"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 6. února 2013

Zemědělství ČR 2012: Pokles výroby masa a pokles ceny mléka.

Rok 2012 se vyznačoval poklesem výroby hovězího (−8,9 %) a vepřového masa (−8,8 %), nárůstem výroby drůbežího masa (+2,7 %), vyšším nákupem mléka (+3,4 %) a růstem cen zemědělských výrobců jatečných zvířat – skotu (+10,0 %), prasat (+17,0 %), drůbeže (+4,4 %), na rozdíl od poklesu cen mléka (−5,9 %).

V roce 2012 bylo vyrobeno 458 329 tun masa, tj. o 5,3 % méně než v roce 2011. V celkovém množství bylo zastoupeno 65 244 tun hovězího, 469 tun telecího, 239 753 tun vepřového, 165 tun skopového (z toho 119 jehněčího), 5 tun kozího, 80 tun koňského a 152 613 tun drůbežího masa.

Výroba hovězího masa, včetně telecího, v roce 2012 dosáhla 65 713 tun (−8,9 %). V kategorii býků byl zaznamenán pokles o 14,7 %, u krav o 3,4 %.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2012 vzrostly ve všech kategoriích: u krav (+13,3 %), jalovic (+10,6 %), býků (+8,3 %) a telat (+3,4 %). Zemědělci prodávali jatečné býky nejvyšších tříd jakosti S, E, U za průměrnou cenu 46,42 Kč za kg živé hmotnosti a 84,22 Kč za kg JUT (minimální cena byla 81,35 Kč/kg v lednu, maximální 86,11 Kč/kg v říjnu).

Výroba vepřového masa se v roce 2012 snížila na 239 753 tun (−8,8 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2012 vzrostly o 17,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E, a U za průměrnou cenu 33,26 Kč za kg v živém a 42,78 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 39,83 Kč/kg byla v únoru, maximální 46,40 Kč/kg byla v říjnu).

Nákup mléka v roce 2012 dosáhl objemu 2 381,8 milionů litrů (+3,4 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka klesly o 5,9 %. Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q v roce 2012 byla 7,79 Kč za litr, minima dosáhla v září (7,26 Kč/l), maxima v lednu (8,46 Kč/l).

Žádné komentáře:

Okomentovat