"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 29. června 2012

NP Šumava jako zelené zlo.


Zakladatel Národního parku Šumava, tehdejší ministr životního prostředí Ivan Dejmal, zcela realisticky předpokládal, že na místě druhotných nepůvodních smrkových monokultur v mýtním věku lze trpělivou prací během tří set let (přibližně dvě obmýtí horských smrčin) vytvořit národní park.

Podcenil ale české panelákové ekologické fundamentalisty, kteří začali prosazovat bezzásahový režim v prvních a později i druhých zónách NPŠ okamžitě, což by nutně pro celou Šumavu znamenalo její totální zničení kůrovcem a dalšími škůdci. Výsledek tedy stejný jako zapálit a nechat shořet 80.000 ha lesa.

Mimo miliardových škod na dřevě umělé množení kůrovce přináší i další škody. Lesní půdu, bez mohutných stromů, může bez problémů ničit eroze, obnovu lesů mohou zmařit další negativní vlivy včetně nepředvídatelných následků globálního oteplování (změna flóry a fauny). Rozvrat vodních režimů v oblastech kůrovcového žíru je již několik let realitou. Varováním je divoký pokus v sousedním, podstatně menším národním parku Bavorský les, kde nepůvodní smrčiny činily asi 40 procent (v NPŠ asi 90 %). Kůrovec je v NP Bavorský les zničil komplet a nejinak by to dopadlo v NPŠ, kdyby nebyl regulován.

Ničení Šumavských lesů se ekologům poměrně dobře daří. Přesto si stěžují, že ČR zůstává mnoho pomýlených lidí, kteří kůrovcovou spoušť odmítají. Jedná se prý hlavně o lesníky, kteří jako jeden muž nesouhlasí s množením kůrovce a likvidací lesa. Pomýlené je prý i obyvatelstvo Šumavy, kterému se nelíbí suché pahýly smrků. Dokonce i část ekologů nepochopila geniálnost likvidace nepůvodních smrčin v NPŠ kůrovcovým holožírem.

"Pryč s národním parkem!" volají Šumaváci. "Chceme žít v kulturní krajině, nikoli v divoké poušti." Takové heslo podvedených občanů sotva už někoho překvapí. Kdyby na Šumavě došlo k referendu, získalo by zrušení NPŠ drtivou většinu hlasů oprávněných voličů.Žádné komentáře:

Okomentovat