"Skuteční zemědělci

"Zemědělství je člověkem řízený vztah mezi rostlinou a zvířetem."

pátek 17. února 2012

Zemědělští poradci za všechny prachy.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

měl jsem tu příležitost, že jsem se zúčastnil jednání COPA/COGECA a jednání Evropské komise pro zemědělství v oblasti biotechnologií a obnovitelných zdrojů energie. Vrátil jsem se včera, resp. předevčírem v noci a od této doby to nemohu rozdýchat.

Nejen že poradenství potřebné pro potřebné nefunguje, ale ono to není vůbec o zemědělství. Jenom doplním, původní rozpočet na poradenství v zemědělství činil za období 2007–2013 315 tis. Kč na jednoho žadatele v ČR. Máme jich asi 25 tis., zkraje to bylo 21 tis. Tak kde jsou ty peníze?

Do loňského roku bylo nevyčerpáno na poradenství zhruba 250 mil. Kč. Problém však je někde jinde – tak jak to popisujete – dát ty peníze do užitkovosti současně se snížením brakace, do zvýšení natality, do intenzifikace, ale hlavně do trvalé udržitelnosti a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství atd. Umíme to, ale kupodivu tady chybí peníze. No protože se vyplácaly na blbosti.
(Autor: Ing. Karel Vítek, CSc.)

Já o voze, o nezbytnosti nedílné celospolečenské odpovědnosti státu za u nás v ČR jen vzývanou „konkurenceschopnost našeho agrárního sektoru v prostředí SZP EU“. Můj diskusní partner o koze, protože instituci ASZ současný komerčně zaměřený poradenský systém jejich pojmu "agrárního podnikání" zcela vyhovuje a dostačuje. Celospolečenská evropská i národní zadání názorové spektrum členů ASZ jaksi míjejí. Mně i jiným však nikdy a nikdo nevysvětlí, že by stát neměl mít nedílnou odpovědnost za vládou schválené potravinové právo, za "veřejnou zakázku" občanské společnosti. To však bez zásad deklarovaných Bílou knihou EU, bez nezbytné reformy a ekvalizace kontrolních a poradenských služeb, při plném respektování celospolečenských zájmů v rámci ČR i EU nemůže být nikdy naplněno. Ing Stehlíkovi, vedoucímu činiteli ASZ uvedená argumentace ke krizovém stavu agrárního a potravinového sektoru ČR, jako soukromému podnikateli jaksi nestačila. Jemu osobně, ani celé ASZ totiž povinnosti státu, ony „veřejné zájmy (public goods)“, současně v EP bohatě diskutované jako „výzvy k ekologizaci SZP“ (erose půdy, biodiverzita, netržní služby), nikdy blízké nebyly a ani nebudou. Proč také. Lidem v ASZ přece nikdy nebyly a ani nebudou blízké v Komisi EU současně opakovaně diskutované „zásady vyváženého teritoriálního rozvoje venkova, food security, greening plateb, jejich ekologizace“etc. Jim přece stačily zásady „cross compliance“ a přemíra podnikatelského sebevědomí s komerčním, často zavádějícím poradenstvím, což je v rozporu s trendy Komise EU. S pozdravem Autor: Antonín Ticháček (Zdroj: http://www.agroweb.cz/)

Josef Stehlík z Asociace soukromého zemědělství týdenku EURO prozradil: „Za 33 měsíců jsem za poradenské služby fakturoval 1,35 milionu korun. Včetně DPH je to 1,67 milionu korun,“

Žádné komentáře:

Okomentovat