"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 15. května 2012

Domácí porážky: Bez hlášení a poplatků na úřad ani ránu.


Úmysl uskutečnit domácí porážku skotu starého do 24 měsíců musí chovatel oznámit místně příslušné krajské veterinární správě. A další a podstatná podmínka je, že odpad, tj. střeva, hlava atd., jinak řečí úřední vedlejší živočišné produkty, musí být předány k tzv. neškodnému odstranění do asanačního podniku.

Veterinární inspektoři kontrolují plnění podmínek, které veterinární zákon ukládá těm, kdo doma porážejí skot pro vlastní potřebu. V Pardubickém kraji však zjistili, že jeden chovatel nahlásil porážku až den poté, když ji už provedl, odpady nepředal asanačnímu podniku, ale zahrabal je a část dobytčích útrob dal sežrat masožravcům (psům). A poražený kus navíc ani neodhlásil do centrální evidence poražený kus. Tak takhle tedy ne!

Chovatel porušil ustanovení veterinárního zákona, zákona o šlechtění a plemenitbě, i Nařízení č. 999/2001 a 1069/2009. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a dotyčný chovatel bude muset počítat s uložením pokuty a s případnou následnou kontrolou v případě další domácí porážky skotu.

O tomto případu hovoříme proto, že jednak není první, jednak porušení předpisů je vážnější (porušení zákona veterinárního i zákona o šlechtění a plemenitbě). Považujeme tedy za dobré upozornit chovatele, kteří pro vlastní potřebu skot na hospodářství porážejí, aby dbali předpisů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Žádné komentáře:

Okomentovat