"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 6. listopadu 2012

Posílení hospodářského růstu a vytváření pracovních míst jsou prioritou EU na rok 2013.


Komise představila své plány na rok 2013. Zaměřuje se v nich na obnovení hospodářského růstu v EU a na návrat lidí do pracovního procesu.

Prioritou je i nadále překonání hospodářské krize a návrat EU na cestu k udržitelnému růstu. Balíček obsahuje soubor stimulačních opatření, reforem finančního systému a kroků k vytvoření Unie v semknutější podobě.

Mezi nové návrhy patří:
  • zlepšení stability, transparentnosti a ochrany spotřebitele ve finančním sektoru, které vychází z návrhu na užší hospodářskou a měnovou unii
  • podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím jednotného trhu   a koordinované průmyslové politiky, nižší náklady podniků díky změnám v oblastech, jako je DPH a fakturace, a podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu
  • propojování Evropy liberalizací energetických sítí, zvyšováním investic do širokopásmové infrastruktury, modernizací dopravy a logistiky
  • podpora odpovídající potřebám nezaměstnaných – zlepšování veřejných služeb zaměstnanosti a podpora sociálního začleňování
  • energetika, zdroje a životní prostředí – politika udržitelného růstu, uspokojení poptávky po energii, reakce na změnu klimatu, zlepšování kvality ovzduší a nakládání s odpady
  • vytváření bezpečné Evropy – předcházení podvodům a zneužívání prostředků EU pomocí úřadu evropského veřejného žalobce, boj proti pašování zbraní v zájmu snížení násilné trestné činnosti a také rozšíření výhod plynoucích z občanství EU
  • prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě prostřednictvím nových obchodních dohod, cílené spolupráce se sousedními zeměmi a zvyšování úlohy EU jako největšího světového přispěvatele na rozvojovou pomoc.

Komise rovněž zajistí, aby se opatření, která již byla schválena, řádně prováděla.
Bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, vedoucími představiteli zemí EU v Radě, vnitrostátními parlamenty a s dalšími zainteresovanými stranami, aby se dosáhlo hmatatelných výsledků, z nichž budou mít prospěch všichni občané Unie.

Žádné komentáře:

Okomentovat