"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

středa 25. července 2012

Ministerstvo zemědělství záměrně škodí zemědělcům.


Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond zveřejnila záměr zpozdit, počínaje letošním rokem, deseti tisícům českých zemědělců hospodařícím v horších přírodních podmínkách peníze za jejich práci. Zpoždění plateb podpořilo i české ministerstvo zemědělství.

Jde to i jinak: Za rok 2011 rakouská platební agentura AMA (ekvivalent našeho SZIFu) proplácela zálohy LFA a AEO ve výši 75 % už 16. listopadu 2011. A to dokonce u obou rozhodujících částí Programu rozvoje venkova, tzn. nejen u plateb LFA (platby pro méně příznivé oblasti), ale i u agroenvironmentálních opatření, kde SZIF dlouhodobě odmítá vyplatit jakékoliv platby před únorem následujícího roku. Dřívější platby jsou zatím pro SZIF nepředstavitelné.

Ve věci zpoždění plateb LFA se proti vlastním zemědělcům na stranu SZIFu staví i české ministerstvo zemědělství. Tento postoj pobouřil Svaz marginálních oblastí, který požádal o jednání přímo pana ministra zemědělství, protože chce dosavadní přístup ministerských úředníků „pokud možno nevyhovět“ změnil. Svaz marginálních oblastí, coby organizace hájící zemědělce v horských, podhorských a příhraničních oblastech, pokládá za svoji úlohu upozorňovat na diskriminační přístup tam, kde to lze napravit.

Žádné komentáře:

Okomentovat