"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 29. června 2012

Nová bioprodejna U sedláků.


Karlovy Vary nejsou jen světové lázně a filmový festival, který shodou okolností právě začíná, ale také krajské město, jehož obyvatelé mají běžné denní starosti jako v jiných městech.

Ekologičtí zemědělci v Karlovarském kraji se rozhodli spojit do odbytového Biodružstva.  Neobjevili nic nového, vždyť české zemědělství bylo kdysi průkopníkem družstevnictví. Západočeši však předpokládají, že společně lépe budou hledat zákazníky.

Družstevní prodejnu si zřídili v areálu ZeNaN v karlovarské čtvrti Dvory a nazvali ji Bioprodejna U sedláků. Na založení  Biodružstva má zásluhu svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.

V družstevní prodejně najdou zákazníci produkci pocházející z bioprovozoven zemědělců z karlovarského regionu. První nabídkou je biomaso, uzeniny, biomléko kravské a kozí, tvaroh, sýry, pečivo a víno.

NP Šumava jako zelené zlo.


Zakladatel Národního parku Šumava, tehdejší ministr životního prostředí Ivan Dejmal, zcela realisticky předpokládal, že na místě druhotných nepůvodních smrkových monokultur v mýtním věku lze trpělivou prací během tří set let (přibližně dvě obmýtí horských smrčin) vytvořit národní park.

Podcenil ale české panelákové ekologické fundamentalisty, kteří začali prosazovat bezzásahový režim v prvních a později i druhých zónách NPŠ okamžitě, což by nutně pro celou Šumavu znamenalo její totální zničení kůrovcem a dalšími škůdci. Výsledek tedy stejný jako zapálit a nechat shořet 80.000 ha lesa.

Mimo miliardových škod na dřevě umělé množení kůrovce přináší i další škody. Lesní půdu, bez mohutných stromů, může bez problémů ničit eroze, obnovu lesů mohou zmařit další negativní vlivy včetně nepředvídatelných následků globálního oteplování (změna flóry a fauny). Rozvrat vodních režimů v oblastech kůrovcového žíru je již několik let realitou. Varováním je divoký pokus v sousedním, podstatně menším národním parku Bavorský les, kde nepůvodní smrčiny činily asi 40 procent (v NPŠ asi 90 %). Kůrovec je v NP Bavorský les zničil komplet a nejinak by to dopadlo v NPŠ, kdyby nebyl regulován.

Ničení Šumavských lesů se ekologům poměrně dobře daří. Přesto si stěžují, že ČR zůstává mnoho pomýlených lidí, kteří kůrovcovou spoušť odmítají. Jedná se prý hlavně o lesníky, kteří jako jeden muž nesouhlasí s množením kůrovce a likvidací lesa. Pomýlené je prý i obyvatelstvo Šumavy, kterému se nelíbí suché pahýly smrků. Dokonce i část ekologů nepochopila geniálnost likvidace nepůvodních smrčin v NPŠ kůrovcovým holožírem.

"Pryč s národním parkem!" volají Šumaváci. "Chceme žít v kulturní krajině, nikoli v divoké poušti." Takové heslo podvedených občanů sotva už někoho překvapí. Kdyby na Šumavě došlo k referendu, získalo by zrušení NPŠ drtivou většinu hlasů oprávněných voličů.V zemědělství chybí mladí lidé.Zemědělskou výstavu v Hadačce včera uspořádala zemědělská společnost z Kralovic v Plzeňském kraji. Plzeňsko je kraj, v němž mimo  města Plzeň převládá venkovský způsob života a zemědělství. Zemědělství sice funguje, ale o jeho budoucnost jsou na Plzeňsku obavy.

Výstavy se zúčastnil i prezident Agrární komory Jan Veleba, který se zabýval především úbytkem a nezájmem mladých lidí o zemědělství.

„Problém je způsobený nízkými mzdami za náročnou práci a nízkou prestiží zemědělství, kterou oboru dávají zejména politici a potažmo i společnost. Pozici oboru odpovídá i zemědělské školství, které je v útlumu. Klesá počet škol, nejsou peníze, školy se slučují s nezemědělskými, a proto klesá jejich kvalita i zájem o ně. Je třeba něco udělat," uvedl Veleba.

Jako příklad Veleba uvedl Slovensko, které nedávno vyčlenilo na několik let dopředu z evropských dotací deset miliard korun a připravuje programy pro absolventy škol různých stupňů. "Neznám konkrétní nastavení programů, ale jejich cílem je, aby absolventi škol našli místa v praxi, aby se uchytili a začali pracovat," dodal. Podle Veleby je to nutné udělat i v ČR.

V kategorii do 44 let je nyní v zemědělství asi 41 procent pracovníků, přitom před 15 lety jich bylo přes polovinu. Nad 64 lety už je šest procent lidí. 


Součástí akce byl také 36. ročník přehlídek polních pokusů, díky němuž mohli lidé na desítkách políček obdivovat desítky odrůd desítek druhů nejrůznějších plodin. Na Hadačce se ovšem v rámci výstavy konal chovatelský den, který přilákal hlavně chovatele skotu a milovníky koní, a chybět nemohla ani výstava zemědělské techniky. Nablýskané traktory, nakladače, kombajny a další stroje, které vypadaly, jako by přijely rovnou z továrny, se těšily zájmu malých i velkých. Součástí dne byla i nabídka služeb pro zemědělce, kteří se mohli zastavovat u nejrůznějších reklamních stánků s krmivem, osivem, nářadím a dalšími užitečnostmi. Akci zpestřilo vystoupení souboru Hradecké panenky, dřevorubecká show, vyhlídkové lety vrtulníkem, ukázka práce kralovických hasičů i malých plzeňských hasičů – Soptíků. 

čtvrtek 28. června 2012

Zelená energie u české hranice.


Východně od jihočeské obce Rapšach (okres Jindřichův Hradec), ve vzdálenosti 10 km, vyroste další rakouská větrná elektrárna. Smlouva o investici v hodnotě 20 milionů eur (520 mil. korun) byla 19. června podepsána v městě Heidenreichstein. Jedná se o největší poválečnou stavbu v dolnorakouském okrese Gmünd.

Elektrárna o výkonu 15 MW bude stát na uzemích obcí Heidenreichstein a Amaliendorf a zásobí elektřinou 12.000 domácností, neboli dvě třetiny okresu. Větrnou elektrárnu bude tvořit pět turbin vysokých 140 m. Podle zakladatele a šéfa firmy WEB v této oblasti jsou ve výšce okolo 100 metrů ideální větrné podmínky pro plánovanou elektrárnu.

Připomínky k vlivu elektrárny na životní prostředí by měly být vyřešeny v roce 2013. Další rok by měla být elektrárna v provozu. 

středa 27. června 2012

Nizozemským zemědělcům výrazně klesly příjmy.


Podle zprávy univerzity ve Wageningenu v roce 2011 klesly nizozemským zemědělcům výrazně příjmy. Přestože  nizozemské zemědělství zvýšilo export produkce, ve srovnání s rokem 2010 se příjmy zemědělců snížily o 49,7 procent. 


Průměrný příjem nizozemského závodu je 29.000 eur (754.000 korun). Pokles příjmů je způsoben vysokými cenami vstupů, hlavně krmiv.

úterý 26. června 2012

Neoprávněně čerpané dotace se musí vrátit do Bruselu.


Bruselské úřady oznámily, jaké další chyby byly zjištěny při čerpání dotací. Členskými zeměmi EU byly neoprávněně čerpány zemědělské dotace ve výši 436 milionů eur (11,3 miliard korun). 10 milionů eur už některé země vrátily, ještě se má vrátit 426 milionů eur. Vrácené peníze přijdou do rozpočtu EU a budou převedeny do příštího roku.

Evropská komise bere v úvahu finanční krizi a rozpočtové problémy některých zemí. V omezeném množství může být termín 18 měsíců prodloužen, jak se stalo už v případě Řecka, které má vrátit 105 milionů eur (2,7 miliardy korun), které neoprávněně čerpalo na sušení vinných hroznů. Za podobné chyby nenáleží dotace ani Itálii (€100 mil), Francii (€63 mil.) a Španělsku (€100 mil.).

