"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 16. března 2011

Mladý skot a jelenovitá zvířata bude možné porážet doma.

Podle novely veterinárního zákona budou zemědělci moci porážet ve svých dvorech i skot mladší dvou let a jelenovitou zvěř. Povolení pro domácí porážky bude vydáváno na tři roky. Každou porážku budou zemědělci muset sedm dní předem nahlásit Krajské veterinární správě, která bude kontrolovat, jestli dodrželi všechny zákonné požadavky. Maso z doma poražených zvířat bude možné prodávat.Mimo výše uvedených zvířat je možné doma porážet králíky, drůbež, nutrie, kozy, ovce a prasata. Není možné porážet krávy a starší skot, koně, osly a jejich křížence.


Novela veterinárního zákona přikazuje uživatelům honiteb hlásit podání léčiv volně žijící zvěři. Uživatelé honiteb jsou odpovědni za to, že ulovená volně žijící zvířata budou veterinárně vyšetřena.


Byl rozšířen okruh osob, které mohou zvířata označovat čipy a cejchy. Budou to moci dělat i lidé, kteří prodělají školení a získají osvědčení. Doposud to mohli dělat jen veterináři, včetně veterinárních techniků.


Novela zákona umožňuje prodávat mléko z mléčných automatů nejen v kraji, kde producent sídlí, ale i v krajích sousedních. V současnosti je v České republice 166 mléčných automatů.

1 komentář: