"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

sobota 20. dubna 2013

Reformy přivolávají komunizmus.


J.L. Seifert ve své knize "Die Weltrevolutionäre von Bogomil über Hus zu Lenin" (1931) tvrdil, že nejsilnější hrází proti komunizmu je selský stav.

Československu předpovídal, že se mu agrární reforma jednou vymstí. Bezprostřednímu nebezpečí bolševizmu v nových středoevropských státech se sice zabránilo, avšak způsobilo to úpadek racionálního hospodaření, jaké bylo na šlechtických velkostatcích. Došlo k tomu, že novým malorolníkům se po reformě dařilo hůře než dělníkům na velkostatcích. Švehlova agrární reforma tedy sociální otázky nevyřešila, což měl být její hlavní důvod, přičemž poškodila velký i střední zemědělský stav. To vyvolává příklon venkova k bolševizmu.

Zajímavé jsou úvahy o kapitalizmu, které jako by byly napsány dnes. J.L. Seifert byl důkladně seznámen s českou historií a českou literaturou (Masaryk, Pekař aj.): "Kapitalizmus jako hromadění velkých majetků vzniká v kulturním ovzduší kočovných pastevců. Zprvu jsou to stáda, jež zastávají funkci peněz (pecus-pecunia), později v kulturách vyspělých jsou to pozemky. Tomuto kapitalizmu chybí pojem úroků z úroků.

Pokud šlechta byla vzdálena duchu kramářskému a věnovala se věcem kulturním a sociálním, mohly vznikat velkolepé, i když "nerentabilní", stavební a umělecké památky jako odkaz vysoké kultury. V těchto dobách byl kramář nebo lichvář předmětem opovržení, hluboko pod společenským postavením obyčejného sedláka.

Zcela jiného druhu je kapitalizmus, jenž se dostavil se vznikem hospodářství peněžního. Nositelem tohoto kapitalizmu peněžního je městské obyvatelstvo. Kultura degeneruje, nastupuje požitkářství, stoupají možnosti bankéřů, že si za peníze mohou koupit i šlechtický titul. Znamená to, že na místo "šlechty rodové" nastupuje "šlechta peněžní", na místo politiky kulturní přichází politika materialistická."

Žádné komentáře:

Okomentovat