"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 10. října 2012

Přibývají lesní plochy a krádeže dřeva.


Rozloha tuzemských lesů je v současnosti nejvyšší od doby existence zemských katastrů, vyplývá z publikace, kterou včera představil Český statistický úřad (ČSÚ). Od konce 18. století do roku 2011 tak na území dnešního Česka přibyla více než třetina lesů. Jejich plocha přitom roste zejména na úkor zemědělské půdy

Zatímco podle Josefského katastru, který vznikl v letech 1785 až 1790, zabíraly lesy v tuzemsku 1,97 milionu hektarů plochy, tak v loňském roce již jejich plocha činila 2,66 milionu hektarů.

Podle ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromíra Vašíška se lesy nejrychleji zvětšovaly v 60. letech minulého století, kdy bylo skokově zalesněno zhruba 100.000 hektarů půdy. Šlo především o po odsunu sudetských Němců opuštěné příhraniční oblasti.

V současné době výměra roste pozvolna. Je to především na úkor zemědělské půdy v rámci restrukturalizace zemědělské výroby. V rámci dotacemi podporovaného zalesňování v posledních letech ročně v Česku přibývá 1000 až 2000 hektarů lesů. Lesních pozemků na druhé straně ubývá v důsledku výstavby bydlení či dálnic.

Spolu s rozrůstáním lesů se z dlouhodobého hlediska zvyšuje také těžba dřeva, která je dnes ve srovnání s dobou před 50. lety takřka dvojnásobná, vyplývá ze statistiky ČSÚ.Žádné komentáře:

Okomentovat