"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 15. února 2013

Kdo konečně dobude Pražský hrad a zjistí autory amnestie?

Advokátka Hana Marvanová podala dnes, ve středu 13. února, k Městskému soudu v Praze žalobu na prezidenta republiky Václava Klause. „Nebyly poskytnuty informace týkající se přípravy amnestie, což je v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod, dle kterého jsou státní orgány a orgány území samosprávy povinny poskytovat informace o své činnosti,“ sdělila Marvanová.

Které všechny osoby a orgány se podílely na přípravě textu rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013? Jedná se jak o osoby, které se podílely na určení rozsahu amnestie v jednotlivých článcích, tak o osoby, které tento pokyn provedly a text rozhodnutí sepsaly.
Které všechny osoby a orgány měly přístup k textu amnestie nebo k informaci o rozsahu amnestie před tím, než byla zaslána předsedovi vlády ke kontrasignaci, a to postupně podle času?   

Hrad žádné informace neposkytl a neuvedl žádný právní důvod, proč by neměly být poskytnuty, ani že by takové informace neexistovaly, ani že by byl dán zákonný důvod pro jejich odepření. Marvanová je přesvědčena, že následkem tohoto, dle ní nezákonného rozhodnutí, byl žalobce neoprávněně zkrácen na svém ústavně zaručeném právu na informace.

Kancelář prezidenta republiky uvádí, že jediným autorem amnestie je Václav Klaus. „Tvrzení, že autorem rozhodnutí o amnestii je pouze prezident, je zjevně nepravdivé, neboť z formy dokumentu vyplývá, že jde o dokument psaný právníkem. Žadatel se tudíž s touto nepravdivou odpovědí nemůže spokojit,“ míní advokátka Marvanová. A dodává, že v uplynulých týdnech i spolupracovníci prezidenta v médiích připustili, že se na amnestii podílelo více osob.

Žádné komentáře:

Okomentovat