"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

čtvrtek 29. listopadu 2012

Bendl v Bruselu jednal, jako kdyby nejednal.

"Podstatná není samotná výše prostředků, ale nastavení spravedlivých podmínek tak, aby bylo možné zajistit konkurenceschopnost evropského modelu zemědělství vůči třetím zemím,“ řekl ministr Bendl s tím, že by zemědělci ze starých a nových zemí Evropské unie měli mít rovnocenné podmínky.

S otázkou konkurenceschopnosti velmi úzce souvisí i obava ČR z navrženého snížení prostředků na politiku rozvoje venkova. „Jsem přesvědčen, že politika rozvoje venkova je prostředkem pro požadovanou větší efektivitu, konkurenceschopnost a modernizaci Společné zemědělské politiky,“ uvedl ministr Petr Bendl.

K tématu rozvoje venkova se rovněž uskutečnilo setkání iniciované rakouskou stranou, jehož výstupem je společná deklarace zainteresovaných států apelující na přehodnocení krácení prostředků navrženého pro tuto oblast.

Dále se jednalo o ozelenění v rámci SZP, jež by do budoucna mělo být součástí přímé platby. Česká agrární diplomacie dlouhodobě prosazuje, aby toto opatření bylo dobrovolné. „Podle našeho názoru by mělo být čistě rozhodnutím zemědělce, jestli bude plnit podmínky ozelenění, a žádat tak o tento druh platby,“ řekl Petr Bendl.

U příležitosti tohoto ministerského setkání český ministr bilaterálně jednal o klíčových otázkách reformy SZP s německou ministryní výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele Ilse Aignerovou, francouzským ministrem zemědělství Stéphanem Le Follem a rovněž s maďarským protějškem,  Sandórem Fazekasem.


Žádné komentáře:

Okomentovat