"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 4. července 2012

Tunel na státní půdu je před dokončením.


Ministerstvo zemědělství chce vyjít vstříc zemědělským podnikatelům a umožnit jim zvýšit podíl zemědělské půdy, která je v jejich vlastnictví.

Proto ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. (PGRLF) a nevládními agrárními organizacemi připravuje nový podpůrný program pro nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, s názvem „Podpora nákupu půdy“.

„V České republice je stále velké procento pronajaté půdy s nepříznivými dopady na kvalitu zemědělského půdního fondu. Roční ztráty z nezodpovědného nakládání s půdou jsou odhadovány zhruba na čtyři miliardy korun. To vede ke zhoršující se konkurenceschopnosti základního výrobního faktoru – půdy. Proto usilujeme o posilování vlastnického vztahu k půdě a připravujeme program PGRLF na podporu nákupu zemědělské půdy, na který půjde ročně 200 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Připravovaný program je zaměřen na pomoc stávajícím i začínajícím zemědělským podnikatelům při nákupu nestátní zemědělské půdy. Bude minimálně administrativně náročný a pro žadatele co nejjednodušší. V současné době se upřesňují podmínky, za kterých bude podpora poskytována, optimalizuje se výše poskytnuté podpory a doba, na kterou bude poskytnuta. 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat