"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

čtvrtek 27. prosince 2012

Černá zvěř nesmí mít klid!


Již několik let je všem, kteří se problematikou zvyšování stavů černé zvěře zabývají, jasné, že řešení problému je v lesních honitbách. Výše lovu černé zvěře v lesních honitbách je naprosto nedostačující.

Hlavní příčiny jsou:
1. Lov selat v období před naháňkami je v lesních honitbách minimální a naprosto nedostačující. Zvěř je tam zašetřována.
2. Lovu se nevěnuje náležitá pozornost, lov není dostatečně razantní, zvěř má v lesních honitbách absolutní klid.
3. Některé lesní honitby jsou tak málo lovecky obhospodařovány, až se z nich staly klidové zóny pro černou zvěř.
4. Lov černé zvěře v polích je díky neustále narůstajícímu podílu kukuřic, řepky a ostatních technických plodin velice obtížný.

Jako řešení se proto nabízí:
1. Od ledna do června důsledně vnadit černou zvěř v lese, na vnadištích intenzivně lovit a lovcům vyplácet prémii za každé prokazatelně ulovené sele.
2. Zásadně nekrmit ani nevnadit černou na hranic pole – les.
3. Nevytvářet žádné klidové zóny pro černou zvěř!
4. Neprovádět tak zvaný intervalový lov – lovit neustále!
5. Škody způsobené černou zvěří rozdělit na všechny honitby v oblasti.
6. Lze jen doporučit dobře organizované naháňky se slíděním prováděné na velké ploše, a to i při zapojení více menších honiteb.
7. Na společných lovech nepovolovat lov vedoucích a starých bachyní. Staré bachyně lovit pouze při individuálním lovu.

Podle DJZ 11/2012 (Dietrich Krill) přeložil a upravil: Petr ZIEGROSSER (arev@arev.cz)

Žádné komentáře:

Okomentovat