"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pondělí 21. března 2011

Farmářské trhy bez farmářů!

Ministr Tomáš Chalupa se zúčastnil oslavy prvních narozenin farmářských trhů v Praze – Dejvicích, u jejichž zrodu stál jako tehdejší starosta Prahy 6. Trhy se v loňském roce úspěšně ujaly nejen v Praze, ale v celé České republice.

„Nikdo z nás, kteří první trhy připravovali, nečekal takový úspěch,“ řekl na slavnostním zahájení dalšího ročníku trhu ministr Tomáš Chalupa. „Nápad se osvědčil a já chci ve své stávajíci funkci podpořit vznik dalších trhů, i mimo hlavní město,“ dodal.

V souvislosti se stoupajícím zájmem veřejnosti o nákup čerstvých produktů přímo od výrobců vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí průběžnou výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu MŽP na financování projektů zaměřených na podporu pořádání farmářských trhů v obcích České republiky.

Cílem projektů je podpořit nastartování pořádání farmářských trhů v dalších obcích, aby se zvýšil zájem tamějších obyvatel o produkty vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné využívání přírodní a kulturní krajiny. Podporou těchto projektů chce MŽP rozšířit tradiční povědomí o ekologickém dopadu produkce potravin a zároveň propojit spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru.

Další informace na http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Žádné komentáře:

Okomentovat