"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 29. ledna 2013

Evropští družstevníci píší Nečasovi.


Vážený pane premiére,
Jednání premiérů vlád, které je plánováno na 7.2. 2013, které se bude zabývat rozpočtem EU na období let 2014-2020 bude mít zásadní dopad na celou EU a její schopnost zajistit dostatek potravin, stabilitu a další trvale udržitelný rozvoj. Z těchto důvodů doufáme, že vezmete při nadcházejících jednáních v úvahu také naše obavy.
Jsme toho názoru, že jen díky společné zemědělské politice (SZP), v době současných ekonomických těžkostí, zde působí zemědělství jako významný stabilizační faktor a síla, která zabezpečuje stabilní dodávky potravin za rozumné spotřebitelské ceny v době rostoucí tržní nerovnováhy a kolísání. Navíc, od roku 2009 se EU změnila zásadním způsobem, kdy se stala z čistého dovozce potravin jejich výhradním vývozcem a současně tak i pátým největším vývozním odvětvím.
Zůstává faktem, že evropský sektor zemědělské výroby se stal více konkurenceschopným jenom díky farmářům a jejich družstvům. Pod dobu patnácti let ale stále rostou ceny zemědělských vstupů, které převyšují ceny, které získávají zemědělci prodejem svých produktů na trhu. Výsledkem je poté pokles příjmů zemědělců pod průměr, příjmy dosahují ani ne poloviční výše příjmu v porovnání s jinými sektory ekonomiky. Navíc, zemědělství je a stále zůstává hlavním zdrojem tvorby pracovních míst-zaměstnanosti; podle údajů Eurostatu, asi 26 mil. obyvatel EU pracuje v zemědělské výrobě. Je zcela jasné, že bez podpor v rámci společné zemědělské politiky, by došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a také ve zpracovatelském průmyslu.
Veškeré tyto výhody (plynoucí z SZP) jsou dosahovány pouze jen s velmi malými náklady v oblasti investic-výdaje na SZP činí méně, než 1% všech veřejných evropských vládních výdajů.
Vzhledem k novým výzvám, kterým musí farmáři a zemědělská družstva čelit v budoucnu, potřebujeme SZP nyní více, než kdy jindy. Klimatické změny se projevují stále výrazněji a v extrémních projevech a kolísání cen a cenové výkyvy jsou stále na vzestupu.
(Z uvedených důvodů), Vás naléhavě žádáme, abyste podpořil zachování rozpočtu na společnou zemědělskou politiku v rámci jednání o víceleté finanční perspektivě.
Silná SZP podpořená silným rozpočtem EU zajistí nejenom pokračovaní potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti. Spolu se správnými reformami povede (reformovaná SZP) k posílení ekonomického postavení zemědělců a zemědělských družstev a umožní také zpracovatelskému a potravinářskému průmyslu udržet si trvalý růst.

S pozdravem,
Gerd Somnnnleitner
Prezident COPA
Christian Pées
Prezident COGECA

Brusel 29.1.2013

Zdroj:
http://www.zscr.cz/download/2486125_2_CC610E_Necas.pdf
http://www.zscr.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat