"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 16. ledna 2017

Jeden zemědělec uživí 155 lidí

Zatímco v roce 1900 jeden sedlák nakrmil 4 lidi, dnes nakrmí 155 lidí. Statistiku zveřejnil ve středu německý Rýnský rolnický svaz. Uvedl, že tento pokrok, kdy 1 ha uživí víc lidí,  je hlavně zásluhou vysokých výnosů obilí.

Před 1. světovou válkou bylo v Německu sklízeno 18,5 q pšenice z 1 ha, v současnosti je to v průměru 77,1 q. V roce 1900 bylo na říšském území Německa 5,6 milionu zemědělských závodů, v nichž byla chována zvířata v hodnotě 20,7 milionu velkých dobytčích jednotek . V té době sloužilo 25 procent zemědělské půdy k výrobě krmiv. V současné době je na stejném území 280.800 zemědělských závodů chovajících jen 13,3 milionu VDJ. Přesto je produkce živočišných produktů mnohem větší než v roce 1900.

Přes velký nárůst produktivity zemědělství je Německo dovozcem zemědělských a potravinářských produktů. V roce 1900 bylo Německo ve výrobě potravin soběstačné na 87 procent. Plně soběstačné na 100 procent není ani v současnosti, což ovšem není způsobeno neschopností potraviny vyrobit, ale požadavkem spotřebitelů, kteří žádají změnu, pestrou nabídku. Podle Rýnského rolnického svazu také hrají při dovozu potravin velkou roli společenskopolitické relevance.

Žádné komentáře:

Okomentovat