"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

neděle 29. dubna 2012

Nastupuje generace hovniválů.


Tolik sobectví, individualismu, cynizmu a nezájmu o dění ve společnosti, jako je v dnešní době vidět u mladé generace, v české historii snad nikdy v minulosti nebylo. V minulosti lidé vždy žili v nějaké komunitě, ať to bylo bydliště, pracoviště nebo zájmové organizace.  Lidé se vždy snažili přizpůsobovat jeden druhému, v případě nouze si pomáhat.


Lidé dříve věřili v slibovaný lepší svět, svět, který chtěli pro své potomky. Příznivější a důstojný život za rovných podmínek, bez pánů a poddaných. Lidé vždy chtěli život bez propastných rozdílů a vlády peněz a majetku jako nejvyššího měřítka hodnoty člověka ve společnosti. Nebylo to tak úplně, jak si představovali, ale vždy země udělala krok dopředu.


Dnešní mládež má možnost pokračovat, rozhodovat o dění ve společnosti.  Má možnost zajistit potomkům spokojený život v bezpečném prostředí. Ale nedělá to. Nemá zájem. Je jí to jedno. Snaží se ukrýt do maloměstského světa, ukulit jako hovniválové co největší kuličku. Přitom nechává, mlčky podporuje, nepravosti, hrátky stran, „divadla“ pro veřejnost. Nevadí jí prohlubující se propast mezi lidmi příliš majetnými, s majetkem nabytým jinak než poctivě, a beznadějí lidí slušných. Tak také vypadá podpis ateistické výchovy, která  morálku zesměšňuje. (pozn.AV: "Máme morálky až příliš," V. Klaus v televizní besedě s kardinálem Vlkem.) 


Mladí se nezajímají o životní podmínky ostatních generací, přesto jdou k volbám, protože jim v televizi a na videu mladý a známý umělec pohrozil, že by o svou kouličku mohli přijít. Volí tedy toho, koho jim ti bezpáteřní umělci poradili. Mladým lidem je srdečně jedno, koho zvolili, a jako ovce věří, že jen vlastní ostré lokty je dovedou v blahobytu. Chtějí urvat teď, a hned, co nejvíc pro sebe. Co na tom, že všude kolem nich je špína.


Zatím se této špíně stačí vyhýbat, takže nepotřebují stavět hráz. Klidně ji nechávají růst a bobtnat. Ti kteří mládež varují před záhubou, jsou pro ni směšní. Doba však kvapí a přichází čas, že smrduté politické bahno zažene do kouta i mladou generaci, tak jako už se to stalo těm starším. Jak se potom vypořádají se svou zažitou chamtivostí, leností, vychytralostí, až zjistí, že se i oni potápí, protože se vlády ujali lidé s ještě horší morálkou? (Zdroj: Kolář, Dr. 27.4.2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat