"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 6. července 2012

Škrty vyvolají zase jen škrty.


Data o vývoji české ekonomiky nasvědčují tomu, že se hospodářství znovu ocitá na prahu krize. Pro letošní rok nelze počítat s růstem ani stagnací stagnací, ale s poklesem HDP někde kolem 1,5 procenta. Škrty v tuzemské ekonomice a reálný pokles spotřeby k takovému vývoji nevyhnutelně povedou. Propad tuzemské poptávky nemůže překrýt ani případný pozitivní vývoj v zahraničním obchodě.

 Na trvalý pokles jeho směnných relací už otupělí analytici nereagují. Tuzemská poptávka představuje tři čtvrtiny HDP a její propad nemůže aktivum zahraničního obchodu překrýt.
Pokles hrubého domácího produktu povede k dalším škrtům ve výdajích letošního státního rozpočtu, má-li být udrženo schválené saldo 105 miliard korun.

V takové situaci se bude připravovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Bezpochyby jeho autoři budou předpokládat růst HDP jak v reálném vyjádření, tak v nominálním. Je však takový předpoklad reálný? Pro příští rok nemůžeme vůbec o nějakém růstu ekonomiky či dokonce o jeho zrychlení mluvit.

Nezapomínejme, že ekonomika je někdy složitý „organismus“, který má dlouhou setrvačnost. Škrty, které provádíme dnes, se můžou projevovat až v příštím roce nebo ještě později. V té době může přijít další krize, horší než současná.  Kde jsou potom růstové impulsy? Snižující se vládní spotřeba či soukromá spotřeba? Útlum investic? Sotva najdeme něco, co by mohlo znamenat prorůstové stimuly.

Co tedy bude výsledkem hospodaření současné vlády respektive její hospodářské politiky, pokud výraz hospodářská politika není pro pojmenování jejího snažení příliš silný? Vždyť ani na konci roku 2012 nepřesáhne HDP úroveň předkrizového roku 2008, a to bude reálná vyhlídka jeho dalšího poklesu. (Urban)Žádné komentáře:

Okomentovat