Za další chyby budou část dotací muset vracet: Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko a Spojené království.

Pryč s lázněmi, na lécích se víc vydělá než na prevenci!


"Lázeňství patří k domácímu i vývoznímu artiklu. Některým lázním bude hrozit zánik. Myslíme si, že lázně neznamenají jen ozdravný element, ale podporují i cestovní ruch a podporují zaměstnanost. Má to vliv i na místní dopad. Celý cestovní ruch a místní prosperita se můžou odvíjet od lázní. To, co se mi zdá nejvíce závažné, je, že z lázní tak, jak jsou pojaty v soudobé legislativě, vypadává možnost prevence," poznamenala senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) po semináři na téma českého lázeňství, kterou senátorský klub lidovců uspořádal v Senátu.

Její slova potvrdila i prezidentka Slovenských kúpelov Janka Zálešáková. Největší problémy podle ní způsobí pro české lázeňství změna indikačního seznamu, kterou ministerstvo zdravotnictví chystá. Kritizuje také zpochybňování léčebných účinků přírodních zdrojů. "České lázně mohou přijít o zahraniční klienty, kterým to nebudou moci jejich pojišťovny zaplatit. Myslím, že při takových změnách je dobré poslouchat odbornou veřejnost a vidět tyto změny v širším hledisku," myslí si Zálešáková.

Předseda Sdružení lázeňských míst České republiky Jiří Houdek vysvětlil, že ze strany zdravotních pojišťoven plyne do lázeňských léčeben čím dál méně peněz. "Proč bijeme na poplach? Proč si myslíme, že lázeňství je a může být ohroženo? Dochází v ekonomické oblasti k zásadníúsporám a snižování lázeňské péčeze strany zdravotních pojišťoven. Vnímáme to jako obrovské riziko," uvedl. Zatímco do zdravotnictví plyne stále více peněz, do lázeňství nikoliv. "Při zvyšujících se výdajích na celkovou zdravotní péči lázeňská péče zůstává po léta na svých číslech," uvedl Houdek s tím, že se v minulých letech dávalo do lázní kolem tří miliard korun ročně.

Místopředseda Senátu Petr Pithart zdůraznil, že problém českého lázeňství stojí mimo zdravotnickou reformu. "Pokud jde o lázeňství, tak to jsou nevratné kroky.Odborníci konstatují, že změny, ke kterým dochází a může dojít vydáním indikačního seznamu, nebude možné vrátit zpátky," podotkl senátor. Zdůraznil, že z navržených vládních změn budou profitovat zdravotní pojišťovny a zdravotnický průmysl. "Když vám nepomůžou lázně, budete polykat více léků,“ konstatoval.

Petice s názvem Celonárodní výzva: Petice za záchranu českého léčebného lázeňství bude rozeslána do všech lázeňských zařízení v České republice. Podpisy se budou sbírat asi měsíc.


      

Brutální kapitalizmus zabíjí nevinné lidi i v autobusech.


"Brutální kapitalismus, tak je to," řekl k nehodě českého autobusu v chorvatské televizi specialista na cestovní ruch Željko Marušić. "Touroperátoři nutí řidiče, aby jeli dál, i když jsou unavení."  Únava a mikrospánek jsou podle prvních výsledků vyšetřování příčinami havarie českého autobusu v Chorvatsku.

"V naší společnosti musí peníze být až na prvním místě," prohlásil v roce 1990 ministr financí ČSFR Václav Klaus a šéfové vexláckých gangů zajásali a zatleskali. Nejen, že nezákonně získané peníze jim nikdo nezabavil, ale bylo jim umožněno na tyto peníze nabalit další peníze státní i soukromé. Klausovou zásluhou se přes noc z mnohých bankovních úředníků, číšníků a policajtů, kteří před rokem 1989 vládli pražskému podsvětí, stali legální miliardáři, obdivovaní podnikatelé a politici.

