"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 6. června 2012

Svaz vlastníků půdy navrhuje rozdělení velkých honů.


Svaz vlastníků půdy se ve svém stanovisku, které odsouhlasilo předsednictvo SVP ČR, vyjádřil jen k tématům, která významně ovlivňují kvalitu majetku vlastníků půdy a která vedou k řádné péči o zachování přírodních zdrojů. Svaz vlastníků půdy vychází z toho, že nejlepším správcem majetku je jeho vlastník.

1. Vlastníkem půdy v ČR je zejména zemědělec, stát, obce, fyzické osoby – nezemědělci, církve a právnické osoby.
Doporučujeme, aby investiční opatření, zejména v prioritách 4., a 5., téma „Přírodní zdroje“ prostřednictvím Agroenvironmentálních opatření a investic v oblasti Pozemkových úprav byla umožněna zejména vlastníkům půdy, kde je investice plánována. Tímto přístupem se zvýší absorpční kapacita, investice povedou ke změně  „zelené infrastruktury“  ve prospěch proti erozních opatření a ve prospěch zadržení vody v krajině.

2. Doporučujeme, aby oblast zemědělství v rámci tématu přírodní zdroje řešila opravdu přírodní zdroje; tj. kvalitu půdy, vody a diverzitu krajiny.
Nesouhlasíme, aby opatření řešila témata, která přísluší spíše do gesce Ministerstva Životního prostředí (např. ochrana chřástala, požadavky na termíny sečení luk, atd.)

3. Doporučujeme, aby v rámci jednotlivých plánovaných opatření bylo řešeno zejména:
· rozdělení půdních bloků s ohledem na přírodní podmínky na dané farmě, kdy doporučená velikost je maximálně 35 ha. Toto opatření je možné řešit jak v rámci „ozelenění“ tak i v rámci Agro-environmentálních opatření
· projektová opatření, kdy zemědělec nebo vlastník půdy jednoznačně dlouhodobě naplňují strategii, která vede k ochraně půdy, vody a zvýšení přírodní diverzity krajiny včetně definovaného mysliveckého hospodaření na definovaném území.
· Infrastruktura krajiny, zvýšení diverzity krajiny krajinnými prvky a opatřeními včetně zajištění dlouhodobé péče o nové investice v krajině, které řeší zvýšení kvality přírodních zdrojů, zejména půdy a vodní bilance.

4. Svaz vlastníků půdy doporučuje, aby v rámci poradenského systému vznikl specializovaný certifikát pro poradce vlastníkům půdy. Tato služba by měla umět nezávisle řešit oblasti odpovědnosti a práv vlastníka půdy v krajině v různých situacích.
 Dosud bylo poradenství pouze orientováno na oblast aktivních zemědělců.

5. Svaz vlastníků půdy doporučuje se věnovat významně podpoře mladých zemědělců a umožnit jim rychlý vstup a rozvoj farem.

6. Svaz vlastníků půdy doporučuje najít cestu jak podpořit v rámci opatření ke konkurenceschopnosti, tak i v rámci dalších opatření mezigenerační výměnu. Doporučujeme jednorázový stimul pro předání farmy mladému zemědělci, který by nepřesáhl rozpočtové období.

Předsednictvo Svazu vlastníků půdy, Praha, 5.6.2012.
Michal Pospíšil, předseda. Žádné komentáře:

Okomentovat