"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

sobota 16. června 2012

Jsou malí zemědělci opravdu lepší?

„Efektivní zemědělskou velkovýrobou je v evropské veřejnosti opovrhováno, malý zemědělec je opěvován.“ Proč je tomu tak, snaží se zjistit řada odborníků.

Idylická venkovská krajina s drobným rolníkem na poli nebo stáji má v reklamě přednost. Realita života je úplně jiná. Nejprve je třeba určit, co je malý a co velký zemědělec. „Kolik má sedlák mít polí, aby nebyl velkovýroba, kolik má chovat krav nebo prasat, aby nebyl agroprůmysl, kolik má používat chemikálií, aby nebyl označen za velkovýrobce?“

V dobách kolektivizace dostali národní výbory úkol rozdělit zemědělce na malé, střední a velké (kulaky). Řešily to podle místních podmínek. Někde byl vesnickým boháčem označen, kdo měl 30 ha polí, jinde kdo měl 15 nebo 10 ha, případně ještě méně.

Když byl někdo označen za kulaka, nemusel být uvězněn nebo vystěhován (takových bylo bezvýznamné procento), přesto trpěl nejen on (vysoké kontingenty, pokuty, zákazy domácích porážek, domácí prohlídky atd.), ale hlavně jeho děti. Při tradiční loajalitě většiny učitelů k jakémukoli režimu se to projevovalo na horším hodnocení žáků pocházejících z větších usedlostí a přenášelo se to i do dětských kolektivů, které děti sedláků zesměšňovaly, urážely a vylučovaly.  Při výběru povolání dětí (studiu) měly rozhodující slovo národní výbory ovládané komunisty. Děti sedláků směly jít maximálně na zemědělskou školu, často byly nuceny už od 14 let pracovat na „kulacké půdě“ rodičů (většinou už v JZD). Posudek s označením protisocialistického živlu se s nimi táhl mnoho let, zvláště u mužů při vojenské službě, když automaticky ztráceli nárok na jakoukoli vojenskou hodnost, na působení u moderních zbraní a na službu v blízkosti státních hranic.   

Dneska se situace změnila, odborníky je za drobného zemědělce vydáván i třeba ten, kdo obhospodařuje 50 nebo 100 ha polí. Změnil se i trh potravinami. Denně se objevují nové a nové výrobky potravinářského průmyslu, které mají dokonalý vzhled a vůni, jsou dokonale zabaleny, ale chuť mají tuctovou.  Veřejnost, která se v rozmanité nabídce nemůže vyznat, začíná toužit po kvalitě, jako bývala v minulosti, když produkci potravin zajišťovali většinou jen drobní zemědělci. A drobný zemědělec, to je také rozmanitá kulturní krajina.

Povinností zemědělství není dobře vypadat, ale produkovat velké množství potravin,“ říká Dr. Vincent Börner ze Zemědělské univerzity v australské Armudale. Člověk denně spotřebuje 3.500 kcal. Když sní denně čtvrt kila masa, je to za rok 85 kg. Znamená to, že například 17 milionů hektarů v Německu, musí uživit 80 milionů lidí.

Nedůvěra k průmyslovému zemědělství bude se asi zvyšovat, ale jeho likvidace je už nemožná. Drobní zemědělci však mají ve společnosti své místo, i když se v kruzích pragmatiků stávají terčem posměchu i nenávisti. (M.V.) 

Žádné komentáře:

Okomentovat