Běžný občan, který za socializmu každý měsíc přinesl domů výplatu patnáct set až dva tisíce, ani ve snu netušil, že existují lidé, kteří mají bezpracně získané miliony, ale jimž dělá problém tyto peníze zhodnotit. Běžný občan nestrádal, naopak nemohl si koupit, co by chtěl. Nejen kvůli tomu, že měl nízký příjem, ale hlavně kvůli tomu, že to nebylo na trhu. A tak šel na náměstí a klíči si vycinkal kapitalizmus.

Kapitalizmus ovšem nemá jednu nebo dvě tváře, jak si myslel Marx, ale tisíce tváří. Bohužel v českých poměrech se objevila ta jeho nebrutálnější podoba. Po listopadu 1989 se do politiky dostali nejodpornější odchovanci komunizmu, kteří odmítli nejen Masarykův ("Nebát se a nekrást.") a Baťův ("Sloužit lidem.") prvorepublikový kapitalizmus, ale odmítli i současný západoevropský kapitalizmus křesťansko-sociální.  Státní majetek byl rozprodán a peníze z prodeje zmizely převážně v zahraničí, v ČR je násilně trvale upřednostňován nemorální zisk na úkor nejen na úkor lidské důstojnosti a solidarity, ale také na úkor lidského zdraví a života.

Menší nehody autobusů kamionů jsou na denním pořádku. Pokud nehodě nezemře alespoň sedm lidí, nikoho už to nevzrušuje. A tak denně vidíme velkou rychlostí řítící se autobusy a kamiony, o jejichž řidičích nemůžeme s určitostí říct jestli už spí nebo teprve usínají.  A to je ve dne. V noci, kdy slušní lidí spí, za okna není vidět.

pondělí 25. června 2012

ČR řídí zloději a ekonomičtí diletanti.


Lidé v České republice vyprodukovali v roce 2011 přibližně o 200 miliard více zdrojů (produktů a služeb), než spotřebovali. Přesto vzrostla zadluženost státu, domácností a firem přibližně o 500 miliard. Jak je to možné?

Je to celkem jednoduché. Základním cílem investic je dosažení zisku. Většina reálných aktiv v ČR byla prodána zahraničním investorům. Ti si půjčili od svých bank, které jim peníze natiskly. Nyní je bankám vracejí, a česká ekonomika jim na to musí vydělat. Převážná většina kapitálu (70-80% celé ekonomiky v ČR) patří zahraničním vlastníkům. Místní „kapitalisté“ jsou většinou zadlužení a podstatnou část potenciálních zisků pohltí splátky dluhů a úroků. Většina tzv. českých miliardářů má dluhy přibližně ve výši držených aktiv.

Český stát proto není schopen na daních vybrat dostatek peněz ke své spotřebě. Navíc politici ročně z rozpočtu ukradnou přibližně 150 miliard Kč. Rozkrádání veřejných rozpočtů je nedílnou součástí existujícího systému. Volby vyhrává ten, kdo utratí více za volební kampaň (naposledy to byla ČSSD), vládnou však ti, kteří se dohodnou na podílech z kořisti. Svým poraženým kolegům nechali pár drobků, aby nezpochybnili systém, ze kterého všichni profitují.

Politici jsou většinou pouze herci, které najímají investoři zhodnocující svůj kapitál pomocí investic do politického show. Úkolem politiků je šířit atmosféru nenávisti mezi lidmi. Hrají hru na pravici a levici a lidé, kteří jim to baští, se stávají levičáky a pravičáky. Ve skutečnosti však politici nevládnou, ale dělají jen to, co jím vlastníci nadnárodního kapitálu dovolí. Rozkrádání veřejných rozpočtů je jen lokální bonus.

Zvyšování daní a snižování výdajů, které politici předvádějí nyní, ve svém výsledku pouze sníží domácí spotřebu. Pokud nevzroste export, tak klesne i produkce. Vzhledem k obdobnému vývoji v okolí lze předpokládat, že export příliš nevzroste. Opatření jsou však nutná, neboť investoři nedovolí, aby byla ohrožena ziskovost jejich investic. Občanům a státu úspory nepomohou vůbec. Naopak situace všech v ČR se zhorší. O to však jde, jsme manufakturou Evropy a „čím více se olivy mačkají, tím více z nich lze získat oleje“.

Zcela je také opomíjen fakt, že peníze, které si český stát půjčuje, v převážné většině natiskne ČNB, která je s nepatrným úrokem předá komerčním bankám, které je státu půjčí za komerční úrok. Všechny komerční banky v ČR patří zahraničním subjektům, které zde mají tučné zisky. Na banky patřící investorům z EU navíc nemá ČNB valný vliv (ČNB nerozhoduje o jejich bankovní licenci).

"Možná je to však nutné. Bez zahraničních investorů bychom možná neuměli vyrábět auta a stavět domy a vydávat kreditní karty. Museli nás to naučit, a my za to teď musíme platit.":-)

V USA jsou na tom relativně lépe. Lidé v USA vyprodukovali v roce 2011 přibližně o 900 miliard USD méně zdrojů (zboží a služeb) než spotřebovali. Amerika však příliš šetřit nemusí. Jak je to možné?

Je to celkem jednoduché. FED natiskne USD a banky je vesele půjčují. Když nastane problém, přimhouří FED oko, a dluhy jim odpustí. Vždyť ty peníze nikomu nechybí (pozn. Omlouvám se za zjednodušení značně komplikovaného postupu zvaného kvantitativní uvolňování. Ostatní státy dodají do USA za natištěné USD své zboží (my taky). Netuším, jak dlouho to bude fungovat, protože o tom rozhodne Čína (tu zřejmě nevybombardují).

Naším problémem není jen zkorumpovaný mocenský systém, ale především finanční systém, kterému parlamenty a vlády slouží.

Naše ekonomika, ale i řecká, či španělská a další jsou v nejlepší kondici ve své historii. Dokážeme produkovat dostatek všeho, máme přebytky na vývoz. Zboží však není komu prodat. Celý problém je pouze finanční, tedy virtuální. Ekonomický růst je zcela závislý na růstu dluhů a exportu. Bez růstu dluhů nemůže narůstat peněžní zásoba. Když nenaroste peněžní zásoba, nemůže se prodat více produktů.

Bez ekonomického růstu nelze splácet dluhy a úroky. Proto konec zadlužování způsobuje krizi. Je to však pouze krize směnného systému řízeného bankami. Většina ekonomik je naprosto zdravá, nemocný je finanční a politický systém. Dokud nás bude ovládat finanční systém a politici okrádat, bude se naše situace stále zhoršovat. Brzy ztratíme i schopnost vyrábět, protože nás nedostatek peněz nutí uzavírat výrobu. Teprve potom může nastat skutečná krize – nedostatek produktů. Zatím je ještě ekonomika ve většině zemí Evropy v pořádku.

Zvyšování či snižování daní, zvyšování či snižování sociálních výdajů nemají na ekonomiku v současném stavu téměř žádný vliv. Množství peněz v ekonomice zůstává stejné, mění se jen struktura těch, kteří peníze utratí. Je to však účinné téma pro mediální show politiků, protože snadno vyvolává závist a nenávist mezi lidmi, kteří zaslepeni zlobou strkají hlavu do finančního otroctví.

Věřím, že to lidem dojde dříve, než nám politici a bankéři způsobí nevratné škody. Zatím jsou ztráty převážně virtuální, stačí je jen vymazat z počítačů.( Zdroj. Pirátské noviny)
neděle 24. června 2012

Ekologičtí zemědělci ze svých řad vylučují pravičáky.


Německé sdružení ekologického zemědělství odmítá pravicové názory. Svaz výrobců ekologických potravin (BÖLW) a jeho členové udělají všechno pro to, aby pravicové podnikatele ze svých řad vyloučili.

BÖLW vyjádřil názor většiny členů, že ekologické zemědělství se nemůže dostat pod vliv pravice, která pohrdá s lidskou důstojností některých obyvatel. Ekologické zemědělství je zaměřeno na jiné hodnoty, nemůže se tedy spojovat s pravicí.

Ekologické zemědělství podporuje rozmanitost přírody, tedy jeden z pilířů současného demokratického Německa. BÖLW uznává svobodu, rozmanitost, přátelství mezi kulturami a spolupráci se všemi proudy společnosti, které ctí lidskou důstojnost. Ekologické zemědělství a ekologické potravinářství se snaží citlivě využívat přírodní zdroje a zvířata a bránit lidskou důstojnost.

sobota 23. června 2012

Valná hromada ASZ v Pelhřimově.


Zástupci soukromých zemědělců, kteří jsou sdruženi v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ), se v pátek sešli na valné hromadě v Pelhřimově.  Zúčastnil se jí náměstek ministra zemědělství Roman Boček.

Přestože tato skupina zemědělců, která se snaží konkurovat Agrární komoře, vyznává Klausovu ideu, že zemědělství není způsob života, ale podnikání jako každé jiné, na valné hromadě byl opět prezentován požadavek výjimek, aby byly jednodušší podmínky pro předávání zemědělských závodů potomkům. Teď jsou zatíženi daní, která podle místních podmínek u převodu  farmy představuje až 13.000 korun na hektar.

Kvůli snižování zásahů úředníků do chodu farem spolupracuje ASZ s antibyrokratickou komisí ministerstva zemědělství. Byrokracie (hygienici, veterináři, plemenáři, ochránci přírody, zpracovatelé, ministerstva aj. úřady)  také brzdí možnost prodeje čerstvých potravin přímo od zemědělců. Přímý prodej zemědělské produkce pro většinu závodů zatím představuje malou část tržeb, i když je to předvším pro menší hospodářství rychlý zdroj peněz umožňujících stabilizovat jejich podnikání.

ASZ je organizací soukromých zemědělců, jejíž činnost je regulována politickým napojením jejích představitelů na ODS. To odrazuje mnoho zemědělců. Sdružuje téměř 2500 fyzických osob,  které se hlavně zabývají rostlinnou výrobou v úrodných oblastech a v blízkosti měst. (F.N., 22.6.2012))


pátek 22. června 2012

Poslední výzva pro neposlušné zemědělce.


Přestože od 1. ledna platí v Evropské unii zákaz chovu nosnic v tradičních neobohacených klecích, v deseti státech toto není respektováno. Proti těmto zemím EK připravuje žaloby a sankce.

Ještě před tím, než bude záležitost předána Evropskému soudnímu dvoru, byly včera tyto státy opět vyzvány k zdůvodnění. Výzvu obdržely státy: Belgie, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko a Portugalsko. Používáním neobohacených klecí producenti vajec z těchto zemí porušují hospodářskou soutěž a získávají neoprávněné výhody.

Na pořízení nových "obohacených" klecí měly zemědělské podniky těchto zemí dvanáctileté přechodné období. Výše jmenované státy doposud neprokázaly, že jejich chovatelé přešli na nové klece nebo závody se s neekologickými chovy uzavřeli. Evropská komise naopak oceňuje ty státy, včetně ČR, které na nový systém už přešly. 

Čeští fotbalisté na EURU skončili.


Česká republika - Portugalsko 0:1 (0:0)


Portugalci měli Ronalda, Češi měli Baroše. Jak kterému týmu byly fotbalové hvězdy platné, to si může  každý divák vyhodnotit sám.  V první řadě by měl trenér Bílek sundat oranžové brýle a nasypat si na hlavu popel.

Pokrytectví v podání fotbalových expertů a novinářů doprovázelo české vítězství ve skupině. Objektivně uvažující pozorovatel  viděl v utkáních s Řeckem a Polskem více štěstí než velký výkon českého týmu. Proč ovšem trenér Bílek tvrdošíjně nasazoval do hry hráče, kteří jsou dávno za zenitem velké výkonnosti a jsou slabším průměrem v zahraničních soutěží, to je záhada.  Ani ve fotbale není možné čekat soustavně na zázraky.

Bílek a Rosický se můžou bít v prsa a vyvolávat slávu nad nízkou porážkou a kritiky umlčovat postupem mezi nejlepších osm evropských týmů, ale každý průměrný znalec fotbalu ví, že reprezentovat ČR mohli hráči, kteří jsou v lepší formě než někteří legionáři v Bílkově výběru.

