"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

čtvrtek 25. října 2012

Více Kožených!

Poslanecká sněmovna PČR 3.4.1997:
Poslanec Miroslav Sládek: Paní předsedající, dámy a pánové, pane předsedo vlády, Já bych rád zopakoval váš výrok, který jste přednesl dokonce na mezinárodním fóru, a nerad bych slyšel, že to je úplně, ale úplně falešné. Prohlásil jste:  "Více takových Kožených."
Všichni víme, jakým způsobem se Viktor Kožený dostal k majetku v naší zemi, všichni víme, k jak tajemným přesunům v rámci jeho kupónového impéria dochází, a všichni víme, jak se svěřenými penězi, s penězi, které mu svěřili občané ČR, v současné době na Bahamách tento irský občan zachází. Všichni si také pamatujeme na výroky mnohých členů vládní koalice, kteří byli rádi, že na čele kupónové privatizace je Čech, takže je velká naděje, že tento majetek zůstane v ČR.
Pane předsedo vlády, troufám si tvrdit, kdyby byla naplněna vaše teze - více takových Kožených - tak by dneska z České republiky už nezůstaly ani hraniční kameny. A ptám se vás, jak se ve světle současných událostí díváte na svůj výrok "více takových Kožených" a zda byste bych ochoten nebo schopen znovu tento výrok na veřejnosti zopakovat.
Jenom zmínka - v Albánii stačilo k vypuknutí povstání to, že v podvodných hrách přišlo o svůj majetek sto tisíc občanů. Jen Viktor Kožený připravil o mnoho peněz minimálně dvě stě tisíc občanů.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má předseda vlády Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: 
K panu Koženému nebo k této otázce bych chtěl říci asi toto. Někdo z našich občanů mu svěřil své peníze. Mohu zodpovědně říci, že jsem k tomu nikoho v této zemi nevybízel. Já jsem byl velmi překvapen, a každého občana jsem vybízel, aby se zúčastnil privatizace, sám za sebe. Kdybyste zkusil citovat má vystoupení, pane poslanče, z této doby, nenašel byste jedinou výzvu komukoliv, aby komukoliv svěřoval své peníze. Očekával jsem, že se všichni občané zúčastní kupónové privatizace jako individuální dikové a opakuji znovu, že jsem k tomu nikoho nevybízel, navíc případně k panu Koženému.
Více takových Kožených je jiná úvaha. Nevím, a nechci nyní analyzovat, jak se vše v této věci otočilo, jakým způsobem byl on dotlačen k odcházení z této země a podobně, ale myslím si, že obrovskou vinu na této změně jeho chování má česká závist, závist lidí vůči komukoliv, kdo o něco usiluje a kdo v něčem získá nějaký úspěch. Takže trivializovat tuto věc já považuji za velmi, velmi nešťastné.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance Sládka, chce-li položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Vidím, že je tomu tak, dávám panu poslanci slovo,

Poslanec Miroslav Sládek: Vážený pane předsedo vlády, jako obvykle odpovědi se člověk nedočká. Viktor Kožený byl předvolán před soud, ani poté se do své rodné země nevrátil. Že by ho odsud vyhnala závist, o tom se dokonce nehovořilo ani v provládních sdělovacích prostředích. Je mně líto, že nemáme takový jednací řad, který by donutil předsedu vlády na otázky.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu předsedovi vlády.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, z dlouhé chvíle, až nebudete mít co dělat, pusťte si dnes v 1 hodinu 45 nebo kolik minut dnešní interpelace. Takže poslechněte si vaše vystoupení a zamyslete se nad tím, co jste se mě tázal. Já budu pokračovat, až pan poslanec bude poslouchat, protože jinak je to zbytečné.

Poslanec Miroslav Sládek: Já si to pustím ze záznamu.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pusťte si to ze záznamu. Vy jste se mě tázal na jednu jedinou věc, tázal jste se mě, zda jsem řekl, více takových Kožených. Já jsem řekl, že ano, že jsem to řekl.

Čtvrtek 3. dubna 1997

Žádné komentáře:

Okomentovat