"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 24. října 2012

Až nebudou komunisti, nebude ani ODS a TOP 09.


Zkušenosti nelze nikde nastudovat. Platí to určitě pro zkušenosti s vládou komunistů. Komunistická strana Československa v době své největší moci sice byla proslulá polovojenskou disciplinou ve vlastních řadách,  ale ve skutečnosti to nikdy nebyla jednotná organizace chovající se celých 40 let stejně.

KSČ byla masovou organizací a měla ohromné množství členů. Přibližně každý desátý občan prošel jejími organizacemi. Jednalo se tak o mnoho souborů různých lidí, od primitivních násilníků a mstitelů, přes notorické vyhledavače funkcí až po  snílky, kteří věřili v přeměnu komunistické strany na levicovou stranu západního typu. Jinak záleželo, jací se v té které komunistické buňce sešli lidé. Komunistický systém se neustále měnil. Jiné to bylo za Gottwalda, jiné za Novotného a jiné za Husáka.

Druhá polovina 60. let (1965 - 1968), kdy do KSČ zamířila spousta intelektuálů, se jeví jako nejsvobodnější období komunizmu. Peněz a zboží sice moc nebylo, ale byly symbolické daně a jiné platby, otvíraly se hranice.  V 60. letech se na československém území několikrát snažila nelegálně usadit Rudá armáda, vždy se jí - a to je velká záhada - podařilo prezidentovi Novotnému rychle vystrnadit.  Cenzura byla formální. Kultura, sport a společenský život měly zelenou. Byly uváděny nejlepší filmy světové kinematografie. Zatímco obyvatelstvo vychutnávalo změny k lepšímu a plnilo sály kin a tribuny stadionů, mezi komunistickými vůdci zuřil boj, ve kterém Novotnému a jeho prvorepublikovým soukmenovcům docházely síly.  

Problémem byli Slováci, které Novotný měl nejraději, když halekali někde vysoko v horách. Když se Dubčekovi, Husákovi, Lenártovi a Bilakovi, za pomoci českých intelektuálů a studentů, podařilo Novotného sesadit, přišly protisovětské nálady, které posloužily jako důvody pro okupaci a "dočasný pobyt sovětských vojsk", tedy to, o co se sovětští maršálové snažili už od roku 1945. Pomalu se z mnoha protagonistů Pražského jara, kteří změnili názor a s okupací souhlasili, stali nejspolehlivější přisluhovači režimu. Husákova plíživá normalizace, za přítomnosti 200.000 sovětských vojáků, byla v mnohém horší než represe 50. let, protože jednak nenápadně lámala charaktery, jednak za mimořádně výhodných podmínek na svou stranu získávala ty ambiciózní mladé odborníky (i nestraníky), jimž se jednalo o jakoukoli kariéru a osobní prospěch. 

Normalizační způsoby vládnutí, tj. zvýhodňování nových elit a psychický útlak nejširších vrstev obyvatelstva, dnes zase praktikují extremistické strany ODS a TOP 09, zdánlivě pravicové, jejichž členové byli na pragmatický život vyškoleni v bývalé KSČ (buď osobně nebo v komunistických rodinách). Tyto strany se vzájemně potřebují, aby mohly masírovat mozky voličů.

 Protože tyto dvě extremistické strany nejsou schopny přestřihnou pupeční šňůry, kterými jsou s komunisty svázány, jejich život závisí na životu KSČM. Pokud by zanikla komunistická strana, automaticky by zmizely ODS i TOP 09. Nebyl by důvod jejich existence. Dokladem je úpadek fašistických stran ve vyspělých zemí, který přišel po vytlačení komunistů (Německo, Itálie, Francie, USA). K velkému zvýšení životní úrovně tam došlo jen zásluhou kombinace a různého střídání sociálně- a křesťansko-demokratické politiky. (Jiří Krž, 24.10.2012)

1 komentář:

 1. Po listopadu se jednotná, všudypřítomná, tradičně husitsky loupeživě založená, na feudálním, dědičném, třídně zakomplexovaném kádrovém principu konsolidovaná a „jediná vedoucí státní strana KSČ“ spolu se svými, po srpnu 1968 plánovitě vytvořenými „disidentskými“ zálohami, za účelem udržení své reálné moci, „leninsky“ strategicky rozdělila na tři bojové a navzájem koordinované proudy, předstíraně a teatrálně spolu soupeřící:

  1) „revoluční a třídně uvědomělí“, přízemní, užiteční idioti zůstali v KSČM a odborech (aniž by se byť i jen pokusili založit alespoň jedinou vzorovou neparazitickou produktivní sociální firmu, penzijní fond, nebo proletářský kibuc) a v pohodlí vyčkávají na svoji šanci od masy neschopných socek;

  2) mazanější hajzlové pokrytecky „obnovili“ komunisty zničenou ČSSD;

  3) nejcyničtější komunistické svině založily z prstu vycucanou „pravicovou“ ODS a estébácké hlídací a vyděračské agentury, různé tunelářské firmy, a pomalu zakládají nové krajně nacionalistické, protizápadní a zamindrákované partaje.

  Ani „levicová“ křídla v šovinistické, izolacionistické a kleptokratické nabídce nezůstávají pozadu a občas si s „pravičáky“ navzájem prohodí klíčové členy (Rath) a papouškované fráze. Takto je totalitně nevolnicky vychovaný, závistivý, zápecnický, bezradný a stádovitý volič fackován z více stran jako kibic v mariáši a může si vybrat, komu střídavě skočí na lep a koho bude „vlastenecky“ živit a na koho naopak žlučovitě prskat na bezplatném internetu pod taktovkou sjednotitele Vjačeslava Pružinského.

  „Nepartajnická politika“ (podobná advokacii), na bázi občanského zákoníku založená, má reálnou a logicky zdůvodněnou šanci, a to univerzálně. Všechno už tady jednou bylo – jenom zodpovědný občanskoprávní, adresný a průběžný volební systém na bankovně účetním principu dosud nikoli. Nepomůže nic jiného, než úplná, obousměrná personální ručitelská adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče, včetně možnosti levného a voličsky osobně zodpovědného referenda i přímé volby kohokoli : „Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly“ (TGM).

  OdpovědětVymazat