.

(a co francouzský herec Depardieu, který kvůli daním přesídlil do Ruska?)


neděle 6. ledna 2013

Vyjde z amnestie Klaus opět jako vítěz?

Klausova novoroční amnestie vytočila politiky, soudce, novináře i velkou část obyvatelstva. Petice, žaloby? Je ovšem známo, že Klaus nedělal nikdy nic, o čem si nebyl jistý, že mu přinese úspěch. Vždycky měl každý krok zajištěn velkými penězi, které všechny protivníky vrátily do příslušných mezí. 

Od vstupu do polistopadové politiky nedělal Klaus nic jiného, než rozděloval lidi, vyvolával závist a nenávist. Podle hesla: Rozděl a panuj! Kdo ho pověřil rozdělením Československa? Čím většině občanů prospěla legalizace vexláckých peněz, kupónová privatizace, použití důchodové rezervy na privatizaci a prodej bank a průmyslu, vyvolávání euroskepticizmu a zatahování země do izolace? Komu prospělo Klausovo rozumářské vystupování v zahraničí?

Dva autentické výroky Václava Klause stojí za připomenutí.
 1. Začátek roku 1990: „Něco jako národní majetek tady nikdy neexistovalo!“
 2. Začátek akce, zvané Kupónová privatizace: „Vždycky jsme si říkali, že je to majetek nás všech. Teď si na to tedy vydáme papír.“
Na tom, že si pan profesor sám sobě odporoval, celkem nezáleželo a nezáleží.
Těch prokázaných 34 miliard, které „odpluly“ s Viktorem Koženým (a s nimi odplula i celá československá námořní flotila!) bylo v rámci naplánovaných ztrát! Když se tehdy novináři ptali Václava Klause, jaký má názor na to, že zásluhou Viktora Koženého už nemáme námořní flotilu, tak jenom pozdvihl obočí: „My jsme měli nějaké námořní loďstvo?“

pátek 4. ledna 2013

Hrozba zastavení dotací z EU.

Evropská komise hrozí Česku zastavením unijních dotací, pokud vláda nedá do června do pořádku kontrolu a audit dotačních programů. Nečas problémy s čerpáním dotací připustil. Vláda obdržela varovný dopis.

Komise míní, že problematické je fungování systému auditu. Podle Nečase (ODS) nese odpovědnost opoziční sociální demokracie, která byla v předchozích vládách. ČSSD naopak kritizuje nynější kabinet a tvrdí, že vláda může mít letos potíže s čerpáním asi 100 miliard korun.


Úředníci z EK označili pět slabin získávání dotací v Česku. Výtky mají hlavně vůči základnímu nastavení a nezávislosti auditního systému, způsobu kontroly vykonávané řídícími orgány. Požadují též zpřísnění personální politiky.

Děti mají denně pít dvě sklenice mléka.


Děti od dvou do pěti let by denně měly konzumovat dvě sklenice kravského mléka. Přijímají tím ideální dávku železa a vitaminu D. Takové jsou závěry výzkumu v torontské nemocnici sv. Michaela.

Tým vedený Jonathonem Maguirem své tvrzení zakládá na sledování 1.300 dětí. Krevní testy ukázaly, že právě vypití dvou sklenic kravského mléka denně vytváří u dětí nejlepší poměr železa a vitaminu D. Pokud pily děti mléka víc než dvě sklenice přibýval sice vitamin D, ale klesalo množství železa.

Vědci z Toronta také doporučují nedávat kravské mléko dětem do jednoho roku stáří.

úterý 1. ledna 2013

Klaus řekl jen to, co se čekalo. Nepobavil jako Zápotocký.

Stejně jako v předchozích prezidentových projevech i tentokrát jsme se dozvěděli, že zlo přichází z Evropské unie. Stejně jako v prvním Klausově projevu jsme se dozvěděli, že nám život komplikuje přehršel razítek. A stejně jako v minulých letech i to, že se v Česku nemáme špatně, ale někteří občané stále nemají dostatečně nadšený přístup.

Letos šlo o „našeptávače špatných nálad“ – podobnost s pojmem exprezidenta Václava Havla „blbá nálada“ jistě není náhodná – a „namyšlené samozvané spasitele“. Tito nejmenovaní kazisvěti jsou o to nebezpečnější, že mají své tajemné „cíle“, o nichž se prezident Klaus bohužel příliš nerozpovídal, přestože bylo možné poznat, že ho velmi trápí.

Stejně jako v předchozích letech jsme od nadstranického prezidenta Klause zaznamenali špílec vládě, kterému se premiér Petr Nečas (ODS) nevyhnul stejně jako před ním předsedové vlád Vladimír Špidla (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD) nebo Mirek Topolánek (ODS). Políček dostala i „negativistická a nepřesvědčivá“ opozice. A dozvěděli jsme se, že za Klausovy éry bylo všechno lepší, včetně soubojů mezi vládou a opozicí. (Té však právě Klaus opoziční smlouvou zabránil na celé čtyřleté volební období vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.)

Stále stejnou vinu na všem, co nás trápí, mají podle Klause i média, která si dovolují upozorňovat i na špatné události. Slovy prezidenta: „Bombardují katastrofickými zprávami.“ V ideálním světě Václava Klause by měla zřejmě média pomáhat budovatelům lepších zítřků a vzbuzovat nadšení pracujícího lidu.

Stále stejná je i Klausova absence nadhledu, ignorování světa mimo hranice České republiky. Stejné jsou i Klausovy konzervativně znějící recepty, například návrat ke „starým dobrým“ (jinak blíže nespecifikovaným) hodnotám a tradicím, „udržení národní soudržnosti“ či spoluodpovědnost „uvnitř rodin, obcí, státu“.

Prezident Klaus sice ve svém posledním novoročním projevu kladl nesmírný důraz téměř na každé své slovo kromě předložek a spojek, ale nakupil pouze hromadu tezí, které od něho už bezpočtukrát slyšel i ten, kdo se jeho projevům snaží vyhýbat. Radost proto zřejmě budou mít pouze ti, na něž se vztahuje amnestie. A bude zajímavé sledovat, koho konkrétně se tento prezidentův milodar bude týkat.

 Na rozdíl od Klausovy nudy dělničtí prezidenti dovedli do projevů zamontovat vždy nějakou novinku, která byla nadějí na lepší zítřky nebo alespoň překvapila a pobavila.  

Například Tonda Zápotocký: Ježíšek ne, Děda Mráz ano. I Ježíšek vyrostl a zestárl, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky.