"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

neděle 8. dubna 2012

Zemědělství ovlivňuje počty zajíců.

Podle posledního německého sčítání polní a lesní zvěře (WILD) na jednom kilometru čtverečním žije průměrně 12 zajíců. Je to pokles proti předcházejícímu roku. Celkem na německých polích a loukách žije asi 4 miliony zajíců.

Úbytek zajíců je podle Německého rolnického svazu (DBV) způsoben dvěma po sobě jdoucími tuhými zimami, kdy hynula mláďata, a hlavně zvětšováním polních lánů. Ubývají meze, živé ploty, aleje, remízy atd. Jak uvádějí odborníci z WILDu velký podíl na úbytku zajíců mají energetické plodiny, na prvním místě kukuřice.

MNoho zemědělců úbytek zajíců nese těžce, proto se snaží i při velkovýrobním způsobu hospodaření vytvářet podmínky pro přírodu. Napomáhají i agroenironmentální programy vybízející k vytváření zelených pásů v lánech orné půdy, na kterých se mohou držet zajíci, koroptve a další malá polní zvířata. Dlouhodobý úspěch přináší spolupráce zemědělců s lovci a ochránci přírody. DVB tvrdí, že i moderní zemědělství může také být šetrné k přírodě.

Žádné komentáře:

Okomentovat