ČR: Čech - Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limberský - Hübschman (86. Pekhart), Plašil - Jiráček, Darida (61. Rezek), Pilař - Baroš. Trenér: Bílek.

Portugalsko: Patrício - Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao - Meireles (88. Rolando), Veloso, Moutinho - Nani (84. Custódio), Postiga (40. Almeida), Ronaldo. Trenér: Bento.

Branka: 79. Ronaldo. Rozhodčí: Webb - Mullarkey (oba Angl.), Van Roekel (Niz.). ŽK: Limberský - Veloso, Nani.

Diváci: 55.590.

čtvrtek 21. června 2012

Gebre Selassie dnes musí čistě vymazat Ronalda.


"Najděte způsob, jak zavřít Cristiana Ronalda do klece." To radí českým fotbalistům před dnešním čtvrtfinálovým zápasem mistrovství Evropy s Portugalskem slavný Argentinec Diego Maradona. Kvůli hvězdě Realu Madrid favorizuje právě celek z Pyrenejského poloostrova.

Maradona českému týmu radí, aby se pokusil portugalského kanonýra za každou cenu zastavit. "Trenér Bílek bude muset najít nějaké řešení, jak zavřít děsivého Ronalda do klece," napsal jednapadesátiletý kouč.

Připomněl, že rodák z Madeiry byl v posledním utkání proti Nizozemsku, v němž dal dvě branky, k nezastavení. "Češi budou muset na Ronalda nasadit alespoň dva hráče najednou, protože jeden si s ním neporadí. Proti Nizozemcům procházel přes (Gregoryho) Van der Wiela a (Rona) Vlaara jako nůž máslem," uvedl Maradona.

Argentinec Maradona ovšem nesleduje českou Gambrinus ligu a neví, že liberecký pravý obránce Gebre Selassie patří k nejrychlejším a nejtechničtějším českým obráncům. Navíc se jistě chce co nejlépe předvést skautům z nejprestižnějších fotbalových soutěží a tržní cenu svého fotbalového umu vyšponovat do hvězdných výšin. Má k tomu nejlepší příležitost v utkání s Portugalskem, neboť druhý nejdražšíí hráč Evropy Ronaldo se právě nejraději pohybuje podél levé postranní čáry. Věřme, že se to ctižádostivému českému obránci podaří.  


středa 20. června 2012

Klaus kritizoval športové komentátori ČT.


Prezident Klaus kritizoval komentátorov a hostí v štúdiu Českej televízie, pretože sa mu nepáčil spôsob, akým rozoberali priebeh tohto dôležitého zápasu.

"Štvrť hodiny zápas komentovali tí najväčší experti a o všetkom mleli piate cez deviate, čo sa v tom zápase odohrávalo, ale túto věc (Kadlecova hlavička) nespomenuli, z čoho som bol absolútne šokovaný," povedala česká hlava štátu pre Rádiožurnál Českého rozhlasu.

Na to však zareagoval populárny komentátor Jaromír Bosák: "Sláva, máme ďalšieho experta. Václav Klaus sa prihlásil o prácu v našom štúdiu. Začneme pomaly v lige v Příbrame a potom sa uvidí."

na sociálnej sieti donútilo reagovať Klausovho tlačového hovorcu Radima Ochvata: "Pána Bosáka je predsa v štúdiu veľká škoda. Už by si mal raz konečne naleštiť kopačky, obliecť si dres a ísť pomôcť naším, keď už trénerovi hovorí do zloženia zostavy a kritizuje jednotlivých hráčov. Komentovať výroky tak renomovaného moderátora, básnika a futbalového experta na našu reprezentáciu sa asi nepatrí. Dôležité je, aby sme vyhrali. Takže chlapi, bojujte! Držíme vám vo štvrťfinále palce." 

Olomouckému fotbalu se uplácení nevyplatilo.


Fotbalisté Olomouce si navzdory triumfu v Poháru České pošty v nadcházející sezoně předkolo Evropské ligy (EL) nezahrají. Vidina mnoha desítek,  nebo snad stovek, milionů do olomoucké kasy definitivně mizí.

Odvolací komise UEFA dnes Sigmě na rok zakázala start v pohárech kvůli disciplinárnímu trestu od Fotbalové asociace ČR za účast v korupční aféře s Bohemians Praha. Místo tvarůžkářů by v EL měl hrát jiný český tým, tedy ve finále Poháru poražená Sparta. Pokud by to UEFA povolila, poháry by si zahrála Mladá Boleslav, která obsadila čtvrté místo v lize a zaujala by v evropské soutěži místo Sparty.

Olomouc pyká za korupční kauzu, která se táhne do roku 2009. Hanáci tehdy v posledním ligovém kole porazili Bohemians Praha 3:0 a zajistili si účast v pohárech. Šéf střížkovského klubu Karel Kapr potom oznámil, že brankář Sigmy Petr Drobisz hráče Bohemians Praha podplatil částkou 300 tisíc korun. Vyšetřování ještě neskončilo, UEFA je ovšem ke korupčním aférám nekompromisní. Zastropování přímých plateb je překážkou každého jednání agroministrů EU.


Ministři jednali v Lucemburku zejména o reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Diskuse se soustředila na rozvoj venkova s ohledem na životní prostředí a možnosti spolufinancování jednotlivých opatření.

Na summitu panovala poměrně shoda, až na otázku zastropování přímých plateb pro velké zemědělské podniky. Proti zastropování jsou Německo, Spojené království, Česká republika a Slovensko. Předsedající dánský komisař Mette Gjerskov však odmítl o problému diskutovat, zastropování by mělo být projednáváno na jiných schůzích.

Debata o rozvoji venkova potvrdila, že SZP by měla odpovídajícím způsobem přispět k ochraně životního prostředí, řešení problémů s biologickou rozmanitostí a dopadů změn klimatu.

 Končící dánské předsednictví také představilo svou zprávu o pokroku v projednávání reformy SZP. Ministři projednali další témata, například pohodu zvířat, dopady rezistence vůči antibiotikům u zvířat či situaci na trhu s mlékem. Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček.


Výsledky a program EURA 2012.


8.6.18:00VaršavaAPolsko - Řecko1:1
8.6.20:45VratislavARusko - Česko4:1
9.6.18:00CharkovBNizozemsko - Dánsko0:1
9.6.20:45LvovBNěmecko - Portugalsko1:0
10.6.18:00GdaňskCŠpanělsko - Itálie1:1
10.6.20:45PoznaňCIrsko - Chorvatsko1:3
11.6.18:00DoněckDFrancie - Anglie1:1
11.6.20:45KyjevDUkrajina - Švédsko2:1
12.6.18:00VratislavAŘecko - Česko1:2
12.6.20:45VaršavaAPolsko - Rusko1:1
13.6.18:00LvovBDánsko - Portugalsko2:3
13.6.20:45CharkovBNizozemsko - Německo1:2
14.6.18:00PoznaňCItálie - Chorvatsko1:1
14.6.20:45GdaňskCŠpanělsko - Irsko4:0
15.6.18:00DoněckDUkrajina - Francie0:2
15.6.20:45KyjevDŠvédsko - Anglie2:3
16.6.20:45VratislavAČesko - Polsko1:0
16.6.20:45VaršavaAŘecko - Rusko1:0
17.6.20:45CharkovBPortugalsko - Nizozemsko2:1
17.6.20:45LvovBDánsko - Německo1:2
18.6.20:45GdaňskCChorvatsko - Španělsko0:1
18.6.20:45PoznaňCItálie - Irsko2:0
19.6.20:45DoněckDAnglie - Ukrajina1:0
19.6.20:45KyjevDŠvédsko - Francie2:0
Čtvrtfinále
21.6.20:45VaršavaI.Česko - Portugalsko-:-
22.6.20:45GdaňskII.Německo - Řecko-:-
23.6.20:45DoněckIII.Španělsko - Francie-:-
24.6.20:45KyjevIV.Anglie - Itálie-:-
Semifinále
27.6.20:45DoněckVítěz I. - Vítěz III.-:-
28.6.20:45VaršavaVítěz II. - Vítěz IV.-:-
Finále
1.7.20:45Kyjev