"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

úterý 23. května 2017

Na Slovensku je opět zájem střední veterinární školu

Po niekoľkoročnom útlme záujem o štúdium na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre v posledných rokoch narastá. V súčasnosti študuje na škole 464 žiakov. Prihlášky na štúdium v novom školskom roku si podalo 276 žiakov, škola môže prijať 124 detí. Škola má platné dva školské vzdelávacie programy pre študijný odbor agropodnikanie a študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

V rámci agropodnikania môžu žiaci študovať farmárstvo a kynológiu, v rámci veterinárneho zdravotníctva a hygieny chov hospodárskych zvierat a chov cudzokrajných zvierat.

Na agropodnikanie sa hlási približne tretina záujemcov, dve tretiny majú záujem o veterinárne zdravotníctvo a hygienu,“ povedala riaditeľka školy Edita Križanová.
Podľa jej slov až 80 % absolventov veterinárneho zdravotníctva a hygieny pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Za posledné dva roky škola eviduje len 0,6-% nezamestnanosť svojich absolventov odboru veterinárne zdravotníctvo.

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre je jednou z dvoch štátnych veterinárnych škôl na Slovensku. Záujemcovia o štúdium sa hlásia z celého Slovenska. Škola disponuje školským internátom. Jeho kapacita 235 lôžok je stopercentne využitá

Špecifikom školy je účasť zvieratiek na vyučovaní. Vo vlastnej školskej voliére chovajú hydinu, králiky, ovce, kozy, ošípané, somárika i poníka.

Súčasťou vzdelávania na Strednej odbornej škole veterinárnej je celoročná prax študentov. Zaujímavou skúsenosťou je prax v Japonsku, ktorá trvá už štyri roky.
Zdroj:polnoinfo.sk/

Žádné komentáře:

Okomentovat