"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 6. dubna 2011

Vlastník honitby bez nároku?

Dotace na zlepšování životního prostředí zvěře:

Předmětem příspěvku je:

* založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,

* zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 ks na 1 ha vodní plochy,

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Sazba činí na:

* založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř 5000 Kč/ha

* zřizování napajedel pro zvěř 1000 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory 2000 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 1000 Kč/ks

* pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky 500 Kč/ks

* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká 4000 Kč/ks

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:

* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

* kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

* pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

* minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,

* výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,

* zřizování napajedel pro zvěř je omezeno co do maximálního počtu 1 ks na 100 ha honitby,

* příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2011 předložen podacímu místu.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby. (Více: Myslivost 4/2011)

Žádné komentáře:

Okomentovat