"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 25. března 2011

Biopotraviny jsou ostudou 21. století.

Ve středu se ve Stříteži u Třebíče konala valná hromada PRO BIO Svazu ekologických zemědělců (PBSZ), jejíž účastníci se radovali, že stoupá zájem o takzvané biopotraviny. Je ovšem známo, že biopotraviny kupuje stejná sorta zákazníků, která kdysi potraviny nakupovala v Tuzexu, Esu a podobných obchodech jen kvůli tomu, aby se odlišila od běžných zákazníků. Když by nebyly biopotraviny, kupovala by něco jiného odlišného.

Že zákazníci chtějí kvalitní potraviny, je samozřejmé. Pomineme-li fakt, že některé tzv. biopotraviny se od běžných liší jen označením a cenou (jaké procento biozemědělců by mohlo přísahat na čestné svědomí), tak stát, prostřednictvím medií, veřejně přiznává, že většina potravin je nekvalitních. Ve středověku nepoctivé výrobce koupali v kašnách a poutali k pranýřům. Co je to za vládu, která na jedné straně vyhazuje peníze na podporu biozemědělců, na druhé není schopna občany bránit před bezohlednými prospěcháři, domácími i zahraničními? Nebylo by poctivější a levnější, kdyby místo podpory bio-zemědělství dávala tyto peníze na kontrolu konvenčních potravin?

Ke konci uplynulého roku jich hospodařilo více než 3500 na celkové výměře 450 tisíc hektarů, což představuje v tuzemsku podíl více než 10,5 procenta výměry veškeré zemědělské půdy.“ Do jaké míry biozemědělství přispívá pověsti českého zemědělství jako výrobce potravin, je otázkou. Statistiky uvádějí neustále snižování soběstačnosti ve výrobě potravin. Není pro celkové zásobování potravinami efekt biozemědělství stejně nebezpečný jako bioenergie? (F.Novotný, 25.3.2011)

Žádné komentáře:

Okomentovat