"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

neděle 6. května 2012

V Německu se pronajímají větší plochy zemědělské půdy, a za vyšší nájemné.

Postupem času stále víc německých zemědělců hospodaří na pronajatých pozemcích. Je to důsledek toho, že zemědělskou činnost ukončuje mnoho závodů, především těch malých. V Severním Porýní-Vestfálsku 80 procent zemědělských pozemků, což je přibližně 36.000 zemědělských závodů, nehospodaří jen na své, ale také na pronajaté půdě.

Podle Zemědělské komory SeverníhoPorýní-Vestfálska se od roku 1971 plocha pronajatých pozemků zvýšila ze 190.00 ha na 799.000 ha. V současnosti tvoří podíl propachtované půdy 54,6 procent, tedy více než půdy vlastní. V roce 1971 si nájemci pronajímali průměrně 4,4 ha půdy, při výši nájmu 151 eur (3.775 Kč)/ha. V roce 2010 si zemědělské závody pronajímaly průměrně plochu 28,7 ha, přičemž nájem byl 337 eur (8.425 Kč)/ha.

O něco nižší nájem se platí v Dolním Sasku, a to 308 eur (7.700 Kč)/ha. Nejnižší nájemné je na neůrodných písčitých půdách v Braniborsku (98 eur = 2450 Kč) a Sársku (86 eur = 2.150 Kč).

Žádné komentáře:

Okomentovat