"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 16. dubna 2012

Bendl z dozorčí rady Budvaru odvolal Jihočechy, včetně hejtmana Zimoly.

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes rozhodl o snížení počtu členů a změně složení dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Schválil také úpravy v jeho základním dokumentu, kterým je statut podniku. Změny statutu se následně promítnou i do jednacího řádu dozorčí rady a v nejbližší době budou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku.

„Odpolitizování dozorčí rady, posílení ekonomické odbornosti a do budoucna posílení kontrolních kompetencí Ministerstva zemědělství coby zakladatele podniku je smyslem provedených změn. Proto dozorčí radu doplní Ing. Jan Procházka, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády,“komentuje změny ministr Petr Bendl.

Součástí změn je snížení počtu dozorčí rady z 12 na devět. Z toho 6 (dosud 8) členů bude jmenováno Ministerstvem zemědělství a 3 (dosud 4) budou voleni zaměstnanci podniku. Ministr Bendl v této souvislosti vyzve ředitele podniku Jiřího Bočka, aby v souladu s volebním řádem zajistil uvedení počtu členů volených zaměstnanci do souladu s novým zněním statutu.

„Přestože se na Budějovický Budvar nevztahuje řada zákonných opatření, včetně právní úpravy o volbě třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci podniku, ponechal jsem tento princip v novém statutu,“ dodává ministr Petr Bendl.

Současně s rozhodnutím o snížení počtu členů dozorčí rady z 12 na 9 byli ministrem Bendlem z dozorčí rady odvoláni:

· Ing. arch. Robin Schinko (člen dozorčí rady od roku 2007, dosud její předseda)

· Ing. Filip Dvořák (člen dozorčí rady od roku 2007, dosud její místopředseda)

· Mgr. Jiří Zimola (člen dozorčí rady od roku 2009)

Kromě toho na základě dohody s ministrem Bendlem na své členství v dozorčí radě rezignoval JUDr. Tomáš Jindra (člen dozorčí rady od roku 2011).

Členy dozorčí rady, které jmenuje Ministerstvo zemědělství, nadále zůstávají náměstek ministra Roman Boček, Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Ing. Jiří Lexa a Ing. Miroslav Toman, jedno volné místo bude obsazeno dodatečně.

Novému členovi dozorčí rady Ing. Janu Procházkovi je 33 let, je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor Aplikovaná matematika. Své akademické vzdělání ekonomického směru dokončil na Mendelově univerzitě v Brně, a to na Provozně ekonomické fakultě, oboru Finance. Je členem Legislativní rady vlády – Komise RIA (od roku 2011), členem Národní ekonomické rady vlády (NERV, od roku 2010).

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Žádné komentáře:

Okomentovat