"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 5. června 2012

V dubnu poklesly tržby v maloobchodě.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 2,1 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 4,1 % stejně jako bez očištění. Meziroční pokles prodeje se projevil v maloobchodě i v motoristickém segmentu.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v dubnureálně meziměsíčně snížily o 2,1 %; meziročně očištěné o pracovní dny o 4,1 %, stejný pokles zaznamenaly tržby bez očištění. Snížení tržeb při stejném počtu pracovních dní letos i loni bylo ovlivněno poklesem prodeje jak v maloobchodě (-2,2 p.b.), tak i v motoristickém segmentu (-1,9 p.b.), viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčněo 3,8 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné klesly o 6,0 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 6,4 % a za opravy o 3,1 %. 

maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálněmeziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 3,2 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej pohonných hmot klesly o 7,1 %, za potraviny o 5,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,2 %.

Pokles tržeb v maloobchodě byl nejvíce ovlivněn vývojem prodeje potravin. Ten klesal nepřetržitě již dvanáctý měsíc a v dubnu se pokles ještě prohloubil. Snížení tržeb bylo vykázáno jak v nespecializovaných, tak i ve specializovaných prodejnách (o 6,0 %, resp. o 3,5 %). Pokles tržeb však zaznamenal po šestiměsíčním růstu také prodej nepotravinářského zboží, nejvyšší v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 7,9 %) a ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 2,6 %). Přesto některé skupiny zboží vykázaly růst prodeje. Oživil se prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby s růstem o 9,6 %, dařilo se i nadále prodeji počítačů a komunikačních zařízení (o 5,9 %) a pokračoval růst prodeje oděvů a obuvi (o 3,9 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,7 %). 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením. (Zdroj: ČSÚ, 5.6.2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat