"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 4. července 2012

Ukáže už letošní rok nedostatky "greeningu" EU?


Většina odhadů se shoduje v tom, že zásluhou extrémních povětrnostních podmínek dojde letos v Evropě k velkému poklesu úrody obilovin. V důsledku nižších výnosů by měla podle organizace Copa-Cogneta být celková sklizeň v EU nižší o 1,4 procenta. Olejnin by mělo být méně o 3,2 procenta.

Na nižších výnosech se podílí sucho a silné zimní mrazy, zvláště ve východní Evropě. Sklizeň je nižší i přesto, že vymrzlé ozimy byly na 1,5 mil. ha nahrazeny jařinami.

V souvislosti s výkyvy úrody se řada odborníků pozastavuje nad plány EK kvůli ozelenění EU snižovat plochy orné půdy. Přesun rostlinné výroby jen do určitých oblastí a neustále zvyšování výnosů může při shodě klimatických extrémů znamenat katastrofu v zásobování potravinami.

Žádné komentáře:

Okomentovat