"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 4. června 2012

Dopis soukromého zemědělce k ČT "Máte slovo."


Dne 17. května jsem zhlédl pořad ČT Máte slovo na téma dotačního titulu, který vypisuje Ministerstvo zemědělství a který je známý jako Zelená nafta. Domníval jsem se, že téma pořadu bylo zvoleno za účelem seznámení široké veřejnosti s faktem, proč je uvedený dotační titul vlastně vypisován a proč je pro zemědělce důležitý. Zmýlil jsem se.

Moderátorka Michaela Jílková zjevně zanedbala přípravu a absolutně pořad nezvládala. Nicméně daleko větším překvapením pro mne byla nejednotná vystoupení zástupců zemědělské veřejnosti, kdy prezident Agrární komory ČR obhajoval výše zmíněný dotační titul jako věc zavedenou, potřebnou a jako podstatnou finanční úlevu pro zemědělce.

Na druhé straně zástupce Asociace soukromého zemědělství ČR vystupoval v tom smyslu, že dotační titul není pro zemědělce nic podstatného a že se bez této podpory snadno obejdou. (Celý dopis na AK-APIK)


Žádné komentáře:

Okomentovat